Psichologo dr. A.Valantino paskaita
2018 metų vasario 7 dieną, 17.30 val., Vilniaus ,,Spindulio”progimnazijos aktų salėje vyks psichologo dr. A.Valantino paskaita tema :,,Paauglystė: ar dingsta mūsų mažieji?“  (Ar tikrai mūsų vaikai paauglystėje „staigiai“ pasikeičia, ar tėvų vaidmuo mažėja paauglių gyvenime? Kaip ir kodėl mūsų vaikai pasidaro probleminiais vaikais?  Ką apie paauglių raidą teigia neuromokslas?)
KVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI VISUS PROGIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS NARIUS!
Informacija tėvams dėl išmokų vaikams
Gerbiami tėveliai,
Nuo 2018 m. sausio 1 d. kiekvienam vaikui iki 18 metų ar iki 21-erių, jei jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bus skiriama 30 eurų išmoka per mėnesį. 
Sostinės savivaldybė tėvelius  kviečia prašymus pateikti patogiai ir greitai –  
elektroniniu būdu, per socialinės paramos informacinę sistemą http://www.spis.lt
Individualūs pokalbiai su tėvais
Gerbiami Tėveliai, 

spalio 17 d. (antradienį) ir spalio 18 d. (trečiadienį) nuo 17 iki 19 val. 
vyks individualūs Tėvų  pokalbiai  su mokyklos vadovais 101 kabinete. 
Atsakysime į  Jums rūpimus klausimus, spręsime  iškilusias problemas, 
aptarsime Jums ir Jūsų vaikams  aktualius klausimus. 
           Pagarbiai
                      Direktorė Vilija Mozurienė
Lauksime Jūsų pasiūlymų. Apie savo atvykimo laiką prašytume informuoti  
el. paštu: spindulioprogimnazija@gmail.com arba tel. 85 2444781
Sėkminga integracija mokykloje
Pirmoji klasė labai svarbus etapas vaiko gyvenime. Pirmokai
susiduria su daugybe iššūkių, kurie be džiaugsmo kartais atneša ir
nerimą. Ir tai suprantama, nes vaikai susiduria su nauja veikla, nauja
aplinka, naujais reikalavimais, žmonėmis, naujomis pareigomis, nauju
statusu. Susitvarkyti su tokiu jų šūsniu iš tiesų yra labai sunkus
uždavinys, o be pagalbos neretai ir neįmanomas.
Mokymasis – kokybiškai nauja veikla vaikui, su naujais
nepažįstamais žmonėmis, kitokiu gyvenimo ritmu ir dienos rėžimu.
Gebėjimas rašyti, skaityti ar skaičiuoti dar negarantuoja, kad jis greitai adaptuosis mokykloje. Vaikui,
pradėjusiam naują etapą, lengviau įveikti adaptacijos problemas, kai jaučia, kad tėvams rūpi kaip
jam sekasi, kai gali pasidalinti savo patirtais išgyvenimais.
Kiekvienas vaikas yra individualus ir skirtingas, todėl adaptacija mokykloje kai kuriems mokiniams
užsitęsia pernelyg ilgai. Jei pasibaigus pirmajam pusmečiui, vaikas vis dar nepritapo naujoje
mokykloje ar klasėje, nuolatos guodžiasi, kalba kad nenori eiti į mokyklą, verta ieškoti pagalbos !
Jūs galite kreiptis į mokykloje dirbantį psichologą. Psichologinę pagalbą galite gauti ir Vilniaus
psichologinėje – pedagoginėje tarnyboje (A. Vivulskio g. 2A). Ten būtina išankstinė registracija
telefonu (8-5) 2650908.
Padėdami vieni kitiems, mes padedame vaikams augti, tobulėti ir jaustis laimingiems.
Linkiu sėkmingos adaptacijos !
Mokyklinių uniformų užsakymas
Gerbiami tėveliai,
UAB ,,Savitas stilius” atstovai informavo, kad užsakytas mokyklines uniformas ,,Spindulio” progimnazijos vaikams atveš rytoj į mokyklą apie pietus (sąrašas vaikų, kurių uniformos bus atvežamos, pridedamas. Geltonai pažymėta, kurių dar nespėjo pagaminti).  
Uniformas galėsite atsiimti mokykloje 111 kab.  nuo 16.00 val.Programos ,,Be iliuzijų” veiklos
  Balandžio 3-4 dienomis mūsų mokykloje, 5-8 klasių mokiniams, vyko paskaitos, tema: ,,Nikotino ir kitų priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimas ir poveikis sveikatai”, kurias vedė lektorės: gydytoja – toksikologė Laima Gruzdytė ir Vilniaus miesto sveikatos biuro specialistė Rita Rukštelytė. Paskaitų metu mokiniai buvo supažindinti, kokią žalą organizmui daro rūkymas, su kokiais pavojais susiduria rūkantys asmenys, buvo rodoma vaizdinė medžiaga.
