Darbo karantino sąlygomis planas COVID- 19
                                                                                    Dėmesio! 
Skelbiami svarbūs dokumentai:
     1. Vilniaus “Spindulio” progimnazijos direktorės įsakymas 2020-03-23 Nr. V-42 “Dėl COVID -19 situacijų valdymo grupės sudarymo”.
         2. Vilniaus “Spindulio” progimnazijos darbo karantino sąlygomis planas (COVID -19).
       3. Vilniaus “Spindulio” progimnazijos pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį švietimo įstaigoje, planas”.
Nuotolinio mokymo(si) rekomendacijos mokiniams
 Rekomendacijos  mokiniams 
       1. Nuo 2020 m. kovo 30 d. reguliariai, nuosekliai ir atsakingai, būdami skirtingose vietose ir naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas, turite mokytis nuotoliniu būdu, mokomi mokytojų ir savarankiškai.
         2. Atsiminkite, kad mokantis nuotoliniu būdu, labai daug atsakomybės tenka Jums.
    3. Labai netikėtai Jūs įžengėte į savarankiškumo etapą, tik nuo Jūsų gebėjimo planuoti, savarankiškai dirbti, drąsos klausti, kantrybės, priklausys ir rezultatas. Mokytojai pasirengę padėti, konsultuoti, tačiau mokytis privalote Jūs.
      4. Mokymosi turinį nustato mokytojai. Jūs privalote laiku atlikti jų paskirtas užduotis, o kilus sunkumams nuolat bendrauti ir konsultuotis.
      5. Peržiūrėkite kiekvieną dieną užduotis, gautus nurodymus, susipažinkite su mokomąja medžiaga, o konsultuodamiesi su mokytoju užduokite konkrečius klausimus, ko nesupratote.
        6. Su mokytojais aptarkite, kaip bus atliekamos užduotys, ką galite atlikti, kokios užduotys yra prioritetinės, kokie užduočių atlikimo terminai.
       7. Darbui (esant galimybėms) pasirinkite nuošalesnę vietą, kurioje būtų patogaus aukščio stalas ir kėdė. Jokiu būdu nedirbkite prie kavos staliuko, ant sofos ir pan. Darbo vietos patogumas yra itin svarbus fizinės sveikatos ir darbo našumo veiksnys.
         8. Laikykitės įprastos darbo rutinos. Darbo vietos neturėtų dažnai kisti – patariama dirbti prie to paties stalo, venkite pašalinių dirgiklių, tai padės greičiau ir tinkamai nusiteikti darbui.
          9. Dažnai vėdinkite darbo vietą, nes būsite žvalesni ir efektyviau dirbsite.
        10. Jei negalite dalyvauti nuotoliniame mokyme dėl ligos, privalote informuoti klasės vadovą ar mokomojo dalyko mokytoją.
        11. Prisiminkite, kad virtualioje aplinkoje, galioja tos pačios pagarbos kitam, bendradarbiavimo ir bendravimo taisyklės ir jų laikykitės.
         12. Tausokite save ir savo artimus.
Virtualaus bendravimo etiketas
      Etiketa(pranc. etiquette – sąvoka žinoma nuo Liudviko XIV laikų) – visuotinai priimtos gero  elgesio, bendravimo viešumoje taisyklės.

      Taigi, keletas priminimų.
 • Svarbiausia taisyklė internete – pagarba vienas kitam.
 • Nepamirškite pradėti pokalbį nuo pasisveikinimo, baigę pokalbį – atsisveikinkite.
 • Prieš vaizdo pokalbį įsitikinkite, ar aplinka, drabužiai, šukuosena yra tvarkingi ir tinkami oficialiam bendravimui.
 • Pašnekovas neturėtų matyti kambaryje išmėtytų daiktų, žaislų ir kitų dėmesį trikdančių dalykų.
 • Venkite daryti kelis darbus vienu metu. Pašnekovui skirkite visą laiką ir dėmesį.
