Sportiniai žaidimai tęsiasi!
Jei lankei – tai žinai, 
kad sportuot visiems smagiau, 
Į žaidimų sūkurį papult lengviau. 
Jei dar vis nesportavai – tad,  greičiau pas mus ateik!

Sportiniai žaidimai (5-8 kl.) vyksta pirmadieniais 14:35 – 15:20, sporto salėje.
                                                                                                         Jūsų  laukia kūno kultūros mokytoja 
                                                                                                                                                     Eglė Beneš
Visos dienos mokyklos (VDM) grupių veikla
Nuo 2019 m. rugsėjo 10 d. progimnazijoje pradeda veikti   visos dienos mokyklos
 (VDM) grupės pradinių klasių mokiniams.                
   VDM grupės organizuojamos, siekiant įgyvendinti visos dienos mokyklos modelį, sudarant galimybę pradinių klasių mokiniams saugiai ir kokybiškai praleisti laiką po pamokų.
   Progimnazijoje įsteigtos 6 VDM grupės, atsižvelgus į Tėvų pateiktus prašymus.   
VDM grupės vykdo veiklą penkias darbo dienas per savaitę. 
VDM grupės darbo laikas:       
pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo grupės mokinio pamokų pabaigos  iki 18 .00 val.        penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis – nuo grupės mokinio pamokų pabaigos iki 17.00 val.   VDM grupės veikla mokinių atostogų metu neorganizuojama.   
Pamokoms pasibaigus mokiniai sugužės į visos dienos mokykloje grupes. Čia jų lauks:  
įdomūs pokalbiai, aktyvios veiklos, smagūs žaidimai, įvairūs potyriai, veikla lauke ar lauko klasėse,  pasirinktų būrelių lankymas … bei mokymasis bendrauti.  
 Tikimės, kad buvimas grupėse teiks vaikams džiaugsmą.
OPKUS – Olweus programos užtikrinimo sistema


Vilniaus ,,Spindulio” progimnazija nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio pradeda diegti Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą-OPKUS
 OPKUS diegimas mokykloje: 
 - Padeda išlaikyti mokykloje Olweus programos įgyvendinimo laikotarpiu pasiektus rezultatus;               - Sudaro prielaidas pasinaudoti mokyklos personalo kompetencijomis, įgytomis Olweus programos vykdymo metu;                      
-Padeda sistemingai vykdyti patyčių prevenciją;                  
-Suteikia galimybę atlikti mokinių apklausą Olweus klausimynu ir tokiu būdu stebėti patyčių lygio ir ypatumų kaitą mokykloje;                     
-Padeda telkti mokyklos bendruomenę imantis veiksmų prieš patyčias bei leidžia įvertinti tų veiksmų efektyvumą.
Kvadrato būrelis
Jeigu esi judrus, greitas, ištvermingas, mėgstantis žaisti
kamuoliu, kviečiu lankyti KVADRATO būrelį.
Būrelio užsiėmimų laikas:
1-2 klasių mokiniams – ketvirtadienis 8 pam.
3-4 klasių mokiniams – ketvirtadienis 7 pam.
Būrelio užsiėmimo vieta: sporto salė.
Būrelio vadovė Virginija Baranauskienė
Kvietimas į teatro būrelį
Mokslo metų pradžia. Rugsėjo takas…
Laiškelis Mokiniui.
Rugsėjo mėnesį vis iš naujo prasideda Tavo Takas…vedantis į mokyklą, į klasę, į pasaulį, kur daug nepažinaus…
Takas, kuriuo einant visada sutiksi draugų, patirsi nuotykių ir rimtų išbandymų…Jei ir suklupsi, kelkis ir  eik į priekį…
Takas, kuriame sutiksi Mokytojus, norinčius Tau atiduoti savo žinias, patirtį, mokančius ne tik formulių ar taisyklių, bet ir perteikiančius Gyvenimo išmintį,  kantriai ir nuosekliai vedančius Tave nuo puslapio prie puslapio, nuo nepatyrimo prie pažinimo, saugančius ir ginančius Tave…
Tau tik tereikia eiti šiuo Taku ir viską aplink stebėti, klausytis bei girdėti, susidėti į kuprinę ne tik pieštuką, knygą ar sąsiuvinį, bet ir išgirstą žodį, išmoktą pamoką, suvoktą mintį…
Išmoktos mandagumo, tolerancijos, gerumo ir  nuoširdumo pamokos Tau tik padės einant pirmyn…
Tad eik šiuo Taku ir tegul kiekvienais metais jis tik platėja…
                                                                                                                                                         Direktorė        
Truputis statistikos.
Mokyklos slenkstį šį rugsėjo  peržengė  558 mokiniai (43 mokiniais daugiau nei pernai).
Juos mokys 47 mokytojai, iš jų: 1 mokytojas ekspertas, 7 mokytojai metodininkai, 20 vyresniųjų mokytojų. Mokytojų amžiaus vidurkis 44 metai. Tai viena jauniausių (mokytojų amžiumi) mokyklų Vilniuje.
Šiais metais (pagal ES projektą “Spindulio” progimnazijos efektyvumo didinimas”) jau rekonstravome Aktų salę, atnaujiname technologijų (berniukų), muzikos kabinetų įrangą, mokymo priemones, biblioteką, įrenginėjame laboratoriją, netrukus mokyklos koridoriai taps jaukiomis, patogiomis edukacinėmis poilsio zonomis.
Nuotraukų galerijoje - 
akimirkos iš mokslo metų pradžios šventės. Joje dalyvavo ir visus palaimino Žvėryno bažnyčios kunigas Aleksandras, mokinius sveikino mokyklos direktorė Vilija Mozurienė, pavaduotojos Lilija Simonaitienė ir Rasa Petrikienė, “Dainos studijos” merginos (vadovė muzikos mokytoja Lina Gubanovienė) bei mažieji šokėjai (vadovas šokių mokytojas Kęstutis Andrijevskis), scenarijaus autorė lietuvių kalbos mokytoja Jurgita Perednienė.
2019-2020 m.m. neformalusis ugdymas
 1. Kvadrato būrelis,  1-4 klasėms, mokytoja  Virginija Baranauskienė (Sporto salėje)
 2. Anglų kalbos būrelis,  1 klasėms, mokytoja  Aušra Čioglienė (110 A kab.)
 3. Medžio darbų būrelis,  5-8 klasėms, mokytojas Rolandas Matulevičius (110 kab.)
 4. Robotikos būrelis,  1-2 klasėms, mokytojas Žydrūnas Ožalas (210 kab.)
 5. ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs‘‘,  5-6 klasėms, mokytoja Eglė Beneš (sporto salė)
 6. Sportiniai žaidimai,  5-8 klasėms, mokytoja Eglė Beneš (Sporto salė)
 7. Šokių būrelis,  3 klasėms, mokytoja Alma Venslovaitė (Aktų salė)
 8. Teatro būrelis,  2-4 klasėms,  mokytoja Dileta Opulskytė (Aktų salė)
 9. Kulinarijos studija,  5-8 klasėms, mokytoja Irma Zmejauskaitė (108 kab.)
10. ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs‘‘, 1-4 klasėms, mokytoja  Virginija Lučunienė  (Sporto salė)
11. Dailės būrelis “Aš kūrėjas”,  3 -4 klasėms, mokytoja  Rima Vaitkevičiūtė (108 kab.)
12. Šaškių būrelis, 1-4 klasėms, mokytojas Grigorijus Leibovičius (201 kab.)
13. Šachmatų būrelis, 1-4 klasėms, mokytojas Grigorijus Leibovičius (201 kab.)
14. Vitražo būrelis,  5-6 klasėms, mokytoja Vilija Mozurienė (206 kab.)
15. Turistų būrelis,  5-8 klasėms, mokytoja Lina Mažukėlė (204 kab.)
16. Gitaros būrelis,  5-8 klasėms, mokytoja Lina Gubanovienė (214 kab.)
17. Dainos studija, 2-8 klasėms, mokytoja Lina Gubanovienė (214 kab.)
18.  Matematikos būrelis  ,,Kieti riešutėliai‘‘,  1-2 klasėms, mokytoja Jūratė Mineikienė  (116 kab.) 

