Seminaras mokytojams
9.00-10.30 
Savižudybių problema Lietuvoje. Mitai ir faktai apie savižudybes. Mokyklos vaidmuo savižudybių prevencijoje.
10.30-10.45  
 Kavos pertrauka 
10.45-12.15
Savižudybių psichologija. Vaikų ir jaunimo savižudybių ypatumai. Savižudybės rizikos veiksniai. Savižudybės rizikos vertinimas mokykloje. 
12.15-12.45 
Pietų pertrauka 
12.45-14.15  
 Savižudybės rizikos ženklai. Pirminė pagalba nusižudyti ketinančiam žmogui.
14.15-14.30  
 Kavos pertrauka 
14.30-16.00 
Būtina pagalba po mokykloje įvykusios savižudybės. 
Psichologinės pagalbos galimybės Lietuvoje.      

Lektorė SPPC krizių valdymo 
konsultantė Nijolė Sturlienė
2014 m. sausio 3 d. mokykloje vyko seminaras
 ”Savižudybių prevencija mokykloje” 
(projekto “Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra”, II etapas)
PROGRAMA
Kalėdų belaukiant
Artėjant šventėms, būrelio ,,Kulinarijos paslaptys” mergaitės
technologijų kabinete mokėsi kepti kūčiukus, prisiminė, kokius
patiekalus ruošia Kūčių stalui namuose. Kalėdinė nuotaika, švenčių
laukimas, noras gaminti pačioms, noras pavaišinti savo gamintais
kepiniais draugus, mokytojus vertė mergaites atsakingai maišyti
mielinę tešlą, gaminti ir kepti kūčiukus. Smagu, kad žinias ir įgūdžius
gautus būrelio užsiėmimuose, mokinės pritaiko namuose kepdamos
skanėstus tėveliams.
Būrelio ,,Kulinarijos paslaptys” užsiėmimuose mergaitės išmoko
iškepti sausainius, dalyvavo ,,keksiukų karuose”. Pirmiausia jos
ieškojo įvairiausių keksiukų paruošimo receptūrų, o iškepusios –
keksiukus ragaudavo ir nuspręsdavo, kurios grupės kepiniai
skaniausi.
Kviečiu į būrelio užsiėmimus kiekvieną ketvirtadienį per 7-8 pamoką.
Su šv. Kalėdom!
Gerai, kad yra tokios šventės, 
kai sustoji, Žmogau, metų slenksty… 
Kitaip bėgtume, bėgtume, bėgtume… 
Gerai, kad yra tokios šventės, 
kai gyvus savuosius pamatom, 
paklausiam, pažiūrim, išklausom… 
Gerai, kad yra tokios šventės,
kai Viltį ar Pradžią nupaišom, 
kai rytą nubudę sušunkam: Sulaukėm! 
Et, gerai, kad yra tokios šventės, 
kai sielą ir kūną palepinam…šventėm… 

Šiltų namų, brangių žmonių, sveikatos Jums visiems! 
O visa kita – lai atneša Kalėdų senis…
                                                              Vilija Mozurienė

                                                                  2013-12-24
“Spinduliui” 35-eri
     Spindulio” pagrindinės mokyklos 35-metį prisimenant…

     Vilniaus “Spindulyje” š. m. gruodžio 13 d. pirmąkart buvo atšvęstas grandiozinis mokyklos jubiliejus, kokio nebuvo per visus tuos metus. Renginyje dalyvavo daug svečių: pirmasis (47-osios vidurinės) mokyklos direktorius, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras P. Tupikas; Karoliniškių seniūnė V. Gedminaitė; Šalčininkų raj. Butrimonių pagrindinės mokyklos direktorė V. Žutautienė; Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos direktorė V. Strimaitienė; Vilniaus Pliaterytės progimnazijos direktorė O. Subačienė; Vilniaus M. Mažvydo progimnazijos direktorius E. Manelis; Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos direktorė D. Slepakovienė; Vilniaus lopšelio-darželio “Rytas” direktorė J. Ylienė bei direktorės pavaduotoja E. Šiškienė.
