JEI IŠTIKO BĖDA !
JEI JUS IŠTIKO BĖDA, BET KURIUO PAROS METU GALITE SKAMBINTI:


Vilnaius apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato pareigūnai:už bendrąją prevencinę veiklą atsakingi pareigūnai: 
           vyr. tyrėja J.Baranauskienė (8-604-75951), 
vyr.tyrėja K.Bikbajeva (8-683-66121)
už individualiąją prevencinę veiklą atsakingi pareigūnai: 
                                                          vyr. tyrėjas K.Antanavičius (8-5 271 64 51)
Vilniaus miesto savivaldybės Pagalbos vaikui organizavimo poskyrio 
                                     vyr.specialistė E.Kalinkė (seniūnijoje L.Asanavičiūtės 6 kab., 8-614-51354)
Obuolio draugai
       Jau ne vienerius metus „Spindulio“ progimnazijoje vykdoma socialinių įgūdžių ugdymo programa „Obuolio draugai“. Šiais mokslo metais programoje dalyvauja 2 –ų ir 3-ų klasių mokiniai. 
Programa „Obuolio draugai“ padeda ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus: moko vaikus suvokti ir kalbėti apie jausmus, pasakyti tai, ką nori pasakyti, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus, netektis. 
     Tarptautinės programos „Obuolio draugai“ pagrindinis adresatas yra vaikas. Programa ugdo vaiką, padeda jam būti ir augti laimingesniu žmogumi, moko matyti ir jausti ne tik save, bet ir aplinkinius. Programos autoriai vadovaujasi nuostata, kad vaikams svarbu išmokti sunkumų įveikimo bendrųjų strategijų. Programa yra kompleksinė. Į ją įtrauktos įveikimo elgesiu, emocinio įveikimo, kognityvinio įveikimo, dėmesio atitraukimo, pagalbos ieškojimo ir teikimo strategijos.   Programą „Obuolio draugai“ sudaro šešios dalys arba temos: „Jausmai“, „Bendravi­mas“, „Draugystė“, „Problemų sprendimas“, „Pokyčiai“ ir „Mes galime įveikti.“  Kiekvienai temai skirtos 4 valandėlės, kurių kie­kvienos trukmė – 45 minutės. Valandėles vienus mokslo metus vaikams klasėje veda specialiai paruoštas įgyvendinti programą vaikų klasės pedagogas.    
    Kuo programa svarbi ir ypatinga 
Programa „Obuolio draugai“ yra svarbi vaiko ugdymui ir raidai, nes ugdo jo asmeninę, socialinę ir komunikavimo kompetencijas. Šios vaiko įgytos kompetencijos padeda palaikyti gerą emocinę jo savijautą bei kurti saugų draugišką mikroklimatą ugdymo įstaigoje, daro teigiamą įtaką vaiko akademiniams pasiekimams. Dalyvaudami programoje „Obuolio draugai“ vaikai praktikuojasi praktiškai taikyti sunkumų įveikimo gebėjimus naujose probleminėse situacijose, apmąsto, reflektuoja sunkumų įveikimo gebėjimų taikymo patirtį. Įrodyta (Pincus D.B., Friedman A.G., 2004), kad tie vaikai, kurie sėkmingai įveikia kasdienius sunkumus, lengviau susidoroja su sudėtingomis situacijomis ir turi mažesnių problemų, jų elgesys socialesnis, savijauta geresnė.   
 
Dalyvaudami programoje, vaikai mokosi jiems labai svarbių dalykų: 
  • atpažinti savo ir kitų jausmus, apie juos kalbėti; 
  • įveikti nerimą, nusivylimą, vienišumą, atstūmimą ar priekabiavimą; 
  • pasakyti tai, ką nori pasakyti patys ir išklausyti kitą; 
  • susidraugauti ir išsaugoti draugystę; 
  • spręsti konfliktus socialiai priimtinais būdais;  
  • mokosi priimti tinkamą sprendimą sudėtingose situacijose; 
  • kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams; 
  • lengviau išgyventi pasikeitimus, netektį ir netgi mirtį; 
  • ugdosi empatiją.         
