Atvira pamoka „Servetėlių dėklas“ 6A klasėje
Vasario 5 d. technologijų 110 kabinete vyko atvira pamoka „Servetėlių dėklas“ (2 pamoka).
Pamokos pradžioje technologijų mokytojas ekspertas Rolandas Matulevičius mokiniams pasakė
pamokos temą ir uždavinius. Praktiškai pademonstravo vaizdines mokymo priemones – kitų
mokinių pagamintus servetėlių dėklus. Po to mokiniai atsakė į pateiktus mokytojo klausimus
apie dirbinio pritaikymą mokinių gyvenamojoje aplinkoje, kaip saugiai su siaurapjūkliu išpjauti
dėklo šonus. Mokiniai į technologijų sąsiuvinius užsirašė pamokos temą, uždavinius, vertinimo
kriterijus.
Visi mokiniai atidžiai atliko praktinę užduotį: braižė servetėlių dėklo šonus ir piešė vidinio
paviršiaus papuošimus. Šią užduotį mokiniai atliko kūrybiškai, išskirtinai stilingai dėklo šonus sukūrė
Titas, Oskaras, Adomas, Kernius, Joris.
Mokytojas aiškino ir praktiškai demonstravo sukurtų šonų piešimą ant faneros. Mokiniai noriai
pildė „Apklausos lapelius apie asmeninį mokinio siekį pamokoje“ ir atliko braižymo įsivertinimą.
Dauguma mokinių puikiai ir labai gerai nubraižė servetėlių dėklų šonus ant faneros. Mokytojas
praktiškai demonstravo kaip saugiai faneroje išgręžti skyles su elektrinėmis gręžimo staklėmis, šonų
pjovimą iš faneros.
Po to vyko praktinis – individualus darbas: mokiniai tiksliai ant faneros ruošinių nusibraižė
reikalingų išmatavimų dėklų šonus, pažymėtose vietose gręžė skyles, su siaurapjūkliu išpjovė
detales, kurias nušlifavo. Joris, Titas, Paulius, Kernius, Oskaras, Adomas išbandė gręžimą su
naujomis staklėmis įtvirtintais plunksniniais grąžtais. Mokiniams smagu kurti, nes technologijų 110
kabinetas iš ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Vilniaus “Spindulio” progimnazijos
efektyvumo didinimas“, Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0009 gavo daug naujos įrangos ir mokymo
priemonių bei įrankių.
Pamokos pabaigoje vyko refleksija – apibendrinimas: mokiniai parodė išpjautas detales,
pasakė kas sekėsi ir ką reikės patobulinti kitą pamoką, pasitarė su mokytoju kaip kitą pamoką reikės
išpjautus šonus tvirtinti prie pagrindo, kaip reikės atlikti gaminio plokštumas apdailą.
Pamoką stebėjo progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Lilija Simonaitienė, pradinių klasių
mokytoja Diana Petruškienė.
5-8 klasių mokinių diktanto konkursas
5-6 klasių diktanto konkurse I-ąja vieta dalinasi net dvi mokinės – tai Ugnė Švilpaitė (5a) ir Neda Gudžiūnaitė (6a),
II-ąją vietą užėmė Matas Kvakšys (5a), 
III-ąją vietą – Ula Juknevičiūtė (5a).       
7-8 klasių diktanto konkurse I-ąją vietą laimėjo Ieva Kairytė (8a), 
II-ąją vietą – Tadas Gerulskis (7a), 
III-ąją vietą – Augustė Stonytė (7b). 
Sveikiname!
 Dėkojame visiems dalyvavusiems ir linkime sėkmės.
1. Bimbirytė Ieva, 5a
2. Gineikaitė Gabrielė, 5a
3. Juknevičiūtė Ula, 5a 
4. Kvakšys Matas, 5a 
5. Šilanskas Rokas, 5a
6. Švilpaitė Ugnė, 5a 
7. Ermaškevičiūtė Eslanda, 5b
8. Lukšonytė Karolina, 5b
9. Tuganauskaitė Greta, 5b
10. Aliukonytė Ieva, 5c
11. Čeberiakaitė Laura, 5c
12. Eidetytė Ugnė, 5c  
13. MaculevičiūtėPaula, 5c
14. Vičiūnaitė Olivija, 5c 
15. Žukauskas Dominykas, 5c
16. Gudžiūnaitė Neda, 6a  
17. Jurgutytė Kamilė, 6a
18. Kriaučiūnas Adomas, 6a 
19. Varnaitė Urtė, 6a
20. Užkuraitis Benediktas, 6a
21. Bal Augustas, 6b   
22. Vasiljevaitė Gabrielė, 6b
23. Gerulskis Tadas, 7a
24. Mikelionis Rokas, 7a
25. Raslanas Robertas, 7a
26. Rimkutė Saulė , 7a
27. Siliūtė Kamilė, 7a
28. Tomkus Nerijus, 7a
29. Gedminaitė Austėja, 7b
30. Kirlytė Lėja, 7b
31. Noreikaitė Gabrielė, 7b
32. Puzaitė Dominyka, 7b
33. Stonytė Augustė, 7b
34. Vartibavičiūtė Evita, 7b
35. Kairytė Ieva, 8a
36. Marcinkevičius Karolis, 8a
37. Rutavičius Erikas, 8a
38. Zenkevičiūtė Miglė, 8a
39. Bitinas Vytautas, 8b
40. Raulinaitytė Radvilė, 8b
41. Vanagas Laurynas, 8b
Sausio 30-ąją dieną „Spindulio“ progimnazijos mokiniai turėjo
galimybę pasitikrinti savo raštingumą. Lietuvių kalbos mokytojos
Jurgita Perednienė ir Evelina Blaškienė kvietė 5-8 klasių mokinius
rašyti lietuvių kalbos diktantą. Renginio tikslas – ugdyti poreikį
būti raštingu, puoselėti pagarbą gimtajai kalbai, savo krašto
kultūrai, domėtis ir didžiuotis savo kalba.
