Vaikų priėmimas į progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupes 2023-2024 m.
    Vyksta vaikų priėmimas į progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupes mokytis 2023-2024 m. m. Priešmokyklinio ugdymo grupę vaikai pradės lankyti 2023 m. rugsėjo 1 d. Progimnazija komplektuos 2 priešmokyklinio ugdymo grupes.
    Vilniaus miesto savivaldybės informacija:
  ,,Į priešmokyklinio ugdymo grupes priimami 5-6 metų vaikai: 
   – visi vaikai, gimę 2017 metais ;
   – vaikai, gimę 2018 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d., jei tėvai vaikui, gimusiam 2018 m., nori vėlinti metais PU, turi raštu sausio 1-31 d. informuoti tuo metu lankomos ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovą;
    –  vaikai,  gimę 2018 m. gegužės 1 d. – rugsėjo 1 d.,  jei tėvai nusprendžia pagal PU pradėti ugdyti vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., ne vėliau kaip iki rugpjūčio 14 d. imtinai kreipiasi į PPT dėl vaiko įvertinimo. Gavę Tarnybos išvadą -  rekomendaciją, sprendimą dėl tolesnio vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., ugdymosi pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą priima tėvai. 
      –  vaikai, gimę 2018 m. rugsėjo 2 d. – gruodžio 31 d., tėvams rekomenduojama kreiptis į PPT ir atlikti vertinimą.
   Atkreipiame dėmesį, kad https://svietimas.vilnius.lt/ teikiama vieša informacija apie darželių eiles. 
   Kiekvienais metais kovo 1-10 dienomis  https://svietimas.vilnius.lt/  tėvai turi galimybę pasitikrinti, ar pasirinktose įstaigose yra formuojamos jų vaikų amžiaus grupės bei kiek vaikų planuojama priimti. Pažymime, kad tėvai gali redaguoti prašymus, jų pateikimo (redagavimo) data nedaro įtakos vietai eilėje (išskyrus grupių formavimo laikotarpį). Galima pasirinkti iki penkių įstaigų.
   Grupės bus formuojamos nuo kovo 18 – 31 dienomis.
   Tėvai, kurie gaus pranešimą dėl vaiko priskyrimo į ugdymo įstaigą, per 10 kalendorinių dienų turės pasirašyti elektronines ugdymo sutartis.
   Nuo balandžio 1 d. vaikai, kurių tėvai nepatvirtino priešmokyklinės grupės lankymo ir nepasirašė ugdymo sutarties, bus išbraukiami iš sąrašo ir apie atsiradusias laisvas vietas pranešama laukiantiems eilės tvarka.
    Informuojame, kad po grupių formavimo laisvos vietos skelbiamos  https://svietimas.vilnius.lt/ .          Atkreipiame dėmesį, kad į atsilaisvinusias vietas vaikai yra priimami nuolat. Eilė gali keistis dėl to, kad vilniečių prašymai yra priimami nuolat. Užrašas „nėra tinkamos grupės“ reiškia, kad eilės šiuo metu yra generuojamos ir vaiko eiliškumas bus matomas po eilių sugeneravimo. “
  
    Daugiau atsakymų į dažniausiai užduodamus klausimus rasite paspaudę žemiau esančią nuorodą:
Informaciją tėvams dėl 2016 m. gimusių vaikų SUP vertinimo.
   Pateikiame Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos informaciją tėvams (globėjams) 
dėl 2016 m. gimusių vaikų, 2023-2024 m. m. pradėsiančių mokytis pagal pradinio ugdymo programą, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo.
Mokyklos mikroklimatas
2022 m. gruodžio 29 d. progimnazijos mokytojai dalyvavo seminare Mikroklimatas. Kas čia apie mus?”. Seminarą vedė  ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Vadovų mokyklos mokymo programų vadovė, konsultantė Birutė Ruplytė.
