5-8 klasių mokinių diktanto konkursas
    Rašyti be klaidų – vertybė?! Tikrai taip, tačiau dažniausiai tai akcentuojama oficialiose ar mokymosi įstaigose. O kitose erdvėse rašymas be klaidų nebeaktualu? Viskas pateisinama? Juk žmonės skuba, tad kas dar gali skirti laiko sudėti varnelėms, rašyti nosines ar ilgąsias raides, galvoti, ar užrašytas žodis vartotinas mūsų kalboje. Žinoma, čia tik pasiteisinimas. Tiesiog taip patogiau, nei rašant galvoti apie taisykles ir jų taikymą. Diktantų konkursai - puiki galimybė pasitikrinti savo gimtosios kalbos žinias, raštingumo įgūdžius, tad ne veltui
noriai juose dalyvauja ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Ir tai ne tik dėl smalsumo, bet ir savotiškas garbės reikalas.
   Mūsų mokykloje, kaip ir kasmet, taip pat surengtas 5-8 klasių mokinių diktanto konkursas ,,Auksinė plunksna”, kurio uždaviniai:
   1) puoselėti pagarbą gimtajai kalbai, savo krašto kultūrai;
   2) tobulinti rašto kultūros įgūdžius;
   3) domėtis ir didžiuotis savo kalba.  

   Sveikiname ir skelbiame vykusio konkurso 5-6 klasių nugalėtojus: 
   I vieta – Vėjas Kirna (5c);
   II vieta –  Ugnė Vencevičiūtė (6c);
   III vieta – Glorija Žilinskė (6b); Gabija Steponkutė (6c).  

   7-8 klasių nugalėtojai:
   I vieta – Kotryna Rukšėnaitė (7b);
   II vieta –  Luka Gudžiūnaitė (7a);
   III vieta –  Ula Juknevičiūtė (8a).
  
   Dėkojame visiems dalyviams!

                                                                    Organizatorės lietuvių kalbos mokytojos:
                                                                   Evelina Blaškienė, Sonata Pušinskienė, Neringa Kaselytė
“Atverk paguodos skrynelę”
Vaikystėje, kaip ir kiekviename amžiaus tarpsnyje, yra svarbu
pažinti ir mokėti išreikšti savo emocijas. Labai svarbu vaikams
padėti suprasti, kad visos emocijos yra reikalingos, svarbios ir
visas jas jausti yra normalu. Svarbiausia atrasti būdų, kaip
susitvarkyti su kiekviena kylančia emocija, kaip elgtis pajutus
skirtingus jausmus.
Tam, kad vaikai lengviau pažintų savo emocijas, apie jas reikia
kalbėti kasdien, tad šį kartą PM 1 grupė sulaukė svečių iš
Vilniaus lopšelio-darželio “Medynėlis”. Į klasę atvyko socialinė
pedagogė Ieva Ramelienė, kuri vaikams skaitė istoriją ir būtent jos pagalba su vaikais kalbėjosi apie
emocijas. Istorijos veikėjų pagalba vaikai aiškinosi, kaip
galima įveikti skirtingas emocijas. Jie ne tik atrado, kaip su
emocijomis tvarkėsi vaikai istorijoje, bet ir patys sugalvojo,
kas jiems padėtų įveikti pyktį, liudesį, ilgesį…
Veiklos pabaigoje vaikai dekoravo savo paguodos skryneles,
į kurias galės įsidėti tai, kas jiems primins namus, kas padės
pasijusti geriau nuliūdus ar kažkur išvykus. Vaikai dar
dekoruodami dalinosi mintimis, kas apsigyvens jų dėžutėse.
Ir kaip gražu stebėti kuriančius, mąstančius ir galvojančius
apie savo bei kitų emocijas vaikus.
Pažangiausios klasės projekto ,,Visi už vieną, vienas už visus” tarpiniai rezultatai po II trimestro
Džiaugiamės II-ojo trimestro klasių rezultatais, 
aktyviu mokinių dalyvavimu mokyklos ir miesto renginiuose. 


