Dėmesio jau pirmadienį – kovo 19 dieną prasideda veiksmo savaitės „BE PATYČIŲ” veiklos!
Renginio tikslas – ugdyti pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimo gebėjimus, užkirsti kelią patyčioms, skatinti pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio, vaikų bei suaugusiųjų santykius. 
 
Visos savaitės metu netruks įvairios veiklos:
 • Savaitę 2-4 klasių mokiniai pradės gamindami draugystės apyrankės, knygų skirtukus ir įteikdami juos savo draugams.                                                       
 • Taip pat mokykloje pradės veikti Draugystės paštas: padėkok, palinkėk, atsiprašyk.                                         (*Laiškai bus išdalinti penktadienį)            
 • Mokyklos specialistai bei klasių auklėtojai visą savaitę ves temines pamokas.
Kviečiame visus aktyviai dalyvauti organizuojamuose renginiuose! 
 Pirmadienio dienos tema – DRAUGAI. 
 Dienos akcentas – GELTONA SPALVA.
Saugesnio interneto diena
„Junkis, kurk ir dalinkis pagarbiai: geresnis internetas prasideda nuo tavęs!“ (angl. “Create, connect and share respect: a better internet starts with you”
 Šių metu šūkis kvietė atkreipti dėmesį į  pagarbų elgesį internete, ragino galvoti ką skaitome, 
ką kuriame ir kuo dalinamės elektroninėje erdvėje. 
Junkimės prie milijono Europos žmonių ir ieškokime efektyviausių
 metodų kaip galime spręsti internetinės saugos problemas.
2018 m. kovo 6 dieną, Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoje, 
minėjome Tarptautinę Saugesnio interneto dieną Lietuvoje.
 5-8 klasių mokinių komandos dalyvavo Saugesnio interneto dienos viktorinoje, 
atliko įvairias užduotis. Tikimės, kad komandų dalyviai sulaukė naudingos informacijos!
3b klasėje mokomės įveikti pyktį
“Nusibodai man..” „Mane suerzino”… „Nenoriu tavęs matyti”… „Nustok, nes trenksiu…” “Tuoj gausi..” Kaip dažnai šias ar panašias mintis išsakome savo pašnekovams pokalbio metu? Mes dažnai pykstame. Pykti nėra blogai, tačiau svarbu kaip tai išreiškiame, kaip elgiamės. Blogiau jei pyktis tampa nekontroliuojamu, destruktyviu reiškiniu, kuris gali išprovokuoti problemas mokykloje, santykiuose šeimoje ir su draugais.
3B klasės mokiniai kartu su mokyklos psichologe mokėsi įvardinti pyktį, diskutavo kaip galima valdyti pyktį. Sprendė įvairias gyvenimiškas situacijas. Žiūrėjome labai įdomias skaidres, filmą ir atlikome  užduotis. Mokiniai gavo daug praktinių patarimų. 
Patyčios gali ir turi liautis
 KAS YRA PATYČIOS? 
 Trys kriterijai: 
 1. Agresyvus, tyčinis, siekiant užgauti ar įskaudinti; 
 2. Pasikartojantis 2-3 kartus per mėnesį ar dažniau, tęsiasi kurį laiką;
 3. Jėgos persvara (skriaudėjas psichologiškai ar fiziškai stipresnis, ir 
skriaudžiamasis negali savęs apginti).     
 Kiekvienas mūsų esame dalyvavę konfliktinėse situacijose. Konfliktas yra normali mūsų bendravimo dalis. Konfliktuoja ir vaikai, ir suaugę. Būtų keista, jei žmogus su niekuo nesipyktų. Gerą psichikos sveikatą rodytų tai, kad žmogus moka ne tiek vengti konfliktų, kiek moka konstruktyviai juos spręsti. Ar tinka konfliktų samprata patyčių elgesiui? Paviršutiniškai žvelgiant galima galvoti, kad ir patyčių, ir konflikto atveju vaikai pykstasi. Tačiau konfliktai ir patyčios yra skirtingi reiškiniai. 
