Amatų ir profesijų savaitė
    Praėjusią savaitę 1 PM grupės ugdytiniai susipažino su įvairiais amatais ir profesijomis ir ypač aktyviai dalyvavo mūsų ugdomojoje veikloje tėveliai. Jie labai išradingai ir įdomiai pristatė savo profesijas vaikams. Mažieji susipažino su tokiomis profesijomis, kaip programuotojas, globotoja, picerijos darbuotoja, autokeltuvo vairuotojas,  žurnalistė, probacijos tarnybos pareigūnė, darželio auklėtoja, vadovas, administratorė,  reklamos kūrėja, matematikė-analitikė, vadybininkas, inžinierius ir kt. Daugelis tėvelių kartu su vaikais paruošė savo profesijos pristatymo plakatus, prisijungus prie Teams aplinkos demonstravo skaidres ir pasakojo  apie savo darbą ir profesijas. 
    Kai vaikai turi galimybę susipažinti su profesijomis iš arčiau, dažnam jos tampa svajonių profesijomis. Mums, mokytojoms, ypač smagu, kad vaikai planuoja pasirinkti pedagogo profesiją, yra norinčių net vadovauti mokyklai, o gal ir visai švietimo sistemai? Berniukai svajoja apie karininko, policininko, statybininko profesijas. Kelios mergaitės planuoja eiti mokslininko keliu, taigi lauksime naujų išradimų. Bus grožio specialistų, gaisrininkų, menininkų ir aišku daug norinčių dirbti informacinių technologijų srityje.
   Labai dėkojame už tokį aktyvų dalyvavimą ir tikimės toliau sėkmingai bendradarbiauti. 
  Kokiame amžiuje pirmą kartą susipažįstame su profesija? Šis klausimas neturi vieno atsakymo. Tikriausiai jau darželyje. Net patys mažiausi dažnai pasigiria, kokios profesijos atstovai yra jų tėveliai.          
 Kasmet su vaikais aplankydavome  tėvelių darbovietes, bet karantino sąlygomis to padaryti negalime, taigi persikraustėme į virtualią erdvę ir susipažinome su tėvelių profesijomis šiek tiek kitaip.
Mentorystė “Mokinys -mokiniui”
       Su projektu „Renkuosi mokytis“  į ”Spindulio” progimnaziją atkeliavo dvi nuostabios, energingos ir pilnos gyvenimiško optimizmo mokytojos - Diana Petruškienė ir Rūta Šileiko. Prisidėjusios prie progimnazijos komandos jos ne tik „įnešė“ entuziazmo, bet ir naujų idėjų mokyklai. Taip atsirado Mentorystės projektas.
      Įgyvendinant išsikeltus uždavinius ir tikslus, įgavome daug patirties, keitėme pamokos ir mokymosi stilių. Mes tapome mokykla, kuri suteikia visapusiškas galimybes ugdytis tiek kontaktiniu, tiek nuotoliniu būdu. 
   Trumpai apie Mentorystę. Mentoriaudami mokiniai siekia nuolatinės asmeninės pažangos, besimokydami netradiciškai, ugdosi atsakomybę už mokymąsi, siekiamus rezultatus bei geba teikti ar priimti pagalbą, didėja domėjimasis mokslu. 
       Vykdant mentoriavimą vyksta: 
 • Bendradarbiavimas tarp mokinių; 
 • Bendradarbiavimas tarp mokinių ir mokytojų;
 • Bendradarbiavimas tarp mokytojų ir mokytojų;   
 • Kuriami pagarbūs santykiai; 
 • Atrastos naujos bendradarbiavimo formos. 
         Mentorystė tarp mokinių: 
 • Pamokų metu mokiniai padeda kitiems klasės draugams; 
 • Rengia bendrus projektus (atradimų diena, pilietiškumo diena); 
 • Vyresnieji mokiniai dalijasi savo patirtimi su mažaisiais mokyklos mokiniais pamokų metu ar kitų veiklų metu.    
          Mentorystė tarp mokinių ir mokytojų: 
 •  Pamokų metu mokiniai padeda mokytojams ; 
 • Rengia bendrus projektus (Atradimų diena, Pilietiškumo diena); 
 • Daugiau dėmesio skiriama mokinių savivaldai; 
 • Mokytojų padedami, mokiniai veda pamokas (pristatinėja projektus ir t.t) kitiems mokiniams.
          Bendradarbiavimas tarp mokytojų: 
 • Gerosios patirties sklaida metodinėse grupėse; 
 • Ugdymo metodų ir priemonių taikymo pasidalijimas su mokyklos bendruomene;
 • „Kolega- kolegai“- atviros veiklos ir pamokos.   
KVIEČIAME PRISIJUNGTI PRIE ŠIUOLAIKIŠKOS, INOVATYVIOS MOKYKLOS BE SIENŲ.
„Ne duoti alkanam žuvį, kad pavalgytų, o meškerę, 
kad tos žuvies pats pasigautų.“