 • Stenkitės nevartoti trumpinių ar slengo. Jei naudojate trumpinius, jie turi būti suprantami pašnekovui.
 • Venkite rašyti didžiosiomis raidėmis -  tai prilyginama rėkimui.
 • Tikrinkite rašybos klaidas.
 • Nekelkite į internetą, nesiųskite nepadorių nuotraukų, vaizdo įrašų. 
 • Nekelkite į internetą nuotraukų, vaizdo įrašų  be jame vaizduojamų žmonių sutikimo.
 • Nevartokite necenzūrinių žodžių (nesikeikti).
 • Jei virtualioje pamokoje dalyvauja daugiau kaip 2 žmonės, kalbėkite po vieną, kad būtumėte išgirsti.
 • Nuotolinę pamoką filmuoti, fotografuoti griežtai draudžiama be mokytojo sutikimo.
 • Nuotolinio mokymosi metu visiems privaloma laikytis etikos principų, asmens duomenų, autorinių teisių apsaugos reikalavimų bei neperduoti suteiktų prisijungimų tretiesiems asmenims.
      Nuo pirmadienio visi – mokiniai, mokytojai, tėvai -  įžengiame į naują bendravimo etapą.  Nors kasdienybėje laisvalaikiu, ne oficialioje aplinkoje  visi bendraujame  įvairiuose socialiniuose tinkluose, tačiau mokymą(si) perkėlus į virtualią erdvę, ypač aktualu (ir būtina) laikytis virtualaus bendravimo etiketo. 
Nuotolinio mokymo tvarka Vilniaus “Spindulio” progimnazijoje
Gerbiami tėveliai, mokiniai ir mokytojai,
     nuo 2020 m. kovo 30 d. mes, kaip ir visos ugdymo įstaigos visoje Lietuvoje, pereiname prie nuotolinio mokymo. Įprastas ugdymo(si) procesas keliamas į virtualią erdvę. Tai iššūkis mokytojams, mokiniams, tėvams, visai švietimo sistemaiDirbti virtualioje erdvėje mokysimės visi. Todėl labai svarbu  būti supratingiems, kantriems, geranoriškiems  ir vieni kitiems padėti.
     Per šias mokinių atostogas progimnazijos administracija, mokytojai labai intensyviai ieškojo būdų, programų, kaip kuo suprantamiau ir aiškiau būtų galima vesti nuotolines pamokas mokiniams, kad ugdymo(si) procesas būtų kokybiškas ir įdomus.
     Pamokos nuotoliniu būdu vyks pagal įprastą tvarkaraštį, kuris paskelbtas el. dienyne.
     Keičiamas tik pamokų laikas. Pamokos prasidės nuo 9.00 val. Pamokos trukmė – 40 min., pertraukos po 15 min., ilgoji (pietų) pertrauka – 30 min.
     Nepamirškime saugaus interneto naudojimosi taisyklių ir virtualaus bendravimo etiketo.
     Įdomių ieškojimų, kūrybinių sprendimų, sėkmingo virtualaus mokymo(si) ir sveikatos!
Mokinius ir tėvus konsultuos dėl:
 • El. dienyno „Mano dienynas“                                                                                                                                                      matematikos mokytoja J. Zenevičiūtė, j.zeneviciute@gmail.com;
 • Virtualios mokymosi aplinkos 1-4 kl. –                                                                                                                     direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Petrikienė, petrikiene.spindulio@gmail.com;
 • Virtualios mokymosi aplinkos 5-8 kl. –                                                                                                           direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Simonaitienė, simonaitiene.spindulio@gmail.com;
 • Technologinių sprendimų –                                                                                                                                                                             IT specialistas A. Bliavas; spinduliotv@gmail.com;                                                                                     Skype: https://join.skype.com/bSfSOEv5AFtB
 • Organizacinių ir kt. klausimų                                                                                                                                     direktorė V. Mozurienė, spindulioprogimnazija@gmail.com, tel. 869845412
Prisegtuke – patvirtinta Vilniaus “Spindulio” progimnazijos nuotolinio mokymo tvarka.
