Dailės būrelio ,,Spalvoti spinduliukai“ darbų paroda
Sunkus nuotolinis mokslas praretino dailės būrelio
gretas. Iki galo liko ištvermingiausi. Dėkoju visiems
mokinukams ir jų tėveliams už darbą kartu, pagalbą
vaikams.
Ši parodėlė – darbų pabaigos vainikas. Čia rasime
meilės, pastangų, bandymų ir tinginėlio. Nebūkime
kritiški. Pasidžiaukime kartu. Pasidžiaukime, kad
vaikai paaugo metais, ūgiu, darbais. Kitais metais
žingsniuosime toliau. Norintiems plėsti
vaizduojamąją patirtį, siūlau ir kitais metais susitikti. Būčiau laiminga.
O dabar linkiu visiems gražios, turiningos vasaros.
Iki naujų susitikimų.
Dailės mokytoja
Rima Vaitkevičiūtė
Pedagoginės veiklos sklaida
    Šie mokslo metai ypatingi Lietuvos švietime. Nuotolinis mokymas pareikalavo naujo požiūrio, naujų įgūdžių, susitaikymo ne tik su kai kuriais praradimais, bet kartu atveriant  duris ir atradimams. Su dideliais iššūkiais  susidūrė ir mokytojai, ir mokiniai, ir tėvai. Gyvenimo padiktuotas galimybes visi “Spindulio” progimnazijos mokytojai panaudojo savo kvalifikacijos tobulinimui, naujų kompetencijų įgijimui, glaudesniam bendradarbiavimui, bendrystės kūrimui,  naujų mokymo formų ir būdų paieškoms.  
     Skiriu padėką mokytojams už gerosios patirties sklaidą mokykloje, mieste ir šalyje, už mokyklos vardo garsinimą, mokinių ruošimą  konkursams, pranešimus miesto ir šalies  mokytojų konferencijose, integruotas atviras pamokas, straipsnius progimnazijos tinklalapyje.
Sutarčių pasirašymas
     Informuojame, kad e. sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/  (kur buvo teiktas prašymas į mokyklą) nuo 2021 m. birželio 18 d. jau yra galimybė pasirašyti el. sutartis su Vilniaus ,,Spindulio” progimnazija.


   Pirmiausia pasirašo mokinių tėvai, o po to -mokyklos direktorius.  Sutartis prašome pasirašyti iki birželio 21 d. imtinai. 2021 m. birželio 22 d. vyks Mokinių priėmimo komisijos posėdis. 
    Priėmimo komisijai dokumentai teikiami el. paštu: spindulioprogimnazija@gmail.com  :
   - prašymus pateikę į pirmą klasę siunčia priešmokyklinio ugdymo pedagogo rekomendacijas  (jei nebuvo pateikta e sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/);
   - prašymus pateikę į penktą klasę siunčia pradinio išsilavinimo pažymėjimus (jei nebuvo pateikta e. sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/). Baigusiems 4 klasę mūsų progimnazijoje ir tęsiantiems ugdymą, dokumentų pateikti nereikia.
        Iki 2021 m. rugsėjo 1d. mokiniai privalo būti pasitikrinę sveikatą (el. vaiko sveikatos pažymą sistemoje fiksuos mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, papildomai teikti nereikia).  
     Klasių komplektavimas vyks rugpjūčio mėnesį.  

     
 
Aštuntoko laiškas mokyklai
Mieloji mokykla,
štai ir pralėkė šie nuostabūs ketveri metai čia, antraisiais namais
tapusioje vietoje. Laikas „Spindulio” progimnazijoje buvo išties
neįkainojamas: linksmas ir kupinas iššūkių, kupinas emocijų –
teigiamų ir neigiamų – ir dar daug įvairių potyrių, kurių tiesiog
nesurašysi į vieną laišką. Gaila palikti šią mokyklą… Buvau labai prie
jos pripratęs, su malonumu kasdien eidavau į mokyklą, kad
pasimatyčiau su savo bendraklasiais, padėčiau mokyklos
bendruomenei ir išmokčiau ko nors naujo iš puikių mokytojų.
