Progimnazijoje modernizuojamos erdvės
Džiugi naujiena!
      Sostinės švietimo įstaigos atsinaujina – darbams skiriama daugiau kaip 16 mln. eurų. 
Bus modernizuojamos ir “Spindulio” progimnazijos klasės, 
sukurta palankesnė mokymosi aplinka.

Plačiau skaitykite:
http://www.vilnius.lt/index.php?1636586256
“Spindulio” žalių erdvių projektas (prasidėjo 1 etapas)
Būk Spindulio draugu ir žalias erdves kurkime kartu!
“Spindulio” progimnazijos Žalių erdvių kūrimo PROJEKTAS.
   Pirmas etapas, suprojektuoti žalių erdvių zonas. Bus pridėti mokyklos žemės planai su išmatavimais ir nuotraukos, tada pradėsime paišyti, diskutuoti, kurti projektinį zonų išdėstymą, kol pavyks rasti tobulą galutinį sprendimą, kurį publikuosime visiems …
   Antras etapas - tai pačios zonos projektavimas, kaip ji atrodys, kokie augalai, statiniai, įrengimai, detalus jų išdėstymas, publikuosime visiems galutinį brėžinį.
   Trečias etapas - tai įgyvendinimas, kur pirksim, kur pagalbos prašysim, kaip dirbsim, kiek turėsim finansų, kaip juos išnaudosim, tai yra viskas, kas surišta su įgyvendinimu. 

Visą eigą publikuosime tinklalapyje, kad kiekvienas galėtų žinoti kas vyksta, kokios pagalbos reikia, kokios problemos iškyla ….
*už mokyklos pastato esančiose žaliosiose erdvėse kurti parką;
*įrengti kelis ekologinius šiltnamiukus, kur vaikai patys užsiaugintų įvairių daržovių ir žalumynų;
*apželdinti ir sukomponuoti paradinę zoną;
*suprojektuoti terasą ar estradą renginiams, vykstantiems lauke (rugsėjo 1-oji , Bulviagalvis,
 Spindulio maratonas ir kt…….)
Vidaus patalpų remontas
2010-2011m. mokykloje vyko ir vidaus patalpų remonto darbai, finansuoti iš Vilniaus miesto
savivaldybės biudžeto.
Jų metu suremontuoti mokyklos koridoriai, pakeistos visų kabinetų durys, renovuota santechnika,
pakeistos kriauklės kabinetuose.
Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
Pastatas po renovacijos
Pastatas prieš renovaciją
2009-2010m. vyko „Spindulio” pagrindinės mokyklos
pastato renovacija, pagal priemonę „Viešosios paskirties
pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu”. Finansavimas skirtas
iš Europos Sąjungos lėšų.
Buvo rekonstruotos mokyklos pastato išorės sienos, jas
apšiltinant, pakeista stogo danga, rekonstruota šildymo,
vėdinimo, apšvietimo sistemos, pakeisti likusieji mediniai
langai, pakeista sporto salės grindų danga, stiklo blokelių
sienos, pakeistos mokyklos išorės durys.
Įgyvendintos energiją taupančios priemonės, sumažinti energijos suvartojimai, pagerintos
sanitarinės higieninės sąlygos patalpose.
Mokyklų tobulinimo programa (MTP plius)
2009-2011 m. LR Švietimo ir mokslo ministerijos „Mokyklų tobulinimo programos
plius” ( MTP plius) projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas”.
Mokykla aprūpinta nauja įranga ir baldais: įrengtos kompiuterizuotos mokytojų
darbo vietos, gauti nauji kompiuteriniai stalai mokytojams, mokiniams, kėdės,
knygų, dokumentų lentynos, spintos, mokyklinių baldų komplektai, stacionarūs,
nešiojami kompiuteriai, projektoriai ir dokumentų kameros, spausdinimo, kopijavimo aparatai,
interaktyvioji lenta, magnetinės lentos.