Su šiuo šūkiu mūsų mokykloje įgyvendinamas projektas 
„Renkuosi mokyti -  mokyklų kaitai. Mentorystė“.
Tėvų valandos kovo mėn.
   ,,Tėvų valandos” - individualūs pokalbiai su dalyko mokytoju, specialistu vyksta kiekvieną mėnesį nustatytu laiku (konkreti data ir laikas nurodyti pridėtame tvarkaraštyje). 
      Individualūs pokalbiai karantino metu vyksta nuotoliniu būdu. Konkretus susitikimo laikas  suderinamas prieš kelias dienas su konkrečiu mokytoju, specialistu, siunčiant pranešimą el. dienyne ,,Mano dienynas”. 
Kovas-sąmoningumo didinimo mėnuo
Šaškių / šachmatų kombinacijų sprendimo konkursas
ŠAŠKIŲ / ŠACHMATŲ KOMBINACIJŲ SPRENDIMO konkursas 
2021 m. nuo vasario 5 d. iki kovo 15 d. 
Pateikiamos kovo 1 d. konkursinės užduotys – uždaviniai Nr. 21-24 (prisegtas failas).

Atsakymus siųsti iki 2021 m. kovo 5 d. 

                Kitos užduotys bus įkeltos kovo 5 d.                                                   
Vyriausiasis teisėjas Grigorijus Leibovičius 
Ir suskambo žodžiai tiesiai iš vaiko širdies…
Vasario 25 d. „Spindulio“ progimnazijoje vyko
tradicinis pradinių klasių mokinių meninio
skaitymo konkursas „Žodžiai iš vaiko širdies“.
Šiemet gausus skaitovų būrys neturėjo
galimybės lipti ant mokyklos Aktų salės scenos –
konkursas vyko MC Teams aplinkoje. Pirmų ir
antrų klasių mokinių lūpomis skambėjo J.
Degutytės., J. Nekrošiaus, E. Erlicko, K. Ivinskio,
M. Vainilaičio poezija, bet mieliausios šįkart
skaitovams buvo V. Nemunėlio eilės. Pirmokams
atstovavo Elžbieta Viktorija V., Vytė V., Beatričė T.
, Meda R., Kipras Z., Lukas K., Rusnė B., Adelė J., Orestas S. Antrokams atstovavo Domantas P.,
Markas Ž., Viltė M., Vincas S., Kernius L., Daniil, Samuelis S. Pirmąją vietą pelnė 1b klasės mokinys
Kipras Zinkevičius (mokytoja J. Vasilevskienė). Mokinys deklamavo V. Palčinskaitės eilėraštį
„Nesipykim“. Antroji vieta atiteko 2c klasės mokiniui Samueliui Struckui (mokytoja K. Čiževskaja),
deklamavusiam K. Ivinskio eilėraštį „Tu gali“. Trečiąją vietą iškovojo 1c klasės mokinė Rusnė
Bulovaitė (mokytoja G. Ruleviečienė) su D. Čepauskaitės eilėraščiu „Arija iš operos kulinarija“.
Trečių – ketvirtų klasių skaitovų būrys buvo gausesnis. Savo klasės garbę ginti mokiniai patikėjo 22
skaitovams. Mokiniai deklamavo S. Nėries, Maironio, P. Širvio, B. Brazdžionio, S. Gedos eiles.
Trečiokams atstovavo Miglė K., Augustas D., Rusnė A., Adomas B., Karolina M., Simonas M., Lėja Z.,
Evelina A., Matas U., Austėja S., Kamilė T. Ketvirtokams – Emilija G., Indrė R., Kipras D., Sofija G.,
Beatričė G., Gerda I., Goda S., Rapolas Pijus M., Paulė K., Rusnė V., Adrijan M. Pirmoji vieta atiteko
4c klasės mokinei Gerdai Ivanauskaitei su S. Nėries eilėraščiu „Dvi dešimti sū“ (mokytoja D.
Opulskytė), antroji vieta – 3b klasės mokiniui Simonui Mikulskui (mokytoja D. Petruškienė).
