Knygų galia
    Gera psichologinė, grožinė literatūra skatina asmenybės augimą, padeda geriau suprasti problemas, atskleidžia jų priežastis, moko geriu suprasti aplinkinius, didina laimės jausmą. Vyksta pilnavertis kiekvienos asmenybės tobulėjimas. 
   Skaitydami galime mokytis padėti patys sau ar kitiems.
   Dažnai sulaukiu klausimų, ką rekomenduočiau paskaityti iš psichologinės literatūros, tad labai džiaugiuosi, galėdama pateikti asmeniškai patikrintas knygas. Psichologinę ir grožinę literatūrą skirtą tėvams ir pedagogams apie bendravimą su vaikais ir pagalbą jiems, sprendžiant emocinius, mokymosi, bendravimo sunkumus.
   Tikiuosi, kad šios knygos Jums padės rasti daugybę atsakymų taip, kaip padėjo man. Esu įsitikinusi, jog beveik kiekvienas klausimas gali būti atsakytas pasirinkus tinkamą knygą.
Solidarumo bėgimas 2021
Jau 8 – ąjį kartą rengiamas, kasmetinis Solidarumo
bėgimas – tai puikia tradicija tapusi organizacijos
“Gelbėkit vaikus” socialinė iniciatyva. Kiekvienais metais
prie šio renginio prisijungia vis daugiau mokyklų.
Mokiniams būna paaiškinta, kodėl mes dalyvaujame
Solidarumo bėgime, kam surinkti pinigai yra aukojami.
Mūsų mokykloje ši iniciatyva vyksta jau trečius metus.
Bėgime dalyvauja priešmokyklinių ir pradinių klasių
mokiniai bei mokytojai. Bėgimas visada prasideda
mankšta. Mokiniai išsikelia tikslą, kiek metrų ar
kilometrų jie įstengs nubėgti. Džiaugiasi kaip pavyksta
nubėgti daugiau nei tikėjosi.
2021 metais atsižvelgdami į tėvų poreikį gauti reikalingą
paramą auklėjant vaikus nesmurtiniu būdu, Solidarumo
bėgimo metu lėšas rinkome pozityvios tėvystės programai “Pozityvus auklėjimas kiekvienai dienai”
įgyvendinimui Lietuvoje. Kita Solidarumo bėgimo metu surinkta lėšų dalis bus skiriama negalią
turinčių vaikų, gyvenančių Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose, mobilumo didinimui: bus
perkami vežimėliai, įtvarai ir kitos šiems vaikams reikalingos priemonės.
Mokiniai noriai dalyvauja šiame bėgime, domisi ar jų surinkta parama padėjo žmonėms, kuriems
šios paramos labai reikėjo.
Šiais metais mokiniai ir jų tėveliai suaukojo 303 eurus. Džiaugiamės galėdami prisidėti prie šios
#solidarumobėgimas 2021 iniciatyvos.
Mokslinis projektas
   Vilniaus “Spindulio” progimnazija įsijungia į mokslinį projektą “Mokymasis pradinėje mokykloje: ĮSITRAUK!” ir kviečia antrų klasių mokytojas, vaikus ir tėvelius prisijungti. 
   Projektas, kurio metu numatytas ilgalaikis tyrimas, vykdomas bendradarbiaujant Vilniaus ir Suomijos universitetams. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kaip tėvai/globėjai ir mokytojai prisideda prie vaiko savijautos ir akademinių gebėjimų raidos pradinėje mokykloje.
   Antrų klasių mokytojos mokinių tėveliams išdalins vokus, kuriuose bus galima rasti visą su projektu ir dalyvavimu jame susijusią informaciją. 

                                                                                    Kviečiame dalyvauti 
Skubiai reikalingas fizinio ugdymo mokytojas
      Skubiai ieškome
Fizinio ugdymo mokytojo  
(12 sav. kontaktinių pamokų, 
terminuota darbo sutartis, dvejiems metams)
Savo CV siųsti el. paštu: spindulioprogimnazija@gmail.com
tel. pasiteiravimui 869845412, 85 2444781.
 Reikalavimai mokytojo pareigybei: 
    – aukštasis universitetinis išsilavinimas, 
    – atitinkamo dalyko  mokytojo kvalifikacija,
    – puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais bei tėvais,
    – pozityvus mąstymas ir lankstus požiūris,
    – kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje,
    – puikus informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti,
    – pageidautina pedagoginio darbo patirtis. 
Darbo užmokestis priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir pedagogo kvalifikacijos.
Pretendentai  privalo pateikti šiuos dokumentus:
     - prašymą leisti dalyvauti atrankoje,
     - išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją,
     - pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją,
     - gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką,
     - galima pateikti rekomendacijas. 
Atsirinkti kandidatai bus kviečiami pokalbiui.
Spalio 10 d. – Pasaulinė psichikos sveikatos diena
    Spalio 10 d. kasmet minime Pasaulinę psichikos sveikatos dieną. Ši diena mums primena apie 
psichinės sveikatos, jos stiprinimo, prevencijos svarbą.   
