Mokinių priėmimas mokytis nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
   Mokytis nuo 2021 metų rugsėjo 1 d. į 1 klasę priimami mokiniai, kuriems 2021 kalendoriniais (nuo sausio mėn. iki gruodžio mėn.) metais sukanka septyneri. Gali būti priimami ir jaunesnio, šešerių metų amžiaus vaikai, tačiau per e. sistemą pateikus prašymą pridėti vaiko priešmokyklinio ugdymo baigimo pažymą. 
   Paspaudus interaktyvaus žemėlapio nuorodą: https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools ir įvedus deklaruotą gyvenamosios vietos adresą (gatvę ir namo numerį) ir klasę, į kurią vaikas eis, matysite priskirtą teritorinę mokyklą.
   E. sistema yra susieta su Gyventojų registro duomenimis, todėl informacija apie gyventojo naujausią deklaruotą gyvenamąją vietą yra sutikrinama automatiniu būdu. Deklaracijos terminas pirmo posėdžio metu skaičiuojamas birželio 1 d. duomenimis, vėlesniuose posėdžiuose skaičiuojama to posėdžio data.
   Priėmimo komisija turi teisę tėvų prašyti papildomų, pirmumo kriterijus patvirtinančių dokumentų, jeigu kyla abejonių dėl duomenų tikrumo ir teisėtumo.
   Kilus klausimams ar neaiškumams dėl priėmimo prašome skambinti tel. (8 5) 2444781,
 8 687 02452 arba kreiptis el. paštu spindulioprogimnazija@gmail.com
 
   Mokinių priėmimas į Vilniaus ,,Spindulio” progimnaziją vykdomas vadovaujantis ,,Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu”, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 1-874.
 Prašymai priimami savivaldybės elektroninėje prašymų registravimo sistemoje adresu https://svietimas.vilnius.lt/  Prašymai priimami tik elektroniniu būdu (išskyrus mūsų progimnazijos ketvirtokus, kurie tęsia mokymąsi mūsų mokykloje, pereina į penktą klasę, 
prašymų nepildo e. sistemoje, o pateikia progimnazijos direktoriui užpildydami popierinę 
prašymo formą ir yra priimami be eilės).  
Asmenų priėmimą į mokyklą vykdo Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos direktoriaus įsakymu 
sudaryta mokinių priėmimo komisija. Priimant mokytis į 1-8 klases pirmenybė teikiama tiems mokiniams, kurie gyvena progimnazijos aptarnavimo teritorijoje. Esant laisvų vietų gali būti priimami mokiniai ir iš kitų Vilniaus mokykloms priklausančių teritorijų, po to ir gyvenantys gretimose savivaldybėse. Prašymai mokytis nagrinėjami gavus visus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami per e. sistemą nuo prašymo pildymo dienos iki 2021 m. gegužės 31 d.(imtinai).  Dokumentai pateikti ne per e. sistemą yra negaliojantys. Prašymo pateikimo laikas neturi jokios įtakos priėmimui.
Prašymų pildymas ir priėmimas vykdomas pagal šį grafiką:
Sveikiname geografijos olimpiados dalyvius
Šiais metais geografijos olimpiada vyko kiek kitaip – nuotoliniu būdu. Olimpiadoje dalyvavo 39 mūsų “Spindulio” progimnazijos 6-8 klasių mokiniai besidomintys geografijos mokslu. Dalyviai rungėsi savo klasės kategorijose ir turėjo išspręsti 30 iliustruotų klausimų. 

 Dėkojame visiems moksleiviams, kurie dalyvavo olimpiadoje ir džiaugiamės kartu su nugalėtojais.  Linkime toliau domėtis geografijos mokslu. 