Skaitovas deklamavo S. Gedos eiles „Niekas aiškina vaikams, kas yra degtukas“. Trečiosios vietos
laimėtoju tapo 4b klasės mokinys Kipras Drazdauskas (mokytoja A. Venslovaitė) su R. Lukšienės
eilėraščiu „Angelai“.
Šiemet nuotolinis ugdymas atvėrė naujas galimybes ir sąlygojo naujas patirtis. Visi konkurse
dalyvavę skaitovai, administracijos atstovai, pedagogai, mokinių šeimų nariai konkursui pasibaigus
turėjo galimybę balsuoti už labiausiai patikusį skaitovą. Specialiu prizu bus apdovanoti daugiausiai
žiūrovų balsų pelnę mokiniai – 1c klasės mokinės Adelė Jankauskaitė ir Rusnė Bulovaitė ir 4d klasės
mokinė Paulė Kožan.
Sveikiname nugalėtojus. Jie bus apdovanoti
Diplomu ir atminimo dovana. Visi konkurso
dalyviai gaus Padėkas. Nugalėtojams linkime
sėkmės atstovaujant „Spindulio“ progimnaziją
Vilniaus miesto mokyklų meninio skaitymo
konkurse.
Tikimės, jog meilė poezijai, eiliuotam žodžiui
paskatins atrasti savyje kūrybinę giją ir
motyvuos dalyvauti mūsų mokyklos
inicijuotame respublikiniame kūrybinių darbų
konkurse „Čiulba ulba Lietuva“, kuris vyks
balandžio 1-7 dienomis.
7-8 klasių mokinių gamtos mokslų olimpiados I turas
      2021 m. vasario 25 d. „Spindulio“ progimnazijoje vyko 7 – 8 klasių  mokinių gamtos mokslų I-o etapo olimpiada nuotolinio mokymosi aplinkoje Teams. Dalyviai turėjo išspręsti 22 iliustruotas užduotis. Olimpiados tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi gamtos mokslais, gilinti ir plėsti šių mokslų žinias, skatinti mokinių kūrybiškumą ir savarankiškumą, paruošti mokinius respublikinėms olimpiadoms, padėti įsivertinti, kaip jiems sekasi mokytis gamtos mokslų.      
Sveikiname olimpiados nugalėtojus: 
I vieta –     Jurgutytė Kamilė (7a klasė),              
                   Tomkus Nerijus (8a klasė).   
II vieta –    Užkuraitis Benediktas (7a klasė),                 
                   Gerulskis Tadas (8a klasė).  
III vieta –    Varnaitė Urtė (7a klasė),                  
                    Stonytė Augustė (8b klasė). 
 
Dėkojame visiems dalyvavusiems 7 – 8 klasių mokiniams. 
Olimpiadą organizavo fizikos mokytoja Ramunė Goberienė ir 
chemijos – biologijos mokytoja Parytė Papinigienė 
Linkime didelės sėkmės!
Olympis
Džiaugiamės, kad turėjome galimybę dalyvauti  kasmetiniame Tarptautiniame  edukaciniame konkurse “Olympis”
Mes išmėginome savo jėgas lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir anglų kalbos konkursuose. Mums pasisekė, mūsų rankose I laipsnio diplomai !
Sveikinimai 2A klasės mokiniams : 
ADOMUI ANDRIUŠKEVIČIUI  I laipsnio diplomas ir medalis už anglų kalbos konkursą.
MARKUI ŽUKAUSKUI I laipsnio diplomas už matematikos konkursą.
DOMANTUI PETRONIUI -   I laipsnio diplomas už matematikos konkursą.
DANIELEI ZALIECKAITEI - I laipsnio diplomas už lietuvių kalbos ir literatūros konkursą.

