Pažangiausios klasės projekto ,,Visi už vieną, vienas už visus” tarpiniai rezultatai po I trimestro
Bendruomenės diena “Labas rytas, Spinduly!”
Maloniai kviečiame visus
mokytojus, mokinius bei jų tėvelius
dalyvauti jau tradicija tapusioje
bendruomenės šventėje “Labas
rytas, Spinduly!”, kuri vyks gruodžio
gruodžio 14 d., šeštadienį.
Mokytojai pasistengs Jus nustebinti
bei padės prisiminti dienas,
praleistas mokyklos suole.
Nepramiegokite ir linksmai
nusiteikę atvykite į „Spindulio“
progimnaziją.
Šventės eiga:
9.00-9.30 val. – registracija;
9.30-10.00 – sveikinimo žodis;
10.00-12.30 val. – pamokos (pagal pasirinktą tvarkaraštį);
12.30 val. – pokalbiai prie arbatos.
Įėjimo mokestis: vaisius(-iai), uoga(-os).
Aprangos kodas: laisvalaikio apranga.
Iki pasimatymo gruodžio 14-ąją!
5-8 klasių meninio skaitymo konkursas
Lapkričio 27 d. lietuvių
kalbos mokytojos J.Perednienė
ir E. Blaškienė pakvietė visus į
meninio skaitymo popietę ,
,Vaiko ir paauglio pasaulis“.
29 menines kompozicijas skaitė
,,Spindulio“ progimnazijos
vyresnieji (5-8 klasių) mokiniai.
Popietės tema pasirinkta
neatsitiktinai – siekiama
atskleisti šio amžiaus tarpsnio
mokinių gyvenimo patirtis,
požiūrį į jiems aktualias
problemas ir, žinoma, išreikšti mokinius kasdien lydinčius jausmus, emocijas. Be to, gyvas meninis
žodis turi ir daugiau galių – jis padeda atskleisti žmogaus kūrybines kerteles. Dar vienas svarbus
popietės tikslas – išrinkti dalyvį (-ius), kurie atstovaus mokyklai Vilniaus miesto meninio skaitymo
konkurse. Todėl popietėje dalyvavo komisija, kurią sudarė kompetentingi nariai: direktorės
pavaduotoja ugdymui L. Simonaitienė, muzikos mokytoja L. Gubanovienė, istorijos mokytoja,
bibliotekininkė N. Vaitiekūnienė. Vertinama pagal iš anksto numatytus kriterijus.
Rengiant popietę buvo norima sukurti tam tinkamą aplinką, kurioje dalyviai jaustųsi patogiai,
jaukiai. Neatsitiktinai pasirinkta renginio erdvė – atnaujintas muzikos kabinetas. Dalyviai ir svečiai
buvo sutikti pianino skambesiu (A. Gedminaitė, 7b), o pertraukos metu kontrabosu grojo Ivar Liepis
(5a).
Pirmąją renginio dalį 5-6 klasių mokiniai kalbėjo apie vaikystę – gražiausią, nerūpestingiausią
gyvenimo laikotarpį. Įvairias emocijas, mėgėjiškus atradimus keičia moksliniai faktai, taisyklės, ir
pamažu vaikas tampa mokiniu. Tuomet mes dar labiau įsitikiname, jog žmonės nėra vienodi, ir šis
skirtumas ne tik išorinis. Skiriasi žmonių poreikiai, siekiai, pasirinkimai. Apie tai visiems popietės
dalyviams priminė ne tik J. Erlicko eilėraštis ,,Lietūs, panašūs į žmones“, bet ir klasika tapęs J.
Biliūno ,,Kliudžiau“. Šią kompoziciją skaitė 6-okų trio.
Paauglystė – laikotarpis, kupinas nerimo, sumaišties, bet kartu tai naujos patirtys, naujas
pažinimas, kurio link reikia stengtis eiti drąsiai. Apie esamus sunkumus, apie sau ir visuomenei
keliamus klausimus, apie kasdien juos lydinčius patyrimus ir emocijas (džiaugsmą, liūdesį,
pasipiktinimą, baimę, dvejones) eiles skaitė 7-8 klasių mokiniai. Taip pat nuskambėjo eilės apie
naujai užgimusį jausmą – meilę. Įdomu, jog V. Šekspyro kūryba buvo skaitoma ir originalo, t.y. anglų
kalba (Vytautas Bitinas, 8b).
