,,Spindulio” progimnazijos uniformos matavimas

Progimnazijos uniformą siuva UAB ,,Savitas Stilius” (Prekybos centras “Mada”, II aukštas).  
   UAB ,,Savito Stiliaus” atstovai atvyks į ,,Spindulio” progimnaziją 
2018 m. birželio 26 d. nuo 16 iki 18 val. 
Kviečiame atvykti į ,,Spindulio” progimnaziją 107 kab. naujai priimtus ir besimokančius mokinius  kartu su tėveliais išsimatuoti ir užsisakyti progimnazijos uniformą.
Uniformos privaloma dalis yra mėlynas megztinis ir progimnazijos logotipas
 (papildomai galima rinktis: liemenę, mergaitėms – sarafaną ar sijoną). 
Programa “Renkuosi mokyti!”
Džiaugiamės, kad “Spindulio” progimnazija įsitraukė į  programą “Renkuosi mokyti!”. 
Šventiniame renginyje, birželio 15 dieną, šv. Kotrynos bažnyčioje  buvo pristatyti 25 nauji mokytojai 
iš visos Lietuvos nuo rugsėjo 1 dienos papildysiantys mokytojų gretas. Plačiau skaitykite:
Padėka už puikų mokymąsi
Dėkojame ir  sveikiname mokinius, pasiekusius puikų mokymosi rezultatų:
Nerijų Tomkų, (5 a klasė)
Roką Mikelionį (5a klasė)
Augustę Stonytę (5b klasė)
Lėją Kirlytę (5b klasė)
Ievą Kairytę (6 a klasė)
Šarūną Povilaiką (6 b klasė)
Eveliną Stomaitę (7 a klasė)
Beatričę Vosiliūtę (7 a klasė)
Deimantę Zaripovaitę (7 a klasė)
Reiškiu padėką už gerą mokymąsi ir aktyvią socialinę – pilietinę veiklą 
šiems mokiniams:  
Saulei Rimkutei (5 a klasė)                      
Kamilei Siliūtei (5 a klasė)                            Ugnei Graužaitei (5 a klasė)                        Agnei Krutikovai (už socialinę - 
pilietinę veiklą, 5a klasė)
Joanai Baltuškonytei (už 
socialinę - pilietinę veiklą, 6 a klasė)
Jau surasta žalių erdvių skulptūros vieta
Registruokis 
(siūsti prašymą prisijungti prie grupės) 

Nuoroda į grupę: 
Gauk naujienas akimirksniu.
(dalyvauk, diskutuok, teik pasiūlymus)
Netradicinės gamtos pamokos progimnazijoje
    Socialinis projektas „Gyvūnai darbe“ skatina įmones būti draugiškomis augintiniams. Atliktų tyrimų duomenimis buvo pastebėta, kad dirbdami aplinkoje, kurioje yra gyvūnų, darbuotojai tampa kūrybiškesni, labiau motyvuoti, lengviau išgyvena stresines situacijas. Kolektyvas, kuriame kartu laiką leidžia kolegos su savo augintiniais tampa vieningesnis, o mikroklimatas – labiau skatinantis bendradarbiavimą.
O kodėl mums to neįgyvendinus mokykloje?
Jau 2 metus penktose klasėse vyksta projektas „Mano augintinis“. Šio projekto tikslai:
  • Ugdyti meilę ir rūpinimąsi gyvūnais;
  • Skatinti savarankiškai globoti gyvūnus;
  • Supažindinti mokinius su naminių gyvūnų gyvenimo būdu, elgsena, mityba;
  •  Ugdyti savarankiškumą, draugiškumą.
   Šis mokymosi būdas įgalina geriau įsisavinti mokymo turinį, plėtoja mokinių gebėjimą kritiškai mąstyti, taikyti įgytas žinias praktikoje. Mokiniai pamokoms ruošė pranešimus, mokyklos bendruomenėje atliko tyrimą “KOKIA REIKŠMĘ TURI ŠUO MŪSŲ GYVENIME“, vyko netradicinės gamtos pamokos su savo augintiniu.  
                                               Gamtos mokytoja Lina Mažukėlė