SVEIKINAME:
      šeštokų grupėje daugiausiai taškų surinko ir pirmąją vietą užėmė 6a  klasės mokinys Ivaras Liepisantrąją vietą užėmė 6a klasės mokinys Ainius Gedvilas; 
 trečioji vieta užėmė du mokiniai surinkę vienodą skaičių taškų – 6a klasės mokinė Ula Juknevičiūtė ir 6b klasės mokinys Danielis Baršauskas;   
   septintokų grupėje pirmoji vieta atiteko 7a klasės mokiniui Benediktui Užkuraičiui
 antrą vietą užėmė du mokiniai surinkę vienodą skaičių taškų – 7a klasės mokinė Kamilė Jurgutytė ir 7b klasės mokinys Žilvinas Dirsė;
 trečioji vieta atiteko taip pat dviems mokiniams surinkusiems vienodą skaičių taškų – 7a klasės mokinei Smiltei Jorūnei Rečiūgaitei ir 7a klasės mokinei Nedai Gudžiūnaitei.    
      aštuntokų grupėje pirmoji vieta atiteko 8a klasės mokiniui Rokui Mikelioniui;  
 antrą vietą užėmė tos pačios klasės du mokiniai surinkę vienodą skaičių taškų  - Nerijus Tomkus ir Tadas Gerulskis;
 trečią vietą užėmė 8a klasės mokinys Gustas Dzasperas Rove.
Geografijos mokytoja 
   Lina Mažukėlė    
Velykų belaukiant
Kiekvienais metais mes laukiame Velykų kaip šviesos, šilumos
ir atgimimo šventės. Tai tarsi prisikėlimas po sunkios ir šaltos
žiemos. Puošiame namus puokštėmis, dekoracijomis, pamokų
metu lankstome viščiukus, komponuojame velykines
puokštes. Jau senovėje kiaušinis buvo laikomas ne tik
pavasario, gamtos atgimimo simboliu, bet ir kiekvieno gyvio
pradžios simboliu.
Velykų belaukiant 3c klasės mokiniai su savo klasės mokytoja
pradėjo mokytis programuoti su scratch programa ir jiems
taip patiko, kad netgi sudalyvavo Vilniaus kolegijos
Pedagogikos fakulteto ir VšĮ „Mokslo šviesa“organizuotoje
kūrybinių darbų parodoje „Skaitmeninis Velykų margutis
2021“. Visiems dalyviams organizatoriai atsiuntė
margaspalves padėkas. Vaikai labai laimingi, nes tai jų pirmieji programavimo darbai.
Per dailės ir technologijų pamokas mokiniai lankstė dekoracijas savo velykiniam stalui, panaudojo
antrines žaliavas ssavo darbelių gamybai, rašė sveikinimus savo draugams iš Kretingos ir surengė
velykinių darbelių parodą mokykloje. Tegul net ir šiuo sunkiu laikotarpiu mokykla mirga nuo
mokinių darbelių ir suteikia džiaugsmo mokykloje esantiems darbuotojams.
Tegul Velykos dovanoja, paukštelių giesmę laukuose,
Tegul pavasaris užgroja, o šventę papuošia gamta.
Spalvingi būkim kaip margučiai, sveiki kaip saulė danguje,
Tegul Velykos atskubėję, palieka džiaugsmo širdyje.
