SVEIKINIMAI IR PADĖKOS
DĖKOJAME VISIEMS DALYVAVUSIEMS IR 
SURENGUSIEMS GRAŽIĄ MŪSŲ MOKYKLOS ŠVENTĘ!
MOKYKLOS ADMINISTRACIJA
Pradinukai šv. Kalėdas pasitinka ,,Lėlės teatre”
Šventinę, gruodžio 20 dieną, mokyklos antrokai ir priešmokyklinukai su savo mokytojomis vyko į
,,Lėlės“ teatrą, kur žiūrėjo nuotaikingą kalėdinį spektaklį ,,Baltos pasakos“. Po muzikinio spektaklio
vaikus pasitiko Snieguolė ir Kalėdų senelis su dovanomis. Visi šoko, žaidė, deklamavo eilėraščius
apie žiemą. O kiek buvo džiaugsmo, gavus dovanėles! Šventę vaikams primins ne tik dovanos, bet ir
nuotraukos su seneliu Kalėda ir Snieguole.
Seminaras ,,Viešasis kalbėjimas”
Gruodžio 16 dieną 8-10 klasių
mokiniai dalyvavo seminare ,,
Viešasis kalbėjimas” – lektorius
Mindaugas Vidugiris. Mokiniai
galėjo ne tik išbandyti savo
oratorinius gebėjimus, bet ir
daugiau sužinojo apie neverbalinį
bendravimą, kūno kalbą.
Įdomiausia seminaro dalis –
praktiniai užsiėmimai.
Seminarą organizavo karjeros ugdymo koordinatorė, muzikos vyr.mokytoja Lina Gubanovienė.
Mokytojų metodinės veiklos paroda, skirta mokyklos 35-mečiui
       Įdomiai sutvarkytus, papildytus nuotraukomis ir dokumentais metodinės veiklos segtuvus pateikė mokytojai: 
       Technologijų, dailės mokytojų I. Vaitkuvienės ir D. Namirskienės projektai: „Rudens gerybių paradas“,„Naujametinės ir kalėdinės nuotaikos kūrimas mokykloje“, mokyklos apipavidalinimas integruotiems projektams „Sveika, Europa“ ir „Lietuva šimtmečiams bėgant“ ,„Bulviagalvių šventė“,  mugė „Pirk prekę lietuvišką, pagamintą „Spindulyje“ (D. Namirskienė), „Buitinių atliekų panaudojimas mokinių darbeliuose“ (D. Namirskienė), amatų diena „Siuvėjai“ (D. Namirskienė), kulinarinių gaminių receptūros „Riešutėlis“ (D. Namirskienė), 10) „Gaidžio metai“ (I. Vaitkuvienė), „Užgavėnės”(I. Vaitkuvienė), „Ledo rūmai“ (I. Vaitkuvienė).
       Matematikos mokytojos R. Kliučinskienės projektai: mokyklos integruotų projektų – „Viduramžių kultūra ir mokslas“, „Senovės Egipto ir senovės Graikijos kultūra, mokslas ir šventės“, „Sveika, Europa“, „Lietuvos švietimo kaita“, mokslo dienos ir atviros pamokos, renginio „Matematikos pasaulyje“ ,Vilniaus m. mokyklų mokytojams, integruoto projekto „Kelionė į penktą klasę“ atviros matematikos pamokos ketvirtų klasių mokiniams „Matematikos šaly pamatyti tu gali…“, matematikos varžytuvės „Pažaiskime su matematika“ , mokyklinės matematikos olimpiados, projektai „Apskritimas”, „ Skaičiaus Pi diena“, mokinių kūrybiniai darbai „Senovės egiptiečių skaičiai“, „Matematika ir poezija“, „Geometrinės figūros ir dailė“, „Seniausios trupmenos“, „Trupmenos ir muzika“, „Simetrija“, „Piešiniai koordinačių plokštumoje“, auklėjamosios klasės metraštis.
