Žibintų šventė
 Spalio 8-tos dienos rytą vaikai gavo nykštuko Tuko  laišką, kuris kvietė vaikus smagiai pažaisti 
ir surasti jo paslėptą lobį. Vaikai ir mokytojos šventę  pradėjo gamindami žibintus iš stiklainiukų:
juos dažė, dekoravo blizgučiais ir lipdukais, grupėse sekė pasaką „Mergaitė ir žibintas”.
 Vėliau žaidimas prasidėjo nuo laiške nurodytų užduočių vykdymo. Vaikai smagiai šurmuliavo mokyklos koridoriais atrasdami dar nematytas mokyklos vietas ir susipažindami su mokykloje dirbančiais žmonėmis.  Puikiai įvykdė visas užduotėles. 
 Vakare vaikai pasiėmę savo žibintus  keliavo į mokyklos kiemą, kuriame ruseno ugnelės. Priėję arčiau pamatė  Nykštuko Tuko lobį. Vaikučių laukė saldi staigmena.  Atsidėkodami nykštukui už šventę, vaikai užkabino ant medelio  savo spalvintas kepurytes, kurios šildys nykštukus šaltais žiemos vakarais. Į namus visi išsiskirstė su šilumos, bendrumo ir džiaugsmo nuotaikomis.
Smagiausia buvo tai, jog visi atėjome prie lobio… 
Žibintų šventė – būdas visus suartinti, uždegti šiltas ugneles 
ir padovanoti sau bei 
kitiems nuostabių akimirkų.   „Spindulio“ progimnazijoje priešmokyklinėse grupėse  
įvyko graži, šviesi, šilta  
Žibintų šventė.
Plauk kaip žuvelė
Įsibėgėjo trečias „Spindulio“ plaukikų mėnuo. Ir kaip gi jiems
sekasi? Baseine mokiniai ne šiaip taškosi ir linksminasi, o kaip tikri
sportininkai lieja prakaitą. Ir jiems tai labai patinka. Daug mokinių
į baseiną iškeliavo nemokėdami plaukti, o kai kurie ir bijodami
vandens. Štai ką šneka mokiniai šiandien:
„pradžioje labai bijojau, o dabar nušoku į vandenį nuo lieptelio“;
„labai bijojau, o jau plaukiu be lentelės ir net be pagalbos“;
„mokėjau plaukti, bet dabar plaukiu jau greitai“.
Visi labai džiaugiamės mūsų mokinių pažanga. O štai treneriai
pristatė „plaukikų kategorijas“ pagal gebėjimus:
Jūrų arkliukas
• Žvaigždutė – plūdrumo patikrinimas (mažiausiai 7s);
• Burbuliukas – plūdrumo patikrinimas susirietus (mažiausiai 7s);
• Atsispyrimas nuo sienelės (nuplaukti atsispyrus 3m);
• 25 m plaukimas su lentele (greičiau nei per 1 min.);
• Šuolis nuo bortelio ant kojų (tiesus šuolis, nesulenkiant kojų).
Žuviukas
• Atsispyrimas nuo sienelės (5 m nuplaukti neįkvėpus);
• Plaukimas 25 m krūtine (greičiau nei per 3;30 min.);
• Plaukimas 25 m nugara (greičiau nei per 1;15 min.);
• Plaukimas 25 m laisvu stiliumi (greičiau nei per 1 min.);
• Panėrimas iki dugno ir 4 daiktų ištraukimas (žiedai, lazdelės…).
Ruoniukas
• Šuolis nuo bortelio ant galvos;
• Plaukimas 50 m l/st. arba nugara (greičiau nei per 1 min.);
• Nėrimas nuo sienelės (panerti po vandeniu 10 m.);
• Plaukimas 50 m krūtine (greičiau nei per 1;15 min.);
• 200 m distancijos įveikimas nesustojus (laikas neribojamas).
Treneriai pagyrė, kad mūsų mokiniai išties stropūs ir pasibaigus projektui, visi pasieks „Jūrų
arkliuko“ kategoriją, o dauguma ir „Žuviuko“.
Seminaras tėvams ,,Psichoaktyvios medžiagos”
Kviečiame 1-8 klasių tėvelius į seminarą apie psichaktyvias medžiagas. 