Kuo naudinga programa pedagogui 
Programa „Obuolio draugai“ padeda pedagogams geriau pažinti vaikus, įžvelgti tikrąsias jų netinkamo elgesio priežastis – sunkumų įveikimo gebėjimų stoką. Be to, programa pedagogams siūlo visą sistemą gerai apgalvotų strategijų, metodų bei konkrečių praktinių užduočių, padedančių plėtoti vaiko asmeninę, socialinę ir komunikavimo kompetencijas. Kaip rodo pirmoji programos „Obuolio draugai“ įgyvendinimo Lietuvoje patirtis,  programa pakeičia ne tik pedagogo gebėjimus, bet ir nuostatas vaiko, jo poreikių, emocinių išgyvenimų bei elgesio atžvilgiu. Dalyvaudamas programoje „Obuolio draugai“ pedagogas tobulina savo bendrąsias kompetencijas: komunikacinę,  bendravimo ir bendradarbiavimo, o taip pat asmeninę ir socialinę. Programa „Obuolio draugai“ yra mokslininkų patvirtinimą ir edukologų, pedagogų bei tėvų pripažinimą užsitarnavusios programos „Zipio draugai“ tęsinys, sudaryta tuo pačiu teoriniu ir metodologiniu pagrindu ir, labai tikėtina, atnešanti tokius pačius teigiamus rezultatus.   
(Pagal Bieliauskienė I., Monkevičienė O., Okunauskienė A. MES GALIME ĮVEIKTI. Programos „Obuolio draugai“ pedagogų rengimo seminaro medžiaga. VŠĮ Vaiko labui, Vilnius, 2013). 
Informacija – kur kreiptis skubios emocinės ir psichologinės pagalbos vilniuje
Gerbiami tėveliai,
Kreipimasis pagalbos yra didelis žingsnis, kuris reiškia žmogaus apsisprendimą vėl tapti mokiniu, imtis paieškų, atsisakyti puikybės ir pasąmoningą nusiteikimą pradėti sveikti. Juk kartais tereikia tiek nedaug – išreiškus jausmus daug kas savaime grįžta į savo vietą.
Jei Jūsų vaikui sunkiau sekasi mokytis, reikšti mintis ar jausmus, vaikas išgyvena krizę, vargina emociniai sunkumai, pagalbos galite kreiptis į mokykloje dirbančius specialistus arba žemiau nurodytais adresais.
Prisegti failai
Olweus patyčių ir smurto mažinimo pragrama
Spalio 27 d.ir spalio 30 d. Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoje vyko OLWEUS patyčių ir smurto mažino programos mokymai.
OLWEUS patyčių prevencijos programa (OPPP) – tai norvegų profesoriaus Dan Olweus sukurta ilgalaikė prevencinė programa, kuri  įgyvendinama mokyklose, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas. Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Olweus programą mokyklose padeda įgyvendinti norvegų paruošti lietuvių instruktoriai, kurie dirba su mokyklos bendruomene institucijos, klasės bei individualiame lygmenyse. Į programos vykdymą įtraukiamas visas mokyklos personalas, mokiniai ir jų tėvai. Mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų galimybės patyčioms atsirasti ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai. Programos įdiegimas vienoje mokykloje truks 18 mėnesių. Ją sudaro: mokyklos personalo, mokinių, tėvų atstovų apmokymai,  klasės valandėlės patyčių tematika, renginiai. 
Prevenciniai užsiėmimai apie viešąją tvarką
Rugsėjo 26, 28 dienomis progimnazijoje 6-7 klasių mokiniams vyko užsiėmimai apie viešąją tvarką, kuriuos vedė Vilniaus miesto savivaldybės Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus specialistės. Mokiniai sužinojo, kas yra vieša erdvė, vieša tvarka bei kokia atsakomybė laukia už padarytą žalą. Išklausytas teorinias žinias, pritaikė praktinėse užduotyse, aptarė įvairias situacijas. Po užsiėmimų mokiniai gavo dovanų: raktų pakabukus su Vilniaus miesto savivaldybės logotipais.
,,Olweus” patyčių ir smurto mažinimo prevencijos programa
      Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoje nuo šių mokslo metų pradedama įgyvendinti ,,Olweus” patyčių ir smurto mažinimo prevencijos programa. 
     Programos tikslas – sumažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas mokykloje, teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai. Tai ilgalaikė programa, kuri įtraukia visą mokyklos bendruomenę – mokinius, mokytojus, kitus mokyklos darbuotojus, tėvus ir globėjus. Programos esmė – išmokyti visą mokyklos bendruomenę atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.
       Olweus programa yra sukurta Norvegijoje. Jos autorius - prof. Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių ir smurto temas. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose šalyse – JAV(36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje. Smurto tyrimų ir prevencijos centras JAV, Kolorado valstijoje, paskelbė ją viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje. Jos įgyvendinimo rezultatai rodo, kad ženkliai sumažėjo patyčios tarp bendraamžių mokykloje (30-70%), taip pat pagerėjo santykiai ne tik tarp bendraamžių, bet ir tarp mokinių ir mokytojų. Šioje programoje dalyvavę mokytojai ir mokiniai įgijo didesnę socialinę kompetenciją, reikšmingai sumažėjo asocialių poelgių (vandalizmo, muštynių, vagysčių, pamokų praleidinėjimo).