Tėvystės programos “Švyturys” grupiniai užsiėmimai
   Paramos vaikams centro specialistai kviečia tėvelius/globėjus dalyvauti mentalizacija grįstoje tėvystės programoje “Švyturys”. Programa paremta požiūriu, kad tėvų – vaikų santykiuose svarbu suprasti, ir tai, ką jaučia, galvoja, ko nori vaikas, ir tai, ką išgyvena, patiria patys tėvai.
   Grupiniuose užsiėmimuose stiprinamas tėvų – vaikų ryšys, padedama tėvams geriau suprasti vaikų psichologinį pasaulį, vaiko asmenybę ir save kaip tėvus. 

   Skatinamas smalsumas vaiko vidiniam pasauliui ir tėvų nusiteikimas reflektuoti savo pačių mintis, jausmus reakcijas. 
   Vyks 12 grupinių užsiėmimų (iki 11 dalyvių), kurių kiekvienas truks 2 val. su pertrauka.       
   Užsiėmimų teorinė medžiaga nuolat derinama su patyrimu: dėmesys skiriamas saugios atmosferos grupėje kūrimui, vaikų ir tėvų vidinio pasaulio tyrinėjimams, ankstesniems išgyvenimams, pasidalijimams patirtimi.
   Skirta: tėvams, auginantiems vaiką/-us iki 12 metų ir patiriantiems psichologinių sunkumų arba jeigu vaikai susiduria su emociniais ar elgesio sunkumais.
   Užsiėmimai vyks nuo vasario 20 d. iki gegužės 22 d. (išskyrus balandžio 10 d. ir gegužės 1 d. ), pirmadieniais, 17.00 – 19.00 val., Paramos vaikams centre (Latvių g., 19A, Vilnius).
   Užsiėmimus ves Paramos vaikams centro psichologės: Irina Nikončukienė ir Akvilina Stankė.
   Prieš prasidedant užsiėmimams, kiekvienas dalyvis bus pakviestas įvadiniam pokalbiui registracijos anketoje nurodytais kontaktais https://forms.gle/7viKtbfBd8TFkYMi7 Vietų skaičius ribotas.
Meninio skaitymo popietė “Stebuklo belaukiant”
Artėjant gražiausioms metų šventėms visi laukiame stebuklo. Gaila, kad noras pasidalinti tuo laukimo džiaugsmu liko neįgyvendintas dėl užklupusio viruso. Tačiau sausio 11-ąją dieną stebuklas įvyko ir visi meninio žodžio gerbėjai rinkosi į meninio skaitymo konkursą išgirsti skaitovų parengtų pasirodymų.
5-8 kl. meninio skaitymo popietės metu nuskambėjo 25 meninės kompozicijos. Pasiruošti mokiniams padėjo lietuvių kalbos mokytojos E.Blaškienė, I. Jančioraitė Tichomirova, N.Kaselytė, S.Pušinskienė. Muzikinėmis kompozicijomis konkurso dalyvius ir svečius džiugino 6b klasės mokinys Matas Petruška.
Šiemet mokinių lūpomis skambėjo D.Čepauskaitės, Z.Gaižauskaitės, J.Marcinkevičiaus, V.Palčinskaitės, V.Mykolaičio-Putino, J.Aisčio, S.Nėries, B.Brazdžionio, R.Skučaitės,  J.Erlicko poezija, meniškai skaitomos Bruno Ferero istorijos. Dalyviai stengėsi įtaigiu žodžiu, kūno kalba, perduoti savo emocijas ir paveikti klausytojus bei vertinimo komisiją. Taisyklingai tarė ir kirčiavo, aiškiai ir raiškiai deklamavo pasirinktus kūrinius.