Primename, kad mokyklinės uniformos dėvėjimas yra privalomas.
Klasėms, kurių mokiniai nuolat dėvės uniformas mokykloje,
 taškai nuo III trimestro bus dvigubinami:)
Dailės olimpiada, II-asis turas
     Neseniai Vilniaus mieste vyko dailės olimpiados 
,,Eni beni diki daki-aš einu ieškoti“ II-asis turas
Smagu, kad mūsų mokyklą atstovavo 8c klasės mokinė Paulina Burokaitė.  Džiaugiamės ir sveikiname ją.                                                                                                 
Dailės mokytoja metodininkė   Rima Vaitkevičiūtė
Knygnešio dieną minint
    Kovo 16-oji – Knygnešio diena, tad tradiciškai šią, mūsų tautai svarbią, dieną minėdami 6-okai rašė laiškus praeities didvyriams – knygnešiams. Šiam darbui buvo nuosekliai ruošiamasi. 6b klasės mokiniai per literatūros pamokas perskaitę P. Mašioto apsakymo ,,Abėcėlė draudžiama“ ištrauką bei peržiūrėję J. Trukano filmo ,,Knygnešys“ keletą epizodų, analizavo, ar buvo lengva ryžtis tapti knygnešiu, kokiomis savybėmis turėjo pasižymėti knygnešiai, koks buvo jų atliekamo darbo tikslas, kokia nauda ir vertė mums, XXI a. lietuviams. Jokių dvejonių 6-okai neturėjo ir visi draugiškai įvardijo, jog knygnešių tikslas buvęs kilnus. Ir tik šių praeities herojų dėka šiandien galime laisvai kalbėti, rašyti, ir, žinoma, skaityti gimtąja kalba.
   Mokiniai savarankiškai tyrinėdami trumpus aprašymus knygnešių atminimui skirtame puslapyje http://www.spaudos.lt/knygnesiu_paminklai/, rinko informaciją apie vieno pasirinkto knygnešio dalią (gyvenimo sąlygas,  gresiančius pavojus, būdingas charakterio savybes), vėliau, pasiremdami turimomis žiniomis, rašė knygnešiui laišką. Vieną iš jų publikuojame.
Vilnius, 2023-03-16   
   Gerbiamas knygnešy Pranai Dovydaiti!