Prisimenu pirmas dienas „Spindulyje”. Jaučiausi neužtikrintai, beveik neturėjau pažinčių, bet
adaptacinis periodas įvyko labai greitai – jau po mėnesio aplankė jausmas, kad mokausi šioje
mokykloje mažiausiai kelerius metus. Galima drąsiai pasakyti, kad mokyklos mikroklimatas tikrai
geras, man pavyko pritapti prie žmonių, kuriuos mačiau pirmą kartą savo gyvenime. Vėliau viskas
ėjo tik geryn: susipažinau su žmonėmis, kuriais galiu pasitikėti, vis aktyviau dalyvavau klasės
reikaluose, nebijojau reikšti savo nuomonę, net jei ji pasirodydavo kandi. Auklėtoja, matydama
mano aktyvumą, pakvietė į Mokyklos tarybą, kur mano nuomonė ir pasiūlymai buvo svarstomi bei
vertinami. Pirmieji metai mokykloje vaikui, mano nuomone, yra svarbiausi, nes nuo to, kokie bus
pirmieji metai, priklausys vaiko savijauta mokykloje ateinančius metus. Man pirmieji metai
prabėgo puikiai. Tai buvo gera paspirtis, ir per kitus trejus metus aš mokykloje pradėjau jaustis kaip
šeimoje.
Mano klasė man tapo be galo svarbi. Jaučiau, kaip išaugo klasės draugų tarpusavio
pasitikėjimas. Tai buvo matyti atliekant komandinius darbus, įvairius mokyklinius pasirodymus.
Nenoriu išsiskirti su savo klase, kad ir kiek esu prikalbėjęs apie kiekvieną mokinį už jo nugaros.
Niekada neturėjau tikslo įžeisti žmogaus, tiesiog esu per daug emocingas žmogus ir net neabejoju,
kad daug ką esu įžeidęs. Labai atsiprašau už savo netinkamą elgesį. Taip tikras klasės seniūnas
neturi elgtis. Jūs man visada liksite širdyje kaip „faini” žmonės, su kuriais nėra liūdna. Ačiū už puikų
laiką kartu ir didžiausios sėkmės gimnazijoje bei likusiame gyvenime!
Visą mano klasę ant savo pečių laikė klasės auklėtoja Lina Mažukėlė, kuri verta daugiau nei
paminėjimo. Neįmanoma nesižavėti jos geležiniais nervais, nes ne kiekvienas mokytojas sugebėtų
suvaldyti tokią vėjavaikišką klasę ir nuvesti ją iki pat kelio galo. Nepamiršiu, kaip ji mane
motyvuodavo, drąsindavo, kai aš jaučiausi lyg nesavas, rūpindavosi mano pasiekimais ne tik
mokykloje, bet ir už jos ribų, kartais net padėdavo išsisukti nuo tam tikros atsakomybės. Lina buvo
klasės varikliukas. Jeigu mokiniai neturėdavo idėjų, auklėtoja visada jų turėdavo tiek, kad
pradėdavai nebesuprasti, kaip tiek galima prisigalvoti. Auklėtoja, noriu Jums pasakyti širdingą AČIŪ
už Jūsų kantrybę ir atsidavimą mūsų klasei. Mes, mokiniai, tikrai tai vertiname. Palinkėsiu kitais
mokslo metais gauti ramesnius vaikus, kurie negadins Jūsų nervinių ląstelių taip, kaip mes. Labai
dėkoju Jums už viską!
