“Drąsūs, stiprūs, vikrūs” varžybos
Sveikiname 
“Spindulio” progimnazijos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“  komandą, Vilniaus miesto pradinių klasių  varžybose iškovojusią II vietą. 
   Vasario 9 d. baigėsi Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių Olimpinio festivalio „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ estafečių varžybos, kuriose sėkmingai dalyvavo “Spindulio” progimnazijos ketvirtokai. Varžybos vyko dviem etapais. Pirmasis – pogrupių etapas. Mūsų komanda, nugalėjusi Sietuvos progimnazijos ir Puškino gimnazijos komandas, pateko į finalines varžybas. Mokiniai varžėsi 8-niose estafetėse: „Pralįsk pro lanką“, „Grindų riedulio slalomas“, „Bulvių sodinimas“, „Kamuoliukų pernešimas“, „Šuoliukai per lanką“, „Krepšininko“ estafetė, Šuoliukai per šokdynę“ ir „Greičio“ estafetė. Finalinėse varžybose (Balsių progimnazijoje) “Spindulio” progimnazijos komanda rungtyniavo su Žėručio pradinės mokyklos ir darželio – mokyklos “Lokiukas” komandomis. Po įtemptos kovos ir daug emocijų, užimta garbinga II -oji vieta. Komanda apdovanota II vietos taure ir diplomu, visi mokiniai – II laipsnio diplomais ir medaliais. Mokyklai  skirta sportinio inventoriaus: rankinio ir tinklinio kamuolių, sportinių kopėtėlių.  Vicečempionų komandoje rungtyniavo 4a ir 4b klasių mokiniai: Rusnė M., Greta M., Miglė B., Lina Ch., Ivana M., Estela M., Adelė P., Milda P., Elinora V., Agnė A., Viltė M., Ąžuolas K., Šarūnas V., Matas P., Jokūbas L., Džiugas M., Adomas R., Jonas V., Tajus M., Joris S. ir Jokūbas Š. 
Komandą varžyboms ruošė fizinio ugdymo mokytoja Rasa Buzienė.
Civilinės saugos pratybos
    Vasario 3 d.  mokykloje vyko civilinės saugos praktinės evakuacinės pratybos.  “Spindulio” progimnazijos priešmokyklinių grupių vaikai, mokiniai, mokytojai ir kiti darbuotojai iš mokyklos evakavosi per 5 minutes! Evakuacinių pratybų tema – sprogmuo mokyklos valgykloje. Tikslas – užtikrinti tikslius veiksmus, saugų mokinių, mokytojų ir kitų darbuotojų evakavimąsi. Gavus pranešimą apie neaiškų paketą valgykloje, nuskambėjo garsinis perspėjimo signalas, kurį privalo žinoti kiekvienas “Spindulio” bendruomenės narys – 5 skambučiai 2 sekundžių intervalais. Apie  padėtą sprogmenį buvo nedelsiant pranešta trečiajame aukšte įsikūrusiai “Saulės” privačiai gimnazijai. O toliau viskas vyko griežtai pagal veiksmų planą.. Mokiniai, lydimi mokytojų, kolonomis pajudėjo link avarinių išėjimų. Atsakingi darbuotojai patikrino, ar mokyklos patalpose neliko mokinių ir kitų asmenų. Evakuacija praėjo sklandžiai, mokiniai vykdė mokytojų nurodymus ir elgėsi drausmingai. Atšaukus tariamą pavojų, visi grįžo į savo mokymosi ir darbo vietas.
SUP mokinių projektas „Legenda apie Vilniaus pilį“
Dėl naujų pokyčių poveikio gyvenimo kokybei bei aplinkai, kurie įtakoja
visas gyvenimo sritis, nelieka nepastebėti ir iššūkiai bei naujovės švietimo
sistemai ir mokyklai, jos bendruomenei. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymu, kuris pabrėžia lygių galimybių principą, visi
vaikai, tiek turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, tiek jų neturintys, turi
lygias teises mokytis bendrojo ugdymo mokykloje. Specialiųjų ugdymosi
poreikių vaikų ugdymą bendrojo ugdymo mokykloje apibūdina įtraukties
sąvoka. Įtraukiojo ugdymo sistema jungia bendrąjį ir specialųjį ugdymą į
lankstų ugdymo modelį, kuriame bendrojo ir specialiojo ugdymo sistemos
neišnyksta, bet veikia papildydamos viena kitą.