   Šį laišką norėčiau pradėti padėkodama už Jūsų atliktą naudingą darbą Lietuvai. Jau nuo ketverių metų skaitau knygas, bet tik neseniai susimąsčiau, kaip gyveno žmonės spaudos draudimo laikotarpiu. Apsilankiusi knygnešių atminimui skirtame tinklalapyje, aptikau Jūsų, t. y. Dovydaičio pavardę. Perskaičiusi trumpą aprašymą, aš labai susidomėjau Jūsų drąsa, ryžtu, ištverme ir mokėjimu rūpintis ne tik savimi. Man labai patiko, jog slapta mokėte vaikus ir neleidote jiems pamiršti lietuvių kalbos, nors už tai grėsė bausmė. Jūs nesutikote paklusti rusų valdžiai ir net paaukojote savo darbo vietą „Veiverių“ mokytojų seminarijoje. Plačiau pasidomėjusi Jūsų biografija, aš pastebėjau, kad gimėte gausioje ūkininko šeimoje (Marijampolės apskrityje). Jūsų tėvas ne bajoras ir ne Seimo narys, tad aš supratau, kad nereikia būti įžymiu, kad turėtum ryžto ir drąsos tapti knygnešiu. Reikia tik mylėti savo tautą ir šalį.
   Dabar norėčiau trumpai papasakoti apie mūsų laikus. Šiandien galime skaityti, ką norime, kaip norime ir kada norime. Knygos – tai mano gyvenimo dalis. Man labiau patinka užsienio literatūra, nors kartais būna labai įdomu paskaityti senąsias lietuvių autorių knygas ir pažinti tuo metu vartotus žodžius, populiariausius žanrus, temas. Liūdna pripažinti, bet dabar knygos nebėra taip vertinamos kaip anksčiau. Negaliu tvirtinti, bet man atrodo, jog mums visiems reikėtų pagyventi spaudos draudimo laikotarpiu, kad suprastumėme tikrąją knygų vertę.
   Deja, man jau metas. Prieš atsisveikindama norėčiau užduoti klausimą. Kaip manote, ar dabar lietuviai galėtų pasiaukoti dėl tautos ir tapti knygnešiais, ar visgi mes jau nebesuvokiame knygų svarbos?
   Dėkoju už skirtą laiką ir tariu Jums sudie!      
Dorotėja Melis Surucu  
    J. Zikaro skulptūra ,,Knygnešys”.
Tarptautinės kompiuterinių atvirukų parodos konkurso ,,Vienas žodis – Lietuva!” akimirkos
   Labai smagu bendradarbiauti su Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos pradinių klasių mokytoja Gintare Urboniene ir kurti bendrus projektus. Kaip ir kiekvienų metų vasario mėnesį, artėjant Lietuvos nepriklausomybės dienai, vykdome Tarptautinės kompiuterinių atvirukų parodos konkurso ,,Vienas žodis – Lietuva” konkursą. Konkurse dalyvavo 115 mokinių iš įvairių Lietuvos kampelių. Daugelyje darbelių plevėsavo Lietuvos vėliava, Gedimino pilis, Televizijos bokštas ir kitos labai svarbios Lietuvai vietovės. Noriu padėkoti mūsų mokyklos dalyviams. Patys aktyviausi buvo mažieji 2 PM grupės mokinukai, kurie nupiešė atvirutes apie Lietuvą ir savo darbelius įkėlė į etwinning erdvę. Tai Luka Švilpinaitė ir Ema Ivanauskaitė. Jas paruošė priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona Pinkevičienė. Iš 1c klasės norime pasveikinti Austiną Valytę, kuri darbelį atliko pasinaudodama Scratch programėle. Tai puikus būdas pademonstruoti savo programavimo žinias, kurias įgijo besimokydama programavimo su mokytoja Inesa Jančioraite Tichomirova. Padėka už dalyvavimą konkurse apdovanotas ir 4c klasės mokinys Aleksandras Kisly , kurį paruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė Kristina Povilavičienė. Visus konkurso dalyvius ir laimėtojus galite pamatyti skaitydami straipsnį, kuris yra patalpintas pedagogas.lt.