Skirkime konfliktą nuo patyčių.
Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoje 
nuo šių mokslo metų įgyvendinama 
,,Olweus” patyčių ir smurto mažinimo prevencijos programa. Programos tikslas – sumažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas mokykloje, teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai. Tai ilgalaikė programa, kuri įtraukia visą mokyklos bendruomenę – mokinius, mokytojus, kitus mokyklos darbuotojus, tėvus ir globėjus. Programos esmė – išmokyti visą mokyklos bendruomenę atpažinti, pastebėti patyčias ir 
tinkamai į jas reaguoti. 
“Draugystės tiltai”
Sausio 23 dieną 8 a klasės mokiniai Danielius, Dovydas, Samanta, Gabija, Rusnė ir Auksė dalyvavo Jono Pauliaus II gimnazijoje vykusiame prevenciniame 8-9 klasių renginyje „Nepritariu žalingiems įpročiams , nes… „. Tai vienas iš Vilniaus miesto mokyklų akcijos „Draugystės tiltai“ renginių. Akcija gyvuoja jau 11 metų, kasmet pritraukdama vis daugiau mokinių iš įvairių mokyklų. Akcijos tikslas skatinti mokyklų bendravimą ir bendradarbiavimą. Šiais metais į renginį susirinko daugiau nei 60 mokinių, atstovaujančių 10 mokyklų. Viso renginio metu netrūko įvairios veiklos: mokiniai turėjo progą išgirsti jau tradicine tapusią dainą „Reikia draugą turėti“ bei įvertinti savo bendraamžių muzikinius gabumus. 
Sudarę didelį ratą visi drauge sušoko belgų šokį, susiskirstę į mišrias komandas pamiklino protą protmūšyje „Rūkymo spąstai“ ir galiausiai „gyvosios raidės“ sudarė šūkį „Nepritariu žalingiems įpročiams, nes tai prieštarauja mano vertybėms“. 
Renginiui pasibaigus aštuntokai įsiamžino prie popiežiaus Jono Pauliaus II paminklo.
Šalia Jono Pauliaus II žodžiai – „Turite iš savęs reikalauti, net jei kiti iš jūsų nereikalauja“ .
Olweus patyčių ir smurto mažinimo programos aptarimas
 2018 sausio 18 dieną Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos vyko Olweus patyčių ir smurto mažinimo programos Koordinacinio komiteto susitikimas, kurį vedė programos instruktorė psichologė Rasa Bubnienė. Susitikimo metu buvo pristatyti Olweus programos apklausos duomenys, aptarta mokyklos situacija, patyčių tendencijos šalies mastu. Džiaugiamės, kad apklausoje dalyvavo net 90 procentų 3-8 klasių mokinių. Susitikimo metu dar kartą diskutavome apie programos principus, apie mokytojų mokymus, apie klasių valandėles, su kokiais iššūkiais susiduriame kasdieniame darbe. 
Programos idėja – patyčios nėra ir niekada nebus toleruojamos. 
Siekiamybė – kurti mokykloje tokią aplinką, kurioje suaugusieji imtųsi atsakomybės už tai, kad vaikai nebūtų skriaudžiami ir jaustųsi saugūs. 
 Pagrindinės programos veiklos nukreiptos į mokykloje dirbančių suaugusiųjų mokymą:
• pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti; 
• nustatyti griežtas nepriimtino elgesio ribas; 
• nuolat tinkamai taikyti elgesio taisykles;
• kurti saugesnę aplinką. 
BE – PATYČIŲ
Patyčios apima tyčinius veiksmus. Tai reiškia, kad vaikas, kuris tyčiojasi, dažniausiai supranta, kad savo veiksmais skaudina kitą ir daro tai sąmoningai.Šis elgesys yra pasikartojantis. Agresyvus veiksmas, kuris įvyko vieną kartą, dar nėra patyčios. Patyčiomis vadiname tą elgesį, kuris vyksta  sistemingai tam tikrą laiką. 
