Konferencija „Ugdymas(is) bendradarbiaujant“
   Konferencijos dalyviai pasisėmė gerosios patirties apie mokytojo vaidmenį bendradarbiaujant, metodus, skatinančius mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą, asmeninių kompetencijų ugdymą bendradarbiaujant, ugdymosi sėkmės raktą – aktyvų mokyklos ir tėvų bendradarbiavimą, bendradarbiavimą buriant klasės bendruomenę, kolegialaus ryšio svarbą ugdymo(si) procese, kaupiamajame vertinime, grupinį darbą bendradarbiaujant, klasės vadovo ir šeimos partnerystę, bendradarbiavimą teikiant  pagalbą mokiniui.
   Mūsų mokyklos mokytojai ne tik klausėsi kitų mokytojų gerosios patirties, bet ir patys į konferenciją atvyko su parengtais pranešimais. Muzikos mokytoja metodininkė Lina Gubanovienė ir šokių mokytojas Kęstutis Andrijevskis parengė pranešimą „Kavos puodelių orkestras“.  Mokytojai kalbėjo apie  ritmikos ugdymą muzikos ir šokio pamokose,  antrojoje pranešimo dalyje pakvietė konferencijos dalyvius groti  kavos puodelių orkestre  su šokio judesiais, skirtais ritmo lavinimui.  Priešmokyklinio ugdymo mokytojos Kristina Povilavičienė ir Ramunė Klymantienė parengė pranešimą „Tėvai mokykloje – aktyvūs ugdymo proceso dalyviai“. Pranešime pasidalino akimirkomis iš ugdomųjų veiklų ir edukacijų, kuriose dalyvavo arba patys pasiūlė ugdytinių tėvai. Vyr. socialinė pedagogė Lina Povilionienė ir matematikos mokytoja metodininkė Jurgita Zenevičiūtė parengė pranešimą „Kuriame saugų internetą kartu“.  Kalbėjo apie sėkmingą bendradarbiavimą (vaiko, mokytojo, tėvo, specialisto) ugdant vaiko sąmoningą internete, pristatė savo vykdomas veiklas.
    Turiningai praleista diena, naujų idėjų paieška, bendradarbiavimas su kitų mokyklų mokytojais!
   Vasario 19 d. “Spindulio” progimnazijos mokytojų komanda dalyvavo Vilniaus miesto bendrojo ugdymo įstaigų mokytojų gerosios patirties sklaidos konferencijoje „Ugdymas(is) bendradarbiaujant“, kuri vyko Vilniaus „Baltupių“ progimnazijoje. Šios konferencijos tikslas – skatinti mokytojus dalintis vertingomis bendravimo ir bendradarbiavimo praktikomis, atrasti naujų galimybių bendradarbiaujant, kurti naujus bendravimo ir bendradarbiavimo modelius, siekiant mokymo(si) ir ugdymo(si) sėkmės.
Socialinė parama mokiniams
Muzikuojantis ,,Spindulys”!
   Vienas iš Geros mokyklos koncepcijoje įvardintų mokyklos misiją lemiančių veiksnių yra ugdymo(si) aplinka. Pabrėžiama, kad ji turi būti kūrybiška, skatinanti mokinių mąstymą, lankstumą, sudarytos sąlygos eksperimentuoti, išgyvenant kūrybos ir atradimo džiaugsmą, lavinanti vaizduotę, ugdanti darnos jausmą.
                                              Progimnazijoje, įgyvendinant ES struktūrinių fondų                                                                      finansuojamą projektą „Vilniaus “Spindulio” progimnazijos                                                         efektyvumo didinimas“, Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0009,                                                              buvo atnaujintas ir šiuolaikiškai įrengtas muzikos kabinetas:
nupirkti ergonomiški baldai, įrengta scena klasės gale, nupirkta garso aparatūra, kompiuterinė technika, išmanioji lenta, gauta daug naujų muzikos instrumentų. Muzikos kabinetas tapo funkcionalia erdve, kuri lengvai pertvarkoma ir pritaikoma skirtingiems ugdymosi poreikiams – individualiam, partneriškam ar grupių darbui. Klasės interjeras, puikiai suderintos spalvos, muzikos priemonės kuria pamokoje gerą nuotaiką ir ugdo gerą skonį.
