Kulinarijos paslaptys
Virtuvės skanėstai
Keramikos būrelis
Lipdom lipdom molinuką, žiūrim – gaunas spinduliukas…:)
Sveikiname, dėkojame, džiaugiamės
DĖKOJAME:
Nacionalinės mokinių šaškių lygos 1-4 kl. šaškių pimenybių III vietos laimėtojams – pradinių
klasių komandai: EDVINUI BELIAJEVUI, LUKUI KAVALIAUSKIUI, NOJUI ČERNIUI, LAURITAI
PETRIKAITEI ir treneriui G. Leibovičiui
(daugiau žr. http://www.lmitkc.lt/lt/naujienos/574 ).
Vilniaus m. pradinių klasių mokinių diktanto konkurso ,,DIKTANTO MEISTRAS” III vietos
laimėtojai GRETAI STANČINSKYTEI (2a kl.) ir mokytojai M. Martinkėnaitei bei SPIEČIUI RIČARDUI (4B
kl.) už dalyvavimą konkurse (mokytoja J.Mineikienė0.
(daugiau žr. http://pradinisvilnius.jimdo.com/nugal%C4%97tojai/ ).
Vilniaus m. pradinių klasių mokinių dailyraščio konkurso nugalėtojai 2a kl. mokinei GRETAI
STANČINSKYTEI (mokytoja M. Martinkėnaitė) bei RUSNEI ZOKAITYTEI (3a kl.), URTEI
MACIJAUSKAITEI (4b kl.) už dalyvavimą konkurse (mokyt. V. Bagdonienė, J. Mineikienė)
(daugiau žr. http://pradinisvilnius.jimdo.com/nugal%C4%97tojai/ ).
Nacionalinės mokinių šaškių lygos 5-8 kl. šaškių pimenybių V vietos laimėtojams – penktokų
komandai: LIUDUI KRAUJALIUI, EDVINUI KRUPOVNICKUI, KAROLINAI KRIOGAITEI, SIMONAI
GUDELYTEI ir treneriui G. Leibovičiui.
Vilniaus m. šaškių turnyro ,,Vilniaus ruduo – 2012” I vietos laimėtojams – pradinių klasių
komandai: IGNUI ZAGORSKUI, ROBERTUI VELIČKO NOJUI ČERNIUI, LAURITAI PETRIKAITEI ir treneriui
G. Leibovičiui.
Ketvirtokų komandai -SAULEI VINCENTAI MOISIEJENKO, GRETAI LAURINAVIČIŪTEI,
PAULIUI AUGLIUI ir EDVINUI BELIAJEVUI už dalyvavimą Vilniaus m. pradinių klasių mokinių
jubiliejinėje viktorinoje – šventėje ,,PO MEDEINOS SKRAISTE” (mokytojos J. Mineikienė,
V. Skinderytė).
EIMANTEI MOTEJŪNAITEI, GABRIELEI RUZGAITEI, LAURITAI PETRIKAITEI, GRETAI
KAZLAUSKAITEI, mokytojoms J. Kurlavičienei, V. Bagdonienei už dalyvavimą respublikinėje pradinių
klasių mokinių konferencijoje ,,KUO DIDŽIUOJASI MANO MOKYKLA” .
Pradinių klasių mokiniams ir mokytojoms – už dalyvavimą tradicinėje Karoliniškių mikrorajono
,,Žibintų” šventėje.
Vilniaus m. pradinių klasių mokinių dailės ir darbelių parodos ,,MANO SVAJONIŲ PAUKŠTĖ”
nominacijos laimėtojoms CHANTAL DIRKS (1b kl.), PIA DIRKS (1b kl.) taip pat MIGLEI DRUTYTEI (1b
kl.), IGNUI ZOGORSKUI IGNUI ZOGORSKUI(1b kl.) už dalyvavimą parodoje bei mokytojai J.
Kurlavičienei už mokinių paruošimą.
Mažųjų ansamblis
Akimirkos iš koncerto
Nepriklausomybės šventę Spindulys sutiko su trenksmu…
Lietuvos Nepriklausomybės dieną mokykloje šventėme su Lietuvos
kariuomenės Vilniaus įgulos Karininkų ramovės vyrų choru “Aidas”!
Meno vadovas ir dirigentas Tadas Šumskas.
Mūsų mokykloje daug dėmesio skiriame mokinių pilietiškumo
ugdymui, mažo ir jauno piliečio brandai. Turime senas įvairių
valstybinių švenčių, minėjimų tradicijas, kurios lyg lakmuso popierėlis
parodo mūsų visuomenės pilietiškumo lygį.
Šių metų Lietuvos Nepriklausomybės dieną, Vasario 16-ąją, šventėme labai įspūdingai. Mokiniams
koncertavo Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos Karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“, meno
vadovas ir dirigentas Tadas Šumskas. Tai buvo išties puikus renginys. Džiugu buvo matyti, kaip
emocingai jaunoji karta sutiko vyresniąją kartą – karinį vyrų chorą. Ir atrodo vieni kitus puikiai
suprato: karta išgirdo kartą. Choristų balsai sudrebimo mūsų mokyklą, pakėlė nuo kėdžių ir
mokinius, ir mokytojus. Dainavo, plojo, ūžė visa salė. Seniai nebuvome matę tokio vaikų nustebimo
ir susižavėjimo. Žavėjo viskas: ir vyriški balsai, ir kariška apranga, ir puikiai parinktos dainos, ir
labai šiltas choro vadovo bendravimas su publika. Taip pat nustebino ir mūsų mokiniai, jų šiltos
emocijos, nuoširdi meilė lietuviškai dainai ir įsiliejimas į visuotinį balsų chorą.
Ačiū visiems – ir dainavusiems scenoje, ir dainavusiems salėje.
Ši šventė, kaip ir dera šventei, buvo linksma, labai tautiška ir su viltimi, kad auganti karta, supranta,
kas yra Laisvė, Tėvynė, Lietuva. Tikimės, kad ši karta sugebės saugoti ir tęsti tradicijas, puoselės
mums visiems brangias vertybes.
Mokyklos direktorė Vilija Mozurienė
Projekto „Piliečio žadintuvas“ apžvalga
2011-2012 m. mokykloje buvo vykdomas projektas “Piliečio žadintuvas”.
Projekto koordinatorės: socialinė pedagogė Lina Povilionienė ir geografijos mokytoja Laura
Riškienė.
Žiūrėkite prisegtus failus.
Prisegti failai