Projektas „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“
 Noriu pasidžiaugti su “Spindulio” progimnazijos mokytojais, kad mes pakviesti dalyvauti projekte „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“.  
    2021 metų sausio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybė net 8 tūkstančiams sostinės 2, 3, 5 klasių mokiniams sudaro galimybę matematikos mokytis išmaniau. Jau visai netrukus 59 mokyklos pradės naudoti virtualią mokymo(si) platformą Eduten Playground, kurioje matematikos mokymui(si) ir pažangos stebėsenai naudojama dirbtinio intelekto technologija.
    Daugelio tyrimų duomenimis matematika yra viena sunkiausių ir nemėgstamiausių disciplinų mokykloje. Tikime, kad šis projektas padės mokiniams labiau ją pamėgti, pagerins jų matematikos žinias, įgūdžius bei mokymosi motyvaciją.
Eduten Playground – tai dirbtiniu intelektu paremta ir sužaidybinta matematikos praktikų platforma 6-15m. mokiniams. Turinys suderintas su Lietuvos ugdymo turiniu. 
     Eduten Playground padeda mokiniams ir mokytojams suprasti vienas kitą geriau per trumpesnį laiką. Taip pat padeda sukurti ir palaikyti motyvaciją teikiant pastovų teigiamą grįžtamąjį ryšį iš daugelio šaltinių.
    “Spindulio progimnazijoje šį projektą koordinuoja mokytoja – Inesa Jančioraitė Tichomirova. Projekte dalyvauja: 2a klasės mokiniai ir mokytoja Vilma Tuganauskienė, 2b klasės mokiniai ir  mokytoja Virginija Lučunienė, 2c klasės mokiniai ir mokytoja Karolina Čiževskaja, 3a klasės mokiniai ir mokytoja Rūta Šileiko, 3b klasės mokiniai ir mokytoja Diana Petruškienė, 3c klasės mokiniai ir mokytoja Inesa Jančioraitė Tichomirova, 5a, 5c klasės mokiniai ir matematikos mokytoja Laura Daniškevičienė  bei 5b klasės mokiniai su matematikos mokytoja Jurgita Zenevičiūte.
      Plačiau apie  Eduten Playground skaitykite:
VDM grupių darbas nuotoliniu būdu 2021 m. sausio mėnesį
       Visos dienos mokyklos (VDM) grupės veikla karatino laikotarpiu progimnazijoje yra nevykdoma.         
           VDM grupės mokytojai teikia individualias, grupines konsultacijas, pagalbą mokiniams besimokantiems nuotoliniu būdu:
Primename nuotolinio mokymo(si) tvarką ir taisykles
Mokytojų sueiga “Gerosios patirties sklaida”
2021 m. sausio 12 d. vyks kasmetinė mokytojų sueiga/konferencija 
“Gerosios patirties sklaida”.
Konferencija vyks nuotoliniu būdu Teams aplinkoje nuo 12 val.
Priešmokyklinių grupių ir pirmų klasių mokinių tėvelių dėmesiui
Primename, kad nuo 2020 rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams ir pirmokams yra skiriami nemokami pietūs. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2020 m. sausio 4 d. ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu, už tas dienas, kurias vaikai nelankys ugdymo įstaigos ir bus ugdomi nuotoliniu būdu, gali būti išduoti maisto daviniai. 
Priešmokyklinių grupių tėveliams: prašome iki sausio 12 dienos, vaikų, kurie ugdomi namuose, tėvelius, informuoti, grupių pedagoges apie sausų maisto davinių poreikį vaikams.

Pirmų klasių mokinių tėvelių dėmesiui: prašome iki sausio 12 dienos, vaikų, kurie ugdomi namuose, tėvelius, informuoti, pirmokų mokytojas apie sausų maisto davinių poreikį vaikams.