        Pradinių klasių mokytojos J. Kurlavičienės popamokinės veiklos medžiaga: laikraštuko „Mūsų mokykla“ , leidžiamo nuo 2009 m.  numeriai, dramos būrelio „Aitvaras“, pastatytų spektaklių „Pirštinė“, „Nelaimingas voriukas“, „Kaip ežiukas kailį keitė“, „Pelenė“, „Katinėlio ir gaidelio trobelėje“, „Dideli ir maži stebuklai“, „Lapė gudragalvė“, „Kiškių nuotykiai prieš Naujuosius metus“, „Prieš Kalėdas“ aprašymai, nuotraukos.
        Pradinių klasių  mokytojų V. Bagdonienės, M. Martinkėnaitės, J. Kurlavičienės, J. Mineikienės organizuoti renginiai, projektai – 3,4 kl. mokinių matematikos olimpiada „Skaičių skaičiai“, projektas „Aš – pirmokas“, 1-4 kl. dailyraščio konkursas „Dailiai rašo mūsų rankytės“, 3-4 kl. viktorina „Dainuoju Lietuvai“.
        Įdomi istorijos mokytojos N. Vaitiekūnienės pateikta medžiaga: auklėjamosios klasės metraštis, įvairių renginių, skirtų paminėti Lietuvos kariuomenės,  Lietuvos nepriklausomybės dieną, medžiaga – „ Istorinės karinės dainos konkursas“ (nuo 2005 m.), „Vasario 16-ai artėjant“ ir kt.
       Pradinių klasių mokytojos V. Baranauskienės, geografijos – L. Mažukėlės, fizikos – R. Goberienės  įvairūs renginiai mokykloje.
        Informatikos mokytojo M. Gerybos veikla – informacinių technologijų ir dailės projekto „Kompiuteriniai žaidimai“ mokinių kūrybiniai darbai.
        Mokyklos metodinė taryba dėkoja visiems mokytojams už pedagoginės darbo patirties sklaidą, dalykinių ir metodinių naujovių diegimą ir nuoširdų darbą su mokiniais. Linkime ir toliau tobulinti savo veiklą ir skleisti ją mokyklos bendruomenei.

                                                                                                Parengė mokytojų Metodinės tarybos 
                                                                                                             pirmininkė Rima Kliučinskienė
Nuo 2013 -12-12 d. mokykloje II aukšto foje veikia “Spindulio” pagrindinės
mokyklos mokytojų metodinės veiklos darbų ekspozicija, skirta mokyklos
35-mečiui. Parodoje pateikti mokytojų metodinių ratelių: pradinio ugdymo,
lietuvių, užsienio kalbų, tiksliųjų ir gamtos mokslų, socialinių mokslų, menų ir
kūno kultūros, specialiojo ugdymo metraščiai, kuriuose kaupiama kiekvienos
grupės organizuojamų renginių, projektų, olimpiadų, konkursų, parodų,
integruotų atvirų pamokų ir kita metodinė medžiaga nuo 2001 m.
Taip pat parodoje mokytojai pristatė kitą įvairią metodinę, projektinę, klasių
vadovų veiklą, mokytojų
išleistas knygos. Parodą
organizavo mokytojų Metodinė
taryba.
Pilietiškumo pamoka mokiniams
2013 m. gruodžio 13 d. 5-10 klasių mokiniams vyko pilietiškumo pamoka. Ją vedė buvęs “Spindulio”
mokyklos (buv. 47 vid.) mokinys, poetas Julius Žėkas. Jis pristatė instaliaciją “Tautiška giesmė”.
Mažųjų dailininkų kūryba
Pradinukai mėgsta ne tik smagiai dainuoti, šokti, sportuoti, bet ir moka dailiai piešti. Antrokai
savo meninius sugebėjimus parodė dalyvaudami Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių dailės ir
darbelių parodose.
Lapkričio 15 d. darbų parodoje ,,Rudens spalvos” dalyvavo 2b kl. mokinės Ugnės Oržekauskaitės
aplikacija ,,Dėdės Rudenėlio gėrybių kraitė”.
Lapkričio 25 d. respublikiniame dailės ir technologijų darbų
parodoje – konkurse ,,Ištiesk žiemužei ranką” žiemos peizažus
piešė 2b kl. mokiniai Eimantė Motejūnaitė, Miglė Drutytė,
Lauryna Paulauskaitė, Ugnė Oržekauskaitė.