       Jubiliejaus proga mokyklos bendruomenę sveikino atstovai iš Vilniaus Karoliniškių gimnazijos, muzikos mokyklos, “Saulės” privačios gimnazijos, Šalčininkų raj. Dieveniškių “Ryto” vidurinės mokyklos, Vilniaus darželio-mokyklos “Žiburėlis”, Vilniaus lopšelio-darželio “Delfinukas”. 
       Tėvų vardų pasisakė A. Vasiljevienė, buvusių mokinių vardų poetas, tarpdisciplininių menų kūrėjas J. Žėkas. O svarbiausias akcentas buvo tai, kad mus pagerbė ir pasveikino, pasakydamas šiltą kalbą, švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius Gintaras Alfonsas Petronis, švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės Ana Lapajeva, Jūratė Vilkončienė, Birutė Vaitiekūnienė.
         Direktorės V. Moruzienės akys džiaugėsi, spinduliavo laime, matydamos pirmuosius buvusius šios mokyklos mokytojus, pirmąjį direktorių, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą P. Tupiką, buvusius mokinius, tėvelius ir svarbiausius šiandieninės mokyklos dalyvius: mokytojus ir mokinius. Daugelio dalyvių akyse matėsi džiaugsmo ašaros, kadangi kai kurie nebuvo susitikę daugelį metų.
        Direktorė paminėjo, jog mokykla išgyveno įvairius laikotarpius: gimusi sovietmetyje, brendusi Sąjūdžio, istorinio lūžio metu, šiandien Nepriklausomoje Lietuvoje džiaugiasi savo buvimu, pasiekimais, ryžtu, įdomiais ir gražiais sprendimais. 
      Renginyje dainavo, vaidino ir šoko mokytojai, mokiniai, įspūdingai pasirodė tėvo ir dviejų dukterų Moisiejenkų šeima. 
      Visa bendruomenė jaudinančiai sugiedojo V. Kudirkos “Tautišką giesmę” bei mokyklos himną. Mokiniai parodė savo sugebėjimus, išugdytus per mokymosi metus. Jie tai darė iš visos širdies. Didelį AČIŪ direktorė pasakė mokytojams, kurie prisidėjo prie šio renginio, daug dirbo su mokiniais (kas puošė mokyklą, kas rengė vaikus dainuoti, šokti, kas rinko nuotraukas, koregavo tekstus, kas kūrė scenarijų, kas vedė renginį): O. Baublienei, L. Gubanovienei, D. Namirskienei, I. Vaitkuvienei, N. Vaitiekūnienei, Z.  Bagdonavičienei, B. Gudauskienei, R. Petrikienei, K. Andrijevskiui ir kitiems. Svečiai linkėjo mokytojams ir mokiniams puoselėti, branginti mokyklą. 
       Toks nepakartojamas renginys paliko neišdildomų įspūdžių. Tikimės, kad jis buvo pirmas jubiliejinis, bet ne paskutinis, kurį palaikė svečiai, mokytojai, mokiniai ir visa bendruomenė.
        Linkime sau toliau tobulėti, ugdyti jaunąją kartą, išsaugoti tai, ką turime visos bendruomenės pagalba.
                                                                               Lietuvių kalbos vyr. mokytoja Rasa Čeplinskienė
2013 metų gruodžio 13 dieną
mokykloje vyko 35-mečiui skirti
renginiai, parodos…Šventę
pasitikome labai pasipuošę…
Ačiū visiems dalyvavusiems:
svečiams, mokiniams,
mokytojams, surengusiems
puikią šventę.
SVEIKINIMAI IR PADĖKOS
DĖKOJAME VISIEMS DALYVAVUSIEMS IR 
SURENGUSIEMS GRAŽIĄ MŪSŲ MOKYKLOS ŠVENTĘ!
MOKYKLOS ADMINISTRACIJA
Pradinukai šv. Kalėdas pasitinka ,,Lėlės teatre”
Šventinę, gruodžio 20 dieną, mokyklos antrokai ir priešmokyklinukai su savo mokytojomis vyko į
,,Lėlės“ teatrą, kur žiūrėjo nuotaikingą kalėdinį spektaklį ,,Baltos pasakos“. Po muzikinio spektaklio
vaikus pasitiko Snieguolė ir Kalėdų senelis su dovanomis. Visi šoko, žaidė, deklamavo eilėraščius
apie žiemą. O kiek buvo džiaugsmo, gavus dovanėles! Šventę vaikams primins ne tik dovanos, bet ir
nuotraukos su seneliu Kalėda ir Snieguole.