Mokiniai vieni kitų skaitomas eiles, kompozicijas vertino plojimais ir emocine išraiška –
džiaugėsi, juokėsi, įtemptai svarstė kartu iškeltus klausimus.
Dalyviams baigus skaityti eiles, atsakingo darbo ėmėsi komisija, kuri netrukus įvardijo mokinius,
atstovausiančius mokyklai Vilniaus miesto meninio skaitymo konkurse:
5-6 klasių grupėje – 5 c klasės mokinė Dovilė Kirlytė,
7-8 klasių grupėje – 7 b klasės mokinys Lukas Povilenskas. Linkime jiems sėkmės!
Visi dalyviai gavo padėkos raštus:
Viktorija Michnevič (6a), Elanas Šubonis (6b), Gabrielė Gineikaitė (5a), Emilė Staugaitytė (5a),
Karolina Lukšonytė (5b), Gabrielė Gedminaitė (5b), Dovilė Kirlytė (5c), Ugnė Švilpaitė (5a), Ieva
Bimbirytė (5a), Eslanda Ermaškevičiūtė (5b), Paulina Burokaitė (5c), Ainius Gedvilas (5a), Greta
Bankauskaitė (5a), Neda Gudžiūnaitė (6a), Aleksandra Andriuškevičiūtė (6b), Milana Šimėnaitė (6a),
Kernius Simonaitis (6a), Urtė Varnaitė (6a), Gabija Kasilovskytė (7b), Gustė Kasilovskytė (7b), Lukas
Povilenskas (7b), Austėja Gedminaitė (7b), Gabrielė Noreikaitė (7b), Ignas Zagorskas (7b), Erikas
Rutavičius (8a), Miglės Zenkevičiūtė (8a), Deimantė Ašmontaitė (8b), NerijusTomkus (7a), Kotryna
Danytė (7a), Vytautas Bitinas (8b), Radvilė Raulinaitytė (8b).
Džiugu, jog mūsų mokykloje yra tiek daug mokinių, besidominčių įvairia literatūra. Ir ne tik
skaitančių, suvokiančių skaitomą tekstą, bet ir puikiai gebančių perteikti meninio teksto prasmes,
nuotaiką ir emocijas.
Iki kitų susitikimų!
Renginio organizatorės
lietuvių kalbos mokytoja Jurgita Perednienė,
lietuvių kalbos mokytoja Evelina Blaškienė
3c ir 3d klasių kelionė į Arklio muziejų
Lapkričio 28 d. 3c ir 3d klasės mokiniai nutarė
aplankyti už 8 kilometrų nuo Anykščių esantį
unikalų Arklio muziejų – vienintelį Lietuvoje, kurį
įkūrė 1978 m. agronomas prof. Petras Vasinauskas.
Autentiškoje XX a. pradžią menančioje troboje
susipažinome su mūsų etninės kultūros simboliu –
duona, jos keliu nuo rugių sėjos iki duonos riekės.
Maloniai sutikusi gaspadinė papasakojo apie rugių
sėjimą, kūlimą, malimą, duonos raugimą ir
užmaišymą. Sužinojome apie senolių duonos
kepimo papročius ir pagerbimo ritualus, šeimos
tradicijas, susipažinome su senoviniais buities
rakandais. Kiekvienas turėjo galimybę suformuoti ir ką tik iškūrentoje duonkepėje išsikepti savo
duonos kepalėlį. Kol kepė duonelė, aplankėme Arklio muziejų.
Aplankėme audėją, kuri papasakojo ir parodė, kokie audiniai pasaulyje buvo seniausi ir kam jie
naudoti. Susipažinome su įvairiais juostų audimo būdais. Audėja pademonstravo kaip senovėje
audėjos audė.
Taip pat sužinojome apie vieną seniausių amatų – puodžiaus amatą. Išgirdome pasakojimą apie
molio kilmę, trumpai apžvelgė keramikos istoriją. Apžiūrėjome senosios buitinės keramikos
pavyzdžius.
Grįžtant į trobą sutikome kalvį, kuris pakvietė į savo kalvę. Jis parodė kaip galima perlenkti geležį.
Leido patiems padirbti su dumplėmis, kad geriau degtų ugnis. Leido kalti įkaitintą geležį.