Savo jėgas diktanto konkurse panoro išbandyti net 41
mokinys, o aktyviausi buvo penktų klasių mokiniai. Neveltui, nes
visas tris prizines vietas užėmė būtent 5a klasės mokiniai!
Dalyvių sąrašas:
Tėvų valandos vasario mėn.
Kviečiame mokinių Tėvus/Globėjus 
sausio mėn. atvykti į individualius pokalbius su mokytojais dėl mokinio ugdymo(si)
 (data ir laikas nurodyti tvarkaraštyje).     
 Tikslų laiką prašome susiderinti su mokytojais iš anksto.     Sklandaus bendradarbiavimo!
Vilniaus miesto meninio skaitymo konkurse
     2020 m. sausio 30 d. Vilniaus ,,Žemynos“ progimnazijoje vyko Vilniaus miesto 5-8 klasių meninio skaitymo konkursas. Kasmet vykstantis konkursas – didelė šventė meninio žodžio mylėtojams. Kiekvienas dalyvis ruošiasi labai atsakingai ir kruopščiai, juk tai puiki proga ne tik savitai perteikti  įvairių autorių kūrybą, atskleisti savo gebėjimus, bet ir išvysti bei išgirsti kitų skaitymus. Tad kiekvienas pasirodymas tarsi mini spektaklis. 
   Šįmet konkurse mūsų mokyklai atstovavo du mokyklos auklėtiniai: 5c klasės mokinė Dovilė Kirlytė ir 7b klasės mokinys Lukas Povilenskas. Mokinius konkursui ruošė mokytoja Evelina Blaškienė. 
       Mokiniai apdovanoti padėkomis. 
       Dėkojame už šaunius pasirodymus!   
OPKUS diegimas mokykloje
OPKUS diegimas mokykloje: 
• Padeda išlaikyti progimnazijoje Olweus programos įgyvendinimo laikotarpiu pasiektus rezultatus; 
• Sudaro prielaidas pasinaudoti progimnazijos personalo kompetencijomis, įgytomis Olweus programos vykdymo metu;
 • Padeda sistemingai vykdyti patyčių prevenciją;
 • Suteikia galimybę atlikti mokinių apklausą Olweus klausimynu ir tokiu būdu stebėti patyčių lygio ir ypatumų kaitą mokykloje. 
Olweus apklausos duomenimis nuo 2017 m. patyčių atvejų mokykloje sumažėjo 18 %.
 • Padeda telkti progimnazijos bendruomenę imantis veiksmų prieš patyčias bei leidžia įvertinti tų veiksmų efektyvumą. 
Olweus patyčių ir smurto prevencijos programos tikslas: kurti saugią aplinką, gebėti pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.
Arkikatedros požemiuose
Antradienį, sausio 21 d., važiavome į Arkikatedros požemius. Tądien
lauke buvo pakankami šalta, o nusileidus į požemius sušilome.
Požemiuose gidė mums parodė skaidres, kuriose buvo pavaizduota
kaip atrodė, ar gal būt galėjo atrodyti katedra anksčiau. Po to nuvedė į
patalpą, kurioje mums papasakojo, jog 1931 metais, kai buvo užlieta
katedra, jos mediniai pamatai neatlaikė ir ji suskilinėjo. Restauratoriai,
nusileidę į požemius pakeisti pamatų, pastebėjo sienoje plyšį, kurio
planuose nebuvo. Jį praplatinę ir įžengę į patalpą vos neužlipo ant
kaukolės su karūna. Kaip po tyrimų paaiškėjo, tai buvo Barboros Radvilaitės palaikai. Šalia, toje
pačioje patalpoje, gulėjo dar dviejų žinomų žmonių palaikai – Aleksandro Jogailaičio ir Elžbietos
Habsburgaitės.
Tą dieną aš ir mano klasės mokiniai tikrai sužinojome daug naujo apie Arkikatedrą. Galėčiau
dar pasakoti ir pasakoti. Visiems patarčiau ten apsilankyti, tikrai yra kur akis paganyti.