Kūrybiniai darbai dailės pamokose
,,Gabumai – tai dar ne pyragas, tai tik mielės”. 
Tapytojas V. Antanavičius

Jeigu norime, kad jaunuoliai imtųsi vaizduojamosios dailės, kad jiems sektųsi, patiktų dailės
pamokose kurti, pirmiausia turime jiems parūpinti techninių priemonių, kūrybai reikalingų
medžiagų.
Pamoka bus sėkminga, jeigu mokinys ir mokytojas ras bendrą kalbą. Na, o žiūrovai, t.y. tėveliai,
giminės, draugai bus kultūringi stebėtojai. Neskubės kritikuoti, šaipytis, lyginti su kitų darbais,
vertinti meniniu požiūriu.Džiaukimės. Mokinys jums atvėrė save. Tai labai drąsu.
Kiekviename mokinyje yra daug įvairių klausimų, nepasitikėjimo savimi, dvejonių…Dailės
pamokose mes mokomės ne tik kurti, bet ir išdrįsti atsiverti, pasitikėti, analizuoti. Dažnai girdžiu
tėvelių klausimą ,,Ką daryti, jei mano vaikas nesugeba kurti?”.
Neskubėkite. Pabandykime. Mes mokomės. Tie, kas
neturi įgimto polinkio ir sugebėjimo kurti, ugdomi būti
meno mylėtojais, meno draugais.
,,Ne informacijos kiekis, o gebėjimas tikslingai ir
kūrybingai ta informacija pasinaudoti leidžia tikėtis
sėkmės” (Elona Lubytė).
Kviečiu visus aplankyti virtualią 5-8 klasių mokinių darbų
parodėlę. Mūsų mokyklos mokiniai puikiai piešia, tapo,
lipdo. Pasidžiaukime drauge.
Maži stebukliukai dailės būrelyje
     Kas gali būti mokytojui mieliau, nei šviesos pilni vaikai. Atrodo, kad dailės būrelin subėgo visi “Spindulio” progimnazijos spinduliukai: savitai mąstantys, kūrybingi, pilni gėrio, nekantrūs, žingeidūs pradinukai.   
    Dailės būrelyje dirbame dvi pamokas. Mokiniams – tai turiningai praleistas laikas, o man -profesinės laimės akimirkos.   
    Čia renkamės  ne ,,išmokti”, o ,,kurti”, būti draugais. Čia drausmė nevaržo mokymosi ir kūrybos proceso. Čia mes kuriame, bendraujame, dalinamės, juokiamės ir pykstame, džiaugiamės.   
    Mokinių kūrybiškumą ir atsakomybę ugdo parodų rengimas. Paroda – tai pirmas rimtas savęs pristatymas, laukimas atsiliepimų, ,,dailininko batų” pasimatavimas. Paroda iš esmės – tai pasirodymas, noras būti pamatytam, kaip to nori aktorius. Surengėme savo pusmečio darbų parodėlę.     
     Mokiniams labai patiko užduotis – miniatiūra ,,Mano paukštelis”.  Popieriaus plastikos užduotis sekėsi kiek sunkiau. Tema ,,Žiurkytės”. Iš popieriaus gaminome žiurkytes su judančiomis akytėmis. Žiurkės metai juk. Smagi, nors nelengva užduotis buvo eskizas iš natūros ,,Karvytė”. Kaip įdomu buvo tyrinėti muliažo kanopas, snukį. Įdomu buvo apžiūrėti ,,pieno fabriką”. Vaikai piešė karvę ne tik tą, kurią matė, bet ir taip, kaip ją jautė. Tai ir pažinimas, ir linijos raiškos galimybių mokymasis. Visų darbai puikūs. O kiek gerų emocijų patirta.  Parodoje galite pamatyti romantišką kompozicijos plokštumoje užduotį ,,Miestas naktį”.   