Vertinimo komisijos nuomone, geriausiai atskleisti meninio žodžio grožį pasisekė 8a kl. mokiniui Ainiui Gedvilui,  kuris skaitė Vinco Mylolaičio – Putino eilėraštį ,,Gruodis”. Jam patikėta ginti „Spindulio“ progimnazijos garbę Vilniaus miesto mokyklų meninio skaitymo konkurse. II – ąja vieta pasidalino du skaitovai: Ieva Bimbirytė (8a), kuri skaitė S.Nėries eilėraštį „Skausmas“ ir Simonas Mikulskis (5b), kuris šmaikščiai pasakojo apie save ir augintinį A.Jonyno eilėraštyje „Aš ir mano šuo“. III – ąją vietą meninio skaitymo konkurse iškovojo Dorotėja Melis Surucu (6b) papasakojusi visiems Bruno Ferero istoriją „Oskaro troškimas“ ir Dovilė Kirlytė (8c), atskleidusi tikrąsias žmogaus vertybes pamokančioje  Bruno Ferero istorijoje „Varguolis“.
Visi konkurso dalyviai gavo padėkas, o prizinių vietų laimėtojai diplomus ir  knygas.
Dar kartą sveikiname visus meninio skaitymo konkurso dalyvius, o nugalėtojui Ainiui Gedvilui  linkime sėkmės Vilniaus miesto mokyklų meninio skaitymo konkurse.
Mylėkime ir puoselėkime lietuvišką žodį, nes tai - brangiausia, ką turime. Lauksime sugrįžtant su naujomis meninėmis kompozicijomis ir kitais metais!
Organizatorės
Mūsų kelionė po knygų pasaulį: žaidžiam, atrandam, mokomės…
2PM vaikai turėjo įdomią savaitę, kurios tikslas buvo kuo daugiau
domėtis knygomis ir, kad knygos „užvaldytų“ mažųjų pasaulį.
Kalbėjomės apie įvairias knygas. Vaikai suprato, kad vienos knygelės
yra skirtos teikti informaciją, o kitos – žadinti jausmus, mintis,
vaizduotę, teikti malonumą, susipažino su informaciniais tekstais,
mokėsi juos skirti nuo grožinių, vykdė įvairias veiklas: vartė, bandė
skaityti, iliustruoti knygas, kūrė savo knygas. Susipažino su
elektroninėmis knygomis ir pažino, kokias knygas ir kaip skaito
žmonės su regos sutrikimais. Šiuo laikotarpiu, kai daugiau laiko
praleidžiame prie ekranų, turbūt retas kuris neprisimena malonumo
skaityti knygas. Tačiau skaityti galime ne tik jas, šįkart siūlėme
atkreipti dėmesį į komiksus. Komiksai gali būti skirti įvairaus amžiaus
skaitytojams – ir dideliems, ir mažiems.
Komiksas – tai istorija, išreikšta paveiksliukais su trumpais žodiniais
paaiškinimais, pokalbiais. Tradiciškai komiksais vadinamos nedidelio formato komiksų knygelės,
kuriose būna daug veiksmo.. Kurti komiksus nėra paprasta – čia svarbus ne tik gebėjimas piešti, bet
ir įdomiai pasakoti istorijas.
Komiksai dažnam asocijuojasi su superherojais ar vaikams skirtų personažų istorijomis, tačiau jų
būna išties įvairių. Tuo tikslu mes pakvietėme ir sudominome 2PM vaikučius kurti savo komiksų
knygeles, užrašyti pačius trumpiausius žodelius, vėliau pristatyti savo draugams. Skaitant knygeles
tikrai smagu bent kartkartėmis pasijuokti iš pavaizduotų situacijų, žaismingų personažų, spalvingų
dialogų. O jeigu visa knyga sudaryta vien iš linksmų istorijų tai skaitant ją šypsena niekad nedingsta
nuo veido? Argi tokia literatūra nepaįvairintų kiekvieno žmogaus kasdienybės? Taigi savo
kasdienybę paįvairino ir mūsų mažieji. Šią smagią veiklą vaikai kartojo dar ne vieną dieną – kūrė,
pasakojo, rašė mažus dialogus vieni ir padedami suaugusio. Taip per žaidimą įgijo daug vertingų
patyrimų.