„Spindulio“ progimnazijoje plėtojama įtraukiojo ugdymo kultūra. Vaiko
gerovės komisijos darbas, visų mokyklos pedagogų ir mokinių tėvų bendravimo ir
bendradarbiavimo praktika didina mokinių įsitraukimą į mokymąsi ir lemia didesnę mokinių,
turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymosi sėkmę.
Vasario mėnesį „Spindulio“ progimnazijoje vyksta 1-4 klasių mokinių, turinčių specialiųjų
ugdymosi poreikių projektas „Legenda apie Vilniaus pilį“ (sumanytoja specialioji pedagogė,
logopedė J. Vasilevskienė). Projekto tikslas – skatinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius
domėtis lietuvių literatūra, Lietuvos istorija, plėtoti pažintinę, alternatyviąją komunikavimo, meninę
kompetencijas. Specialiųjų pratybų metu mokiniai susipažino su V. Mozūriūno kūryba. Klausėsi
eilėraščio „Legenda apie Vilniaus pilį“ raiškiojo skaitymo. Pasirinko patikusią ištrauką, ją nurašė
(nukopijavo) ir savarankiškai pasirinkę įvairią techniką iliustravo. Mokinių darbai susegti į knygą.
Visi projekto dalyviai apdovanoti Padėkomis.
Kelionė į Linksnių šalį
Kas mokosi „Spindulio“ progimnazijoje? Suprantama, Spinduliukai.
Būtent apie Spinduliuko kelionę į Linksnių šalį vasario 8 dieną 4a klasės
mokiniai kūrė pasakojimą su lietuvių kalbos mokytoja Neringa Kaselyte.
Pirmiausia visi vieningai sutarė, kokį vardą keliauninkui duoti, kuriose
šalyse Spinduliukas jau lankėsi. Po to sumanieji patarėjai diskutavo,
kokius daiktus reikėtų pasiimti į kelionę. Kurdami ketvirtokai taip pat
vardijo kelionėje sutiktus linksnius, minė mįsles, atsakinėjo į brolių
linksnių užduotus klausimus. Spinduliukui grįžus į namus, dvi
komandos sugalvojo ir pasakojo, kokį sapną Spinduliukas galėjo
sapnuoti prisimindamas savo dienos įspūdžius.
Tai buvo smagi pamoka pagal projektą „Kelionė į 5-ą klasę“. Norisi
palinkėti, kad būsimieji penktokai ir toliau būtų tokie žingeidūs ir
kūrybingi.
Sveikiname raštingiausius trečių ir ketvirtų klasių mokinius!
„Spindulio“ progimnazija dalyvauja Vilniaus miesto 3-4
klasių mokinių diktanto konkurse „Mažųjų diktantas“.
Konkurso tikslas – ugdyti taisyklingo rašymo įgūdžius,
domėjimąsi ir pasididžiavimą savo gimtąja kalba, sudaryti
galimybes gabių mokinių saviraiškai.
Vasario mėnesio pirmą savaitę mokykloje surengtas
konkurso „Mažųjų diktantas“ I etapas. Trečių ir ketvirtų klasių
mokiniai rašė diktantą savo klasėse. Klaidų nepadarę mokiniai
buvo pakviesti rašyti antrą diktantą. Šįkart diktantas buvo ir ilgesnis, ir sunkesnis. Geriausiai
diktantą parašė 3b klasės mokinys Lukas Kvakšys (mokytoja J. Vasilevskienė) ir 4b klasės mokinė
Ivana Makauskaitė (mokytoja D. Petruškienė). Sveikiname I etapo nugalėtojus ir linkime sėkmės
atstovaujant „Spindulio“ progimnazijai Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių diktanto konkurse
„Mažųjų diktantas“, kuris vyks vasario 28 d. Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijoje.