Tapti skriaudėju gali bet kuris vaikas, nesvarbu, koks būtų jo amžius, lytis ar kiek jis turėtų jėgos. Vaikai, kurie tyčiojasi iš kitų, gali būti ir neturtingi, ir pasiturintys, gali būti ir vyresni, ir jaunesni, gali būti ir stiprūs, ir silpni, nes ne visuomet tyčiojasi tik labai stiprūs vaikai.Patyčių priežastys gali būti pačios įvairiausios:vieni vaikai tyčiojasi iš kitų, nes mano, kad patyčios padarys juos „kietus“;kiti tyčiojasi, nes nori jaustis stipresni,vaikai gali tyčiotis ir dėl to, kad patys kadaise yra patyrę patyčias ir nori tokiu būdu atsilyginti;galbūt tie, kurie tyčiojasi, tiesiog jaučiasi labai blogai ir taip elgdamiesi mėgina pasijusti geriau;niekas besityčiojančių vaikų nepamoko, nepasako jiems, kad patyčios yra netinkamas ir labai nedraugiškas elgesys.
Patyčių situacijose paprastai dalyvauja visa vaikų grupė ir kiekvienam vaikui tenka tam tikras vaidmuo. Vieni vaikai pradeda patyčias, kiti jas palaiko ir prisideda prie jų, treti – tiesiog stebi, kas vyksta. Vaikai, stebintys patyčias, yra labai svarbūs dalyviai – nuo jų neretai priklauso, ar patyčios tęsis toliau, ar bus sustabdytos. Vaikai, stebintys patyčias, pasidalina į tris grupes – vieni labiau palaiko skriaudėjo pusę, kiti – nori ar bando užstoti patyčių taikinį, o treti – stengiasi nepalaikyti nei vienos, nei kitos pusės. Nors kiekvienas vaikas gali užimti skirtingą poziciją patyčiose, svarbu žinoti vieną dalyką: bet kokia pozicija reiškia dalyvavimą patyčiose. Vadinasi, net ir tose situacijose, kai esi tiesiog neutralus stebėtojas ir nesikiši į vykstančias patyčias – jau esi dalyvis. Nuo kiekvieno vaiko, kuris mato patyčias, priklauso, ar patyčios tęsis toliau, ar bus sustabdytos. Kuo daugiau klasėje atsiras vaikų, nepritariančių patyčioms ir tai parodančių, tuo mažiau patyčių vyks
Elektroninės patyčios – tai patyčios, vykstančios internete ar kitokioje virtualioje erdvėje, kuomet tyčiojamasi elektroniniais laiškais, žinutėmis, pokalbių svetainėse, socialiniuose tinkluose, o taip pat naudojant mobiliuosius telefonus. Elektroninėmis patyčiomis vadiname tokį elgesį, kaip:Įžeidinėjimai virtualioje erdvėje, kai vaikas yra įžeidinėjamas viešai, kitiems matant ar girdint, o tai gali sukelti baimės ir gėdos jausmą patyčias patiriančiam vaikui. Pavyzdžiui, socialinio tinklo profilyje yra užrašomi įvairūs keiksmažodžiai, vaikas viešai pravardžiuojamas.Šmeižimas internete, kai apie vaiką ar jų grupę yra skleidžiami gandai. Pavyzdžiui, mergaitės du savo bendraklasius vadina “pora“, siuntinėja kitiems bendraklasiams žinutes ir elektroninius laiškus apie tai, tokiu būdu skleisdamos klaidingą informaciją.Apsimetimas kitu asmeniu ir kenkimas kito vaiko reputacijai. Elektroninėje erdvėje yra lengva išlikti anonimišku ir slėpti savo tapatybę, taip pat galima apsimesti tuo, kuo iš tikrųjų nesi. Pavyzdžiui, septintokas