    Muzikos pamokos tapo kitokiomis. Išmanioji lenta muzikos teoriją padeda dėstyti žaismingai ir moderniai. Mokiniai turi galimybę muzikuoti ne tik perkusiniais, bet ir melodiniais instrumentais: djembe, bongo, rankiniais būgnais, perkusinėmis lazdomis, elektroniniu būgnų rinkiniu, įvairia smulkiąja perkusija, elektrinėmis gitaromis, chromatiniais metalofonais, sintezatoriais, akordeonu, smuiku, kanklėmis. 
    Instrumentų gausa suteikia galimybę pamokoje ne tik dainuoti, klausytis muzikos kūrinių, aptarti kompozitorių biografijas ir jų kūrybos ypatumus, bet ir meilę muzikai plėtoti per instrumentinį muzikavimą. Vyresnių klasių mokiniai skatinami patys dainoms kurti akompanimentus, muzikos kabinete dažnai skamba metalofonų, perkusinių lazdų ir melodinių varpelių orkestrai. Perkusiniai instrumentai padeda natas paversti ritminiais kūriniais, nuo kurių skamba visa mokykla. Kabinetą puošia ir mokinių projektai – įvairi stendinė medžiaga bei 7b klasės mokinių pasididžiavimas – pačių pasigaminti skrabalai (beje, dar ir grojantys!).
    Turint taip įrengtą kabinetą, lengva diferencijuoti užduotis pagal vaikų gebėjimus ir pomėgius. Tokia turtinga bazė padeda atskleisti vaikų gabumus, įtraukti juos į kūrybinius darbus, projektus, į pačias netikėčiausias veiklas. 
    ,,Spindulio” progimnazijos mokiniai muzikos pamokose mokosi ne tik apie muziką, bet ir muzikos.
Gamtos mokslų olimpiada 7-8 klasių mokiniams
2020 m. vasario mėn. 06 d. „Spindulio“ progimnazijoje vyko 7 – 8 klasių mokinių gamtos mokslų I-ojo etapo olimpiada. Olimpiadą organizavo Ramunė Goberienė, fizikos vyr. mokytoja ir Marytė Papinigienė, chemijos-biologijos mokytoja metodininkė. Olimpiados tikslas – puoselėti mokinių domėjimąsi gamtos mokslais bei ugdyti bendrąsias kompetencijas, tobulinti gebėjimus kritiškai mąstyti bei kūrybiškai ir savarankiškai veikti, plėsti žinias apie mokslo naujoves, technologijas ir jų sąsajas su gamtoje vykstančiais pokyčiais, galimomis grėsmėmis aplinkai, visuomenės bei žmogaus gyvenimo kokybei, padėti įsivertinti, kaip jiems sekasi mokytis gamtos mokslų.

Sveikiname olimpiados nugalėtojus:
I vieta – Tadas Gerulskis (7a kl.), Laurynas Vanagas (8b kl.)
II vieta – Nerijus Tomkus (7a kl.), Erikas Rutavičius (8a kl.).
III vieta – Saulė Rimkutė (7a kl.), Ieva Kairytė (8a kl.).

Dėkojame visiems dalyvavusiems 7 – 8 klasių mokiniams. 

Linkime sėkmės!
Kelionė į penktą klasę KankÝnių gatvėje
Ketvirtų klasių mokiniai ruošdamiesi perėjimui į penktą klasę susipažįsta su naujais dalykais,
kurie jų lauks ateinančiais mokslo metais. Vienas tokių yra istorija.
Pamokos tema buvo užslėpta ir vadinosi ,,Rykščių ir lazdų istorija”. Paklausus mokinių, apie ką
kalbėsime, užtrukome keletą minučių, kol jie suprato, kad tema bus apie mokyklų istoriją.