Taip pat būtų visiška nepagarba iš mano, kaip rašančiojo, pusės nepaminėti progimnazijos
mokytojų. Dažnai girdžiu iš mokinių didelį nepasitenkinimą mokytojais. Mano nuomonė stipriai
skiriasi. Aš manau, kad nėra blogų mokytojų. Natūralu, kad kiekvienas mokytojas yra išskirtinis ir jis
dėsto savo dalyką kitaip, nei kitas mokytojas, nes jeigu visi mokytojai dėstytų vienodai, mokiniams
tai atsibostų po pirmo mėnesio. Taigi, reikia priprasti prie mokytojo, suprasti, ko jis nori iš tavęs,
perprasti jo mokymo stilių. Mokinys, atlikęs šiuos punktus, vienareikšmiškai pakeis nuomonę apie
mokytoją.
„Spindulio” progimnazijoje man patiko visi mokytojai be išimties. Kiekvienas mokytojas buvo
skirtingas, dėl to ir buvo įdomu mokytis jo mokomo dalyko. Buvo išlaikytas geras balansas tarp
teorijos studijavimo ir projektinių veiklų, tyrimų, interaktyvių užduočių, edukacinių veiklų. Matyti,
jog mokytojai stengiasi padaryti pamoką kuo įdomesnę mokiniui, jiems svarbus mokinio žodis,
pastabos. Labai malonu dirbti su tokiu mokytojų kolektyvu. Neišskirsiu nei vieno mokytojo, kuris
man patiko labiau už kitus. Visi yra lygiaverčiai, visi man paliko teigiamą įspūdį. Ačiū Jums už tai,
kad išleidžiate mane į mokyklą su pilnu bagažu žinių, ačiū Jums už kantrybę ir supratingumą, ačiū už
įdomias pamokas, kurių nesinorėjo praleisti. Linkiu tęsti savo darbą, kurį net neabejoju, kad mylite,
linkiu mokyti šaunius, stropius mokinius. Mažiau nervų, daugiau šypsenų ir kuo didžiausios sėkmės,
mokytojai!
Reikia nepamiršti ir kitų žmonių, kurie priklauso mokyklos bendruomenei. Noriu atiduoti
milžinišką pagarbą direktorei, pavaduotojoms ir administracijai, kad išlaikė stiprų mokyklos stuburą.
Kasmet Mokyklos tarybos posėdžio metu matau, kad mokyklos rezultatai visose srityse gerėja ir aš
labai tuo džiaugiuosi. Gerėja ne tik statistika, bet ir mokyklos aplinka – renovuojamos klasės, kitos
patalpos, atnaujinamas sportinis inventorius, daugėja veiklos pertraukų metu. Labai malonu matyti
tokį mokyklos progresą.
Toli gražu ne kiekviena mokykla turi tokią stiprią direktorę, nebijančią rizikuoti, be galo stipriai
pasitikinčią savimi, aktyviai bendraujančią su mokiniais. Nemanau, kad yra daug mokyklų, kur
direktorės ir mokinių ryšys būtų toks stiprus. Direktore, noriu jums padėkoti už profesionalų savo
pareigų vykdymą ir labai tikiuosi, kad ši progimnazija klestės ir kils įvairiuose mokyklų reitinguose.
Ačiū Jums!
Taip pat dėkoju visiems kitiems žmonėms, dirbantiems šioje mokykloje. Visi Jūs prisidedate
prie mokyklos gerovės, atliekate juodą, nematomą darbą, kuris, viliuosi, atsiperka tiek Jums, tiek
mokyklai. Neminėsiu kiekvieno žmogaus atskirai, tiesiog padėkosiu už atsakingą darbą mokykloje,
padėkosiu, kad kuriate gerą mokyklos atmosferą. Palinkėsiu toliau dirbti savo darbą ir kilti karjeros
laiptais.
Ketveri metai „Spindulio” progimnazijoje buvo kol kas geriausi per visą, nors ir trumpą, mano
gyvenimą. Kartelė pakelta aukštai ir reikia tikėtis, kad gimnazijoje bus taip pat gerai arba dar geriau.