Margučio savaitė
5b klasės mokiniai susidomėjo ir aktyviai dalyvavo VKG pasiūlytoje akcijoje „Margučio savaitė“. Apsidžiaugė sužinoję, kad bus galimybė visą savaitę kiekvieną dieną pasipuošti tam tikros spalvos drabužiais. Prieš Velykas žmonės nuo seno susitvarkydavo ir pasipuošdavo namus, tai  penktokai savo spintose ieškojo tam tikrų spalvų drabužių, akcesuarų, prisiminė seniai dėvėtus drabužius. Šios savaitės metu mokinių nuotaikos buvo puikios, kiekviena diena buvo kitokia. Mokinių nuomonės apie šią akciją: 
„Patiko, norėčiau kada nors gyvai, kad taip būtų.“ (Ugnė)   
„Man patiko, nes buvo visai linksma žiūrėti į vienos spalvos klasiokus.“ (Austėja)     
„Man labai patiko šita savaitė. Norėčiau, kad ir kitais metais būtų šitaip. Linkiu visiems gražių šv. Velykų“. (Akvilė)   
„Patiko, nes buvo spalvų įvairovė.“ (Samuelis)    
 „Man patiko, nes buvo dienos įvairios ir tai suteikia kažkiek džiaugsmo. Linkiu, kad visi laimėtų margučių lenktynėse  ir stalas būtų spalvotas.“ (Titas)
Pokštų ir juokų diena
Vienintelę metuose dieną – balandžio 1-ąją –
susiduriame su keistu paradoksu – galime meluoti
legaliai. Kita vertus, nieko čia nuostabaus, nes
balandžio 1-oji – Melagių diena. Išdaigų ir juoko
diena nuo seno yra minima ne tik Lietuvoje, bet ir
Europoje. Seniau „melagio, arba šido, diena“ buvo
siejama su kiekvieno žmogaus sėkmės tiems
metams būrimu. Manyta, kad „jeigu tą dieną nieko
neprigausi, tau bus nelaimingi metai“. Užtat tądien
visi verčiasi per galvas stengdamiesi sukurpti kuo įtikinamesnį melą ir taip šmaikščiai apgauti savo
bičiulį ar giminaitį. Juk taip norisi smagiai sušukti: „Su balandžio 1-ąja!“
Šiemet trečių pradinių klasių mokytojos sugalvojo paįvairinti nuotolines pamokas ir šiek tiek
pašmaikštauti. Apsikeitusios vietomis, kiekviena iš mokytojų prisistatė mokiniams, kad nuo šiol
mokys ne savo klases. Vaikų reakcijos buvo įvairios, net šalia esantys tėvai priėjo arčiau kamerų
pasižiūrėti, kas gi čia vyksta, kokia mokytoja prisistato nuo šiol būsianti jų vaikų mokytoja: vieni
nustebo ir kurį laiką negalėjo patikėti, ką išgirdo, kiti gal kiek pasipiktino, buvo nuliūdę, o treti
šyptelėjo nepatiklia šypsena. Kai mokytojos prisipažino ir šypsena pasipuošusiame veide
nuskambėjo „su balandžio 1-ąją“, vaikai iš karto perprato ir lengviau atsiduso, jog tai buvo tik
pokštas. Mokytojos priminė apie šios dienos minėjimo tradicijas, bet tuo pačiu aptarė melo
pasekmes. Mokiniai prisiminė skaitytas pasakas „Melagių pilis“ „Mikė melagėlis“, „Agė melagė“,
pasakėčia „Piemens juokai“, taip pat žinomas patarles „ Melagiu būdamas toli nenuvažiuosi“, „Melo
kojos trumpos“, „Yla visuomet iš maišo išlenda“ ir kitas.
Smagiai pradėta pamoka mokytojos pokštu neapsiribojo. Visą dieną kitose pamokose mokiniai
išradingai bandė „apgauti“ ir mokytoją bei sušukę „su balandžio 1-ąja“ iškart prisipažindavo.
Pokštai ir juokas lydėjo visą dieną, o svarbiausia, kad mokiniai supranta melo pasekmes ir vertina
nepiktybinį pokštą, moka prisipažinti, atsiprašyti ir netgi pasijuokti.
Juokaukite atsakingai ir juokitės į sveikatą :)
Mokinių velykiniai sveikinimai užsienio kalbomis
Mūsų mokyklos mokiniai sveikina visus su Šv. Velykom anglų, vokiečių ir rusų kalbomis!
Su Šv. Velykom!!!