Pirmiausia mokiniai buvo supažindinti, kaip atsirado mokyklos, kaip jos per laiką keitėsi, ko ir kaip
buvo mokoma mokyklose. Mokiniai sužinojo, kad pagrindiniai mokomi dalykai buvo kalbos,
matematika ir tikyba. Nustebo, kai sužinojo, jog anksčiau mokytojai su lazda arba rykšte galėjo
mušti mokinius, kad daugiausiai mokėsi tik berniukai. Padiskutavus su mokiniais, nusprendėme,
kad šiandien turime geresnes sąlygas mokytis ir pasidžiaugėme, jog nereikia grįžti mokytis į
viduramžius. Tačiau, kad ir kaip gerai bebūtų, visada turime problemų ir vietų, kur galime tobulėti,
todėl mokiniams buvo skirta užduotis, sukurti savo svajonių mokyklą. Mokinių fantazija tikrai buvo
beribė ir daugeliu atveju nusprendėme, kad pamokos turi būti trumpesnės, o pertraukos ilgesnės,
maistas mokykloje nemokamas ir geriausiai, kad būtų vien picos ir mėsainiai, mokytojai niekada
neužduoda namų darbų, per pamokas galima naudotis kompiuteriais, internetu ar telefonais.
Pamokos pabaigoje apibendrinome, ką sužinojome naujo ir nutarėme, kad visi mėginsime prisidėti
prie mokyklos gerinimo.
Matematikos olimpiada pradinukams
Sveikiname nugalėtojus:                                                                      
Matą Urbonavičių, 2c klasė,                                                                     
Dorotėją Melis Surucu, 3b klasė,                                                                     
Samuelį Baliasnyj, 4b klasė.                          

Linkime jiems sėkmės Vilniaus miesto matematikos olimpiados II etape.    
Ačiū visiems dalyvavusiems matematikos olimpiadoje.
Vasario 13 d. ,,Spindulio” progimnazijoje vyko pradinių
klasių mokinių matematikos olimpiados I -asis etapas.
Olimpiadoje dalyvavo 27 mokiniai iš 2 – 4 klasių. Jiems ne
juokais teko pasukti galveles įveikiant įvairias užduotis.
Buvo išrinkti geriausiai matematinius riešutėlius gliaudę
mokiniai, kurie atstovaus mūsų mokyklą Vilniaus miesto
matematikos olimpiados II etape vasario 26 d. Vilniaus
Antano Vienuolio progimnazijoje.
Mokinys mokiniui
Nuotraukų galerijoje:
 Vasario 16-osios istorijos pamokos su jaunaisiais mentoriais 1a, 2c, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 4c klasėse.
Siekiant paminėti Lietuvos valstybės Nepriklausomybės
atkūrimo dieną Vasario 16-ąją bei kuo labiau Lietuvos
istorija sudominti mokinius, vasario 12-13 dienomis 8A
klasės mokiniai Ieva Kairytė, Karolis Marcinkevičius,
Joana Blatuškonytė, Erikas Rutavičius, Ignas Zakorskas,
8B klasės mokinys Vytautas Bitinas bei 7B klasės mokinys
Lukas Povilenskas vedė 1-4 klasių mokiniams pamokas
apie tai, kaip buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė.
7-8 klasių mokiniai kruopščiai pasiruošė pamokoms bei turėjo galimybę iš arčiau susipažinti ir
patiems įsijausti į mokytojo darbą. Tiek pradinių klasių mokiniams, tiek 7-8 klasių mokiniams tai
buvo gera patirtis ir galimybė vieniems iš kitų pasimokyti. Tikėkimės, kad dabartiniai pradinių klasių
mokiniai seks savo vyresnių kolegų pavyzdžiu ir ateityje taip pat mokins jaunesnius mokinius.
Idėjos sumanytojas – istorijos mokytojas Gytis Mockus.