Didžiuojamės ir spaudžiame dešinę, nors ir nuotoliniu!
iaugiamės savo rezultatais ir ruošiamės dalyvauti pavasario sesijoje.
Susitikimas su rašytoja E. Daciūte
      Kaip tampama rašytoju? Kaip pradėti rašyti? Ar mano istorijos nepasirodys kvailos? Kodėl nusprendėte rašyti vaikams? Ar sunku sugalvoti knygai pavadinimą? Ar reikia turėti savo leidyklą, kad tavo knygos būtų spausdinamos? Kaip atrodo gyvenimas Kinijoje ir Amerikoje? Tai tik keletas klausimų, kuriuos vasario 25 d. vykusiame susitikime šeštų klasių mokiniai galėjo užduoti viešųjų ryšių specialistei, rašytojai E. Daciūtei. 
      Nors mums, spinduliečiams, šis susitikimas vyko jau gerokai po pietų (15.00 val.), rašytojai, šiuo metu gyvenančiai Jungtinėse Valstijose, tai buvo ankstyvas rytas. Nepaisant didžiulio atstumo ir laiko skirtumo, pokalbis buvo nuoširdus ir atviras. E. Daciūtė papasakojo apie mokykloje praleistus metus, mokytojos raginimą kurti, pristatė keletą savo knygų, papasakojo, kaip gimsta eilėraščiai ar personažai, kaip iliustruojamos knygos. Mokinius ypač sudomino pasakojimas apie 2021 m. rudenį pasirodysiančią knygą „Duobė“, kurioje su vaikais kalbama skaudžiomis temomis, kuriomis tėvai su savo vaikais nelinkę kalbėti. 
       Rašytoja taip pat skatino vaikus išdrįsti kurti, rašyti dienoraštį, o savo kurtas istorijas būtinai išsaugoti, nes niekada nežinai, gal ateityje jos taps labai vertingos. Populiarių knygų autorė taip pat patarė vaikams kuo daugiau skaityti, nes skaitymas lavina mūsų vaizduotę, moko mus kalbėti, teikia mums didelę naudą, kurios ateityje gali prireikti net pardavinėjant, pavyzdžiui, automobilius! Nereikia bijoti poezijos, skaitymas yra malonumas, kuris ugdo mūsų emocinį intelektą, empatiją, padeda suprasti kitus. 
      Susitikimo metu kalbėjome ne tik apie literatūrą, bet ir kultūrinius skirtumus. Kadangi rašytoja keletą metų gyveno Kinijoje, papasakojo apie rytų kultūrą, kuri stipriai skiriasi nuo mūsų, taip pat pralinksmino kuriozinėmis situacijomis.    
     
      E. Daciūtė yra išleidusi 11 knygų, kurių dauguma skirtos jauniausiems skaitytojams: “Meškių istorijos”, “Drambliai ėjo į svečius”, “Paslapčiausia paslaptis”, “Kas pažįsta Šmikį Bilbą”. Nors daugumai skaitytojų ji labausiai atpažįstama kaip 2017 metų knygos „Laimė yra lapė“ autorė, šiais metais rašytoja debiutavo jau ir suaugusiems skirta poezijos knyga “Žuvys fontanuose”. 

                                                                    
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarka
Priėmimas į Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos 1-8 klases  mokytis nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.   vykdomas vadovaujantis ,,Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu”, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 
2021-02-22 Nr. 1-874.
     Prašymai pateikiami internetu per  e. sistemą Savivaldybės interneto svetainėje:   https://svietimas.vilnius.lt/   
nuo 2021 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d.