Tarptautinis šokių festivalis
    Kovo 22 d. Vilniaus “Spindulio” progimnazijos mažieji šokėjai, 1-2 klasių mokiniai, (vadovas Kęstutis Andrijevskis) pirmą kartą dalyvavo tarptautiniame šokio festivalyje “Šokim, šokim, nesustokim 2019″, kuris vyko šv. Kristoforo progimnazijoje. Festivaliu buvo siekiama skatinti mokinius domėtis šokiu, tobulinti sceninio šokio meistriškumą, lavinti mokinių kūrybiškumą.  Festivalyje dalyvavo 9 šokių kolektyvai iš Vilniaus mokyklų ir svečiai iš Minsko. Kiekvienas šokių kolektyvas privalėjo pristatyti po dvi šokio kompozicijas iš šių  žanrų: linijiniai, Lotynų Amerikos pramoginiai, klasikiniai pramoginiai, Showtime stiliaus, Country stiliaus, modernaus stiliaus bei liaudies šokiai. 
Mūsų mažieji šokėjai, sušokę du šokius – “Letkį” ir šokį pagal “Car mucic”,  pelnė ritmiškiausio ir energingiausio kolektyvo nominaciją bei festivalio taurę ir medalius.
Sveikiname šokėjus ir jų mokytoją Kęstutį Andrijevskį!
Kviečiame į Teatro dieną ” Vidur prūdo bliūdas plūdur”
 Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos priešmokyklinio ugdymo pedagogų 
organizuojamas tradicinis renginys -
Karoliniškių mikrorajono priešmokyklinių grupių vaikų teatro mugė
,,VIDUR PRŪDO BLIŪDAS PLŪDUR” -
 vyks 2019 m. kovo 28 d. 10.00 val. Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoje.   
Savarankiško mokymosi iniciatyva
Projektas “Vienas už visus, visi už vieną!”
Olweus patyčių ir smurto mažinimo programa įdiegimas
2017-2018 m.m. Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoje sėkmingai įdiegėme Olweus patyčių ir smurto mažinimo programą
2018 m. lapkričio mėnesį vykdėme Olweus mokinių apklausą, kurioje dalyvavo 268 trečių-aštuntų klasių mokiniai (87 % ).Tyrimo rezultatų analizė atskleidė, jog mokykloje bendras vaikų, patiriančių patyčias, rodiklis sumažėjo 15 %. Apklausos rezultatai parodė, kad padaugėjo mokinių, kurie stengiasi padėti mokiniui, iš kurio tyčiojamasi, padidėjo savitarpio supratimas, nebijoma išsakyti problemas.
Visi mokiniai žino ir turi laikytis 4 taisyklių, nukreiptų prieš patyčias; kiekviena mokykla pasirengia ,,nuobaudų kopėčias“, taikomas pasikartojantiems patyčių atvejams ir kt. Nuo 2019 rugsėjo dalyvausime tolimesniame patyčių prevencijos programos etape – sieksime OLWEUS mokyklos vardo –  ir diegsime  Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS), kuri taps ne tik veiksminga patyčių prevencijos priemone, bet ir prisidės prie teigiamo mokyklos įvaizdžio kūrimo bendruomenėje. 
Sveikiname geografijos olimpiados “MANO GAUBLYS 2019″ nugalėtojus ir dalyvius
Jau šeštus metus iš eilės mūsų mokykloje organizuojama geografijos olimpiada „MANO GAUBLYS“, kurios tikslas skatinti mokinių domėjimąsi geografija.  
Šiais metais Olimpiadoje  dalyvavo 68 mūsų “Spindulio” progimnazijos 2-8 klasių mokiniai besidomintys geografija ir Pasaulio pažinimu. Olimpiada vyko vasario 28 d., dalyviai rungėsi savo klasės kategorijose ir turėjo išspręsti 30 iliustruotų klausimų.
Dėkojame visiems moksleiviams, kurie dalyvavo olimpiadoje ir džiaugiamės kartu su nugalėtojais.  Linkime toliau domėtis geografijos mokslu. 
 Geografijos mokytoja Lina Mažukėlė     
SVEIKINAME:
     šeštokų grupėje daugiausiai taškų surinko ir pirmąją vietą užėmė 6b  klasės mokinė Augustė Stonytė
antrąją vietą užėmė du mokiniai surinkę vienodą skaičių taškų – 6b klasės mokinė Lėja Kirlytė ir 6a klasės mokinys Nerijus Tomkus;
trečioji vieta atiteko taip pat dviems mokiniams surinkusiems vienodą skaičių taškų – 6b klasės mokiniai Evelinai Beliajev ir 6a klasės mokiniui Tadui Gerulskiui.
      Septintokų grupėje pirmoji vieta atiteko dviems 7a klasės mokiniams – Aistei Liukomavičiūtei ir Erikui Rutavičiui; 
antrą vietą užėmė tos pačios klasės mokinė Ieva Kairytė;
trečią vietą užėmė 7b klasės mokinė Deimantė Ašmontaitė
        Aštuntokų grupėje pirmoji vieta atiteko 8a klasės mokinei Evelinai Stomaitei
antrą vietą užėmė tos pačios klasės du mokiniai surinkę vienodą skaičių taškų  - Timas Bosakas ir Vakaris Suchockas;
trečią vietą užėmė 8a klasės mokinė Ugnė Rimkutė.
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2019“
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2019“   vyks  
 2019 m. kovo 21 d. (ketvirtadienį), 9.00 val.  
  Dalyvaujančių lauksime:  
                  105 kabinete -  1b, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a ir 3b klasių mokinių;  
                  205 kabinete – 3c, 4a, 4c, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a ir 7b klasių mokinių.