Konkurso “Bebras” rezultatai
   Žaismingos, suprantamai formuluojamos užduotys apima visas fundamentalias informatikos sritis, parodoma jų svarba ir dermė su kitais mokslais. Tai nelengva. Populiariai pateikiant mokslo problemas ir uždavinius, slypi pavojus pernelyg supaprastinti esminius klausimus arba juos iškreipti. Todėl kuriant uždavinius pritraukiama daug informatikos srities mokslininkų ir praktikų, uždaviniai daug kartų aptariami, nagrinėjami. 
  Konkursas vyko keturias savaites 449 mokyklose. Lietuvoje konkurso uždavinius sprendė 53 975 mokiniai. Jame dalyvavo ir mūsų progimnazijos mokiniai. 
Geriausiai pasisekė šeštokui Matui Daniškevičiui, jis užėmė 1 vietą mokykloje ir 29 vietą Vilniaus savivaldybėje, o Lietuvoje užėmė 79 vietą ir septintokei Ertai Jakštaitytei, ji užėmė 1 vietą mokykloje ir 61 vietą Vilniaus savivaldybėje, o Lietuvoje užėmė 123 vietą. 
Visi dalyvavę konkurse mokiniai gavo padėkas. 
Linkime sėkmės visiems ir kitais metais!
Lapkričio 14 d. – gruodžio 9 d. Lietuvoje vyko informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras“. Konkurso tikslas – atskleisti mokiniams (ir mokytojams) informatikos mokslo grožį, patraukti mokinių dėmesį, supažindinti su pagrindinėmis informatikos ir informacinių technologijų sąvokomis, jų platesniu kontekstu – konceptais, motyvuoti gilintis į modernius informatikos ir inžinerijos sprendimų priėmimo metodus.
Spektaklis „Juozapas ir Marija“
Mokykloje tradicija jau tapo spektaklis
„Juozapas ir Marija“ apie Jėzaus gimimą, kurį
prieššventiniu laikotarpiu pristato vaikai. 4a ir
4b klasės mokiniai šį spektaklį pristatė
pradinukams. Mokiniams pasiruošti padėjo
tikybos mokytoja Danutė ir ketvirtokų
mokytoja Vilma.
Tikslas: puoselėti ir ugdyti krikščioniškas
tradicijas, tikėjimą, mokyti užuojautos, meilės,
padėti suprasti ir pajausti Kalėdų šventės
didingumą bei išmokyti kalėdinių giesmių.
Vaidinimas vyko mokyklos Aktų salėje.
Apie spektaklį. Spektaklio pradžioje pasirodo
Juozapas su Marija, šie vargani žmonės
keliauja į Betliejų. Jie pavargę, sušalę, tuoj turi gimti Kūdikėlis… Visi salėje suklūsta – kas gi bus
toliau? Juozapo ir Marijos neįleidžia nei vienos užeigos šeimininkas – visi nepakantūs atklydėliams,
veja juos šalin. Kūdikėlis Jėzus gimsta tvartelyje, uoloje. Puikūs artistai – 4a ir 4b klasės mokiniai –
visiems perteikė seną istoriją, kaip varganai gimsta pasaulio ir žmonijos gelbėtojas. Berniukai, virtę
trimis karaliais, iškilmingai pasveikina kūdikėlį Jėzų, kuris netrukus persikelia į Žemę. Marija ir
Juozapas priima Dievo valią – Mesijo gimimą jiems. Angelai šlovina gimstantį žemėje Dievo Sūnų,
piemenys nusilenkia gimusiam Gelbėtojui, išminčiai pagarbindami gimusį Karalių atneša Jam
dovanų: mirą, smilkalus, auksą. Vaidinimas virpino susirinkusiųjų širdis ne tik nuoširdžiu mokinių
vaidinimu, bet ir nuostabiomis giesmėmis. Džiugu, kad sulaukėme daug žiūrovų, kad visi
susirinkusieji kartu pasidžiaugė artėjančiomis šventėmis. Matėsi mokinių veiduose, kaip išgyvena
tuo nuostabiu, pačiu tikriausiu Kalėdiniu laukimu bei džiaugsmu. Po vaidinimo mokiniai išsakė, kaip
jautėsi salėje – jautė šilumą, susikaupimą, džiaugsmą, bendradarbiavimą, draugiškumą, švenčių
artėjimą. Dauguma mokinių sakė, kad labai norėtų vaidinti kitais metais tą patį spektaklį.