Be abejo, pasiilgsiu visų, taigi būtinai aplankysiu mokyklą, jog pamatyčiau savo mokytojus (jeigu
pandemija nebediktuos savo taisyklių). Liūdėti galima ilgai, bet man prasideda naujas gyvenimo
etapas. Ar aš jam pasiruošęs? Pamatysime. O dabar lekiu į devintą klasę sakydamas visai mokyklai
„iki!”, bet tikrai ne „viso gero!” Ačiū!
8a klasės mokinys
Nerijus Tomkus
Atsisveikinimas su pradiniu ugdymu
Keturi metai – tam, kad užaugtum.
Keturi metai – tam, kad išmoktum, kada patylėti, o kada
pasakyti.
Keturi metai – tam, kad pajustum sėkmės malonumą,
pergalės džiaugsmą, nusivylimą ir…laikinumą.
Keturi metai – tam, kad suprastum, kur lekia svajonės, ką
lemia mums sutikti žmonės…
Laša laikas greičiau už lietų…. Ne sekundėmis laša, ne
minutėmis, ne valandomis – darbais, planais ir svajonėmis.
Rytdienos ilgesiu ir viltimi, kad bus gerai ir geriau. Kūlvirsčiais
lekiančia kasdienybe ir stabtelėjimais šventėse…
Baigėsi atsisveikinimo su pradine mokykla šventė. Nelinksma
šventė… Šilti ir gražūs žodžiai mokytojai, drėgnos mokytojos
akys… Taip jau nutinka, kai ketverius metus iš eilės kas rytą
tari „Labas rytas, vaikai!“ ir matai žybsinčias akutes, jauti
mielų širdelių tuksėjimą. Užaugo ir sparnus pakėlė dar viena
ketvirtokų laida. Sakoma, kad žmogus nuo žemės pakyla
dviem sparnais – nuoširdumu ir širdies gerumu.
Baigėsi ir paskutinė išvyka kartu. Vieną popietę vaikai ir jų tėveliai leidosi į kelionę po mišką. Visi
buvo suskirstyti į 3 komandas. Užduotis – teisingai atlikti užduotis ir surasti lobį. Geriausiai sekėsi
raudonųjų komandai, tačiau jie buvo draugiški ir lobiu pasidalino su visais. Po to laukė įvairūs
žaidimai, laimės šulinys ir tėvelių paruoštos vaišės. Liko smagūs prisiminimai ir gera nuotaika, kurios
nesugadino net ne laiku užklupęs lietus.
Mokykloje visiems ketvirtokams įteikti pradinio išsilavinimo pažymėjimai ir padėkota už buvimą
kartu. Linkiu visiems sėkmės penktoje klasėje ir palikti gyvenime savo šviesą – nesvarbu ryškią ar
blankią, svarbu – ypatingą.
Mokinių priėmimas birželio 15 d.
         2021 m. birželio 15 d. vyko Mokinių priėmimo komisijos posėdis, kurio metu komisijos nariai įvertino e. sistemoje kvietimus gavusių mokinių matomus prašymų statusus ir priėmė sprendimą dėl papildomai kviečiamų mokinių į atsilaisvinusias vietas: 
        – į 1 kl., 2 kl., 3 kl., 4 kl., 6 kl.  papildomai nepakviesti mokiniai (nesant laisvų vietų);
       -  į 5 kl., 7 kl. papildomai pakviesti mokiniai.
   Priimamų mokinių ir laukiančių eilėje sąrašai prisegtuose failuose. 
Pamokos gamtoje
Nors gegužės mėnuo mūsų ir nelepino puikiu oru, bet vos tik saulutei
prašvitus, mes išskubėjome į lauko klasę. Suolai, kėdės ir netgi
mokyklinė lenta priminė mokiniams, kad pamokos vyks, tik kiek kitaip,
netradicinėje aplinkoje.
Prieš išeinant į lauką su mokiniais aptarėme kaip vyks pamokos
mokyklos kieme, prisiminėme saugaus elgesio taisykles ir iškeliavome į
tyrinėjimų ir atradimų pasaulį.
Klasėje daug kalbėjome apie augalus, prisiminėme augalų dalis,
dauginimąsi, vaistinių augalų svarbą žmonių gyvenime bei piktžolių žalą.
