Dėkojame, kad dalyvavote Solidarumo bėgime 2023
Noriu pasidžiaugti mūsų mokyklos mokiniais, kurie jau ne pirmi metai dalyvauja Tarptautiniame solidarumo bėgime.
Šiais metais tai 10! Tiek metų organizacija „Gelbėkit vaikus“ inicijuoja Solidarumo bėgimą, į kurį kiekvienais metais jungiasi vis daugiau Lietuvos ugdymo įstaigų. Iniciatyvos metu surinkta parama organizacijai leidžia kurti geresnę ateitį sunkumus patiriančioms bei pagalbos stokojančioms šeimoms bei vaikams, o iniciatyva padeda ugdyti solidarumą, bendrystę, skatinti pagalbą ir palaikymą šalia esantiems. 
Šio projekto metu stipriname emocinę ir fizinę sveikatą, ugdome bendrystę ir solidarumą kitų atžvilgiu bei  skatiname šių vertybių ir įgūdžių ugdymą, o lėšas už nubėgtus solidarumo kilometrus surinkome Lietuvos ir Ukrainos vaikų gerovei užtikrinti. 
Šiais metais, visų jūsų dėka, mes paaukojome 427,34 eurų. Dėkojame tėveliams, seneliams, mokytojams ir visiems, kurie padėjo suorganizuoti šį bėgimą.
Šiaurės šalių literatūros savaitė
   „Spindulio“ progimnazijos pradinių klasių mokiniai dalyvauja  tarptautiniame Šiaurės šalių literatūros savaitės projekte, kurį vykdo Šiaurės šalių asociacijų ,,Norden” sąjunga. Projektas skirtas skaitymo skatinimui, garsinio skaitymo ir pasakojamosios tradicijos puoselėjimui ir pažinčiai su Šiaurės šalių literatūra. Pagrindinė Šiaurės šalių literatūros savaitės idėja – tamsųjį metų laikotarpį leisti su knyga. Lapkričio 13-17 dienomis įvairiomis kalbomis Šiaurės ir Baltijos šalyse yra skaitomos ištraukas iš Šiaurės šalių autorių knygų.   
  Ateinančią savaitę 1-4 klasių mokiniai skaitys Astridos Lindgren knygą ,,Emilis iš Lionebergos“.   Šiemet sukanka 60 metų, kai Emilis linksmina savo gerbėjus įvairiausiose šalyse. Astridos Lindgren sukurtas Emilio pasaulis yra tapęs Šiaurės šalių kultūros paveldo dalimi. Galbūt todėl, kad ir suaugusieji, ir vaikai Emilyje bei kituose Kathulte gyvenančiuose personažuose lengvai atpažįsta save?  

 Linkime smagaus laiko drauge su Emiliu iš Lionebergos!
Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada
   Visi norime gyventi oriai, sveikai, naudotis mokslo pažangos rezultatais, moderniomis technologijomis, prasmingai ir smagiai pramogauti, pažinti pasaulį. Vis dėlto gerovės siekį lydi atsakingo vartojimo iššūkiai. 
 Šių metų Nacionalinės aplinkosaugos olimpiados šūkis – „Viskas Tavo rankose!“. 
Tema – atsakingas vartojimas: kuo tai aktualu, svarbu, ką tai reiškia planetai, gamtai ir žmonių gerovei ateityje.
Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada 7 – 8 klasių mokiniams vyks 2023 m. lapkričio 16 d. 
   Mokiniai labai noriai ruošiasi olimpiadai rengdami pristatymus tvarumo tema, ugdo pažinimo, komunikavimo bei socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijas. 

Mokykloje olimpiadą kuruoja ir organizuoja geografijos mokytoja Lina Mažukėlė
Atradimų džiaugsmas….
Atradimų diena – STEAM veikla 2PM klasėje vyko
lapkričio 9 dieną. Tai smagus ugdymas, sužadinantis
kūrybiškumą, vaizduotę, skatinantis bendravimo įgūdžių
gerinimą. Dalyvaudami STEAM veikloje vaikai tobulina
savo mąstymo įgūdžius, mokosi argumentuotai kalbėti,
samprotauti, diskutuoti, sprendžia problemas, stiprina
pasitikėjimo savimi jausmą. Šiemet Atradimų dienos
tematika buvo pasakų pasaulis. Mes pasirinkome Just.