Norisi tikėti, kad tai, ką kuriame kartu, turi prasmę, kad tai, gali džiuginti visus ir paskleisti
šventinę nuotaiką. Dėkojame visiems, kurie vaidino, giedojo, grojo, žiūrėjo ir džiaugėsi bendru
kūrybiniu darbu. Būkime kartu – bus šilta, jautru, jauku, nuoširdu…
Pamokos kitaip „Mokomės kurti“
Visą prieššventinį laikotarpį mokiniams laukti švenčių padėjo
mokytojai ir šeimos nariai. Kad šventės taptų gražios ir prasmingos –
mokiniai turėjo nemažai įveikti kūrybinių užduočių ir smagių darbų.
Visi stengiamės būti geresniais, skaičiuoti kalendoriuje dienas iki Šv.
Kalėdų, pagaminti atviruką ir pasveikinti draugus, tėvelius, mokytojus.
Nemažai vaikų sveikinimų atvirukus gamino savo mylimiems
seneliams. Taip miela ir gražu. Per kūrybinius – praktinius darbelius
mokiniams leidau pajusti tą ypatingą Kalėdišką dvasią, džiaugsmą –
paimti į rankytės eglių arba sakais kvepiančių pušies šakelių ir
patiems kurti Advento vainiką arba Kalėdinę kompoziciją, o ją galėjo
gaminti ant medinių ričių ir dekoruoti savo surinktomis gamtinėmis medžiagomis: tai buvo gilės,
kaštonai, džiovintos uogos, kankorėžiai, riešutai. Vaikai savo kūrybinį darbelį sutvirtino su karštais
klijais. Su savo darbeliais mokiniai iš mokyklos išskubėjo pasveikinti savo artimuosius su
artėjančiomis šventėmis.
Pilietinė iniciatyva progimnazijoje
2023-iais metais Lietuva Sausio 13-ąją minėjo jau 32-ą kartą. Šiais metais Laisvės gynėjų diena buvo kitokia nei iki šiol – visi supratome, kad laisvė, nepriklausomybė, taika yra tokios trapios: Rusijos agresija Ukrainoje tai skaudžiai priminė.
Šešioliktąjį kartą mūsų mokykla su visa Lietuva jungėsi prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Dar sausio 12 dieną mokyklos mokinių tarybos narės papuošė klasių duris neužmirštuolių žiedais, dalino šių trapių gėlių žiedelius mokytojams ir mokiniams, kad prisisegtų prie rūbų Laisvės gynėjų dieną. Pilietinės iniciatyvos metu dalykų kabinetuose, kitose progimnazijos erdvėse ant palangių uždegėme vienybės, atminimo ir pergalės žvakutes, tyla ir rimtimi pagerbėme žuvusius už Lietuvos laisvę. Prisiminėme ir dar kartą įvertinome tragiškų ir lemtingų 1991 metų sausio dienų reikšmę, žmonių valią, tikėjimą ir stiprybę. Plazdenančių žvakučių liepsnelių šviesoje, tyliai skambant dainoms apie laisvę, mokiniai klasėse diskutavo, ką talpina žodis „laisvė“? Koks žmogus yra laisvas? Ar lengva išsaugoti laisvę? Ar šiandien esame vieningi ir pasiruošę apginti iškovotą laisvę? Pradinių klasių mokiniai aiškinosi, kodėl neužmirštuolė kartą per metus Laisvės gynėjų dieną padaro išskirtinę? Priešmokyklinių grupių mokinukai keliavo prie Vilniaus televizijos bokšto uždegti atminimo, pagarbos žvakutes žuvusiems didvyriams. 8c klasės mokiniams prie TV bokšto vyko kitokia klasės valandėlė „Uždekime žvakutę už laisvę“, kurią vedė mokytoja Renata Ziminskienė. Turime saugoti, branginti ir vertinti tai, kas buvo iškovota prieš 32 metus!
