Mokinių tarybos atstovai forume “Mokinių balsas”
 Taigi, mūsų mokinių balsas:
  “Į renginį vykome norėdami susipažinti su kitų mokyklų mokiniais, pasidalinti idėjomis. Konferencijoje mus supažindino su pilietiškumu, savanorystės ,,meniu‘‘, kalbėjomės, ką galėtumėme pakeisti, kad Vilnius būtų gražesnis.         Kilo daug beprotiškų idėjų, noras jas įgyvendinti, nebijoti klausti ir prašyti. Daug diskutavome apie mokinius ir ko jiems reikia, kad mokykla būtų jaukesnė. Mūsų mokykloje norėtume, kad būtų daugiau bendradarbiaujama su kitomis mokyklomis, vyktų daugiau akcijų, renginių, pamokėlių apie pilietiškumą, mokiniai būtų plačiau informuojami apie jaunimo centrus”.   
                                                            Balsai iš 8a klasės – Godos ir Aistės
Vasario 4 d. Vilniaus miesto savivaldybėje Lietuvos moksleivių sąjungos surengtame forume
„Mokinių balsas“ dalyvavo mūsų mokyklos Mokinių tarybos atstovės, 8a klasės mokinės Goda
Šalkevičiūtė, Saulė Šeriakovaitė ir Aistė Pateckytė. Mokiniai kartu su Vilniaus miesto meru Artūru
Zuoku diskutavo aktualiomis temomis.
Realios problemos ir klausimai buvo aptariami susibūrus į darbo grupes. Mokinai bendravo, tarėsi,
mokėsi kelti problemas ir siūlyti sprendimo būdus. Moksleivės tikisi, kad mintys, išsakytos forume,
bus išgirstos, o problemos sprendžiamos.
Gerosios patirties sklaida
2014 m. vasario 6 dieną direktorės pavaduotoja Rasa Petrikienė,
pradinių klasių mokytojai ir jaunieji specialistai pasikvietė į
mokyklą Vilniaus “Šviesos” pradinės mokyklos direktorę Vidą
Rudelienę, kuri mielai sutiko pasidalinti savo darbo patirtimi,
įžvalgomis, kalbėdama apie kūrybiškumą mokytojo darbe, kūrybines
aplinkas, apie mokinių motyvaciją. Lektorė įvardino, ko reikia, kad
aplinka (tiek psichologinė, tiek materialinė) būtų palanki kūrybai,
pateikė pavyzdžių apie kūrybiškos mokyklos modelius, palikdama vietos kiekvieno pamąstymui,
kurioje vietoje, ant kurio laiptelio stovime mes, kaip mokykla, bei kiekvienas iš mūsų.
Antroji susitikimo dalis buvo skirta interaktyvios lentos panaudojimo
galimybėms. V. Rudelienė pademonstravo vaizdinę pamokos medžiagą,
planavimo “instrumentus”, mokytojai ir patys galėjo praktiškai
“pasibandyti” dirbti su interaktyvia lenta. Pasak lektorės, svarbiausia
nebijoti ir pradėti dirbti. O galimybės yra beribės. Vaikai po tokių
pamokų išeina degančiomis akimis. Džiugu, kad ir mūsų mokytojai po
šio seminaro išėjo degančiomis akimis. Sėkmės ir kūrybos.
Kviečiame visus gabiausius miesto pradinukus į konkursą
2014 m. vasario 18 d. 13.30 val. ,,Spindulio” pagrindinėje mokykloje vyks  trečiasis Vilniaus miesto
 3-4 klasių gabiųjų mokinių konkursas
 ,,Mano mažasis pasaulis“.

Kviečiame dalyvauti!

Daugiau informacijos žiūrėti nuostatuose.
Mokslo metams įpusėjus
1a ir 1b klasių mokytojos – Jurgita Babravičienė ir Onutė Baublienė
Rugsėjį susirinkę pirmokėliai – visi skirtingi. Vieniems
sunkiau sekėsi sukaupti dėmesį, kitiems -išsėdėti ramiai
suole bent 10 minučių, tretiems – nesisekė laikyti pieštuko
ar rašiklio rankoje, o ką jau kalbėti apie rašymą. Dar kiti-
nuolat užmiršdavo atsinešti knygą, sąsiuvinį ar kitas
reikalingas priemones, arba nenorėdavo paleisti savo
mamytės rankos. Galiausiai, mažieji mokinukai skiriasi
savo nuotaikomis, emocionalumu, branda
Labai gerai, kad mūsų mokykloje organizuojami
parengiamieji užsiėmimai būsimiems pirmokams. Didžioji
dalis vaikų lankydamiesi šiuose užsiėmimuose
palaipsniui ,,įsilieja“ į mokyklinį gyvenimą. Mokykla
šiems vaikams nebeatrodė ,,baugi“, nes jie jau ją pažino.
Taigi, kaip pradėjome mokytis?