Šia proga ramiai įsigilinkime, ką mums bei kitų šalių žmonėms reiškia Velykos, ką reiškia Prisikėlimas, kasmetinis gamtos atgimimas, atsinaujinimas. Juk Velykos yra dvasinė šventė, ji mums suteikia vilties ir jėgų. Prisikėlimo džiaugsmas turėtų mus įkvėpti būti dėmesingais ne tik sau, bet ir savo artimiesiems, tautai.
Dear Teachers and Pupils,
 Happy Easter Day!
Springtime joy, sunshine and warmth for your home, new ideas and success for your works!

Liebe Lehrer und Schüler,
Frohe, schöne Ostern! 
Ostern ist das Siegesfest des ewigen Lebens.Wir wünschen allen Frühlingswärme, viel Freude und erholsame Stunden in der Osterzeit! 
Уважаемые преподаватели и ученики,
 Поздравляем с Пасхой Христовой!
В этот светлый праздник, мы желаем вам безграничного счастья, здоровья, благополучия. Тепла и уюта в вашем доме. Радуйтесь каждому дню, чаще улыбайтесь, не забывайте своих близких. Живите с верой, надеждой и любовью в сердце!
Rusų kalbos sveikinimus piešė: Gabija ir Gustė Kasilovskytės, Gabrielė Noreikaitė, Dominyka Puzaitė, Evita Vartibavičiūtė iš 8b klasės.Organizavo mokytojos Natalija Petraitienė ir Daiva Kvederienė.
Kviečiame dalyvauti respublikinėje mokytojų konferencijoje „Atradimai tarpdalykinėje integracijoje“
Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui  (Seneka)
   Mūsų pasaulis yra nedaloma visuma – viskas tarpusavyje susiję. Ugdymo turinio integravimas šiandien tampa vis svarbesnis: mokymąsi priartina prie gyvenimo, užduotys pritaikomos atsižvelgiant į mokinių poreikius, ugdomas kritinis mąstymas, įvairūs veiklos būdai ir metodai.
     Respublikos mokytojų gerosios patirties sklaida apie mokomųjų dalykų integraciją padės suprasti, ar integruotos pamokos gali sudominti mokinius, kad būtų pasiekti geresni mokymosi rezultatai.
  Vilniaus „Spindulio“ progimnazija
2021 m. balandžio 16 d. 
  organizuoja respublikinę dalykinę mokytojų konferenciją „Atradimai tarpdalykinėje integracijoje“. 
Konferencijos dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų 1-8 klasių mokytojai. Konferencija vyks MS Teams aplinkoje.
 Konferencijos nuostatai prisegti.
Kelionė į 5-ą klasę
    Šių metų kovo 23 d. dviem ketvirtokų klasėms (4b ir 4d) lietuvių kalbos pamoka vyko neįprastai. Mokiniai 45 minutėms ,,nuotoliniu tiltu“ persikėlė į 5-ąją klasę. Įdomu, jog pamokos tema ,,Laikraštis – popierinis naujienų kanalas“ atvirkščiai, greičiausiai, grąžino mokinius į praeitį. Juk šiandien vis daugiau skaitytojų visgi renkasi elektroninius šaltinius, tad popierinis laikraštis kai kam gali atrodyti tarsi praeities liudytojas. Taigi, lietuvių kalbos mokytoja, pasitikusi 4-okus prie spaudos leidinių stendo, supažindino smalsuolius su laikraščio atsiradimo istorija, kuri siekia net Senovės Romos laikus. Atkreiptas dėmesys į pirmuosius 
dabartinio laikraščio atitikmenis, kurie išėjo XVII a. Tyrinėta, kokia informacija tokiuose leidiniuose buvo, kaip jie atrodė.