Seminaras ,,Viešasis kalbėjimas”
Gruodžio 16 dieną 8-10 klasių
mokiniai dalyvavo seminare ,,
Viešasis kalbėjimas” – lektorius
Mindaugas Vidugiris. Mokiniai
galėjo ne tik išbandyti savo
oratorinius gebėjimus, bet ir
daugiau sužinojo apie neverbalinį
bendravimą, kūno kalbą.
Įdomiausia seminaro dalis –
praktiniai užsiėmimai.
Seminarą organizavo karjeros ugdymo koordinatorė, muzikos vyr.mokytoja Lina Gubanovienė.
Mokytojų metodinės veiklos paroda, skirta mokyklos 35-mečiui
       Įdomiai sutvarkytus, papildytus nuotraukomis ir dokumentais metodinės veiklos segtuvus pateikė mokytojai: 
       Technologijų, dailės mokytojų I. Vaitkuvienės ir D. Namirskienės projektai: „Rudens gerybių paradas“,„Naujametinės ir kalėdinės nuotaikos kūrimas mokykloje“, mokyklos apipavidalinimas integruotiems projektams „Sveika, Europa“ ir „Lietuva šimtmečiams bėgant“ ,„Bulviagalvių šventė“,  mugė „Pirk prekę lietuvišką, pagamintą „Spindulyje“ (D. Namirskienė), „Buitinių atliekų panaudojimas mokinių darbeliuose“ (D. Namirskienė), amatų diena „Siuvėjai“ (D. Namirskienė), kulinarinių gaminių receptūros „Riešutėlis“ (D. Namirskienė), 10) „Gaidžio metai“ (I. Vaitkuvienė), „Užgavėnės”(I. Vaitkuvienė), „Ledo rūmai“ (I. Vaitkuvienė).
       Matematikos mokytojos R. Kliučinskienės projektai: mokyklos integruotų projektų – „Viduramžių kultūra ir mokslas“, „Senovės Egipto ir senovės Graikijos kultūra, mokslas ir šventės“, „Sveika, Europa“, „Lietuvos švietimo kaita“, mokslo dienos ir atviros pamokos, renginio „Matematikos pasaulyje“ ,Vilniaus m. mokyklų mokytojams, integruoto projekto „Kelionė į penktą klasę“ atviros matematikos pamokos ketvirtų klasių mokiniams „Matematikos šaly pamatyti tu gali…“, matematikos varžytuvės „Pažaiskime su matematika“ , mokyklinės matematikos olimpiados, projektai „Apskritimas”, „ Skaičiaus Pi diena“, mokinių kūrybiniai darbai „Senovės egiptiečių skaičiai“, „Matematika ir poezija“, „Geometrinės figūros ir dailė“, „Seniausios trupmenos“, „Trupmenos ir muzika“, „Simetrija“, „Piešiniai koordinačių plokštumoje“, auklėjamosios klasės metraštis.
        Pradinių klasių mokytojos J. Kurlavičienės popamokinės veiklos medžiaga: laikraštuko „Mūsų mokykla“ , leidžiamo nuo 2009 m.  numeriai, dramos būrelio „Aitvaras“, pastatytų spektaklių „Pirštinė“, „Nelaimingas voriukas“, „Kaip ežiukas kailį keitė“, „Pelenė“, „Katinėlio ir gaidelio trobelėje“, „Dideli ir maži stebuklai“, „Lapė gudragalvė“, „Kiškių nuotykiai prieš Naujuosius metus“, „Prieš Kalėdas“ aprašymai, nuotraukos.
        Pradinių klasių  mokytojų V. Bagdonienės, M. Martinkėnaitės, J. Kurlavičienės, J. Mineikienės organizuoti renginiai, projektai – 3,4 kl. mokinių matematikos olimpiada „Skaičių skaičiai“, projektas „Aš – pirmokas“, 1-4 kl. dailyraščio konkursas „Dailiai rašo mūsų rankytės“, 3-4 kl. viktorina „Dainuoju Lietuvai“.