Sugrįžus į trobą, mūsų laukė paruoštas stalas su kaimiškomis vaišėmis. Pasistiprinę ir padėkoję
šeimininkei tęsėme kelionę ir aplankėme Puntuko akmenį, kurį pabandėme pastumti iš vietos, deja,
jis buvo stipresnis.
Pavargę ,bet pilni naujų patyrimų grįžome į Vilnių.
Esu matomas, nes turiu atšvaitą
Žiemai prasidėjus, 2 b klasės mokiniai  turėjo smagią, pažintinę integruotą pamoką apie saugų eismą, saugų elgesį tamsiu paros metu. Sužinojome, kodėl būtina ne tik turėti, bet ir matomoje vietoje segėti atšvaitą tamsiu paros metu. Kalbėjom apie atšvaitų rūšis, jų tinkamus ir taisyklingus nešiojimo būdus. O smagiausia dalis  – gaminomės pakabinamus ir priklijuojamus atšvaitus įvairiausių formų ir dydžių, kuriuos galėjome pritaikyti  ant drabužių, kuprinių bei įvairių daiktų. Mokiniai atšvaitus iš karto prisisegė tinkamose vietose ir nuo šiol gatvėse bus matomi ryškiau. 
Pasakiška savaitė
„Seku, seku pasaką. 
 Vilkas rijo ašaką.
 Ilgą, kaip smilga,
 Aukštą, kaip šaukštą“.
      Pasakos sekimas ar skaitymas yra pats geriausias laikas, skiriamas tik vaikui. Praktika ir tyrimai rodo, jog su vaiku kasdien reikia pabendrauti akis į akį bent 20-30 minučių. Ne pjaustant bulves, ne šluojant, o atsidėjus: žaidžiant, piešiant ar tiesiog skaitant pasakas, kad vaikas lavintųsi – ir socialiai, ir emociškai. Pasakų sekimas ir jų kūrimas kartu su vaiku užtikrina gerą ir efektyvų laiko praleidimą kartu. Visą savaitę su vaikais nagrinėjome  ypatingas pasakas, kurias seka mažiesiems jų seneliai. Džiugina tai, kad šiuolaikiniai seneliai vis dar palepina mažuosius išskirtinėmis pasakomis.  Išgirdome daug tradicinių pasakų, tokių kaip „Raudonkepuraitė“, „ Trys paršiukai“ ir kt., bet buvo ir mažai girdėtų, primirštų pasakų pavyzdžiui „ Kaimo ir miesto pelės“, „ Vargšas žmogus ir laimė“.  Šios pasakiškos savaitės rezultatas,  vaikų iliustruota knyga „Mūsų senelių pasakos“, kurią mažieji mielai varto, atrasdami vis kažką naujo.
Atvira pamoka „Lauko žaidimo priemonės“ 5A klasėje
Gruodžio 3 d. technologijų 110 kabinete vyko atvira pamoka „Lauko žaidimo priemonės“ (1
pamoka). Pamokos pradžioje technologijų mokytojas ekspertas Rolandas Matulevičius mokiniams
pasakė pamokos temą ir uždavinius. Praktiškai pademonstravo vaizdinę mokymo priemonę – kitų
mokinių pagamintus lauko žaidimo žiedus. Po to mokiniai atsakė į pateiktus mokytojo klausimus
apie dirbinio pritaikymą mokinių gyvenamojoje aplinkoje, kaip saugiai su siaurapjūkliu išpjauti
žiedus. Mokiniai į technologijų sąsiuvinius užsirašė pamokos temą, uždavinius, vertinimo kriterijus.
Visi mokiniai atidžiai braižė konstrukcijos detales praktiškai taikydami matematikos dalyko žinias.
Mokytojas aiškino ir demonstravo matematinių figūrų braižymą. Mokiniai noriai pildė „Apklausos
lapelius apie asmeninį mokinio siekį pamokoje“ ir atliko braižymo įsivertinimą. Dauguma mokinių
puikiai ir labai gerai nubraižė detales.
Mokytojas praktiškai demonstravo kaip saugiai faneroje išgręžti skyles su elektrinėmis
gręžimo staklėmis, žiedų pjovimą iš faneros. Po to vyko praktinis – individualus darbas: mokiniai
tiksliai ant faneros ruošinių su skriestuvais nusibraižė reikalingų išmatavimų tris žiedus, pažymėtose
vietose gręžė skyles, su siaurapjūkliu išpjovė detales, kurias nušlifavo.
