Informacija dėl koronaviruso profilaktikos
Pateikiame informaciją apie prevencines priemones prieš koronavirusą. 
Progimnazijoje griežtinamas pašalinių asmenų lankymasis mokykloje. 
Gerbiami tėveliai, 
prašome laikytis “Bendruomenės narių ir pašalinių asmenų lankymosi 
Vilniaus “Spindulio” progimnazijoje tvarkos aprašo”.
Nuo vasario 28 d. PM grupių vaikus ir 1-4 klasių mokinius palydėti galite tik iki I a. foje.
Priešmokyklinių grupių vaikus atvesti iki 8.30 val.
Prailgintų grupių mokinius, PM grupių  vaikus paimti po pietų bus galima įprasta tvarka.
Dėl Jūsų ir mūsų visų saugumo bei sveikatos.

Atkreipiame dėmesį, kad visiems žmonėms, kurie neseniai grįžo iš  koronaviruso paveiktų teritorijų (Kinijoje (visos provincijos), Šiaurės Italijoje (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos – Romanijos regionai), Honkonge, Irane, Japonijoje, Pietų Korėjoje, Singapūre), 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos  rekomenduojama likti namuose ir stebėti savo sveikatą.

Progimnazijos administracija
,,Žiema, kuri neatėjo”
    Antradienį išvijome žiemą iš kiemo. Šventėme  Užgavėnių šventę. Nors žiema šiais metais Lietuvą aplenkė, bet mokinių atmintyje ji yra: balta, gili, stebuklinga. Kviečiame mokyklos bendruomenę aplankyti mokinių piešinių parodą ,,Žiema, kuri neatėjo”. Pasidžiaukime  puikia mokinių kūryba.
Parodoje dalyvauja šie mokiniai:
Nerijus Tomkus 7a, 
Žygimantas Zabarauskas 7a,
Viktorija Šeputytė 5b, 
Justė Gudonytė 5b
Austėja Gedminaitė 7b
Jorūnė Statauskaitė 5a
Ugnė Spalinskaitė 5b
Karolina Lukionytė 5b
Ieva Bimbirytė 5a
Ula Juknevičiūtė 5a
Justinas Daškevičius 5c
Matas Korla 5c
Matas Ivanauskas 5b
Augustė Stonytė 7b
Ugnė Zagorskaitė 5b
 Dailės mokytoja metodininkė 
Rima Vaitkevičiūtė
Dar viena pergalė!
                          Vilniaus miesto šaškių žaidynių nugalėtojai – Vilniaus “Spindulio” progimnazijos šaškininkų komanda (2009 m.g.):
Danielius Padelskas, Rusnė Alšauskaitė, Kajus Stanikūnas, Domantas Bernotas. Sveikiname!
Komandos treneris Georgijus Leibovičius.
Konferencija „Ugdymas(is) bendradarbiaujant“
   Konferencijos dalyviai pasisėmė gerosios patirties apie mokytojo vaidmenį bendradarbiaujant, metodus, skatinančius mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą, asmeninių kompetencijų ugdymą bendradarbiaujant, ugdymosi sėkmės raktą – aktyvų mokyklos ir tėvų bendradarbiavimą, bendradarbiavimą buriant klasės bendruomenę, kolegialaus ryšio svarbą ugdymo(si) procese, kaupiamajame vertinime, grupinį darbą bendradarbiaujant, klasės vadovo ir šeimos partnerystę, bendradarbiavimą teikiant  pagalbą mokiniui.
   Mūsų mokyklos mokytojai ne tik klausėsi kitų mokytojų gerosios patirties, bet ir patys į konferenciją atvyko su parengtais pranešimais. Muzikos mokytoja metodininkė Lina Gubanovienė ir šokių mokytojas Kęstutis Andrijevskis parengė pranešimą „Kavos puodelių orkestras“.  Mokytojai kalbėjo apie  ritmikos ugdymą muzikos ir šokio pamokose,  antrojoje pranešimo dalyje pakvietė konferencijos dalyvius groti  kavos puodelių orkestre  su šokio judesiais, skirtais ritmo lavinimui.  Priešmokyklinio ugdymo mokytojos Kristina Povilavičienė ir Ramunė Klymantienė parengė pranešimą „Tėvai mokykloje – aktyvūs ugdymo proceso dalyviai“. Pranešime pasidalino akimirkomis iš ugdomųjų veiklų ir edukacijų, kuriose dalyvavo arba patys pasiūlė ugdytinių tėvai. Vyr. socialinė pedagogė Lina Povilionienė ir matematikos mokytoja metodininkė Jurgita Zenevičiūtė parengė pranešimą „Kuriame saugų internetą kartu“.  Kalbėjo apie sėkmingą bendradarbiavimą (vaiko, mokytojo, tėvo, specialisto) ugdant vaiko sąmoningą internete, pristatė savo vykdomas veiklas.
    Turiningai praleista diena, naujų idėjų paieška, bendradarbiavimas su kitų mokyklų mokytojais!