5 b klasės mokinių  įspūdžiai iš projekto “Mano augintinis”:  
    Man labai patiko pamokos, kai reikėjo pristatyti savo gyvūną ar jį atsivesti. Kiekvienas pristatymas buvo savaip išskirtinis, įdomus, o kiekvienas gyvūnas buvo labai mielas ir gražus. Per pristatymus aš sužinojau naujų šunų veislių. Pirmą kartą aš paglosčiau sfinksą. 
                                                                                                                               Augustė Stonytė 5b klasė
      Man pamoka su gyvūnėliais labai patiko! Pamačiau daug gyvūnų, paglosčiau daug gyvūnų. Šita pamoka buvo viena iš mano mėgstamiausių. Aš norėčiau, kad daugiau tokių pamokų būtų. 
                                                                                                                               Evelina Beliajeva 5b klasė
     Buvo naudinga. Sužinojau daugiau apie draugus ir jų augintinius. Buvo linksma. Norėčiau daugiau tokių pamokų. 
                                                                                                                                  Matas Stapulionis 5b klasė
     Mokykloje pamokose labai patiko matyti įvairius gyvūnėlius ir ypač savo. Tikiuosi, kad kitais metais šeštokai galės pakartoti šį nuostabų projektą. Nuostabi buvo pamoka, ačiū mokytojai !
                                                                                                                               Gabrielė Noreikaitė 5b klasė
Preliminarūs mokinių, priimamų į 1-8 klases, sąrašai 2018-2019 m. m.
Skelbiame preliminarius kviečiamų mokytis 1-8 klasių mokinių sąrašus 2018- 2019 m. m.

Mokyklos pakvietimą tėvai turi patvirtinti elektroninėje prašymų pateikimo sistemoje  
birželio 9-13 dienomis.
Informacija dėl priėmimo į progimnaziją
    Birželio 6 dieną vyko Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos posėdis. Birželio 8 dieną Priėmimo komisija elektroninėje prašymų pateikimo sistemoje išsiuntė pakvietimus kandidatams, pageidaujantiems mokytis ,,Spindulio” progimnazijoje nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.
  Informuojame, kad nuo birželio 9 dienos kandidatų tėvai kvietimus matys elektroninėje prašymų pateikimo sistemoje (https://svietimas.vilnius.lt/), kurioje birželio 9-13 dienomis turės patvirtinti savo pasirinkimą.
  Birželio mėnesį priimtų mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) iki birželio 29 d. darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.30 val. kviečiami pasirašyti mokymosi sutartis. Negalintys atvykti nurodytu laiku prašome raštu informuoti (el. pašto adresas: spindulioprogimnazija@gmail.com) apie savo atvykimo pasirašyti sutartį laiką. Atvykstant turėkite vaiko gimimo liudijimą.
 Į klases vaikai bus skirstomi rugpjūčio mėnesį. 
      Antrasis Komisijos posėdis dėl mokinių priėmimo į laisvas vietas (jei tokių atsiras) vyks birželio 15 dieną, o tėvai pakvietimus e. sistemoje matys birželio 17-20 dienomis.
     Trečiasis Komisijos posėdis (jei bus laisvų vietų) – birželio 21 d., tėvai pakvietimus e. sistemoje matys birželio 24-27 dienomis.
      Papildomas priėmimas. Nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 19 d. e. sistema vėl bus atrakinta ir gyventojai, kurie nespėjo pateikti prašymo iki gegužės 31 d., galės teikti prašymus ir rinktis tik iš tų mokyklų, kuriose bus likę laisvų vietų. Taip pat nuo rugpjūčio 1 iki 19 d. tie gyventojai, kurie per birželio mėnesį nebus gavę nei vieno pakvietimo mokytis, galės koreguoti savo prašymus ir taip pat rinksis tik iš tų įstaigų, kuriose bus likę laisvų ugdymosi vietų.
Priėmimo į mokyklą posėdžių grafikai
     Priėmimo komisijos sudėtis patvirtinta ,,Spindulio” progimnazijos direktoriaus 2018 kovo 12 d. įsakymu Nr. V-40:
    Komisijos pirmininkė – Rasa Petrikienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;
              sekretorė – Gerda Laumytė, pradinių klasių mokytoja;
              nariai:
     Jurgita Zenevičiūtė, matematikos vyr. mokytoja;
     Jūratė Mineikienė, pradinių klasių mokytoja;
     Daiva Kudulytė, pradinių klasių mokytoja;
     Jurgita Perednienė, lietuvių kalbos mokytoja;
     Janina Beinorienė, raštinės vedėja.