Marcinkevičiaus „Grybų karą“. Vaikai klausėsi pasakos
siužeto, vėliau buvo diskutuojama apie draugystę,
puikybę ir galiausiai apie tai, kas yra karas ir taika.
Bendru sutarimu nusprendėme, kad „grybai“ galėtų
kariauti ne mūšio lauke, bet šaškių lentoje. Tuo tikslu
pasitelkę šūkį „mes nenorime kariauti, norim žaisti ir
draugauti“ puolėme gaminti šaškių lentą ir grybus, kurie
žaisdami mokysis laimėti ir pralaimėti.
Netrukus vaikai pradėjo darbą kaip architektai,
dirbdami iš karto taikė gamtos mokslų, matematikos,
inžinerijos, technologijų ir menų žinias. Vaikai
pasidalino į komandas, vieni atrado, kaip galėtų pasidaryti voveraites, kiti – baravykus.
Nusprendėme, kokios bus šaškių lentos spalvos (žalia ir mėlyna), kad grybukai žinotų, kaip
„keliauti“ per lentą: jei pataikys ant mėlyno langelio, gali nuskęsti, o eiti galima tik žaliais langeliais.
Vaikai naudojo įvairias medžiagas, kūrė, ieškojo inžinerinių sprendimų, dirbdami grupėse tarėsi ir
gerai sutarė. Labai džiugu, kad prie atradimų dienos prisidėjo ir vaikų šeimos nariai, padėdami
vaikams pasigaminti įvairius grybus, kuriuos jie galėjo pristatyti savo draugams ir pavaidinti kai
kurias scenas iš skaityto Just. Marcinkevičaus „Grybų karo“. Džiaugiamės, kad vaikai turėjo galimybę
rasti ir atrasti, pažinti ir susipažinti, išmokti ir sužinoti, o dar turėti savo klasėje žaidimų lentą, kurią
patys pasigamino. Keletas akimirkų iš kūrybinio proceso – nuotraukų galerijoje.
Lapkričio mėnesio veiklos planas
Kūrybinių darbų paroda „Namelis – dėžutė“
Spindulio aikštėje nuo lapkričio 7 dienos vyksta septintų klasių mokinių kūrybinių darbų paroda
„Namelis – dėžutė“.
Per technologijų pamokas rugsėjo, spalio mėnesiais mokiniai nuosekliai atliko įvairių
integruotų darbų su kitais dalykais. Braižė įvairias matematines plokštumos figūras, nes reikėjo
sukurti individualų namelių sienų projektą atliekant tikslų detalių braižymą, mokiniai galėjo
pasirinkti langų ir durų formas, sienų dekoravimo būdą. Ant faneros paviršiaus nubraižytas figūras
reikėjo tiksliai išpjauti su siaurapjūkliu. Po to visas išpjautas briaunas reikia nušlifuoti. Labai daug
laiko ir susikaupimo reikalauja dekoravimo detalių iškirpimas iš medžio lukšto ir klijavimas ant sienų
paviršiaus, čia yra kūrybiniai darbai, nes galima derinti medžio atspalvius, detalių formas.