   Vasario 19 d. “Spindulio” progimnazijos mokytojų komanda dalyvavo Vilniaus miesto bendrojo ugdymo įstaigų mokytojų gerosios patirties sklaidos konferencijoje „Ugdymas(is) bendradarbiaujant“, kuri vyko Vilniaus „Baltupių“ progimnazijoje. Šios konferencijos tikslas – skatinti mokytojus dalintis vertingomis bendravimo ir bendradarbiavimo praktikomis, atrasti naujų galimybių bendradarbiaujant, kurti naujus bendravimo ir bendradarbiavimo modelius, siekiant mokymo(si) ir ugdymo(si) sėkmės.
Socialinė parama mokiniams
Muzikuojantis ,,Spindulys”!
   Vienas iš Geros mokyklos koncepcijoje įvardintų mokyklos misiją lemiančių veiksnių yra ugdymo(si) aplinka. Pabrėžiama, kad ji turi būti kūrybiška, skatinanti mokinių mąstymą, lankstumą, sudarytos sąlygos eksperimentuoti, išgyvenant kūrybos ir atradimo džiaugsmą, lavinanti vaizduotę, ugdanti darnos jausmą.
                                              Progimnazijoje, įgyvendinant ES struktūrinių fondų                                                                      finansuojamą projektą „Vilniaus “Spindulio” progimnazijos                                                         efektyvumo didinimas“, Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0009,                                                              buvo atnaujintas ir šiuolaikiškai įrengtas muzikos kabinetas:
nupirkti ergonomiški baldai, įrengta scena klasės gale, nupirkta garso aparatūra, kompiuterinė technika, išmanioji lenta, gauta daug naujų muzikos instrumentų. Muzikos kabinetas tapo funkcionalia erdve, kuri lengvai pertvarkoma ir pritaikoma skirtingiems ugdymosi poreikiams – individualiam, partneriškam ar grupių darbui. Klasės interjeras, puikiai suderintos spalvos, muzikos priemonės kuria pamokoje gerą nuotaiką ir ugdo gerą skonį.
    Muzikos pamokos tapo kitokiomis. Išmanioji lenta muzikos teoriją padeda dėstyti žaismingai ir moderniai. Mokiniai turi galimybę muzikuoti ne tik perkusiniais, bet ir melodiniais instrumentais: djembe, bongo, rankiniais būgnais, perkusinėmis lazdomis, elektroniniu būgnų rinkiniu, įvairia smulkiąja perkusija, elektrinėmis gitaromis, chromatiniais metalofonais, sintezatoriais, akordeonu, smuiku, kanklėmis. 
    Instrumentų gausa suteikia galimybę pamokoje ne tik dainuoti, klausytis muzikos kūrinių, aptarti kompozitorių biografijas ir jų kūrybos ypatumus, bet ir meilę muzikai plėtoti per instrumentinį muzikavimą. Vyresnių klasių mokiniai skatinami patys dainoms kurti akompanimentus, muzikos kabinete dažnai skamba metalofonų, perkusinių lazdų ir melodinių varpelių orkestrai. Perkusiniai instrumentai padeda natas paversti ritminiais kūriniais, nuo kurių skamba visa mokykla. Kabinetą puošia ir mokinių projektai – įvairi stendinė medžiaga bei 7b klasės mokinių pasididžiavimas – pačių pasigaminti skrabalai (beje, dar ir grojantys!).
    Turint taip įrengtą kabinetą, lengva diferencijuoti užduotis pagal vaikų gebėjimus ir pomėgius. Tokia turtinga bazė padeda atskleisti vaikų gabumus, įtraukti juos į kūrybinius darbus, projektus, į pačias netikėčiausias veiklas. 
    ,,Spindulio” progimnazijos mokiniai muzikos pamokose mokosi ne tik apie muziką, bet ir muzikos.
Gamtos mokslų olimpiada 7-8 klasių mokiniams
2020 m. vasario mėn. 06 d. „Spindulio“ progimnazijoje vyko 7 – 8 klasių mokinių gamtos mokslų I-ojo etapo olimpiada. Olimpiadą organizavo Ramunė Goberienė, fizikos vyr. mokytoja ir Marytė Papinigienė, chemijos-biologijos mokytoja metodininkė. Olimpiados tikslas – puoselėti mokinių domėjimąsi gamtos mokslais bei ugdyti bendrąsias kompetencijas, tobulinti gebėjimus kritiškai mąstyti bei kūrybiškai ir savarankiškai veikti, plėsti žinias apie mokslo naujoves, technologijas ir jų sąsajas su gamtoje vykstančiais pokyčiais, galimomis grėsmėmis aplinkai, visuomenės bei žmogaus gyvenimo kokybei, padėti įsivertinti, kaip jiems sekasi mokytis gamtos mokslų.