Mūsų tikslas buvo – susirasti pievose augalą, jį išrauti su šaknimis,
atsinešti į lauko klasę ir aprašyti. Mokiniai nežinodami tikslaus augalo
pavadinimo jį aprašė savais žodžiais, tyrinėjo šaknis, matavo jų ilgį,
skaičiavo kiek lapelių turi kiekvienas augalas ir kokios jie formos.
Vėliau pasirinktus augalus mes džiovinome, darėme herbariumus ir
ieškojome tikslios informacijos augalų
enciklopedijoje bei internete. Mokiniai lygino savo aprašymus ir
papildė tikslesne informacija. Palyginę tos pačios rūšies augalus
pastebėjo, kad netgi tie patys augalai savo išvaizda labai skiriasi
vienas nuo kito.
Kadangi susidomėjimas augalais paliko didelį įspūdį,
nusprendėme ir dailės technologijų pamoką praleisti lauke.
Prisiminę rudenį vykdytą projektą apie drugelius ir klasėje
išsikirpę drugelio šabloną, išskubėjome į lauko klasę puošti savo
drugelių pavasario žaluma. Ryškiai geltona kiaulpienių spalva
labiausiai patraukė mokinių akis, nes beveik kiekviename
drugelyje galėjome atrasti nors vieną pienės žiedą.
Mokiniams patinka pamokos gamtoje. Jie nuo mažų dienų
mėgsta tyrinėti, liesti augalus, gyvūnus ar jiems nežinomas
medžiagas, pajausti jų kvapą, formą ir netgi skonį.
Anksčiau net neįsivaizdavau matematikos pamokos lauke, o
paskutinę mokslo savaitę, stebėdama kaip mokiniai draugiškai matuoja mokyklos stadiono ilgį, plotį,
kaip užsirašo duomenis, nes dar planuoja apskaičiuoti perimetrą ir plotą, žavėjausi jų komandiniu
darbu. Pasirinkę penkis medžius pirmiausiai užsirašė tikslius jų pavadinimus, tada apskaičiavo
atstumą tarp jų ir kokio pločio yra kamienas.
Veiklos gamtoje daug. Jeigu oras mus dažniau lepintų, galėtume džiaugtis pamokomis gamtoje
dažniau, juk dar tiek daug mes nesužinojome ir nepatyrėme, mūsų tyrinėjimai dar tik prasidėjo.
Laukiame gražaus rudenėlio, kad galėtume vėl pasidžiaugti puikia mūsų gamta ir gaiviu oru lauko
klasėje.
Pamokos, kuriose naudojame informacines technologijas
Nuotolinių pamokų metu mokiniai patobulino savo žinias dirbant
su informacinėmis technologijomis. Jie išmoko programuoti, atlikti
užduotis įvairiose online platformose, pradedant nuo Eduka klasė,
Ema pamokos, Eduten playground, kahoot ir baigiant jau pačių
kurtomis pateiktimis ir pristatymais. Sugrįžus į mokyklą mokiniai ir
toliau galėjo tobulinti savo žinias pasitelkiant išmaniąsias
programas, nes bet kuriuo metu į klasę galima atsinešti reikiamą
skaičių kompiuteriukų ar planšečių.
Kadangi mokykla dalyvauja Eduten plauground parengtoje
matematinėje programoje, trečiokai turėjo galimybę išbandyti savo
žinias klasėje, pasinaudojant mokykliniais kompiuteriukais, kurie
yra be galo patogūs, atliekant įvairias užduotis. Šio projekto dėka,
mokiniai dar labiau patobulino žinias, įtvirtino daugybos ir dalybos veiksmus, prisiminė laikrodį ir
lygčių sprendimą. Kadangi užduotis galėjo atlikti klasėje, dėl to padėjo vienas kitam įveikti spragas,
užduoti klausimus mokytojai.