Šie mokslo metai septintų klasių mokiniams pateikė naujovių, nes mokymas vyksta pagal
atnaujintas ugdymo turinio programas. Per visas technologijų pamokas vyksta kompetencijomis
grįstas ugdymas. Pažinimo kompetencija : technologinis raštingumas visose technologinio ugdymo
kryptyse konstruojamas remiantis moksline, inžinerine praktika įvairiuose kontekstuose, pažįstant
ir įvaldant medžiagas, jų savybes ir charakteristikas, įrankius, priemones, įrangą, technologinius
procesus ir sekas. Identifikuojant, aktualizuojant ir tikslinant problemas mokiniai motyvuojami
tinkamai vartoti technologines sąvokas, kelti probleminius klausimus, vertinti pokyčių ar idėjų
alternatyvų sociokultūrines ir ekologines pasekmes, pridėtinės vertės galimybių kūrimą bei
naudojimą. Generuojant, atrenkant ir vystant problemos sprendimo idėjas mokiniai skatinami
tyrinėti ir kurti, sieti įvairių sričių žinias ir įgūdžius, kritiškai reflektuoti patirtį ir pažangą, mokytis iš
klaidų, išsikelti naujus tikslus ir jų siekti. Kūrybiškumo kompetencija: technologijų pamokose
sudaromos sąlygos praktiškai išbandyti įvairias idėjų kūrimo technikas ir kūrybiškus problemų
sprendimo būdus, skatinama kūrybinė mokinių veikla, kūryboje įžvelgti prasmę, galimus sunkumus,
identifikuoti problemas ir kūrybines galimybes, etiškai veikti kuriant, analizuoti analogus ir
alternatyvas, generuoti naujas, įvairias ir originalias sau ir kitiems reikšmingas idėjas ir sprendimus,
valdyti technologinius procesus. Kuriant nebijoti rizikuoti ir klysti. Vertinti problemos sprendimo
rezultato naujumą, išbaigtumą, kokybę ir estetiškumą, pritaikomumą ir vertingumą. Išradingai
dalintis kūrybos rezultatais. Kultūrinė kompetencija : analizuodami Lietuvos ir pasaulio šalių etninės
kultūros objektus, amatų ir technologijų raidos tendencijas, mokiniai formuojasi savo santykį su
technologijomis, kultūros objektais, kūriniais ir reiškiniais. Demonstruoja norą tobulėti, ugdo
pasitikėjimą savimi, kūrybiškumą, motyvaciją, pagarbą įvairioms pasaulio kultūroms ir pasiekimams,
tradicijoms, smalsumą ir atvirumą, imlumą naujovėms. Atsakingai dalyvauja kultūriškai įvairiuose
veiklos kontekstuose kaip kūrėjai, interpretuotojai, vartotojai ar kritikai. Socialinė, emocinė ir
sveikos gyvensenos kompetencija : mokiniai skatinami pagarbiai bendrauti ir bendradarbiauti,
pažinti ir valdyti savo ir kitų emocijas, elgesį, pasitikėti savo jėgomis, suvokti asmenines savybes,
stiprybes ir gabumus, kelti trumpalaikius ir ilgalaikius aktualius tobulėjimo tikslus, realizuoti juos
sprendžiant problemas, atliekant ir valdant technologinius procesus, tikslingai kuriant produktus.
Veikti atsakingai, racionaliai, džiaugtis pasiektais rezultatais, vadovaujantis saugaus darbo ir elgesio
principais, gyvensenos ir tvaraus elgesio nuostatas.
Visi septintų klasių mokiniai turėjo puikią galimybę sukurti ir pagaminti individualius namelius –
dėžutes. Tai ne tik namelis, kuris dekoruotas medžio lukštu, yra langų ir durų rėmų apvadai, kiti
įvairūs papuošimai, bet tai yra dėžutė. Šį gaminį galima praktiškai panaudoti: namelio stogo viena
dalis atsidaro ir į vidų galima susidėti įvairias smulkmenas, gali būti ir taupyklė, priemonė sudėti
rašymo reikmenis. Mokiniai sukūrė išskirtinius ir originalius dirbinius, bandė surasti įvairiausių
papildomų puošybos detalių, kurios suteikia darbui savitumą ir puikiai tinka mokinių gyvenamojoje
aplinkoje papuošti kambario erdvę.
6b klasės mokiniai edukaciniame šokolado gaminimo šou
Ar žinote kaip gaminamas šokoladas? Šokoladas gaminamas iš
kakavos pupelių. O, prieš kiek metų buvo sukurtas baltasis
šokoladas? Prieš daugiau kaip 80 metų, XX amžiuje. Tvirčiausio ir
stipriausio skonio šokoladas – tamsusis. Dar kitaip vadinamas –
juoduoju šokoladu. Tai labiausiai sveikatos atžvilgiu vertinama
rūšis. Atlikta daugybė tyrimų įrodančių šokolado naudą mūsų
akims, bendrajai savijautai ir gerajai nuotaikai. Ne paslaptis, kad
šį šokoladą labiausiai mėgsta visi.