Seminaras vyks lapkričio 19 d. 18 val. 105 kabinete. Seminaro lektorė Loreta Juravičienė

„Mano vaikas paauglys: ką turėčiau žinoti apie psichoaktyvias medžiagas (PAM)?“ Alkoholis, tabakas ir kitos šiuolaikinės PAM yra dažnas svečias paauglystėje. Kodėl taip norisi pabandyti? Kodėl ne visi jaunuoliai svaiginasi? Kaip užbėgti problemoms už akių? Kada, kaip ir kokia informaciją pateikti skirtingo amžiaus vaikams? Kokie svarbiausi elgesio principai įtarus, kad paauglys vartoja? Kokią prevencija įmanoma šeimoje? Šie ir dar daug kitų klausimų, bus nagrinėjami paskaitoje. 
Ugdymo proceso, atostogų laikas 2019-2020 m.m.
Atostogos:
 Rudens   -   2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d. 
 Kalėdų   -    2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d. 
 Žiemos   -   2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d. 
 Velykų     -   2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d. 
Ugdymo proceso trukmė:   
    1-4 klasių mokiniai mokosi 35 savaites arba 175 ugdymo dienas. 
(palyginimui: 2016-2017 m. m. mokėsi 32 savaites). 
    Mokslo metai 1-4 kl. baigsis birželio 5 d.
  5 – 8 klasių mokiniai mokosi 37 savaites arba 185 ugdymosi dienas. 
(palyginimui: 2016-2017 m. m. mokėsi 34 savaites)
     Mokslo metai 5-8 kl.  baigsis birželio 19 d. 
Penktokų adaptacija
  Adaptacija – procesas, kurio metu siekiama įveikti prieštaravimus tarp mokinio ir naujos mokymosi aplinkos.
   Rugsėjis – penktokams adaptacijos mėnuo: mokytojai stebi jų integraciją į ugdymo procesą, klasių vadovai – nuolatos bendrauja su mokiniais individualiai, siekdami išsiaiškinti iškilusius sunkumus. Pagalbos mokiniui specialistai, administracija taip pat stebi ir domisi, kaip jiems sekasi, reikalui esant bendrauja su tėvais.
   Pasibaigus rugsėjui buvo atliktos mokytojų, klasės vadovų, mokinių apklausos, kad įsitikintumėme, jog adaptacijos laikotarpis praėjo sėkmingai ir kad mokiniai galėtų integruotis į pagrindinio ugdymo pirmos dalies programą.
       Apklausos rezultatai parodė, kad klasių vadovai skyrė ypatingai didelį dėmesį savo auklėtiniams ir net 97 proc. respondentų įvardino gerus tarpusavio santykius. 83 proc. mokinių nurodė, jog turi bent vieną gerą draugą (-ę) savo klasėje. Mus ypatingai džiugina tai, kad 77 proc. mokinių savo klasę vertina kaip draugišką ir 10 proc. kaip labai draugišką.
       Iš anketų taip pat pavyko sužinoti, kad yra mokinių, kurie po pamokų jaučiasi pavargę – 54 proc., todėl dalykų mokytojai bendradarbiaudami tarpusavyje turėtų aptarti mokymosi krūvį.    
        Smagu, kad 51 proc. mokinių džiaugiasi būdami penktokais, o kiek daugiau nei trečdalis, t.y. 39 proc. norėtų būti šeštokais.    
       Džiugu, kad penktokų adaptacija sėkminga.                                                                                                                                  Linkiu visiems kuo geriausios sėkmės!  
   Mokyklos psichologė Raminta Beinerytė
5 klasių mokinių projektas „Shuriken“
Po rudens atostogų sugrįžę penktų klasių mokiniai technologijų
pamokose pradėjo gaminti įspūdingą, spalvingą, įdomų žaislą
„shuriken“. Šis žaislas dažniausiai yra matomas multiplikaciniuose
filmuose, kuriuose pasakų herojai naudoja įvairiuose žaidimuose.
Žaislas „shuriken“ yra sudarytas iš trijų smailėjančių trikampių
sujungtų į bendrą visumą.
Technologijų pamokose mokiniai išmoko nupiešti žaislo formą,
po to vyko kūrybinė užduotis – nuspalvinti plokštumas. Labai svarbu
susikaupti ir tiksliai nubrėžti pagrindines linijas, nes turi būti balansas.
Jeigu linijos kreivos, tai žaislas skrenda kreivai ir sunku pataikyti į
taikinį. Kai mokiniai išmoko nupiešti pagrindinę formą, tai ant
faneros paviršiaus perpiešė „shuriken“ piešinį. Su siaurapjūkliu
išpjauti formą buvo nesudėtinga, tačiau daug susikaupimo ir
dėmesio reikėjo atliekant briaunų aštrinimo procesą. Čia labai svarbu lygiai, tiksliai, tvarkingai
užaštrinti trikampių briaunas.
