Draugiškoji socialinio emocinio ugdymo olimpiada “Dramblys”
  Dirbdamos su vaikais pastebėjome, kad dažnas stokoja socialinių įgūdžių, nemoka atpažinti emocijų, spręsti konfliktinių situacijų. Norėdamos padėti vaikams  pagerinti socialinius gebėjimus, nusprendėme dalyvauti VšĮ „Pozityvaus ugdymo instituto“, Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacijos , VšĮ „Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centro” organizuojamoje „Draugiškojoje socialinio emocinio ugdymo olimpiadoje “Dramblys”, kurios tikslas atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą ir kartu atliekant bendras užduotis stebėti socialinio emocinio ugdymo(si) pažangą. 
   Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas(is)  – tai yra procesas, kuris apima žinių, nuostatų ir įsitikinimų, susijusių su penkiomis pagrindinėmis kompetencijomis, formavimą ir ugdymą, jame dalyvauja tiek vaikai, tiek suaugusieji:
  1. Savimonė – geras savo emocijų ir vertybių  žinojimas: tikslus savęs suvokimas, atpažinimas savo stiprybių, poreikių, aktyvus veikimas, dvasingumas.
  2.  Atsakingas sprendimų priėmimas – moralūs ir konstruktyvūs sprendimai, susiję su asmeniniu ir socialiniu elgesiu: problemos identifikavimas, situacijos analizė, problemos sprendimas, veiksmas, įvertinimas, atsakomybė.  
 3. Tarpusavio santykiai – pozityvių santykių formavimas, darbas komandoje, veiksmingas konfliktų sprendimas: komunikavimas, socialinis įsitraukimas, konfliktų valdymas, gebėjimai ieškoti pagalbos ir ją rasti.    
 4. Socialinis sąmoningumas – supratimas ir empatiškumas kitų atžvilgiu: sugebėjimas pažvelgti iš kito perspektyvos,  socialinės įvairovės pripažinimas, atsakomybė už kitus.   
 5. Savitvarda – emocijų ir elgesio valdymas siekiant savo tikslų: impulsyvumo kontrolė, streso valdymas, motyvacija ir disciplina, organizaciniai gebėjimai.

   Nuo kovo 2 d. iki kovo 6 d. 1 ir 2 grupių mažieji priešmokyklinukai žaidė žaidimus, aptardavo įvairias konfliktines situacijas ir ieškojo geriausios išeities. Vaikai noriai reiškė savo nuomonę, dalinosi savo išgyvenimais, išmoko atpažinti ir parodyti įvairias emocijas, mokėsi būti atsakingais už savo veiksmus ir žodžius. Manome, kad dalyvavimas tokiame renginyje buvo naudingas ir suteikė vaikams daug teigiamų emocijų ir naujų žinių.
 „Jei vaikas supranta matematiką pažengusiems, kalba trimis skirtingomis kalbomis ar gauna aukščiausius įvertinimus, bet NEGALI SUVALDYTI emocijų , konfliktinių situacijų, streso – nei vienas iš aukščiau paminėtų dalykų iš tikrųjų nebus svarbūs.“                                                  
                         Psichologė, psichoterapeutė G. Petronienė   
LIETUVAI!
Kovo 9-oji – Pilietiškumo diena mokykloje
Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena - svarbi kiekvienam lietuviui. Visi randa savų būdų paminėti šią dieną. Mūsų progimnazijoje Nepriklausomybės
 atkūrimo 30-metį švęsime netradiciškai. 
Pirmadienis – kovo 9-ji – skelbiama Pilietiškumo diena! 
Jos tikslas ir uždaviniai yra:
     1. Netradiciškai paminėti Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį, organizuojant edukacines veiklas. 
    2. Skatinti mokyklos bendruomenės pilietiškumą. 
    3. Ugdyti mokinių tautiškumą, supratimą, kad laisvė yra vertybė, ir didžiavimąsi savo šalimi. 
    4. Supažindinti mokinius su Lietuvos Šaulių sąjungos veikla.
Pilietiškumo dienos veiklos:
    8.00 – 8.30 val. – 1-2 klasių mokinių koncertas mokyklos aktų salėje.
   1-4 pamokos metu -  1-8 klasių mokiniai susitiks su Lietuvos Šaulių sąjungos kariais.
    9.50 – 10.50 val. 5- 8 kl. 30-ties mokinių kuopa dalyvauja rikiuotės pratybose.  