   Rūpinkitės savo fizine ir emocine gerove !
   Prisidėkime prie šalia esančių geros savijautos.
   


Spalio 8 d. – nuotolinio mokymo(si) diena
Gerbiami Tėveliai, 
mokykloje padaugėjus Covid-19 ligos atvejų (serga ir mokiniai, ir mokytojai), spalio 8 dieną  kontaktinės pamokos nevyks 1-8 klasių mokiniams bei priešmokyklinio ugdymo vaikams. Vadovaujantis Vilniaus “Spindulio” progimnazijos 2021-2022 m.m. Ugdymo plano 11 punktu bei siekiant pristabdyti ligos plitimą,  mokykloje skelbiamas nuotolinis mokymas:
  • Priešmokyklinių grupių vaikams , 1-4 klasių mokiniams – spalio 8 d. (penktadienį), į mokyklą mokiniai grįžta spalio 11 d. (pirmadienį);
  • 5 -8 klasių mokiniams – spalio 8- 13 d.,  į mokyklą – spalio 14 d. (ketvirtadienį).
Pastaba. Stabilizuojantis situacijai, 5-8 klasių mokiniai galėtų grįžti ankščiau į kontaktinį ugdymą – spalio12/13 d. Apie tai informuosime pirmadienį (spalio 11 d.).
Šiuo metu dezinfekuojami visi klasių kabinetai  ir bendros mokyklos erdvės.
Atsiprašome už nepatogumus.
 Pagarbiai, 
progimnazijos administracija
„Šnekučiai“
 Dalinamės vaikų mintimis, ką gi reiškia „Šnekučiai“:
  Š – šaunūs;
  N – naudingi;
  E – energingi;
  K – kūrybingi;
  U – ugdantys;
  Č – „čiauškučiai“;
  I – išmintingi;
  A – atviri;
  I – informaciniai.  
    Tikimės, jog ši veikla pagerins vaikų kalbėjimo ir rašymo įgūdžius.
Nuo rugsėjo mėnesio 3 c klasėje vyksta būrelis „Šnekučiai“. Būrelio pagrindiniai tikslai: skatinti
mokinius domėtis įvairiais įvykiais, išmokti juos pristatyti kitiems, mokytis rašyti straipsnius, imti
interviu, daryti apklausas, kurti eilėraščius, sudaryti kryžiažodžius ir galvosūkius, bendrauti ir
bendradarbiauti su mokyklos bendruomene.
Integruota technologijų ir anglų kalbos pamoka „Raktų pakabukas“
Spalio 4 d. 8.00 val. į technologijų 110 kabinetą atėjo 5b klasės antros grupės ir 5c klasės pirmos
grupės mokiniai ir du mokytojai. Vyko atvira integruota technologijų ir anglų kalbos dalykų pamoka
„Raktų pakabukas“.
Pamokos pradžioje technologijų mokytojas Rolandas Matulevičius pakomentavo pamokos
uždavinius, priminė saugaus darbo taisykles. Anglų kalbos mokytoja Aušra Čioglienė priminė
mokiniams įvairių plokštumos figūrų pavadinimus anglų kalba.
Mokiniai dirbo pasiskirstę į dvi grupes: pirmoji grupė – mergaitės atliko pasirinktos formos raktų
pakabukų apdailą, skylių gręžimą ir plokštumų dekoravimą, antrojo grupė – berniukai braižė raktų
pakabukų formas ir su siaurapjūkliu išpjovė nubraižytas figūras.
Pamokos metu buvo labai darbinga atmosfera: daug įrankių keliamo triukšmo, nes vyko
pjovimas, šlifavimas, mokiniai gręžė pažymėtas skyles su elektrinėmis gręžimo staklėmis.
Mergaitės ir berniukai diskutavo apie papuošimus, derino įvairias formas ir spalvas. Mokytojai
pamokos viduryje išdalino įsivertinimo lapelius, kuriuose mokiniai įsivertino savo atliktus darbus.
Pamokos pabaigoje vyko pamokos refleksija: apibendrinti rezultatai, mokiniai atsakė į mokytojų
pateiktus klausimus. Anglų kalbos mokytoja A. Čioglienė užrašė lentoje matematinių plokštumos
figūrų pavadinimus.
Visi mokiniai pasigamino išskirtinius raktų pakabukus, kuriuos kūrybiškai, originaliai ir puikiai
dekoravo!
Spalio mėnesio veiklos planas
Tėvų valandos
 ,,Tėvų valandos” - individualūs trišaliai pokalbiai su dalyko mokytoju vyksta 2021-2022 m. m. kiekvieną mėnesį nustatytu laiku (konkreti data ir laikas nurodyti pridėtuose tvarkaraščiuose). 
  Individualūs pokalbiai karantino/ekstremalios situacijos metu vyksta nuotoliniu būdu MS Teams aplinkoje. 
  Tėvai konkretų susitikimo laiką  suderina su konkrečiu mokytoju ne anksčiau kaip prieš dvi dienas atsiųsdami pranešimą el. dienyne ,,Mano dienynas”. 
      Sklandaus bendradarbiavimo!