Pastaba. Prašymus (lankyti būrelį) atnešti klasės auklėtojui ar būrelio vadovui .
Šiais mokslo metais 
1-8 klasių progimnazijos mokiniams siūlome 
nemokamai lankyti šiuos būrelius: 
Knygos liūdi be savo skaitytojų

           „Aš visada įsivaizdavau rojų       kažkuo panašų į biblioteką“.

                                                  Argentinos rašytojas
                                                    Jorge Luis Borges
  Geros knygos skaitymas – tai lyg susitikimas su mielais, artimais, išmintingais žmonėmis. Vos atsivertęs pirmą knygos lapą, tarsi įsiprašai į svečius – ar neregėton šalin, ar nepažįstamo žmogaus gyveniman – ir lapas po lapo braidai mintimis po džiungles ir šventyklas, narplioji knygos veikėjų laimingą ar skaudų gyvenimą, kartu su jais džiaugdamasis ar užjausdamas ir pasipildydamas savo gyvenimo kasdienybę jų patirtimi. Žinoma, dabar galime vos paspaudus klavišą, iškviesti prieš veidą nušvitusį ir skaityti mirgančio teksto raides. Bet niekas, jokia technika, išradimai nepakeis malonumo, kai skaitoma knyga, įkritusi į tavo delnus ar prigludusi ant kelių, šildo tau rankas, širdį, sielą, gaivina jausmus, lavina išmintį, ugdo protą. 
  Mielas skaitytojau, mokyklos bibliotekos durys šiemet vėl noriai atsiveria, kad visi mylintys knygų skaitymą užsuktų ir išsirinktų naują arba savo mėgstamą knygą.                                                                    
                                                                                                                                                  Bibliotekininkė
Mokami būreliai
Mėgstančių šokti dėmesiui!
   Šokių treniruotės 5-7 metų vaikams vyks pirmadieniais, ketvirtadieniais 16.00-16.45 val.
Pirmasis užsiėmimas prasidės rugsėjo 9 dieną 16 val. Aktų salėje.
   Pažengusiems – šokių treniruotės vyks antradieniais, ketvirtadieniais 17.00-18.00 val. Aktų salėje.
Laukiame Jūsų!

Kvietimas į muzikos būrelius