Pirmiausiai mokinukai išsirinko suolus ir suolo draugus, susipažino su mokytoja. Gavę spalvingus
vadovėlius, pasiaiškinome kaip jais naudotis, ko išmoks, ką naujo sužinos. Tačiau ne tik raides
pažinti, rašyti ir skaičiuoti mokykloje mokoma. Pirmiausia, čia ugdoma –
vaiko asmenybė, gebėjimai (bendrauti, klausytis, pasakoti…), skatinamas
susidomėjimas aplinka, mokykla ir jos ugdomąja veikla. Kasdieninis,
tačiau sudėtingas ir atsakingas yra mokytojo darbas – išmokyti, įvertinti,
išklausyti, patarti.
Nuo pat pirmos dienos mes mokėmės gerbti vienas kitą, būti
dėmesingi, pasitikėti savo jėgomis ir kūrybinėmis galiomis, neliūdėti, jei
nepavyksta kažkas iškart – juk taip VISIEMS būna. Svarbu stengtis ir turėti
tikslą.
Vaikai nuolat yra skatinami, o jei kartais ir praranda ūpą – padedama
atlikti darbelį kartu su mokytoja ar draugu, kuriam geriau sekasi.
Ypatingas dėmesys skiriamas vaiko kritinio mąstymo ugdymui, ypač
pasaulio pažinimo pamokose. Pirmokai dabar jau geba stebėti gamtos pokyčius ir juos fiksuoti.
Drauge su mokytoja jau pirmaisiais mokslo metų mėnesiais atlikinėjo įvairius bandymus,
eksperimentus su vandeniu, oru, o vaikai apibendrino, darė išvadas ir išsakė savo pastebėjimus.
Mūsų vaikai žino, kad sportas – sveikata. Didelis dėmesys
skiriamas ir mokinių sveikos gyvensenos ugdymui. Mokykloje jau ne
kartą organizuotos šventės ir akcijos, vykdomi projektai šia tema,
kur aktyviai dalyvauja ir pirmokai. Kūno kultūros pamokose mes taip
pat ne tik sportuojame ir mokomės drausmės, bet, kalbamės apie
laikyseną, mankštelių naudą, mokomės valdyti savo kūno judesius ir
juos tobulinti.
Ne ką mažiau svarbios ir piešimo pamokos. Čia taip pat
lavinamos rankytės, akys. Mokomasi vaizdais išreikšti mintis. Taip pat
čia pratinamės ir dirbti – karpyti, klijuoti, lankstyti, modeliuoti. Tokiais užsiėmimais vystosi vaikų
smulkioji motorika, visapusiškai lavinamas mažasis mokinukas-
mokėsi protauti, ugdėsi darbinius įgūdžius.
Dabar, mokslo metams jau įpusėjus, vaikai tapo TIKRAIS
PIRMOKAIS, kurie moka ne tik tvarkingai sėdėti suole, bet ir
savarankiškai atlikti užduotį, tyrinėti, stebėti, fiksuoti duomenis,
išklausyti kitus ir patys išsakyti savo nuomonę bei pastebėjimus,
dailiai parašyti žodį, ir, pagaliau, suskaičiuoti paukščius
tupinčius medyje ir užrašyti veiksmą matematikos sąsiuvinyje, jei
keli paukščiai nuskrido…
SĖKMĖS MŪSŲ PUIKIEMS PIRMOKAMS !!!
Pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas
Sausio 27-osios popietę mokyklos aktų salėje vyko 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas
,,Su knyga – per pasaulį” I-asis etapas. Geriausi mažieji skaitovai deklamavo lietuvių poetų Almos
Karosaitės, Aldonos Puišytės, Martyno Vainilaičio, Juozo Erlicko… eilėraščius. 1-2 klasių mokinių
grupėje geriausia skaitove išrinkta antros klasės
mokinė Eimantė Motejūnaitė, o 3-4 klasių mokinių
grupėje – trečios klasės mokinė Greta Stančinskytė.
Puikiai deklamavo: Jonas Kudriašovas (1a kl),
Erikas Rutavičius (2a kl.) ir Mantas Lazauskas (3a kl.
) – II vieta, Saulė Rimkutė (1a kl.), Austėja
Pansaitytė (2a kl.) ir Nojus Černius (3a kl.) .) – III vieta. Džiaugiamės ir
kitų konkurso dalyvių deklamavimu. Sveikiname visus pradinių klasių
skaitovus, o laimėtojoms Eimantei ir Gretai linkime sėkmės dalyvaujant
Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių konkurso ,,Su knyga – per
pasaulį” II-ajame etape.