    Kalbant apie lietuviškąją spaudą, 4-okai iš karto prisiminė mūsų tautos istorijai svarbius laikraščius ,,Aušra“ ir ,,Varpas“. Galiausiai aptarti  spaudiniai, pradėti leisti jau nepriklausomoje Lietuvoje, ir, žinoma, šių dienų populiariausi leidiniai. Smagiausia 4-okams buvo patiems pasidalinti ne tik kokius leidinius jiems tėveliai prenumeruoja ar perka, bet ir trumpai pristatyti, ką juose randa.
    Tyrinėdami laikraščių struktūrą mokiniai susidomėjo trumpą žinutę skaitytojui siunčiančiais tekstais – skelbimais. Buvo pasiūlyta 4-okams išmėginti savo jėgas ir sukurti skelbimą pateikta tema. Užduotis tokia - informuoti apie vyksiantį renginį Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijoje. Prieš atlikdami darbą mokiniai lygino pateiktus skelbimus, įvardijo svarbiausias skelbimo dalis.
     4-okai skelbimus kūrė sienlaikraštyje, kuris buvo paruoštas skaitmeninėje padlet.com erdvėje. Vėliau juos mokiniai aktyviai pristatinėjo klasės draugams. Kartu visi pasidžiaugė sukurtais darbais, dalijosi patarimais, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kaip galima patobulinti darbą. Pamokos pabaigoje pasiūlyta mokiniams įsivertinti, kas labiausiai įsiminė pamokoje. Mokinių žinios, jausmas buvo užfiksuotas ekrane skaitmeninės mentimeter.com programėlės pagalba.
    Šaunieji 4-okai, jūsų žinios, smalsumas, nusiteikimas įrodė, jog esate pasiruošę pereiti į 5-ą klasę. Tad iki pasimatymo!
                                                                                                          Lietuvių kalbos mokytoja Evelina Blaškienė
Tėvų valandos balandžio mėn.
 ,,Tėvų valandos” - individualūs pokalbiai su dalyko mokytoju, specialistu vyksta kiekvieną mėnesį nustatytu laiku (konkreti data ir laikas nurodyti pridėtame tvarkaraštyje).      
 Individualūs pokalbiai karantino metu vyksta nuotoliniu būdu MS Teams aplinkoje. 
Konkretus susitikimo laikas  suderinamas prieš kelias dienas su konkrečiu mokytoju, specialistu, siunčiant pranešimą el. dienyne ,,Mano dienynas”. 
Paslaptingas sakmių pasaulis
Sakmių pasaulis nepaprastas ir paslaptingas. Jomis galime gėrėtis, žavėtis ir netgi daug išmokti apie gyvenimą ir jo tiesas. O tos tiesos tieselės nuo senų senovės nesikeičia. Tai liaudies sakmės. Ir po jų platybes nardė 6c klasės mokiniai ir netgi patys įsijautė į kūrėjus. Parašė savo sakmes, praturtino jas gyva muzika. Autorinės sakmės žavios jose veikiančiais gyvūnais bei augalais, kurie veikia kaip simboliai. Skatina gerbti mylėti ir pajusti gyvūnijos svarbą. Jog jie tokie patys kaip mes, turi savo kasdienybę ir sprendžia jiems svarbius klausimus. Galime labai daug iš jų pasimokyti. 
    3a klasės mokiniai būtent ir bandė perprasti Leonardo Gutausko sakmeles, gilinosi į jas, analizavo veikėjus. Mokiniai išsirinko jiems mėgstamiausias. Sakmes animavo ir kūrė su informacinėmis technologijomis, programėle Scratch.
    Visą kūrybinį procesą vainikavo 6c ir 3a klasių mokinių pasidalinimo darbų vaisiais pamoka „Paslaptingas sakmių pasaulis“, kurią vedė mokytojos Evelina Blaškienė ir Rūta Šileiko. Integruotoje atviroje lietuvių kalbos ir informacinių technologijų pamokoje vieni iš kitų daug išmokome ir pasisėmėme įkvėpimo nesustoti kurti. Mokymosi kelionė yra nepaprastas nuotykis, kurio nesustabdys niekas.