Žaidžiame lietuvių kalbą
Dažnas mokinys kartoja, kad labai sunku mokytis lietuvių
kalbos, kad pasiklysta klaidžiuose taisyklių labirintuose. Vis
dėlto mokymasis gali būti žaismingas. Tuo įsitikino 6a klasės
mokiniai, kovo 9 dieną apsilankę Lietuvių kalbos instituto
muziejuje „Lituanistikos židinys“. Kartu su lietuvių kalbos
mokytoja Neringa Kaselyte, organizavusia pamoką kitoje
erdvėje, šeštokai klausėsi muziejaus edukatorės pasakojimų
apie lietuvių kalbos sąsajas su sanskritu, garsius Lietuvos
kalbininkus, užsienio mokslininkų meilę lietuvių kalbai, gyvąsias
ir mirusias kalbas. Mokiniai patys išbandė įvairius žaidimus,
mokymosi priemones: atidarinėjo namelio langelius, kad sužinotų
žodžių kilmę, vertimą į kitas kalbas, apžiūrinėjo karvutę ir medelį,
padalintus į įvairias priesagas, mokėsi rodyti savo vardą gestų kalba,
be to, norintiems pasiūlyta padainuoti liaudies dainų karaoke.
Remiantis aprašytais įspūdžiais, 6a klasės mokiniams labiausiai
patiko popieriuje spausti savo vardus raidžių kubeliais. Siūlydami
naujas idėjas muziejui, ne vienas minėjo įvairias mokomąsias
programėles. Smagu, kad mokiniai ne tik priima informaciją, bet ir
patys turi pasiūlymų.
Kovo 11- osios minėjimas „Spindulio“ progimnazijoje
Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo diena – Kovo 11-oji – viena svarbiausių datų
Lietuvos valstybingumo kelyje. Šventės išvakarėse „Spindulio“ progimnazijos mokiniai ir mokytojai
susitelkę po trispalve prisiminė nueitą tautos kelią į Laisvę. Progimnazijoje vyko šventinis minėjimas
ir koncertas. Visus pasveikino progimnazijos direktorė V. Mozurienė: „Ši diena – tai mūsų tautos
stiprybės, vienybės, nepalaužiamo ryžto ir laisvės simbolis. Jau 33 metus esame LAISVI!
Branginkime ir saugokime mūsų visų iškovotą LAISVĘ! Padėkime ir palaikykime tuos, kas šiandien
už savo Laisvę ir Nepriklausomybę kovoja…“.
Pasivaikščioti Lietuvos laukais ir kloniais, pasidžiaugti margais drobelių raštais pakvietė pirmokai,
atlikę dainą ,,Čia gimtinė Lietuva“. Antrų klasių mokiniai dainuodami papasakojo istoriją apie Vytį
ir trispalvę. Trečiokai kvietė susimąstyti atlikdami pagal J. Marcinkevičiaus eiles sukurtą dainą
„Atsidusėjimas“. Apie legendomis apipintą Lietuvą savo dainoje pasakojo ketvirtokai. Koncerto
dalyviai galėjo pasimėgauti muzika, šokiu, išgirsti lietuvių liaudies instrumento – birbynės skambesį,
akordeonu, kanklėmis, pianinu, gitaromis, ukulėlėmis atliekamų muzikinių kūrinių, dainų atliekamų
solo, pasiklausyti deklamuojamą M. Daukšos „Postilės“ ištrauką „Prakalbą į malonųjį skaitytoją“,
poetų J. Aisčio, J. Degutytės eilių.
Netradiciškai paminėjo Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo dieną priešmokyklinio
ugdymo ir 1-4 klasių mokiniai. Visų pamokų metų buvo organizuotos edukacinės pilietiškumo
veiklos. Jų metu buvo skatinamas mokinių pilietiškumas ir bendruomeniškumas, per praktines
veiklas ugdomas mokinių pilietis sąmoningumas ir tautiškumas.   Mokiniai bendraudami ir
bendradarbiaudami, susibūrę į grupes ir dirbdami individualiai atliko įvairias užduotis: rašė
dailyraštį apie Lietuvą, kūrė rašinėlį Lietuvos tematika, dirbami su žodynais žaidė loginį žaidimą
„Braukažodis“, sprendė kryžiažodžius, šifravo patarles, atliko kūrybines veiklas ,,Mano Lietuva –
mano širdelė“ ir „ Žmogus, gyvenantis Lietuvoje“.
Šventiškai nusiteikę, su pakilia nuotaika, jausdami visos bendruomenės vienybę
„Spindulio“ progimnazijos mokiniai ir mokytojai
sveikina visus su Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo diena!
Būkime LAISVI!
Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena
 Publikuojame Mykolo Romerio universiteto profesoriaus emerito dr. Vytauto Sinkevičiaus viešą paskaitą „Kovo 11-osios Akto rengimo kronika: įžvalgos, projektai, priimti dokumentai“. Renginys atviras visuomenei, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. 
Nuoroda:
                               https://www.youtube.com/watch?v=ryGKymnwyA0&t=1972s

Progimnazijos direktorė 
Vilija Mozurienė 
  Prieš 33 metus  atkurta Lietuvos Nepriklausomybė – tai tąsa 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos  Nepriklausomybės akto, Nepriklausomybės kovų, partizanų pasipriešinimo, ištremtų į Sibirą žmonių sielvartų ir lūkesčių, disidentų kovos, Sąjūdžio laikų Tautos valios išraiška. Per šiuos 33 Laisvės metus gimė ir užaugo viena karta, netgi pusantros. Jauni tėveliai jau veda į mokyklą savo atžalas. Tegul šios ir ateities  kartos  niekada nepažins prievartos ir nelaisvės. 
  Džiaukimės ir branginkime Lietuvos Nepriklausomybę! 
  Ir padėkime kitiems eiti šiuo keliu. Padėkime apginti Ukrainos žmonėms tą saldų žodį Laisvė!

Kovo mėnesio veiklos planas