     Vaikai žingeidūs. Jiems įdomu naujos technikos, naujos darbo priemonės. Dailės technikos teikia daug įspūdžių, lavina vaizduotę, verčia ieškoti naujų darbo atlikimo būdų, savarankiškai nutarti ką ir kaip galima padaryti. Atlikome didelį kūrybinį grafikos darbą nauja kalkografijos technika ,,Akiniai”. Piešėme eskizus, lipdėme klišes, darėme atspaudus, vėliau darėme bendrą didelį paveikslą. Pavyko.   
     Gaila, karantinas trumpai leido aplinkiniams pasigėrėti nuoširdžia dailės būrelio mokinių kūryba.   Įkeliu jums keletą nuotraukų iš parodos. Geros peržiūros.
Pasaulis tas pats, skiriasi tik akiniai, per kuriuos į jį žiūrime. Pasaulio nepakeisi, bet akinius pasikeisti gali”.
Dailės būrelio mokytoja metodininkė Rima Vaitkevičiūtė
Mes mokame švęsti!
   2020 m. kovo 9 d. pagal veiklos planą mokykloje buvo numatyta Pilietiškumo diena, skirta Kovo 11-osios 30-mečio minėjimui. 5-8 klasių mokiniai turėjo parengti pranešimą tema ,,Pristatau Lietuvą užsieniečiui“. 7b klasės mokiniai turėjo daugybę idėjų. Bet kuriuo keliu žengti? Tradiciniu – 
ir pristatyti lankytinas vietas, tradicinius patiekalus, gamtos turtus ar išteklius? O gal pamėginti pateikti keletą Lietuvos istorijos faktų savaip? 7 b klasės mokiniai nutarė sukurti savo versiją pagal grupės ,,Šventinis bankuchenas“ kūrinį ,,Lietuvos istorijos repas“ . 
    Visą savaitę prieš šią šventę mokiniai filmavo vaizdus, vėliau juos karpė, montavo ir derino su atliekama daina. Susirinkę kovo 9 d. rytą septintokai kartu su auklėtoja parengė trumpą filmuko pristatymą. Visiems buvo smalsu, koks bus rezultatas. O 
rezultatas pranoko lūkesčius! Sukurtas filmukas pralinksmino visus – ir vaikus, ir suaugusiuosius. Tai geriausias įvertinimas 7b klasės mokiniams!
    Be šios veiklos septintokai parengė plakatą ,,Istorinės asmenybės, svarbiausi darbai”. Taip simboliškai išreikšdami pagarbą tiems, kurie kūrė Lietuvą. 
  Vėliau visi klasės mokiniai suformavo rėmą plakatui – ant trispalvių lapelių užrašė palinkėjimus ateities Lietuvai.      
    Taip pat labai svarbu paminėti, jog šį sykį beveik visi klasės mokiniai įsitraukė į įvairias veiklas. Be minėtų darbų mokiniai savanoriai kūrė klasės draugams trispalvius malūnėlius, šventinį rytą kepė ir 
vaišino draugus sausainiais, didžioji klasės dalis dainavo šventiniame koncerte.     
    Šypsenos ir juokas – geriausias įrodymas, jog šią ypatingą Lietuvai dieną mokiniai jautėsi laimingi. Sukurtos nuotaikos receptas paprastas – bendrumo, reikalingumo, atsakomybės jausmai, kurie patiriami dirbant, veikiant kartu.