        Įdomi istorijos mokytojos N. Vaitiekūnienės pateikta medžiaga: auklėjamosios klasės metraštis, įvairių renginių, skirtų paminėti Lietuvos kariuomenės,  Lietuvos nepriklausomybės dieną, medžiaga – „ Istorinės karinės dainos konkursas“ (nuo 2005 m.), „Vasario 16-ai artėjant“ ir kt.
       Pradinių klasių mokytojos V. Baranauskienės, geografijos – L. Mažukėlės, fizikos – R. Goberienės  įvairūs renginiai mokykloje.
        Informatikos mokytojo M. Gerybos veikla – informacinių technologijų ir dailės projekto „Kompiuteriniai žaidimai“ mokinių kūrybiniai darbai.
        Mokyklos metodinė taryba dėkoja visiems mokytojams už pedagoginės darbo patirties sklaidą, dalykinių ir metodinių naujovių diegimą ir nuoširdų darbą su mokiniais. Linkime ir toliau tobulinti savo veiklą ir skleisti ją mokyklos bendruomenei.

                                                                                                Parengė mokytojų Metodinės tarybos 
                                                                                                             pirmininkė Rima Kliučinskienė
Nuo 2013 -12-12 d. mokykloje II aukšto foje veikia “Spindulio” pagrindinės
mokyklos mokytojų metodinės veiklos darbų ekspozicija, skirta mokyklos
35-mečiui. Parodoje pateikti mokytojų metodinių ratelių: pradinio ugdymo,
lietuvių, užsienio kalbų, tiksliųjų ir gamtos mokslų, socialinių mokslų, menų ir
kūno kultūros, specialiojo ugdymo metraščiai, kuriuose kaupiama kiekvienos
grupės organizuojamų renginių, projektų, olimpiadų, konkursų, parodų,
integruotų atvirų pamokų ir kita metodinė medžiaga nuo 2001 m.
Taip pat parodoje mokytojai pristatė kitą įvairią metodinę, projektinę, klasių
vadovų veiklą, mokytojų
išleistas knygos. Parodą
organizavo mokytojų Metodinė
taryba.
Pilietiškumo pamoka mokiniams
2013 m. gruodžio 13 d. 5-10 klasių mokiniams vyko pilietiškumo pamoka. Ją vedė buvęs “Spindulio”
mokyklos (buv. 47 vid.) mokinys, poetas Julius Žėkas. Jis pristatė instaliaciją “Tautiška giesmė”.
Mažųjų dailininkų kūryba
Pradinukai mėgsta ne tik smagiai dainuoti, šokti, sportuoti, bet ir moka dailiai piešti. Antrokai
savo meninius sugebėjimus parodė dalyvaudami Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių dailės ir
darbelių parodose.
Lapkričio 15 d. darbų parodoje ,,Rudens spalvos” dalyvavo 2b kl. mokinės Ugnės Oržekauskaitės
aplikacija ,,Dėdės Rudenėlio gėrybių kraitė”.
Lapkričio 25 d. respublikiniame dailės ir technologijų darbų
parodoje – konkurse ,,Ištiesk žiemužei ranką” žiemos peizažus
piešė 2b kl. mokiniai Eimantė Motejūnaitė, Miglė Drutytė,
Lauryna Paulauskaitė, Ugnė Oržekauskaitė.
Lapkričio 29 d. dailės ir technologijų darbų parodoje ,,Dariaus ir
Girėno skrydis per Atlantą” savo piešinius pristatė 2b kl. mokiniai
Ignas Zagorskas, Šarūnas Povilaika, Deividas Šalonis ir 2a kl.
mokiniai Aistė Liukomavičiūtė, Robertas Veličko.
Gruodžio 9 d. respublikiniame
kūrybinių darbų konkurse „Skambanti eglutė“ eglutę iš vilnos
pagamino 2 b klasės mokinė Lauryna Paulauskaitė.
Gruodžio 20 d. nacionaliniame vaikų kūrybos dailės darbų
konkurse ,,Jūros pasakojimai” savo piešinius apie jūrą nupiešė 2b kl.
mokiniai Eimantė Motejūnaitė, Miglė Drutytė, Ugnė Oržekauskaitė.
Už dalyvavimą piešinių parodose mokiniai gavo padėkas.