Per lietuvių kalbos pamoką, pasinaudodami išmaniaisiais kompiuteriukais, atliko užduotis iš Ema
pamokų platformos. Mokiniai galėjo tiesiogiai parodyti su kokiais sunkumais jie susidūrė nuotolinių
pamokų metu. Išmoko naudotis lietuvių kalbos žodynu elektroninėje erdvėje.
Būtų labai smagu ir kitų pamokų metu naudotis išmaniaisiais kompiuteriukais. Mokiniai išmoktų
naudotis google paieška, vikipedija, lietuvių ir anglų kalbos žodynais. Džiaugiamės mokykloje
turėdami išmaniąją klasę.
Priimamų mokinių sąrašai
     2021 m. birželio 9 d. Mokinių priėmimo komisija posėdžio metu išnagrinėjo iki 2021-05-31 
e. sistemoje pateiktus prašymus. Kviečiamų mokinių mokytis nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. sąrašai prisegtuose failuose. Sąrašuose pateikti prašymų registracijos numeriai su nurodytais surinktais prioritetiniais taškais bei pirmumo kriterijais. 
     Kviečiamų mokytis mokinių tėveliai e. sistemoje, kurioje teikė prašymą, nuo birželio 10 d. 18 val. iki birželio 14 dienos turi galimybę patvirtinti vieną iš gautų kvietimų. Jei buvo pasirinkta tik viena mokykla ir ji išsiuntė kvietimą mokytis, tuomet nieko patvirtinti nereikia, prašymo statusas bus „laukiama sutarties pasirašymo“. Šiais metais bus pasirašomos elektroninės sutartys. Sutarčių pasirašymas planuojamas nuo birželio 17 dienos. Daugiau informacijos pateiksime, kai gausime iš savivaldybės.
    Jei birželio 10 dieną e. sistemoje nematote pageidaujamos mokyklos kvietimo mokytis, galite laukti birželio 15 dienos, kuomet mokyklos siųs papildomus kvietimus į laisvas vietas. Tuomet gautus kvietimus galėsite patvirtinti nuo birželio 15 (18 val.) – 18 d. (16 val.).
    Birželio 18 dieną 16.30 val. tėvams nepatvirtinus vieno iš gautų kvietimų sistema automatiškai vaikui priskirs tą mokyklą, kuri siuntė kvietimą ir iš kviečiančių pageidaujamų mokyklų sąraše bus pirmoji.
   

„Mikropasaulis stiklainyje“
7-8 klasių mokiniai atliko biologinį eksperimentą. Jie kūrė, stebėjo ir toliau stebės gyvą
„mikrokosmą“. Visų pirma, kas yra pats mikrokosmas? Tai dirbtinė ekosistema, kuri negali būti tokia
gyvybinga kaip gamtinė ekosistema, todėl laikui bėgant sunyksta. Norėdami atlikti šį eksperimentą,
į stiklainius mokiniai pylė keletą saujų žvyro, vėliau užpylė derlingo dirvožemio. Į jį sodino samanas,
žemuoges, asiūklius, kitus augalus. Kartais papurkšdavo tam, kad apsemtų apačioje esantį žvyro
sluoksnį. Svarbiausia, šį mažąjį pasaulį pastatyti šviesioje, bet tiesioginių saulės spindulių
negaunančioje vietoje.
Būtent tokiu būdu – per praktiką – galima geriausiai suvokti teorijos žinias, jas pritaikyti, iš arti
patyrinėti ir susidurti su miško „gyvenimu“. Jeigu pavyksta, net pasilikti savo mikrokosmą ir stebėti,
kiek laiko ši ekosistema išgyvens, o galbūt tiesiog stebėti jos raidą ir pokyčius. Galimybė patiems
„prisiliesti“ prie mus supančios gamtos – puikiausias būdas ją pažinti ir išmokti tausoti bei gerbti.
Pasigrožėkime mokinių pagamintais ,,mikrokosmais“.
Kviečiame į parodėlę!
Biologijos mokytoja M. Papinigienė