                                  1-4 pamokos metu taip pat vyks edukacinės veiklos:
   1-4 klasių edukacinės veiklos „Pristatau Lietuvą užsieniečiams“: 
     1a kl.: „Pažink Lietuvos miestus. Atvirukas“. 
    1b kl.: „Lietuvių liaudies žaidimai, šokiai ir rateliai“.
    1c kl.: „Piešimas ant marškinėlių“. 
    2a kl.: „Lietuvos simbolika“.
    2b kl.: „Lietuvos miestų herbai“.
    2c kl.: „Piešimas ant marškinėlių“. 
    3a kl.: Viktorina „Ką žinai apie Lietuvą“.
    3b kl.: Plakatas „Mano Lietuva“.
    3c kl.: „Tautinė juosta“.
    3d kl.: „Pažink Lietuvą“.
    4a kl.: „Lietuvos paukščiai“. 
    4b kl.: „Mano gražiausia Lietuvos vieta“. 
    4c kl.:  „Lietuvos miestai“.
 5-8 klasių edukacinės veiklos „Pristatau Lietuvą užsieniečiams“: 
     5a kl.: „Pastatai, kurie atspindi Lietuvos charakterį“ (G. Mockus). 
     5b kl.: „Šypsausi Tau, Lietuva!“ (L. Povilionienė, A. Čioglienė)
     5c kl.: „Sveikiname Lietuvą su jubiliejumi! Atvirukas Lietuvai“(R. Ziminskienė, R. Vaitkevičiūtė).
     6a kl.: „Folkšokas – šiuolaikinis liaudies dainos pristatymo būdas“(J. Perdnienė, L. Gubanovienė). 
     6b kl.: „Lietuvos tradiciniai amatai“ (E. Beneš, I. Stonienė). 
     7a kl.: „Lietuvos TOP dešimtukas“ (L.Mažukėlė). 
     7b kl.: „Lietuvos istorija pagal 7b“ (E.Blaškienė). 
     8a kl.: „Lietuvių nacionalinė virtuvė pagal etnografinius regionus“ (J.Zenevičiūtė). 
     8b kl.: „Laisvės vėjas“ (M.Papinigienė).
5 pamokos metu (12.00 val.) – 3-8 klasių mokiniams  koncertas „Laisvės vėjas“ 
ir   5-8 klasių mokinių prezentacijos „Pristatau Lietuvą užsieniečiams“.
                                                                                                                                                      Organizatoriai: N.Vaitiekūnienė, L.Gubanovienė, 
V.Tuganauskienė, G.Mockus
Su kovo 8-ąja!
Sukurk savo Lietuvos marškinėlius!
Kovo 4 d. 2 b ir 3 a klasės mokiniai ryžosi smagiam iššūkiui – sukurti savo Lietuvos marškinėlius. Pakalbėję apie artėjančią Lietuvai svarbią datą – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečio minėjimą, aptarėme Lietuvos simbolius. Mokiniai įsivaizdavo savo būsimus marškinėlius, ką galėtų sukurti, kokie ženklai, datos, įvykiai ar simboliai jiems svarbūs kalbant apie Lietuvą.  Į svečius pasikvietėme “Švenčių mišką”, kurie padėjo šią idėją įgyvendinti. Ant kokybiškų medvilninių marškinėlių su specialiais tekstilės rašikliais mokiniai kruopščiai dirbo beveik dvi pamokas. Veikla buvo tiek raminanti, tiek smagi, kūrybiška ir įkvepianti. Su nekantrumu laukiame kovo 11-osios minėjimo, kuomet pasipuošime savo sukurtais marškinėliais. 
Teisinių žinių konkursas ,,Temidė”
   Kovo 2 dieną  Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato  pareigūnai subūrė aptarnaujamos teritorijos moksleivius į teisinių žinių konkursą „Temidė“. 
Konkurso tikslas – skatinti jaunimo atsakingumą ir pilietiškumą, ugdyti moksleivių kūrybiškumą, skatinti švietimo įstaigų bendruomenių bei teisėsaugos institucijų bendravimą ir bendradarbiavimą. Šiemet konkurso dalyviai varžėsi ir jėgas aiškinosi įvairių sričių klausimuose. 
     Dalyvavo dvi Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos 8A klasės mokinių komandos. Mokiniai dalyvavo protmūšyje, kurio klausimai buvo apie  teisės pažeidimų prevencijos veiksmingumą, policijos veiklą. 