   7b mokinių patirtys, emocijos dalyvaujant Pilietiškumo dienai skirtose veiklose:  
     ,,Man labiausiai patiko kurti filmuką. Supratau, kad myliu savo klasę labiau nei galvojau. Buvo smagu leisti laiką su draugais po pamokų.“  Evita   
      ,,Labiausiai džiaugiuosi, jog pavyko dar labiau pažinti, susidraugauti su klasės draugais, galėjome  
būti kartu. Manau, kad tokios akimirkos ilgai išliks atmintyje.“ Gabija 
       ,,Aš supratau, jog galiu dalyvauti organizuojamoje veikloje.“ Nojus 
      ,,Patiko filmuoti ir žiūrėti kitų klasių pristatymus“. Silvija 
      ,,Filmukas buvo labai geras. Mačiau, kaip klasės draugai ruošiasi ir juokiasi kartu. Pati jaučiausi  puikiai“. Gabrielė 
      ,,Patiko vaidinti. Nesifilmavau dėl to, kad reikėjo, o dariau tai, ko pati norėjau.“ Austėja M. 
     ,,Man patiko šis renginys. Buvo linksma ir šaunu.“ Paulina  
     ”Labiausiai man patiko gaminti malūnėlius.“ Skaistė 
     ,,Man patiko girdėti ir matyti, kaip mokyklos vaikai džiaugiasi mūsų sukurtu video. Taip pat pastebėjau,  kad kiekvienas mano draugas tikrai gali dalyvauti svarbiuose renginiuose, t.y. būti ne tik stebėtoju, bet ir aktyviu dalyviu.” Simonas 
      ,,Labiausiai man patiko dainuoti, nors ir buvo šiek tiek baugu tai daryti viešumoje. Mane labai  nustebino kai kurių mokinių aktorystės gebėjimai, linksmumas filmuke.“ Austėja G.
     ,,Dalyvavau kelis kartus mūsų klasės filmuko kūrime. Buvo nuostabiai smagu bei malonu. Labai  džiaugiuosi savo nuotaikingais klasės draugais.“ Evelina 
Žemės dienai
Gamta gyvena savu ritmu…
Rekomendacijos „Spindulio“ progimnazijos bibliotekos skaitytojams
Koronavirusas vis didesnį nerimą kelia ir Lietuvoje.
Uždarytos visos mokymo įstaigos. Mokytojai ruošiasi
vaikų nuotoliniam mokymui. Uždarytos bibliotekos. Tačiau
viešoje erdvėje apstu pasiūlymų, kokias knygas rinktis
skaitytojams karantino metu. Šiuolaikinės bibliotekos taip
pat keičia savo skaitytojų aptarnavimo sąlygas. Dar
vykstant pamokoms mokykloje, dauguma mokinių jau
naudojosi „Vyturio“ skaitmeninių knygų bibliotekos paslaugomis. Tad siekiant, kad nuotolinis
mokymas ir mokymasis būtų kuo patogesnis ir paprastesnis, „Vyturio“ leidykla paruošė detalią
instrukciją, kaip prisijungti prie „Vyturio“ skaitmeninių knygų bibliotekos, priregistruoti mokinius ir
efektyviai dirbti su tekstu. Ši informacija pateikta tiek raštu, tiek vaizdine medžiaga; instrukcijas taip
pat galima rasti paspaudus nuorodą:
Linkiu visiems būti pilietiškais, laikytis nurodytų bendrųjų rekomendacijų dėl esamos situacijos
ir…kuo daugiau skaityti naudojantis ir „Vyturio“ kruopščiai atrinkta Lietuvos ir pasaulio autorių
kūrinių kolekcija, kuri tampa laisvai prieinama koronaviruso pandemijos metu!
Bibliotekininkė Neringa
Tėvų linija
Bandant prisitaikyti prie pasikeitusios kasdienybės, tėvams kyla daugiau įtampos, nerimo 
 ir klausimų nei įprastai. 
„Tėvų linijoje“ Paramos vaikams centro psichologai teikia nemokamas ir anonimines konsultacijas 
telefonu kaip įprasta – 
darbo dienomis 11–13 val. ir 17–21 val.