norėdamas pajuokauti, apsimeta savo bendraklase ir jos vardu rašo SMS žinutes kitoms klasės mergaitėms, pravardžiuodamas jas įvairiais negražiais žodžiais.Apgaulės būdu išgaunama asmeninė informacija ir paviešinama kitiems. Tai gali būti asmeninės nuotraukos, video filmukai, prisijungimo duomenys ir kita svarbi vaikui informacija, kuria jis nenori dalintis su kitais.Atstūmimas ir nepriėmimas į draugų grupę pokalbių kambariuose, socialiniuose tinkluose ir kt. Persekiojimas, kuomet grąsinima kaip nors pakenkti, tarkime, sumušti, arba teigiama, kad vaikas yra paslapčia stebimas.Įvairių su vaiku susijusių situacijų filmavimas ir įkėlimas bei platinimas internete. Vaikas gali būti filmuojamas jam nepatogiose situacijose, pavyzdžiui, netinkamai atsakinėjantis pamokoje, prastai atliekantis užduotį kūno kultūros pamokoje, taip pat gali būti filmuojami ir viešinami smurtiniai veiksmai prieš vaiką. 
JEI IŠTIKO BĖDA !
JEI JUS IŠTIKO BĖDA, BET KURIUO PAROS METU GALITE SKAMBINTI:


Vilnaius apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato pareigūnai:už bendrąją prevencinę veiklą atsakingi pareigūnai: 
           vyr. tyrėja J.Baranauskienė (8-604-75951), 
vyr.tyrėja K.Bikbajeva (8-683-66121)
už individualiąją prevencinę veiklą atsakingi pareigūnai: 
                                                          vyr. tyrėjas K.Antanavičius (8-5 271 64 51)
Vilniaus miesto savivaldybės Pagalbos vaikui organizavimo poskyrio 
                                     vyr.specialistė E.Kalinkė (seniūnijoje L.Asanavičiūtės 6 kab., 8-614-51354)
Obuolio draugai
       Jau ne vienerius metus „Spindulio“ progimnazijoje vykdoma socialinių įgūdžių ugdymo programa „Obuolio draugai“. Šiais mokslo metais programoje dalyvauja 2 –ų ir 3-ų klasių mokiniai. 
Programa „Obuolio draugai“ padeda ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus: moko vaikus suvokti ir kalbėti apie jausmus, pasakyti tai, ką nori pasakyti, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus, netektis. 
     Tarptautinės programos „Obuolio draugai“ pagrindinis adresatas yra vaikas. Programa ugdo vaiką, padeda jam būti ir augti laimingesniu žmogumi, moko matyti ir jausti ne tik save, bet ir aplinkinius. Programos autoriai vadovaujasi nuostata, kad vaikams svarbu išmokti sunkumų įveikimo bendrųjų strategijų. Programa yra kompleksinė. Į ją įtrauktos įveikimo elgesiu, emocinio įveikimo, kognityvinio įveikimo, dėmesio atitraukimo, pagalbos ieškojimo ir teikimo strategijos.   Programą „Obuolio draugai“ sudaro šešios dalys arba temos: „Jausmai“, „Bendravi­mas“, „Draugystė“, „Problemų sprendimas“, „Pokyčiai“ ir „Mes galime įveikti.“  Kiekvienai temai skirtos 4 valandėlės, kurių kie­kvienos trukmė – 45 minutės. Valandėles vienus mokslo metus vaikams klasėje veda specialiai paruoštas įgyvendinti programą vaikų klasės pedagogas.    