Mokomės ir švenčiame
     Vasario 14 dieną 6B klasės mokiniai baigė lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai mokymus bei aptarė paskutinę temą apie meilę. Taip jau sutapo, kad tema buvo aptariama šią ypatingą Švento Valentino dieną. Susirinkę prie arbatos puodelio, ragaudami naminius pyragus, diskutavome, kuo skiriasi meilė nuo susižavėjimo, kuo svarbi yra meilė žmogaus gyvenime, ar tiesa, kad meilė trunka tris metus, ar egzistuoja amžina meilė. 
     Mokiniams buvo išdalintos iškirptos širdelės ir reikėjo parašyti, kas kiekvienam iš mūsų yra Meilė? Mokiniai parašė, kad jų manymu Meilė yra pats nuostabiausias dalykas gyvenime, kurį sudaro nuoširdumas, jausmai, supratingumas, pagarba, pasitikėjimas, džiaugsmas. 
     Labai džiugu, kad kalbant apie tikrąją meilę mokiniai atkreipia dėmesį į savo senelių santuokas, kurios trunka ne vieną dešimtmetį, o visą gyvenimą. Mokiniai pastebėjo, kad seneliai puikiai supranta vienas kitą, todėl retai pykstasi. Jų šeimos turtingos vaikais, anūkais, proanūkiais, marčiomis bei žentais. 
    Užsiėmimo metu perskaitėme Bruno Ferrero pasakojimą  „Jausmų sala“, kuris privertė susimąstyti apie  jausmų svarbą. Viską apgalvoję užrašėme meilės formulę: 
MEILĖ = PAŽINIMAS + JAUSMAS + LAIKAS

 6B klasės auklėtoja Dana Bruzgienė 
 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Marta Vitienė
Pangea – tarptautinis matematikos konkursas
Konkursas Pangea buvo pradėtas organizuoti 2007-iais metais Vokietijoje. Šiandien Pangea
vyksta septyniolikoje Europos šalių. Dalyvių skaičius (ir šalių, ir mokinių) didėja kasmet. Praėjusiais
metais konkurse dalyvavo virš 700 000 dalyvių. Lietuvoje pirmą kartą Pangea įvyko 2014 metais.
Šių metų sausio 22 dieną „Spindulio” progimnazijos pradinių klasių mokiniai taip pat dalyvavo
šiame konkurse ir išbandė savo jėgas. Tai paskatino mokinius domėtis matematika: gabūs mokiniai
motyvuojami domėtis toliau, silpnesni paskatinami atrasti savo stipriąsias puses – juk niekas
nepaskatina labiau nei sėkmė.
Pirmame etape dalyvavo 42 mokiniai. Tai 2-4 klasių mokinukai, iš kurių 6 pateko į antrąjį etapą,
vyksiantį kovo 7 dieną.
Norime pasveikinti 2b, 3a, 3c ir 4b klasės mokinius ir palinkėti sėkmės antrajame etape.
,,Kurkime geresnį internetą kartu”
Šių metų Saugesnio interneto savaitės šūkis: ,,KURKIME GERESNĮ INTERNETĄ KARTU”. Su mokiniais kalbėjome apie tai, kad kompiuteris ir internetas yra puikūs išradimai, bet ir apie tai, jog reikia mokėti jais saugiai naudotis. Kalbėjome, jog norėdami apsisaugoti nuo tam tikrų grėsmių internete turime žinoti ir laikytis taisyklių. Vaikai ir jaunimas gali padėti sukurti geresnį internetą, būdami malonūs ir pagarbūs kitiems internete, saugodami savo ir kitų reputaciją. Kaip ir kiekvienais metais, įsitraukėme į ,,Draugiško interneto” svetainės veiklas. Trečiokams labai patiko pamokėlės ,,Apuoko pamokėlių” kortelių žaidimas. Vyresnių klasių mokinai, kartu su klasių vadovais, diskutavo temomis:
,,Privatumas, nuotraukos internete”; ,,Socialiniais tinklai: kas tavo draugai?”; ,,Pažink netinkamą turinį internete” ir pan. Penktų klasių mokiniams paskaitą apie saugų internetą vedė bendruomenės pareigūnė Laura Šimonienė.