Seimas pagerbė signataro Pranciškaus Tupiko atminimą
        Parodą parengė Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Parlamentarizmo istorinės atminties skyrius. Parodai nuotraukų iš archyvinio albumo parinko ir mūsų mokykla. Aktyviai bendradarbiavome su šio skyriaus vyriausiuoju specialistu Žydrūnu Mačiuku. 
   Parodos atidaryme pradinių klasių mokytoja Virginija Baranauskienė pasidalino prisiminimais apie darbą direktoriaus P. Tupiko vadovaujamoje mokykloje nuo pat pirmos mokyklos gyvavimo dienos – 1978 m. rugsėjo pirmosios.   
    Seimo plenariniame posėdyje, skirtame paminėti Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Romualdo Ozolo 80-ąsias ir  Pranciškaus Tupiko 90-ąsias gimimo metines, jų atminimą parlamentas ir susirinkę svečiai pagerbė tylos minute. 
    Posėdyje prisiminimais apie P. Tupiką dalijosi Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė Irena Andrukaitienė, o apie R. Ozolą – signataras Egidijus Bičkauskas. 
  Renginio pabaigoje Seimo salėje Signatarų klubo prezidentė Birutė Valionytė Nepriklausomybės Akto signataro P. Tupiko artimiesiems įteikė atminimo dovaną. 
Vėliau, renginio svečiai ir P. Tupiko artimieji: dukra Daiva Dapšienė, žentas Arvydas Dapšys, anūkė Goda, šeimos draugai pasakojo apie Pranciškų Tupiką signatarą, tėvą, senelį, žmogų, draugą… Mūsų mokyklos direktorės pavaduotoja Rasa Petrikienė pasakojo apie tai, koks P. Tupikas buvo kūno kultūros mokytojas, nes ji buvo jo mokinė. Istorijos mokytoja Neringa Vaitiekūnienė prisiminė, kaip direktorius P. Tupikas ją priėmė į darbą, kaip nuo 2006 metų jis buvo dažnas mūsų mokyklos svečias, visada šiltai, aktyviai bendraujantis su dabartine mokyklos direktore Vilija Mozuriene, mokytojomis, mokiniais. Taip ir prisimename jo tariamus žodžius: „Nuoširdžiai Visada Jūsų Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signataras PRANCIŠKUS TUPIKAS“.   
Kovo 12 dieną Lietuvos respublikos  Seime, Lietuvos laisvės gynėjų galerijoje buvo atidaryta nuotraukų paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui, mūsų mokyklos pirmajam direktoriui Pranciškui Tupikui. 
Tėvų dėmesiui!
Gerbiami Tėveliai!
Kovo 19 dieną (antradienį) 17.30 val.  mokyklos Aktų salėje vyks 
Visuotinis “Spindulio” progimnazijos Tėvų susirinkimas. 
Darbotvarkėje:
1. Mokinių koncertas.
2. Mokyklos veiklos ataskaita (pranešėja direktorė V. Mozurienė).
3. Kiti aktualūs klausimai.
18.45 val. salėje vyks lektorės Nomedos Marazienės paskaita“Emocinis atsparumas. Optimistinis mąstymo stilius, arba kas yra tikrasis optimizmas ? Optimizmo lavinimo būdai”
Laukiame Jūsų atvykstant!
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas
Šių metų kovo 8 d.
„Spindulio“ progimnazijoje
vyko šventinis koncertas
„Švenčiame laisvę“, skirtas
Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienai paminėti.
Renginį vedė 5a klasės
mokiniai Neda Gudžiūnaitė
ir Jokūbas Pažūsis (mokyt. J.
Perednienė), kurie skatino
laisvę švęsti pakiliai,
džiaugsmingai, visa širdimi ir
protu pajusti šios dienos
svarbą. Mokyklos 5-8 klasių
vaikinų choras (mokyt. L. Gubanovienė) pasveikino visas dirbančias mokykloje moteris.
Renginio vedėjai taip pat priminė reikšmingiausias Lietuvos istorijos datas, kurias turi žinoti
kiekvienas save gerbiantis pilietis. Mokytis istorinių datų nėra taip lengva, tačiau kaip tai daryti
smagiai, parodė pradinių klasių mokiniai, sušokę šokį pagal humoristinį-muzikinį „Lietuvos istorijos
repą“ (mokyt. K. Andrijevskis).
Tėvynės bei lietuvių kalbos grožį atskleidė 7a klasės mokinė Aistė Liukomavičiūtė, padeklamavusi
E. Matuzevičiaus eilėraštį „Mano kraštas“ (mokyt. E. Blaškienė). Išgirdome smagų mokyklos 3-4
klasių mergaičių ansamblio „Dainos studija“ pasirodymą, antros klasės mokinių dūdelių ansamblį.
Mokiniai liko sužavėti išgirdę Beatričės Parnarauskaitės dainuojamą „Brolužį“, kuriai akompanavo
mokyklos gitarų būrelis (mokyt. L. Gubanovienė). O tik nuskambėjus pirmiesiems visiems gerai
žinomos dainos „Laisvė“ akordams, mokiniai pajuto bendrumo jausmą, atsistojo ir kartu su „Dainos
studija“ dainavo. Pagaliau buvo galima pajusti salėje džiaugsmą, kad esame laisvi ir nepriklausomi
Lietuvos piliečiai.
Koncertą užbaigė istorijos mokytoja ir „Spindulio“ progimnazijos direktorė V. Mozurienė, kuri
pasidžiaugė, jog ateinančią savaitę istorijos pamokų galėtų ir nevesti, nes mokiniai renginio metu
pakartojo svarbiausius Lietuvai įvykius bei datas. Mes tikri Lietuvos spinduliukai!