Smulkesnė informacija pasiteiravimui: socialinė pedagogė Lina Povilionienė 868705867
5a ir 6b klasių mokinių projektas „Laivas“
Po žiemos atostogų sausio 6 dieną
pirmosios technologijų pamokos vyko 5a ir
6b klasių berniukams. Kadangi ši pamoka
vyko šventinę dieną – Trys karaliai, kurią
tradiciškai pasibaigia kalėdinis laikotarpis
arba saulės sugrįžimas. Tai pamokos
pradžioje technologijų mokytojas
mokiniams pasakė keletą palinkėjimų:
1. Mieli mokiniai, mes mokytojai, Jums
linkime: svajokite ir pasitikėkite savo
jėgomis, visi darbai yra įveikiami, tik kartais
tenka daug ir kantriai dirbti…
2. Nebijokite mūsų paklausti. Mes
išklausysime Jus ir atsakysime bei patarsime, o sprendimus priimsite Jūs…
3. Nebijokite suklysti, mes mokytojai irgi padarome klaidų, suklysti yra žmogiška, bet reikia padaryti
tinkamas išvadas ir ateityje nekartoti senų klaidų…
4. Nelaikykite savyje nerimo, abejonių ir liūdesio. Išsikalbėkite artimam žmogui (draugai, tėvai,
tetos ir dėdės, seneliai, mokytojai – tai būtų tie žmonės, kuriais Jūs pasitikite), tada Jums palengvės
ir į savo buvusius sunkumus pažiūrėsite kitomis akimis!
Po sveikinimų ir palinkėjimų prasidėto laivelio lankstymas iš balto popieriaus. Darbo pradžia po
dviejų savaičių atostogų yra sudėtinga: sunku buvo ryte anksčiau atsikelti, pamokos pradžioje akys
norėjo užsimerkti, sunku sukaupti dėmesį. Bet technologijų mokytojas kantriai ir nuosekliai kartu
su mokiniais lankstė laivelius. Taip, mokytojui teko keliems mokiniams po 2 – 5 kartus
demonstruoti laivo lankstymą. Mokytojas per dvi vaizdo pamokas išlankstė 21 laivelį! Šis darbelis
turi truputį magijos, nes lankstant daug kartų yra gaunamos matematinės figūros: didelis trikampis,
mažesnis už gautą trikampį keturkampis, po to mažesnis trikampis už keturkampį, tada vėl
mažesnis keturkampis už mažą trikampį ir… labai atsargiai ir švelniai patraukus keturkampio viduje
esančių dviejų trikampių pagrindo du skirtingus kampus į priešingas puses elegantiškai išsiskleidžia
laivelis!!! Tada mokiniai nustemba ir sušunka: „Man pasisekė! Man pavyko! Aš galiu!“ Ypač gautu
rezultatu džiaugiasi tie mokiniai, kuriems pavyko išlankstyti iš penkto, ketvirto ar trečio kartų! Po to
sekė laukiama mokinių pamokos dalis – laivelio plokštumų spalvinimas, mokiniai galėjo įvairias
būdais kūrybiškai spalvinti laivelį.
Visiems 5a ir 6b klasių mokiniams per pirmąją technologijų pamoką 2021 m. pavyko
pasigaminti laivelius! Ypač puikiai ir išskirtinai kūrybiškai laivelius pagamino: 5a klasės – Arnas,
Olegas, Vakaris, Romanas ir 6b klasės – Džiugas, Algirdas, Dainius, Jokūbas, Emilijus, Matas.
Uždek švieselę namų lange…


 Už mūsų žemę numylėtą, 
 Už bočių – milžinų kapus, 
 Už brangų vardą paveldėtą 
 Kursai garsus pasauly bus.                
           (Maironis, eil. „Pirmyn į kovą“)
   Artėja Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. Ją šiais 2021 metais minėsime jau 30-ąjį kartą. Dėl pasaulinės pandemijos minėsime neįprastai – kiekvienas savo namuose.  Neužmirškime 1991 metų sausio įvykių ir prisiminkime tuos, kurie už mūsų Laisvę atidavė gyvybes. Tuo įrodysime ne tik sau, bet ir visam pasauliui, kad esame vieningi ir pasiruošę apginti iškovotą Laisvę! 
   Sausio 13 dieną, trečiadienį, 8.00 val. kviečiame visus mūsų „Spindulio“ progimnazijos mokytojus, mokinius ir jų tėvelius savo namuose uždegti po žvakutę namų lange ir… ją nufotografuoti, o nuotrauką atsiųsti mums. Iš nuotraukų sukursime virtualų koliažą. Žvakutės liepsnelės koliaže simbolizuos mūsų mokyklos bendruomenės vienybę ir atmintį. 
   Pradinių klasių mokiniai nuotraukas siunčia savo mokytojai, o 5-8 klasių mokiniai -  istorijos mokytojui Gyčiui Mockui spinmokprojektai@gmail.com
Vaiko gerovės komisija 2020-2021 m.m.
Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos Vaiko gerovės komisijos tikslas -  organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą progimnazijoje, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą. 
Vaiko gerovės komisijos sudėtis:                  
Pirmininkas – Rasa Petrikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Pirmininko pavaduotoja- Lilija Simonaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;            
Sekretorius – Daiva Kudulytė, pradinių klasių mokytoja, socialinė pedagogė.
Nariai:  
Lina Povilionienė, socialinė pedagogė, metodininkė;
Daiva Čižikienė,  vyr. specialioji pedagogė;                      
Kristina Urbutytė, logopedė;                                  
Raminta Beinerytė, psichologė;    
Jolanta Vasilevskienė , pradinių klasių mokytoja,  specialioji pedagogė;                        
Vilma Tuganuskienė,pradinių klasių mokytoja;                      
Evelina Blaškienė, lietuvių kalbos mokytoja.
Veiklos planas 2021 sausio mėn.
Virtualaus pasaulio palinkėjimai 2021 m.
Keičiasi mūsų įprastas gyvenimo būdas ir vis greičiau žingsniuojame į virtualią erdvę, tokie laikai ir toks rytojus laukia mūsų ateityje. Labai svarbu turėti žinias, įgūdžius dirbant ir mokantis virtualiuose tinkluose. Tai iššūkis visai “Spindulio” bendruomenei, vaikams, tėvams, seneliams, mokytojams… Jau galime džiaugtis pirmais pasiekimais, dabar turime pamatus ir statome sienas, mes visi kartu kuriame mūsų e-progimnazijos sistemą „Spindulę“. Ateis laikas, kai mūsų pastangos užaugins ir prinokins naujų gebėjimų vaisius, galbūt, tai bus pasakų namelis, į kurį norėsime užeiti. Nebijokime svajoti, leiskim lietis fantazijai, juk tai virtualus pasaulis su begalinėmis galimybėmis, 
jį galima įsivaizduoti kaip širdis geidžia. 
 Todėl šiandien jums pristatome išmąstytą virtualizuotą 2021 metų Spindulės viziją. 
Būkime kūrėjai, statytojai, projektuotojai, nes visas mūsų triūsas ateityje atsipirks su kaupu. 
 Sėkmės kūryboje, su Naujais 2021 metais!
Prisegti failai