    Kuo programa svarbi ir ypatinga 
Programa „Obuolio draugai“ yra svarbi vaiko ugdymui ir raidai, nes ugdo jo asmeninę, socialinę ir komunikavimo kompetencijas. Šios vaiko įgytos kompetencijos padeda palaikyti gerą emocinę jo savijautą bei kurti saugų draugišką mikroklimatą ugdymo įstaigoje, daro teigiamą įtaką vaiko akademiniams pasiekimams. Dalyvaudami programoje „Obuolio draugai“ vaikai praktikuojasi praktiškai taikyti sunkumų įveikimo gebėjimus naujose probleminėse situacijose, apmąsto, reflektuoja sunkumų įveikimo gebėjimų taikymo patirtį. Įrodyta (Pincus D.B., Friedman A.G., 2004), kad tie vaikai, kurie sėkmingai įveikia kasdienius sunkumus, lengviau susidoroja su sudėtingomis situacijomis ir turi mažesnių problemų, jų elgesys socialesnis, savijauta geresnė.   
 
Dalyvaudami programoje, vaikai mokosi jiems labai svarbių dalykų: 
 • atpažinti savo ir kitų jausmus, apie juos kalbėti; 
 • įveikti nerimą, nusivylimą, vienišumą, atstūmimą ar priekabiavimą; 
 • pasakyti tai, ką nori pasakyti patys ir išklausyti kitą; 
 • susidraugauti ir išsaugoti draugystę; 
 • spręsti konfliktus socialiai priimtinais būdais;  
 • mokosi priimti tinkamą sprendimą sudėtingose situacijose; 
 • kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams; 
 • lengviau išgyventi pasikeitimus, netektį ir netgi mirtį; 
 • ugdosi empatiją.         
Kuo naudinga programa pedagogui 
Programa „Obuolio draugai“ padeda pedagogams geriau pažinti vaikus, įžvelgti tikrąsias jų netinkamo elgesio priežastis – sunkumų įveikimo gebėjimų stoką. Be to, programa pedagogams siūlo visą sistemą gerai apgalvotų strategijų, metodų bei konkrečių praktinių užduočių, padedančių plėtoti vaiko asmeninę, socialinę ir komunikavimo kompetencijas. Kaip rodo pirmoji programos „Obuolio draugai“ įgyvendinimo Lietuvoje patirtis,  programa pakeičia ne tik pedagogo gebėjimus, bet ir nuostatas vaiko, jo poreikių, emocinių išgyvenimų bei elgesio atžvilgiu. Dalyvaudamas programoje „Obuolio draugai“ pedagogas tobulina savo bendrąsias kompetencijas: komunikacinę,  bendravimo ir bendradarbiavimo, o taip pat asmeninę ir socialinę. Programa „Obuolio draugai“ yra mokslininkų patvirtinimą ir edukologų, pedagogų bei tėvų pripažinimą užsitarnavusios programos „Zipio draugai“ tęsinys, sudaryta tuo pačiu teoriniu ir metodologiniu pagrindu ir, labai tikėtina, atnešanti tokius pačius teigiamus rezultatus.   
(Pagal Bieliauskienė I., Monkevičienė O., Okunauskienė A. MES GALIME ĮVEIKTI. Programos „Obuolio draugai“ pedagogų rengimo seminaro medžiaga. VŠĮ Vaiko labui, Vilnius, 2013). 
Informacija – kur kreiptis skubios emocinės ir psichologinės pagalbos vilniuje
Gerbiami tėveliai,
Kreipimasis pagalbos yra didelis žingsnis, kuris reiškia žmogaus apsisprendimą vėl tapti mokiniu, imtis paieškų, atsisakyti puikybės ir pasąmoningą nusiteikimą pradėti sveikti. Juk kartais tereikia tiek nedaug – išreiškus jausmus daug kas savaime grįžta į savo vietą.
Jei Jūsų vaikui sunkiau sekasi mokytis, reikšti mintis ar jausmus, vaikas išgyvena krizę, vargina emociniai sunkumai, pagalbos galite kreiptis į mokykloje dirbančius specialistus arba žemiau nurodytais adresais.
Prisegti failai