Sveikiname olimpiados nugalėtojus:
I vieta – Tadas Gerulskis (7a kl.), Laurynas Vanagas (8b kl.)
II vieta – Nerijus Tomkus (7a kl.), Erikas Rutavičius (8a kl.).
III vieta – Saulė Rimkutė (7a kl.), Ieva Kairytė (8a kl.).

Dėkojame visiems dalyvavusiems 7 – 8 klasių mokiniams. 

Linkime sėkmės!
Kelionė į penktą klasę KankÝnių gatvėje
Ketvirtų klasių mokiniai ruošdamiesi perėjimui į penktą klasę susipažįsta su naujais dalykais,
kurie jų lauks ateinančiais mokslo metais. Vienas tokių yra istorija.
Pamokos tema buvo užslėpta ir vadinosi ,,Rykščių ir lazdų istorija”. Paklausus mokinių, apie ką
kalbėsime, užtrukome keletą minučių, kol jie suprato, kad tema bus apie mokyklų istoriją.
Pirmiausia mokiniai buvo supažindinti, kaip atsirado mokyklos, kaip jos per laiką keitėsi, ko ir kaip
buvo mokoma mokyklose. Mokiniai sužinojo, kad pagrindiniai mokomi dalykai buvo kalbos,
matematika ir tikyba. Nustebo, kai sužinojo, jog anksčiau mokytojai su lazda arba rykšte galėjo
mušti mokinius, kad daugiausiai mokėsi tik berniukai. Padiskutavus su mokiniais, nusprendėme,
kad šiandien turime geresnes sąlygas mokytis ir pasidžiaugėme, jog nereikia grįžti mokytis į
viduramžius. Tačiau, kad ir kaip gerai bebūtų, visada turime problemų ir vietų, kur galime tobulėti,
todėl mokiniams buvo skirta užduotis, sukurti savo svajonių mokyklą. Mokinių fantazija tikrai buvo
beribė ir daugeliu atveju nusprendėme, kad pamokos turi būti trumpesnės, o pertraukos ilgesnės,
maistas mokykloje nemokamas ir geriausiai, kad būtų vien picos ir mėsainiai, mokytojai niekada
neužduoda namų darbų, per pamokas galima naudotis kompiuteriais, internetu ar telefonais.
Pamokos pabaigoje apibendrinome, ką sužinojome naujo ir nutarėme, kad visi mėginsime prisidėti
prie mokyklos gerinimo.
Matematikos olimpiada pradinukams
Sveikiname nugalėtojus:                                                                      
Matą Urbonavičių, 2c klasė,                                                                     
Dorotėją Melis Surucu, 3b klasė,                                                                     
Samuelį Baliasnyj, 4b klasė.                          

Linkime jiems sėkmės Vilniaus miesto matematikos olimpiados II etape.    
Ačiū visiems dalyvavusiems matematikos olimpiadoje.
Vasario 13 d. ,,Spindulio” progimnazijoje vyko pradinių
klasių mokinių matematikos olimpiados I -asis etapas.
Olimpiadoje dalyvavo 27 mokiniai iš 2 – 4 klasių. Jiems ne
juokais teko pasukti galveles įveikiant įvairias užduotis.
Buvo išrinkti geriausiai matematinius riešutėlius gliaudę
mokiniai, kurie atstovaus mūsų mokyklą Vilniaus miesto
matematikos olimpiados II etape vasario 26 d. Vilniaus
Antano Vienuolio progimnazijoje.
Mokinys mokiniui
Nuotraukų galerijoje:
 Vasario 16-osios istorijos pamokos su jaunaisiais mentoriais 1a, 2c, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 4c klasėse.
Siekiant paminėti Lietuvos valstybės Nepriklausomybės
atkūrimo dieną Vasario 16-ąją bei kuo labiau Lietuvos
istorija sudominti mokinius, vasario 12-13 dienomis 8A
klasės mokiniai Ieva Kairytė, Karolis Marcinkevičius,
Joana Blatuškonytė, Erikas Rutavičius, Ignas Zakorskas,
8B klasės mokinys Vytautas Bitinas bei 7B klasės mokinys
Lukas Povilenskas vedė 1-4 klasių mokiniams pamokas
apie tai, kaip buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė.
7-8 klasių mokiniai kruopščiai pasiruošė pamokoms bei turėjo galimybę iš arčiau susipažinti ir
patiems įsijausti į mokytojo darbą. Tiek pradinių klasių mokiniams, tiek 7-8 klasių mokiniams tai
buvo gera patirtis ir galimybė vieniems iš kitų pasimokyti. Tikėkimės, kad dabartiniai pradinių klasių
mokiniai seks savo vyresnių kolegų pavyzdžiu ir ateityje taip pat mokins jaunesnius mokinius.
Idėjos sumanytojas – istorijos mokytojas Gytis Mockus.