VDM F grupės veikla
   Mūsų mokykla po pamokų neištuštėja. Joje girdimas ir jaučiamas smagus šurmulys.  Visos dienos mokykloje F grupės mokiniai,  kartu su dirbančiomis pedagogėmis Violeta ir Ramune, smagiai ir naudingai  leidžia laiką: lanko būrelius, skaito knygeles, kuria meninius darbelius, aktyviai juda lauke bei sporto salėje, žaidžia su Lego, kitus stalo žaidimus, ilsisi, žiūri filmus. 
   Šią savaitę  pirmokėliai dvi popietes skyrė artėjančiai Kaziuko mugei – stebėjo mokomąją vaizdinę medžiagą apie senuosius tradicinius lietuvių amatus, sužinojo apie  mugės tradicijas, lipdė ir dekoravo kepinėlius iš miltų – druskos tešlos. 
    Užsiėmimai VDM grupėje skatina bendrauti ir bendradarbiauti, kūrybiškai leisti laisvalaikį, gerina tarpusavio santykius, klasės mikroklimatą bei skatina draugystę. 

Žaidžiam, šokam ir svajojam… VDM grupėje
    Jau prabėgo daugiau nei pusė mokslo metų, bet į mokyklą einame su plačia šypsena, nes žinome, jog po pamokų keliausime į visos dienos mokykloje (VDM) grupę. 
    Grupėje smagu visiems draugiškai ruošti namų darbus. Mokomės ir padėti vieni kitiems. Daug dėmesio skiriame knygų skaitymui, atpasakojimams, atliekame įvairius kūrybinius darbelius. 
   Įdomūs ir įvairūs žaidimai: kuriame, konstruojame su Lego, žaidžiame šaškėmis, šokame.  
   Švenčiam tautines šventes, kalbamės apie šventimo tradicijas, papročius, minim valstybines šventes (Kalėdos,  šv. Valentino diena, Sausio 13-oji, Lietuvos Valstybės atkūrimo diena ir kt.), gaminame įvairius darbelius.
   
   Po įtemptų veiklų visi kartu žygiuojame į valgyklą – laukia pavakariai. 
   Daug dėmesio skiriame aktyviai sportiniai veiklai. Džiaugiamės, kad galime sportuoti sporto ar Aktų  salėse. Čia žaidžiame įvairius žaidimus: estafetes, judriuosius žaidimus bei galime rungtyniauti ir su kitų VDM grupių vaikais. 
   O esant geroms oro sąlygoms  einame į lauką, kur galime pasivaikščioti, pabėgioti lauke, pažaisti futbolą, krepšinį. Kaip smagu pabūti gryname ore ir pailsėti nuo daugybės nuveiktų darbų. 
   Belaukiant ateinančių mus pasiimti tėvelių žiūrime animacinį filmuką ar relaksuojamės klausydamiesi muzikos. 
 Liūdna, kai tenka, susitvarkius klasę, išsiskirti, bet džiugina, jog ir vėl išauš rytas…, ir vėl susitikus prasidės mūsų bendros veiklos. 
Loreta Vysocka, 
VDM A grupės mokytoja
Kvietimas
Dėmesio!
Dėl koronaviruso Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choro „Aidas“ koncertas nukeliamas vėlesniam laikui 
(koncerto data derinama).
 Kovo 9 d. 12.00 val. mokyklos aktų salėje vyks mokinių koncertas  
„Laisvės vėjas”
                                    Organizatoriai
Aktyviausių mokyklų apdovanojimai
    Vasario 26 d. Vilniaus miesto savivaldybė jau trečius metus iš eilės organizavo “Aktyviausių mokyklų šventę”.   
   Miesto valdžia apdovanojo ir padėkojo aktyvioms, sveiką gyvenseną propaguojančioms, fizinį aktyvumą skatinančioms Vilniaus miesto mokykloms. Labai džiugu, kad ir mūsų progimnazija (antrus metus iš eilės)  buvo įvertinta simboline skulptūrėle “Aktyviausia mokykla 2020″.  Už tai, kad propaguojame sveiką gyvenseną, už iniciatyvą turėti čiuožyklą, už fizinio aktyvumo, judumo skatinimą ir už tai, kad esame aktyvūs bendruomeninėje veikloje, kūrybiški, dalyvaujate projektuose. Menų fabrike “Loftas” susirinkusius mokinius, mokytojus sveikino Vilniaus m. savivaldybės atstovai: V. Mitalas, A. Kovalevskaja, M. Labanauskas. Mokiniams koncertavo hiphopo grupė “8 Kambarys”. Renginyje dalyvavo 47 “Spindulio” progimnazijos mokiniai ir direktorės pavaduotoja ugdymui Lilija Simonaitienė.