Pamokos pabaigoje vyko refleksija – apibendrinimas: mokiniai parodė išpjautas detales,
pasakė kas sekėsi ir ką reikės patobulinti kitą pamoką, pasitarė su mokytoju kaip kitą pamoką reikės
išpjauti kitus žiedus, kaip reikės nuspalvinti gaminio plokštumas.
Pamoką stebėjo progimnazijos direktorė Vilija Mozurienė, anglų kalbos mokytoja Renata
Ziminskienė, technologijų mokytoja Irma Zmejauskaitė.
Kaip skaityti ir tuo mėgautis? 5-okų patarimai
Daugelis mūsų, tikriausiai, ramų vakarą ar atostogų popietę praleidžia su knyga rankose, nes šis
laisvalaikio leidimo būdas padeda atitrūkti nuo kasdienybės ir panirti į kitą pasaulį. Skaitydami
knygas išmokstame naujų dalykų, geriname smegenų veiklą, ugdome iškalbą bei pasitikėjimą savimi,
tobulėjame dvasiškai, mažiname streso lygį. Skaitymas taip pat suteikia laimės jausmą, gerina
gyvenimo kokybę, skaitydami prieš miegą lengviau užmiegame. Tačiau pastaruoju metu socialiniai
tinklai, naujienų portalai, žaidimai, nuolat gaunami elektroniniai laiškai ar žinutės neleidžia atitrūkti
nuo informacijos srauto, todėl žmonės tampa vis nervingesni, jiems sunkiau išlaikyti dėmesį. Tai
atsispindi ir mūsų vaikų elgesyje.
Dėl šios priežasties „Spindulio“ progimnazijos penktokai lietuvių kalbos pamokose rašė laiškus
vienas kitam, kuriuose turėjo parašyti keletą patarimų, kad skaitymas taptų įdomesnis ir mielesnis
užsiėmimas. Dažniausiai buvo patariama išsirinkti jaukią namų vietelę, kurioje niekas netrukdytų,
pasidaryti šiltos arbatos ar kakavos, įsisupti į pledą, galbūt užsidegti kvepiančią žvakę, o už tam tikrą
perskaitytų puslapių skaičių apdovanoti save saldumynais. Mokiniai taip pat norėjo, jog už knygų
skaitymą būtų skatinami savo tėvelių, pavyzdžiui, galėtų netvarkyti savo kambario, nereikėtų plauti
indų ir pan. Atsirado ir tokių mokinių, kurie sakėsi mielai skaitytų knygas, jei tėveliai už juos atliktų
namų darbus. Mano manymu, dižiausias paskatinimas ir apdovanojimas už perskaitytą knygą yra
laikas, praleistas kartu su savo tėveliais. Jaukiai praleistas laikas kartu, nes taip suformuosime
teigiamą požiūrį į skaitymą.
Taigi, skaitome knygą su malonumu, tačiau kaip ją teisingai aprašyti? Kad perskaitytą knygą
aprašyti būtų lengviau, 5a ir 5b klasių mokiniai paskutinę pirmojo trimestro pamoką gamino
atmintines-kubus. Čia jiems prireikė ir matematikos, ir braižybos, ir dailės pamokose įgytų įgūdžių.
Mano manymu, šią pamoką penktokai darbui buvo susitelkę kaip niekada anksčiau ir jiems puikiai
sekėsi.
Tikiuosi, knygų skaitymas ir jų aprašymas taps paprastesnis ir mielesnis. Sėkmės.
Pirmas Spinduliečių komiksas
Duok šansą savo kūrybai! 
Tokiu šūkiu pradedame mūsų  veiklą. 
Tai jau istorinė diena, tai pirmas svetainėje publikuotas komiksas, svajokim, fantazuokim, pažadinkim akimirkas ir savo vaizduotę. 
Junkis prie mūsų grupės !!! 
Tėvų valandos gruodžio mėn.
 Kviečiame mokinių Tėvus/Globėjus atvykti į individualius pokalbius su mokytojais dėl mokinio ugdymo(si) (data ir laikas nurodyti tvarkaraštyje). 
  Tikslų laiką prašome susiderinti su mokytojais iš anksto. 
 Turiningo bendradarbiavimo ir profesionalaus rezultato!