4a klasė, Gytė Daškevičiūtė
Pogrupio varžybose II-oji vieta
    Sausio 23-ąją dieną kunigaikščio Gedimino progimnazijoje vyko 2019-2020 m.m. Vilniaus miesto mokyklų žaidynių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ estafečių (2007 m. g. ir jaun.) VI pogrupio varžybos.                   ”Spindulio” progimnazijos mokiniai varžėsi 8-iose  rungtyse (greičio, kūlversčio kamuolio varymosi apie kliūtis, šuolių per suoliuką, šuolių su kamuoliu, grindų riedulio „slalomo“, futbolo „slalolo“, snaiperių). Mūsų varžovais buvo kunigaikščio Gedimino progimnazijos ir Jono Pauliaus II progimnazijos sportininkai. Vienose rungtyse užėmėme pirmąsias vietas, kitose – antrąsias. Tačiau po visų atliktų estafečių, susumuotų taškų nusileidome Jono Pauliaus II progimnazijos mokiniams ir pogrupyje užėmėme II-ąją vietą. 
      “Spindulio” progimnazijos (5-6 kl.) rinktinės komanda: Karolis Baukys, Paulius Baukys, Joris Franckevičius, Dominik Mitev, Matas Žvirblis, Kernius Simonaitis, Jokūbas Pažūsis, Lukas Sapitavičius, Einoras Šimėnas, Arijus Amtukas, Kajus Adomas Rimša, Paulina Radžvilaitė, Urtė Varnaitė, Evelina Reichimbach, Faustė Tumaš, Gabrielė Vasiljevaitė, Milana Šimėnaitė, Ugnė Spalinskaitė, Emilė Staugaitytė, Aleksandra Andriuškevičiūtė, Adriana Griciukaitė.
Progimnazijos taryba
Nariai:
Jurgita Zenevičiūtė, matematikos mokytoja metodininkė
Lina Gubanovienė, muzikos mokytoja metodininkė
Ramunė Klymantienė, priešmokyklinio ugdymo 
mokytoja metodininkė
Rasa Krasnikovienė, tėvų atstovė 
Beta Svilainė, tėvų atstovė
Jovita Subačienė, tėvų atstovė 
Matas Kvakšys, 5a klasės mokinys 
Nerijus Tomkus, 7a klasės mokinys
Ieva Kairytė, 8a  klasės mokinė
Progimnazijos tarybos susirinkimas vyks 
2020 m. sausio 28 d. 17.30 val. 
mokyklos bibliotekoje
Tėvų komiteto susirinkimas
Gerbiami Tėvų komiteto nariai, 
 kviečiame Jus į pirmąjį šių metų susirinkimą. 
Aptarsime Jums ir mums aktualius mokinių ugdymo, 
bendravimo ir kitus mokyklai aktualius klausimus.
Lauksime Jūsų atnaujintoje bibliotekoje 
2020 sausio 29 d. 18 val.
    Pagarbiai
Direktorė Vilija Mozurienė
Pažink save
Visi pastebime, kokie staigūs kultūriniai, politiniai,
ekonominiai pokyčiai vyksta mūsų šalyje ir
pasaulyje. Todėl jau mokykloje siekiama, kad
mokiniai ne tik turėtų kuo daugiau žinių,
informacijos, bet ir būtų kūrybingi, mokėtų
diskutuoti, kritiškai mąstyti, gebėtų prisitaikyti prie
nuolat kintančių gyvenimo sąlygų. Taigi, mokykla
atlieka svarbų vaidmenį ugdant mokinių socialinius
įgūdžius. Socialiniai įgūdžiai padeda kurti
efektyvius santykius bei prisitaikyti prie aplinkos,
elgtis pagal priimtinas elgesio normas ir taisykles.
Svarbiausia yra tai, kaip jaučiamės viduje ir ką su jausmais darome. Vaikai, norintys išmokti būti
laimingais, liūdnais, piktais, nedrąsiais, džiugiais, užsispyrusiais, atvirais, renkasi į tikslinės socialinių
įgūdžių ugdymo grupės ,,Pažink save” užsiėmimus. Grupėje žaidžia, kalbasi, piešia, atlieka užduotis
ir puikiai leidžia laiką 3-4 klasių mokiniai. Grupės veiklų metu išbandyti būdus, padedančius nurimti,
mokytis laikytis taisyklių, priimtinais būdais spręsti konfliktus, ugdyti toleranciją bei pasitikėjimą
savimi, padeda mokyklos psichologė Raminta Beinerytė ir socialinė pedagogė, pradinių klasių
mokytoja Daiva Kudulytė.
Dažnai, po užsiėmimo grįždami į namus, vaikai parsineša užduotėlių, skirtų tėveliams. Jos primena,
kad tėvai nuolat būdami užimti, turi rasti laiko apkabinti savo vaiką, pasikalbėti, pasidžiaugti sėkme,
pasidalinti rūpesčiais, kartu paieškoti sprendimų ar tiesiog pabūti kartu…