Vaikas ir internetas – „Stop patyčioms internete“
Kalbėkitės su savo vaikais apie saugumą internete, ugdykite gebėjimą atpažinti jame slypinčias grėsmes. Viešoje erdvėje neteisėto, žalingo pobūdžio informacija yra lengvai prieinama, matoma ir su ja susiduriama kasdien. Domėkitės, ką Jūsų vaikai veikia prie interneto, koks yra Jūsų vaikų bendravimo turinys internete. Apie žalingą turinį galima pranešti Ryšių reguliavimo tarnybos interneto karštąja linija www.draugiskasinternetas.lt/lt/main/report.
Ribokite savo vaikų galimybes nuolat naudotis internetu. Reguliariai peržiūrėkite kokiose svetainėse Jūsų vaikas lankosi. Įdiekite ir naudokitės turinio filtravimo įrankiais. Aptarkite saugaus naudojimosi internetu taisykles – tyrimais įrodyta, jeigu tėvai moko vaikus, kaip tinkamai elgtis internete, PATYČIŲ skaičius mažėja. Šiai problemai spręsti svetainėje www.draugiskasinternetas.lt pateikiama informavimo priemonių, filmų, kuriuos tėvai gali aptarti su vaikais. Tame pačiame interneto puslapyje galite rasti trinkamų technologinių apsaugos sprendimų, kurių daugelis yra atvirojo kodo. Socialiniu tinklu „Facebook“ naudojasi daug jauno amžiaus vaikų. Pagal taisykles galima registruotis nuo 13 metų. Taisyklės kuriamos ne šiaip sau. Tokio amžiaus vaikas jau gali daugiau suprasti apie interneto ir socialinių tinklų pavojus, jis objektyviau vertina jo turinį, lyginant su septynmečiu. Tačiau daugelis vaikų ir paauglių „apeina“ šiuos reikalavimus patys arba padedami tėvelių ir registruodamiesi pateikia neteisingus duomenis apie gimimo datą. Mūsų tikslas – nemoralizuoti, o apsaugoti jauną žmogutį. Be tėvų pagalbos internetinių patyčių mąstą mažinti yra sudėtinga !
Progimnazijos psichologė Raminta Beinerytė, rekomenduoja didesnį dėmesį skirti vaikams, kurie daug laiko praleidžia internete. Kaip mes, suaugusieji, galime prisidėti siekdami mažinti patyčių plitimą internetinėje erdvėje ? 
Visuotinis tėvų susirinkimas
2017 m. vasario 9 d. progimnazijos Aktų salėje vyko Visuotinis
tėvų susirinkimas.
Tėvelius pasveikino tautinių šokių būrelio vaikai (mokytoja Erika
Pašakinskienė) bei pradinių klasių mokinių ansamblis (mokytoja
Živilė Girdžiūtė).
Susirinkime progimnazijos direktorė Vilija Mozurienė pristatė
metinę ataskaitą, kalbėjo apie artimiausius mokyklos veiklos
planus ir darbus, akcentavo individualios mokinio pažangos
svarbą, jos vertinimą, atkreipė dėmesį į prevencinį darbą su mokiniai bei tėvais. Direktorė padėkojo
tėvams už 2 % GPM pervedimą mokyklai bei kvietė ir toliau remti mokyklą.
Susirinkime pranešimus skaitė: psichologė Raminta Beinerytė “Gabių vaikų atpažinimas ir jų
ugdymas” bei socialinė pedagogė Lina Povilionienė “Prevencinės mokyklos veiklos”.
Nuo 19.00 val. iki 20.30 val. klasėse ir kabinetuose vyko individualūs tėvų pokalbiai su dalykų
mokytojais.
Individualūs susitikimai su tėvais
Gerbiami Tėveliai, 
sausio 24 d. (antradienį) ir sausio 26 d. (ketvirtadienį) nuo 17 iki 19 val. 
vyks individualūs Tėvų  pokalbiai  su mokyklos vadovais 101 kab.
Pokalbių  metu bandysime spręsti iškilusias problemas, aptarti Jums ir Jūsų vaikams
  aktualius klausimus. Laukiame Jūsų pasiūlymų.
Apie savo atvykimo laiką prašytume informuoti  el. paštu: 
spinduliomokykla@gmail.com arba tel. 85 2444781
Pagarbiai, direktorė Vilija Mozurienė
Gydytojos-toksikologės G.Laubner paskaita tėvams
2016 gruodžio 7 d. 214 kabinete, nuo 17.30-19.00 val., vyks 5-8 klasių mokinių Tėvams  gydytojos – toksikologės Gabijos Laubner paskaita, tema: 
,,Alkoholio ir kitų priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo sveikatos ir socialiniai padariniai”
Kviečiame Tėvelius aktyviai dalyvauti.