Mėgstamiausia mokinių darbo dalis – plokštumų spalvinimas. Gražiausiai ir išskirtinai
kūrybiškai žaislus nuspalvino 5B klasės mokiniai Danielius ir Arijus.
Po dviejų pamokų darbo lapkričio 12 d. visose penktose klasėse vyko varžybos. Mokiniai iš
eilės į taikinį mėtė žaislą po penkis kartus. Daugiausia taškų surinko 5A klasės mokinys Ainius – 40
taškų, o 5B klasės mokiniui Einorui vieno metimo metu pavyko žaislo kampus pataikyti į du
devintukus. 5C klasėje nugalėtoju tapo Matas. Žaidimo organizavimas ir mėtymo procesas
mokiniams padovanojo daug teigiamų emocijų ir įspūdžių. Technologijų pamokose penktų klasių
mokiniai dar gamins medinius sukučius (vilkelis) ir lauko žaidimą – žiedus.
Mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarka
Antrokai vieną dieną studentavo !?
    Miestas mokiniui – tai ne tik jį supantys objektai ir vykstantis eismas. Tai vieta, kurioje verda gyvenimas. O koks gi gyvenimas kunkuliuoja studentų miestelyje „Saulėtekis“? Spalio 25 d. per Vilniaus pažinimo dieną 2a klasė svečiavosi „Saulėtekyje“. Kelionės tikslas buvo supažindinti mokinius, kas yra studentas, studijos ir universitetas. Skatinti mąstyti apie mokslo svarbą, suvokti ir domėtis profesijomis, mokinti svajoti. Vedini žemėlapių, tarsi nuo žemės atitrūkę, mokiniai susipažino su vietove, kurią valdo studentija. Kelionės kulminacija buvo apsilankymas Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto didžiojoje auditorijoje. Mokiniai dalyvavo paskaitoje, vedė diskusiją, kuo skiriasi ir kuo panaši jų klasė į auditoriją ir kas gi yra ta paskaita. Vėliau būsimi studentai parašė laišką sau „Mano svajonė“. O apie savo studijas ir gyvenimą jų metu pasidalino mūsų mokyklos sveikatos priežiūros specialistė Marta Vitienė ir linksmai visus nuteikęs mokinio senelis humanitarinių mokslų daktaras, docentas Sigitas Sunelaitis. Mokiniai liko sužavėti ekskursija ir išreiškė norą aplankyti daugiau universitetų.
Pagalba sau įveikiant nerimą
    Kankina nerimas, kuris trukdo kasdienėje veikloje ? 
Nuolat patiriate panikos atakas. Nežinote kaip sau padėti ? 
Išbandykite pirmąją Lietuvoje nemokamą interaktyvią programėlę “RAMU“. Ji sukurta profesionalių psichologų ir 
remiasi mokslininkų ir praktikų sukauptomis žiniomis apie 
panikos atakas.  Programėlę sudaro šios pagrindinės funkcijos: 
SOS, edukacinė, apie mitus ir pratimai padedantys 
nusiraminti nerimo metu.
Parsisiųsti ir išbandyti galite naudodami:
App Store
arba Google Play
Svečiuose pas gaisrininkus
Pažinti savo miestą yra labai svarbu. Dažniausiai
gražiausios ir įdomiausios vietos, kurias galima aplankyti
yra visai šalia. Spalio 25 dieną mūsų mažiausieji „
Spinduliukai“ dalyvavo mokyklos organizuojamoje
Vilniaus pažinimo dienoje ir keliavo į šalia mokyklos
įsikūrusią Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
1-osios komandos būstinę.
Tokios profesijos kaip gaisrininkas, policininkas, gydytojas
vis dar populiarios mažųjų tarpe. Visus sužavėjo
uniformuoti gaisrinės pareigūnai, kurie pasitiko vaikus.
Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 1-moji komanda yra seniausia mūsų mieste ir turi savo
istoriją bei tradicijas. Didelį įspūdį visiems paliko gaisrinės automobiliai ir juose esanti įranga. Vaikai
turėjo progą pakelti ir palaikyti įrankius, kuriais naudojasi gaisrininkai gelbėdami žmones, matavosi
gaisrininkų šalmus ir netgi sėdėjo gaisrininkų mašinoje. Ekskursijos metu daug dėmesio buvo skirta
saugiam elgesiui su ugnimi, ant ledo, vandenyje.
Dėkojame visam Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 1-osios komandos kolektyvui už puikią
ekskursiją ir už tai, kad dažnai rizikuodami savo gyvybėmis gelbėja žmones.