Edukacijos metu vaikai turėjo galimybę išgirsti įdomių faktų iš
šokolado istorijos ir susipažinti su šokolado saldainių gaminimo
procesu. Vaikams viskas buvo įdomu, smagu bei linksma. Dar
didesnį įspūdį šokoladinėje paliko vaikams, tai galimybė patiems prisiliesti prie šokolado gamybos ir
savo rankomis kurti skaniausius šokoladinius saldainius. O, kas maloniausio? Tai, kad savo rankomis
pagamintus ir išpuoštus gaminius, galėjo pasiimti su savimi į namus. Vaikams buvo naudingas ir
skanus laiko praleidimas, kurio metu gamindami saldainius panaudojo kūrybinius gebėjimus. Už
gražiausiai ir kūrybiškiausiai pagamintus šokoladinius gaminius vaikai buvo apdovanoti gardžiais
prizais. Kiekvienam vaikui įteikė pažymėjimą, kad dalyvavo tikro šokolado gaminimo pamokoje ir
nuo šiol yra gero šokolado ekspertai. Pasirašo Šokolado meistras. Šis klasės mokinių laiko
praleidimas kartu paliko neišdildomus įspūdžius.
Savo įgytą patirtį 6b klasės mokiniai pritaikys namų virtuvėje, kepant įvairius konditerinius gaminius.
3c klasės išvyka į “Raganų muziejų”
Utenos pašonėje esančiame Pačkėnų kaime stovi stebuklinga raganų troba, pilna visokių
paslapčių. Įėjus į vidų atsiveria pasakų pasaulis. Duris iš vidaus atrakina raganų ganytoja, Pačkėnų
laisvalaikio centro darbuotoja Loreta Prosvirova. O patraukus virvutę ir atsivėrus stebuklingoms
spintos durims, įžengiame į tamsą, kur iš pakampių į mus sužiūri dešimtys apvalių akių. Prietemoje
neįžiūrime veidų, tik ištįsusius skruostikaulius, kumpas nosis, aukštas skrybėles ir jų šešėlius.
Pristačiusi visas pilies gyventojas, Loreta imasi burtų. Stebuklingas rutulys blausiai švyti, vos
prilietus žybčioja žaibais. Pasak Loretos, visos Pačkėnų raganos gyvos – dalyvauja šventėse ir
edukacijose, jas galima paliesti, pabendrauti. Loreta, išduoda, kad muziejaus misija – skleisti sveiką
gyvenimo būdą.
Muziejaus gyvenimas prasidėjo tuomet, kai žinoma raganų kūrėja Judita Krutoguz, kurianti
raganas jau 30 metų, padovanojo Pačkėnų kultūros centrui raganaičių kolekciją. Loreta pasakoja
svečiams Juditos raganų istorijas, Griūčių laumių pasakas ir legendas. Šios mitologinės būtybės,
miškų ir tamsos deivės, siejamos su liaudies šventėmis, apeigomis. Raganų muziejus yra mažytė
paslaptis. Prie muziejaus veikiančios Raganaitės kūrybinės dirbtuvės siūlo edukacinius užsiėmimus.
Šį kartą su „Spindulio“ progimnazijos trečios klasės mokinukais Loreta gamino vorą. Buvo labai
smagu, nors ir ne viskas iš karto pavyko. Vaikai namo grįžo kupini įspūdžių ir su lauktuvėmis iš
Raganos stebuklingos spintos.
Atradimų diena
Lapkričio 8 d. progimnazijoje vyks integruotų pamokų, edukacinė  „Atradimų diena 

Šios dienos tikslas – įtraukti mokinius į aktyvią (STEAM) tiriamąją ir kūrybinę veiklą. 

Mokinių laukia:
  • įtraukiančios ir praktiškos pamokos;
  • tiriamoji veikla;
  • integruoti mokomieji dalykai;
  • komandinis darbas.
Konkrečias veiklas rasite nuotraukų galerijoje.
Spindulio “Robotika”
  Robotikos būrelis jau įsibėgėjo. Jis sulaukė nemažo vaikų susidomėjimo. Programos metu laviname konstravimo, programavimo įgūdžius. Giliname dalykines žinias, ugdome kūrybiškumą, vaikų kritinį mąstymą.  
  Nepaprastai gera stebėti, kaip vaikai kartu dirba ir žaidžia. Jų gebėjimas bendradarbiauti su kitais gali turėti didelės įtakos tam, kokiais žmonėmis jie užaugs. Tai yra procesas, su kuriuo jie turi susipažinti ir kuriam turi pasirengti ugdydami atitinkamus įgūdžius. Tam, kad vaikas priprastų dalytis, sulaukti savo eilės, derėtis, laikytis taisyklių ir dirbti kartu su kitais, reikia laiko. Tai ypač svarbus raidos etapas, nes būtent tada jis pradeda atpažinti kitų poreikius.
Būrelio vadovė Erika