Knygelių lapai šnara
Priešmokyklinės “Spinduliukų “grupės vaikai aplankė
mokyklos biblioteką. Čia sužinojo ir papildė turimas žinias
apie knygas, kaip tinkamai elgtis bibliotekoje ir kuo ji skiriasi
nuo knygyno. Bibliotekininkė Neringa mielai vaikams atsakė į
jiems rūpimus klausimus – ką vadiname knygos autoriumi?
Ką reiškia knygos pavadinimas? Kur ir kodėl žymimi knygos
puslapiai? Kam skirtas knygos turinys?
Mažieji smalsuoliai labai noriai išklausė atsakymų, todėl tik
grįžus į savo klasę, uoliai ėmėsi kūrybinės veiklos – kūrė savo
knygeles. Jos buvo nepakartojamos. Vaikai nemokėdami
rašyti, iš savo kurtų piešinėlių sekė ir pristatinėjo pasakas.
Visi norintys tapo rašytojais ir kūrėjais. Padarėme knygelių parodą klasėje, ją papildė vaikų kurti ir
lankstyti knygelių skirtukai bei atsineštos iš namų pasakų knygelės. Visas jas skaitome kiekvieną
dieną.
Tai tapo pietinio poilsio ritualu. Mielai kviečiame apsilankyti nuotraukų galerijoje.
Pažinkime kosmosą
Kosmosas mokiniams ypač patraukli
tema. Todėl stengiausi šią pasaulio
pažinimo temą integruoti į kitus dalykus
ir tokiu būdu praplėsti mokinių žinių
bagažą, tenkinti jų smalsumą, suteikti
galimybę patiems rinktis priemones savo
fantazijoms įgyvendinti.
Visą gruodžio mėnesį, 4c klasės
mokiniai rinko, kaupė informaciją apie
Saulę, apie aplink ją skriejančias planetas
ir kitus kūnus. Jie susipažino su
astronomija, sužinojo, kaip susidaro
užtemimai, diena-naktis, kaip pagrindinės
sezoninės šventės: Kalėdos, Rasos, Velykos – siejasi su astronomija. Prieš pat Kalėdas mokiniai atliko
praktinį darbą, pagamino Saulės sistemos maketus. Darbai džiugina savo originalumu, kruopštumu,
įvairove.
Laiškas ateities draugui
    Kiekvienais  metais Sausio 13 d. pagerbiamas 1991 m. žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimas, organizuojant visuotinę pilietinę iniciatyvą „Atmintis gyva, nes liudija“ ir languose dešimčiai minučių uždegamos vienybės ir atminimo žvakutės.
   Kiekvienas iš mūsų stengiamės nepamiršti, kiek kainavo mūsų laisvė ir skatiname mokinius domėtis šiais įvykiais, bet ne mažiau svarbu, kad ir jie gebėtų papasakoti apie šią dieną ateities kartoms. Šiemet 4c klasės mokiniai rašė laišką ateities draugui, kuriame pasakojo, ką jie žino apie Sausio 13-osios įvykius ir kokią reikšmę ši data turi visų mūsų gyvenime. Laiškuose mokiniai ne tik surašė informaciją, kurią rado įvairiuose šaltiniuose, jie linkėjo ateities draugams gyventi laisvoje šalyje ir saugoti  taip sunkiai iškovotą laisvę.