    Seminaro metu išsikėlėme du uždavinius – pirma, išanalizuoti 2022 m. atlikto mikroklimato tyrimo vertinimą, palyginti jo duomenis su 2021 m. atliktu tyrimu bei antra, ką kiekvienas iš mūsų galime padaryti gerinant progimnazijos mikroklimatą. Tyrimus atliko MB “Saugi darbo vieta”, apklausoje anonimiškai dalyvavo 36 mokytojai, kurie atsakė į 21 klausimą (keletas atsakymų diagramų pristatyta nuotraukų galerijoje).  Lektorė B. Ruplytė pristatė tyrimo išvadas bei rekomendacijas. Bendri tyrimo duomenys mokytojus ir mokyklos vadovus nudžiugino. Visi tiriamieji rodikliai neturėjo didelio nuokrypio nuo normos. Išryškėjo kelios probleminės vietos, į kurias, vykdant darbo procesus, ateityje reikia atsižvelgti ir stengtis pakeisti arba pagerinti. Mokytojai, susipažinę su tyrimo rezultatais, pasidaliję į penkias darbo grupes, bandė atsakyti į klausimus: Ką mums sako tyrimų rezultatai? Kaip mes galvojame, veikiame, jaučiamės? Ką mes galime ir turime padaryti su tuo? Ką kiekvienas iš mūsų galime padaryti? Bendrose grupių diskusijose išsikristalizavo kelios mintys – tyrimų rezultatai yra geri, tačiau reikia daugiau bendrauti ir bendradarbiauti, išsisakyti bei išklausyti kitą nuomonę, ieškoti kompromisų, o svarbiausia mintis, nuskambėjusi seminare – mokytojai myli savo darbą.
  Antroje seminaro dalyje ISM lektorė pristatė pokyčių būtinybę ir mūsų reakciją į juos, diskutavome, kodėl bijome/nebijome pokyčių, ką prarandame su pokyčiais (saugumo jausmą, žinojimą, stabilumą, įpročius, vertingumą), kaip įveikti priešiškumą pokyčiams, įvardino tris pasipriešinimo pokyčiams lygius: kultūrinį (čia neveiks), asmeninį (kas man iš to?), intelektinį (nesuprantu). Pasak B. Ruplytės,  ne taip seniai pagrindinė siekiamybė buvo užtikrinti organizacijoje stabilumą ir radikalių pokyčių pasitaikydavo retai, tačiau šiandien organizacijos veikia ne tik reaguodamos į pokyčius, bet ir juos inicijuodamos bei valdydamos, nes šiandien stabilumas išlaikomas būtent pokyčių pagalba. 
 Ačiū gerbiamai lektorei B. Ruplytei už mikroklimato tyrimo pristatymą, išsakytas mintis ir padrąsinimą, kuriant bendraujančią ir besimokančią organizaciją.
 P.S. Tekste ir nuotraukų galerijoje panaudota lektorės mokomoji medžiaga.
Uždekime vienybės ir pergalės žvakutes

Paminėkime Sausio 13-ąją visuotine pilietine iniciatyva  „Atmintis gyva, nes liudija“. 
 Iniciatyvos simbolis – žvakė, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę.
Kviečiame visus kartu 2023 metų sausio 13 d., penktadienį, 8.00 valandą uždegti vienybės, atminimo ir pergalės žvakutes, skirtas atminti 1991-ųjų metų įvykius, prisiminti tautos vienybę ir visų mūsų pergalę prieš agresorių. 
 Pilietinės iniciatyvos organizavimas: Ties kiekvienu lango viduriu pastatome po žvakę. Žvakės turi būti kelių centimetrų aukščio, kad lango rėmas neužstotų jų liepsnos. 8.00 valandą dešimčiai-penkiolikai minučių užgesiname šviesas ir uždegame žvakutes. Sėdėdami žvakių šviesoje prisimename 1991 metų sausio įvykius, bandome atsakyti į klausimus: Ką talpina žodis „laisvė“? Koks žmogus yra laisvas? Ar lengva išsaugoti laisvę? Ar šiandien esame vieningi ir pasiruošę apginti iškovotą laisvę?  