Lapkričio 29 d. dailės ir technologijų darbų parodoje ,,Dariaus ir
Girėno skrydis per Atlantą” savo piešinius pristatė 2b kl. mokiniai
Ignas Zagorskas, Šarūnas Povilaika, Deividas Šalonis ir 2a kl.
mokiniai Aistė Liukomavičiūtė, Robertas Veličko.
Gruodžio 9 d. respublikiniame
kūrybinių darbų konkurse „Skambanti eglutė“ eglutę iš vilnos
pagamino 2 b klasės mokinė Lauryna Paulauskaitė.
Gruodžio 20 d. nacionaliniame vaikų kūrybos dailės darbų
konkurse ,,Jūros pasakojimai” savo piešinius apie jūrą nupiešė 2b kl.
mokiniai Eimantė Motejūnaitė, Miglė Drutytė, Ugnė Oržekauskaitė.
Už dalyvavimą piešinių parodose mokiniai gavo padėkas.
Mokytojų išleistos knygos, metodinės priemonės
Papildomos užduotys kalbos dalims mokyti 1 klasėje.
 J.Binkevičiūtė, V.Vinickienė 2005 m.
Papildomos užduotys 2 klasei. Lietuvių k., matematika, pasaulio pažinimas. 2006 m. (Boružiuko Kasparo serija)
J.Binkevičiūtė, V.Vinickienė adaptavo lietuviškoms mokykloms.
Papildomos užduotys 4 klasei. Lietuvių k., matematika, pasaulio pažinimas. 2006 m. (Boružiuko Kasparo serija)
J.Binkevičiūtė adaptavo lietuviškoms mokykloms
Vilija Mozurienė, Aušra Siniuvienė. Sveika, Europa. 2004 m.
Vilija Mozurienė, Aušra Siniuvienė. Atsiverk, Azija. 2006 m.
         Vilija Mozurienė. Istorijos laiko juosta “Lietuva amžių sūkuryje”, 2007 m.
Aušra Siniuvienė, Žydronė Siniuvienė. Teksto skaitymo ir suvokimo testai VIII klasei.
Aušra Siniuvienė, Žydronė Siniuvienė. Teksto skaitymo ir suvokimo testai VI klasei.
Raimonda Klasauskaitė – Petkūnienė. Plastilino pasaulyje.
Raimonda Klasauskaitė – Petkūnienė. IV klasės moksleivių matematikos 
mokėjimo ir pažangos vertinimas.
Priešmokyklinukams gera mūsų mokykloje
Į ,,Spindulio‘‘ pagrindinės
mokyklos priešmokyklinę grupę
kiekvieną rytą, galbūt net
neišsimiegoję, subėga
šešiamečiai vaikučiai. Su
linksma dainele arba įdomia
pasaka jie pradeda dieną.
Vaikučiai čia žaidžia, piešia,
susipažįsta su raidelėmis,
skaičiuoja, mėgina skaityti, vaidina, sportuoja, klausosi muzikos. Jie ruošiasi eiti į pirmą klasę.
Netrūksta įvairių žaislų, dėlionių. Svarbiausia, čia jie surado daug naujų draugų.
“SPINDULIO” MOKYKLAI – 35
MOKYKLOS 35-METĮ MINĖSIME 2013 M. GRUODŽIO 13 D.
Pasidžiaukime mūsų mokinių kūrybiniais darbais
“Prikelk daiktą naujam gyvenimui – tokiu gražiu
pavadinimu š.m. lapkričio mėn. 28 d. Lietuvos aklųjų ir
silpnaregių ugdymo centras organizavo kūrybinių darbų
parodą – konkursą. Mūsų mokyklos 7a klasės mokinė Saulė
Parnarauskaitė pristatė idėją praktiškiems žmonėms, kaip
galima iš panaudotų duonos, batono bei ,,Norfos” maišelių
nunerti stilingą kepuraitę. Ši idėja ir visi gražūs mokinių
kūrybiniai darbeliai skatina atsparumą vartotojiškumui bei
atsakomybę už gamtos išsaugojimą. Linkiu jums gražių ir
praktiškų idėjų.
Technologijų mokytoja metodininkė
Danguolė Namirskienė