     Priėmimo komisijos posėdžių birželio mėnesio grafikas: 
        1.     pirmas posėdis vyks 2018-06-06, 12.00 val., 105 kab.; 
        2.     antras posėdis vyks 2018-06-15, 10.00 val., 105 kab.;
        3.     trečias posėdis vyks 2018-06-21, 10.00 val., 105 kab.

   Komisijos posėdžių rugpjūčio mėnesio grafikas: 
        1.      pirmas posėdis vyks 2018-08-22, 10.00 val., 105 kab.;  
        2.      antras posėdis vyks 2018-08-28, 10.00 val., 105 kab. 

    Esant būtinybei posėdžių grafikas gali būti keičiamas. 

    Birželio mėnesį priimtų mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) iki birželio 29 d. 16.30 val. kviečiami pasirašyti mokymosi sutartis, o rugpjūčio mėnesį priimtų mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) iki rugpjūčio 31 d. 16.30 val. 
   Negalintys atvykti, bet ketinantys mokytis mūsų progimnazijoje, raštu informuoja apie savo atvykimo pasirašyti sutartį laiką el. paštu: spindulioprogimnazija@gmail.com .

   Ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo priėmimo komisijos kiekvieno posėdžio sudaromas kviečiamų mokytis mokinių sąrašas su prašymo e. sistemoje numeriu MOK- ir jis skelbiamas progimnazijos interneto svetainėje http://spindulioprogimnazija.lt/

Priėmimo per E. sistemą grafikas:
Obuolio draugai
  Programą „Obuolio draugai“ sudaro šešios dalys arba temos: „Jausmai“, „Bendravi­mas“, „Draugystė“, „Problemų sprendimas“, „Pokyčiai“ ir „Mes galime įveikti.“  Kiekvienai temai skirtos 4 valandėlės, kurių kie­kvienos trukmė – 45 minutės. Valandėles vienus mokslo metus vaikams klasėje veda specialiai paruoštas įgyvendinti programą vaikų klasės ar grupės pedagogas. Programa „Obuolio draugai“ padeda ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus: moko vaikus suvokti ir kalbėti apie jausmus, pasakyti tai, ką nori pasakyti, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus, netektis ir netgi mirtį.
 Sėkmingai baigus programą mokiniams įteikti diplomai.
  “Spindulio”progimnazijos pradinukai šiais mokslo metais dalyvavo tarptautinėje prevencijos programoje “Obuolio draugai”.  Tarptautinė programa „Obuolio draugai“ yra  programos „Zipio draugai“ tęsinys, skirtas  8 – 10 metų mokiniams. Dabar šios dvi programos apsijungia į vieną tęstinę dvejų metų ankstyvosios prevencijos programą, kurios pirmoji dalis yra „Zipio draugų“ programą, o antroji – „Obuolio draugų“ programa.
Sveikiname konkurso „Kalbų Kengūra 2018“ nugalėtojus!
AUKSINĖS ANGLŲ KALBOS KENGŪROS DIPLOMUS LAIMĖJO: 
Evelina Beliajeva (5b), Vytautas Bitinas (6b), Domantas Krasnikovas (6b), Matas Baravykas (4a), Lukas Povilenskas (5b).
SIDABRINĖS RUSŲ KALBOS KENGŪROS DIPLOMĄ LAIMĖJO: 
Jana Jakubelovič (6a).
ORANŽINĖS ANGLŲ KALBOS KENGŪROS DIPLOMUS LAIMĖJO: Kotryna Giedraitytė (7a), Ula Juknevičiūtė (3a).
ORANŽINĖS LIETUVIŲ KALBOS KENGŪROS DIPLOMĄ LAIMĖJO: Erta Jakštaitytė (2b).
ORANŽINĖS RUSŲ KALBOS KENGŪROS DIPLOMUS LAIMĖJO: Joana Baltruškonytė (6a), Augustas Mažeika (7a), Danielius Matulevičius (8a).
Kovo 2 dieną visoje Lietuvoje vyko Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo organizuojamas „ Kalbų
Kengūra 2018“ užsienio kalbų programos projektas. Mūsų progimnazijoje konkurse dalyvavo
aktyviausi ir gabiausi „ kalbininkai“.
Didžiuojamės nugalėtojais!
Dėkojame užsienio kalbų mokytojoms, padėjusioms mokiniams pasiruošti konkursui!