„Smalsučiai“ atrado „skaičių magiją“!
Mokymas susietas su supančia aplinka bei realiu gyvenimu, įtraukiančiu mokinius į aktyvią praktinę
ir kūrybinę veiklą, ugdant kritinį mąstymą bei problemų sprendimo gebėjimus, visuminį požiūrį į
pasaulį stiprina mokinių mokymosi motyvaciją, nuo kurios priklauso mokinių pasiekimai ir pažanga.
Patirtinis mokymas(is) puikiai atliepia visas esmines šiuolaikinio mokymo(si) organizavimo
nuostatas ir siejasi su kitomis šiandien aktualiomis mokymo(si) strategijomis, tokiomis kaip
mokymas(is) bendradarbiaujant, reflektyvus, konstruktyvus, įrodymais grįstas, autentiškas,
probleminis mokymas(is).
„Spindulio“ progimnazijoje jau trečius metus atrasti ir džiaugtis pažinimu kviečia neformaliojo
ugdymo būrelis „Smalsutis“ (vadovė mokytoja J. Vasilevskienė). Užsiėmimų metu dėmesys
skiriamas patirtiniam, patyriminiam, probleminiam mokymui(si).
Pastarųjų užsiėmimų metu mokiniai sprendė galvosūkius, mokydamiesi įžvelgti skaičių sekų
dėsningumus. Atliko matematinius veiksmus, kurie kiekvienam būrelio dalyviui padėjo pasijausti
tikru „skaičių magu“.
Susidomėjote? Užsukite antradienį po 5 pamokų į 218 kabinetą.
Augu sveikas ir stiprus
Mūsų mokykla jau daugelį metų dalyvauja ,,
Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų
vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“
programoje. Šia programa siekiama paskatinti
vaikus vertinti vaisių ir daržovių naudą, padidinti
suvartojamų pieno bei pieno produktų dalį vaikų
mityboje bei įdiegti vaikams supratimą apie jų
teigiamą poveikį sveikatai. pradinių klasių
mokiniams nemokamai dalijamas pienas ir jo
gaminiai (jogurtas, sūris) bei obuoliai, morkos ir obuolių sultys. Visi produktai ekologiški arba
pagaminti pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą.
Tyrimai rodo, kad taisyklingos mitybos įpročiai formuojasi jau vaikystėje. Vaikai noriai geria
pieną. Jie žino, kad jame yra daug baltymų, kurie būtini vaikų augimui, kalcio, kad kaulai ir dantukai
būtų sveiki. Morkos svarbios akims ir odai. O apie obuolius sakoma ,,Obuolys per dieną – sveiką
padaro kiekvieną“, ,,Obuolys į namus – liga iš namų“.
Vaikai labai kūrybingi. Kokių tik darbelių nepadaro iš jogurto indelių ir obuolių sėklyčių.
Džiaugiamės, kad mokykla dalyvauja šioje programoje ir mūsų vaikai auga stiprūs ir sveiki.
Vasario 7-oji-saugesnio interneto diena
2023 m. vasario 7 d. daugelyje pasaulio šalių bus minima jau 20-oji Saugesnio interneto diena!
Dienos tikslas – atkreipti dėmesį į aktualius skaitmeninius iššūkius, skatinti saugesnį naudojimąsi internetu ir skaitmeninėmis technologijomis. Šių metų akcijos šūkis – Kurkime geresnį internetą kartu! Lietuvoje įvairios šviečiamosios saugesnio interneto veiklos vyksta visą savaitę – tam skirta Saugesnio interneto savaitė. 
Spindulio progimnazijos spindulėliai
   Monika Rimšaitė (7c kl.)  