„Mano svajonių žaislas“
Nerasime vaiko, kuris nesvajotų apie žaislus. Vaikų svajonių žaislai ypatingi: jie
skraido, turi milžiniškas kūno dalis ar kitas suaugusiems keistas detales.
Visada smagu svajoti apie neregėtą žaislą, nežaistą žaidimą, geriausią draugą,
neaplankytą šalį… Svajonė visada mus pakylėja, o besvajojant, žiūrėk, ir
išsipildo. Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių vaikai piešė savo svajonių
žaislą ir ne tik pabandė pasvajoti apie savo sukurtą piešinyje žaislą, bet ir jį
pasigamino kartu su tėveliais, seneliais, mokytojais. Ir kokių gi tik vaikai
nesukūrė svajonių žaislų: spalvotų, su širdelėmis, minkštų, pūkuotų… Ir visi jie
išskirtinai linksmi spalvomis, savo dydžiu ir ypatinga išraiškos forma.
Šiuolaikinis žaislų ir priemonių asortimentas yra neaprėpiamas. Tačiau pačių vaikų kurti, su savo
artimaisiais pasigaminti žaislai suteikia daugiau džiaugsmo, kelia pasitikėjimą savo jėgomis,
domėjimąsi įvairiomis priemonėmis. Įsijungdami į šį projektą skatinome vieną tokių suartinančių
veiklų – žaislų gaminimas iš jau visiškai nebereikalingų antrinių žaliavų. Tuo pačiu pasikartojome
žinias apie atliekų rūšiavimą. Steam metodų naudojimo pagalba vaikai pamatė, kad iš antrinių
žaliavų likučių galima sukurti naujus gražius, funkcionalius darbelius. Ši veikla žadino teigiamas
emocijas, atskleidė visų išmonę ir sumanymus, nuteikė motyvuotai kurti, tyrinėti, pažinti.
Dėkojame visiems dalyvavusiems, kurie padėjo įgyvendinti vaikų fantazijas ir idėjas.
Kūrybiškumo proveržis mokytojų sueigoje-konferencijoje
  2023 m. sausio 4-5 d. progimnazijoje vyko aštuntoji Mokytojų sueiga-konferencija “Gerosios patirties sklaida”. Šešiolika įvairių dalykų mokytojų ir specialistų (7 pradinių kl. ir 9 dalykų mokytojai) skaitė pranešimus apie geriausias, įdomiausias savo veiklų, pamokų patirtis, dalinosi pavyzdžiais, patarimais iš mokyklinio gyvenimo, pasakojo rimtus ir linksmus nutikimus pamokose. Dvi dienas klausėmės labai profesionalių šiuolaikiškų pranešimų bei praktinių mokymų. Norėtųsi  išskirti  pagrindines pranešimuose dominavusias temas: dalykinė integracija, klasių mikroklimatas, mokinių motyvacija, ukrainiečių mokymas, skaitymo ypatumai lietuvių ir anglų k. pamokose, skaitmeninių priemonių bei įrankių naudojimas. Daug dėmesio ir diskusijų sukėlė Lietuvos ir Anglijos mokyklų, jų mokinių ir mokytojų santykių palyginimai. Pranešimus paįvairindavo praktinės užduotys, jų netrūko abejose dienose (“išmaniosios grindys”, apskaičiavimai, kiek kofeino mokytojai suvartoja kasdien, “masažinis traukinukas” ir kt.). 
   Manau, kiekvienas mokytojas pasisėmė patirties iš kiekvieno pranešimo, kai kurie mintyse pasitikrino “ir aš taip darau”, išgirdo labai naudingų patarimų ir kilo begalė minčių, kaip keisti, įvairinti mokymo procesą, kaip tiesti tiltus gilesnei dalykinei integracijai, kaip padėti mokiniams mokytis. Tai pats geriausias kvalifikacijos kėlimo būdas, kai mokomės vieni iš kitų – mokytojai mokytojams.