   Monika. Žmogus po gobtuvu. Dažnai ją mokykloje galima matyti tokią. O kas ji per žmogus savo viduje? Atsakyčiau – mėlyna, o gal daugiau raudona…Drąsi, užsispyrusi, ambicinga…Mėgsta tapyti drąsiai, netelpa į standartinį A3 lapą. Jos darbai pilni emocijos, jausmo, ieškojimų. nesibaigianti kelionė ,,Spalvų“ jūra. Čia gausu įvairių potėpių, eksperimento. Atrodo tuoj tuoj viskas išlips, išsilies, išbyrės į natūralią erdvę. Tai taip įtikinama. Pasidžiaukime jos darbais ir palinkėkime tolimesnio gražaus, kūrybinio kruizo. Tai dar vienas mūsų mokyklos spindulys.
    Emilija Štaudytė (7a kl.)   

 …tiek susikaupimo, dėmesio detalei, toks atsargumas, atrodo viskas iš plono porceliano. Pasakojimas didelis, platus, įdomus. Dažnai mokinius prašau pamokoje parašyti rašinėlį vaizdu. Emilija puiki pasakotoja. Istorijos pilnos, turtingos, įdomios, vedančios stebuklingu keliuku į fantastikos šalį. Tai mūsų  mokyklos spindulys. Spalvotas, šildantis kitus ir kviečiantis sekti  jo pėdomis per užburtą dailės pasaulį. Mėgaukimės 7a Emilijos Štaudytės darbų paroda.      
E.Štaudytės  ir M.Rimšaitės darbai eksponuojami mokyklos I aukšto fojė. 
Kviečiame apsilankyti.
Proto mankšta būsimiems penktokams
Apie tai, jog reguliariai mankštindamiesi esame sveiki ir turime daugiau energijos, turbūt nesiginčys niekas. Tačiau, ar kada susimąstėme, jog palaikyti „gerą“ formą būtina ir mūsų smegenims. Tiesą sakant, nors jos sudaro vos 2 proc. viso kūno svorio, tačiau reguliuoja visus mūsų atliekamus veiksmus. Mokslininkai įrodė, jog neduodami smegenims naujos neįprastos veiklos, kenkiame savo intelektui.
    Mūsų mokykloje, tęsiant projektą ,,Kelionė į 5-ą klasę” lietuvių kalbos mokytoja Sonata Pušinskienė pakvietė 4c klasės mokinius naujai veiklai. Ketvirtokai susipažino su rebusais, jų kilme ir atsiradimo istorija, aptarė aktualumą šiomis dienomis. Mokiniai nustebo, jog trumpinius, užkoduotus po raidžių ir skaičių simboliais, aktyviai naudoja vyresnių klasių mokiniai, susirašinėdami sms žinutėmis tarpusavyje. Rebusai naudojami pamokos įtvirtinimui, ir kartojimui, įgytų žinių taikymui kaip interaktyvus mokymosi metodas. Būsimieji penktokai nekantravo susipažinti su pagrindinėmis rebusų kūrimo taisyklėmis ir patys norėjo išbandyti naują veiklą, savotišką žaidimą, kuris primena šnipinėjimo programą.
   Būsimieji penktokai „laužė“ galvas, spręsdami užkoduotas mįsles ir patarles. Susikaupę žaidė loginį žaidimą, pasikartojo galūnių rašybos taisykles, leksines raiškos priemones, dalijosi savo patirtimi apie įmintų mįslių paukščių rūšis, gamtos reiškinius. Skatinant mokinių domėjimąsi šiuo interaktyviu mokymosi metodu, paskelbtas konkursas. Mokiniai, kurie patys sukurs rebusus, bus apdovanoti, o savo kūrybiniais darbais galės pasidalinti su visa mokyklos bendruomene per „Spindulio TV“. Pasibaigus pamokai mokiniai pakviesti įsivertinti savo dalyvavimą pamokoje. Ketvirtokai dėkojo ir džiaugėsi nauja veikla ir patikino, jog sprendžiant rebusus smegenys „įtemptai“ mankštinosi ir „augino“ raumenis. 
    Puiku! Pamokos tikslas įgyvendintas su kaupu! Iki pasimatymo, ketvirtokai, penktoje klasėje!
Pamoką organizavo 
lietuvių kalbos mokytoja Sonata Pušinskienė