   Liaudies išmintis byloja: “Norint kažką gauti – iš pradžių reikia duoti”. Taigi, vieni daug davė, kiti daug gavo. Tęsinio tikimės jau kitoje mokytojų konferencijoje. Ačiū visiems už įdomius, brandžius pranešimus. Geros kūrybinės kloties 2023 metais!
      Refleksija.
   ”Mokytojai, ačiū už jūsų pranešimus: už pasidalinimą gerąja profesine patirtimi, padidėjusią motyvaciją dirbti, minčių antplūdį, už malonią atmosferą, kai galėjome visi kartu pasidžiaugti nuveiktais darbais, atradimais, inovacijomis. Prasidėjus naujiems metams linkiu visiems mokytojams, pagalbos specialistams tęsti savo suplanuotas veiklas įtraukiant naujus, kolegų išbandytus, metodus, būdus, priemones ar tiesiog patarimus, planuotis tarpdalykines integracijas, įgyvendinti naujas idėjas bei dalintis gerąja patirtimi. Ir toliau likite kūrybiški, išradingi, gebantys bendrauti ir bendradarbiauti bei nebijantys klysti”, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lilija Simonaitienė.
    “Mes, kaip ir daugelis mokytojų, prasidėjus naujiems metams sudarome naujus veiksmų planus, kaip gerinti ugdymo kokybę. Mokytojų sueigos metu išgirdome bendrą veiksmų planą, užkoduotą mokytojų pranešimuose: susitarimai, mokytis pačiam, išankstinis pasirengimas, pasitelkimas tinkamų priemonių darbui, veikti, nebijoti klysti, pagalba, gebėti susisteminti ir reflektuoti, organizuoti patyriminį ugdymą, ugdymą per žaidimus, projektinė veikla, aukšta motyvacija – udymo(si) sėkmė, būti empatiškiems ir svarbiausias virsmas – mokytojas yra mentorius. Mokytojas ne moko, o padeda mokiniams mokytis”, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Petrikienė.
                                   Pranešimų temos ir akimirkos iš jų – nuotraukų galerijoje.
Pagalba aktyvumo ir dėmesio sunkumų turintiems vaikams
Kviečiame susipažinti su Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos parengta medžiaga darbui su vaikais, kurie turi aktyvumo ir dėmesio sunkumų.
Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau -VPPT) interneto puslapį, kuriame galite rasti naudingos informacijos minėta tema: 
  • https://www.vilniausppt.lt/ypatingai-aktyvus-ir-demesio-sunkumu-turintys-vaikai/  
  • https://www.vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2021/04/ADHD-vaikai-kaip-pad%C4%97ti-1-1.pdf 
Daug naudingos informacijos apie vaiko raidą, sutrikimus bei patarimus įvairiomis temomis galite rasti Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos Vaikų ligoninės Vaiko raidos centro puslapyje: 
  • http://www.vaikuligonine.lt/category/centrai/vaiko-raidos-centras/  
Nemažai naudingų patarimų ir specifinės informacijos galite rasti metodinėse rekomendacijose mokytojams ir švietimo pagalbos teikėjams leidinyje „Mokomės kartu“  
  • http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2011_metodines_rekomendacijos_Mokomes_kartu.pdf   
 Skatiname mokinių tėvelius (globėjus) bendradarbiauti su mokyklos pedagogais, švietimo pagalbos specialistais sprendžiant iškilusius sunkumus.
Veiklos planas 2023 m. sausio mėn.
Metodinė taryba 2022-2023 m.m.
Metodinės tarybos nariai:
Pirmininkė – Inesa Jančioraitė Tichomirova, pradinių klasių mokytoja metodininkė,
Nariai:  Sonata Pušinskienė (tarybos sekretorė), lietuvių kalbos mokytoja,
               Gytis Mockus, istorijos mokytojas,
               Lina Gubanovienė, muzikos mokytoja metodininkė,
               Gabrielė Žutautaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
Gerosios patirties sklaida. Mokytojų sueigos programa.