Seminaras mokytojams „Mąstymą ugdantys žemėlapiai”
Seminaro „Mąstymą ugdantys žemėlapiai” metu (sausio 28 d.) mokyklos specialioji pedagogė  Daiva Čižikienė pristatė mąstymo mokyklose (Thinking schools) naudojamus ugdymo metodus, supažindino su jų praktinio pritaikymo galimybėmis ir iššūkiais. Buvo kalbama ne tik apie mąstymo žemėlapius, kaip mąstymą ugdančius įrankius, bet ir apie reflektyvų klausimėjimą, mąstymo  įpročius, bendradarbiavimo tinklus, fizinės aplinkos struktūrizavimą bei veiksmingų mokymosi elgsenų formavimą. Mokyklos pedagogai ir patys braižė mąstymo žemėlapius  bei ruošėsi juos pristatyti savo mokiniams. Šis seminaras – puiki galimybė tobulėti, atrasti naujovių, jas taikyti ugdant mąstantį mokinį.
Mieli būsimų priešmokyklinukų tėveliai!
    Mokyklos priešmokyklinėje grupėje vaikai išbando save įvairiose veiklose,  bendrauja su mokiniais, susipažįsta su mokyklos gyvenimu apsupti nuoširdaus rūpestingumo, akylos priežiūros, saugios ir jaukios aplinkos. Baigę priešmokyklinį ugdymą tinkamai pasiruošia pirmai klasei ir lengviau bei greičiau adaptuojasi mokyklinėje veikloje būdami pirmokais. 
Daugiau apie priešmokyklinukų veiklas skaitykite prisegtame faile.
5-6 metų vaikai labai žingeidūs, nori būti vyresni ir savarankiški, pažinti mus supantį pasaulį, suvokti save. 
Ir mes  padedame jiems tai padaryti.
Svečiuose – būsimi penktokai iš pradinės ,,Žiburėlio” mokyklos
                                                         Sausio 24 dieną mūsų penktokai kartu su mokytojomis pasitiko                                                              pradinės mokyklos “Žiburėlis” ketvirtokus ir jų auklėtoją                                                                                Margaritą. Jiems buvo suruošta tikrai įspūdinga kelionę po                                                                            Spindulio miestą! 
                                                         Penktokai ir anglų kalbos mokytoja Živilė pasikvietė žiburiečius į                                                            ”detektyvų biurą”, kur mokiniai bandė angliškai diskutuoti ir                                                                          surasti pirštų antspaudų, plauko savininkus. Tiesą pavyko                                                                             atskleisti!
                                                         Atėję pas gamtos ir geografijos mokytoją Liną, bandė prisiminti                                                             žemynus, įvairias pasaulio šalis… Sužinojo, kaip įdomiai mokosi                                                                       bei gyvena spinduliečiai – penktokai, mokytojos Linos auklėtiniai;                                                                visi žvalgėsi po kabinetą, žiūrinėjo nuotraukas iš penktokų                                                                            gyvenimo.                                                 
                                                         O technologijų mokytojai Danguolė ir Vitalijus leido svečiams                                                                bent keliolikai minučių pavirsti penktokais, tikraisiais                                                                              šeimininkais: kol berniukai susipažino su medžio darbais,                                                                      mergaitės paruošė nuotaikingus, mažus sumuštinukus, tikrus                                                                 meno kūrinėlius: peliukus, boružėles ir kita.
                                                          Visi svečiai susirinkę prie stalo sukalbėjo maldelę ir pasivaišino arbata bei skaniais sumuštinukais. Neliko nė trupinėlio, taip buvo skanu. 
Nors laikas prabėgo labai greitai, bet, pasak ketvirtokų mokytojos Margaritos, vaikai grįžo pakylėti ir įspūdžiai išliks ilgam. 
Džiaugiamės, kad bendradarbiaudami su pradine ,,Žiburėlio” darželiu-mokykla, galime padėti adaptuotis būsimiems penktokams pereinant į pagrindinio ugdymo sistemą.
Visus būsimus penktokus bei jų tėvelius maloniai kviečiame apsilankyti ir daugiau sužinoti apie “Spindulio” pagrindinės mokyklos veiklą per Atvirų durų dienas, kurių pirmoji  vyks vasario 19 dieną 17.00-19.00 val. 
 
Seminaras ,,Efektyvus mokymas ir mokymasis”
Mūsų mokyklos mokytojai noriai dalyvauja įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo
seminaruose. Šįkart, sausio 20 d., mokykloje mokytojams vyko jau antrasis
seminaras pagal projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir
plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“, tema ,,Efektyvus
mokymas ir mokymasis”. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas įvairių mokymo
metodų naudojimui pamokose. Pavyzdžiui, įdomūs buvo karjeros konsultanto Lauryno Pečkaičio
pateikti metodai atminties lavinimui. Lektorius aiškino formulę A=L+V (Atmintis=Logika+Vaizduotė),
atkreipdamas dėmesį į tai, jog norint prisiminti informaciją, reikia lavinti vaizduotę.
Seminaro metu mokytojai ne vien tik klausėsi teorijos, bet ir praktiškai išbandė metodų
efektyvumą.
Sėkmės ir vaizduotės visa tai taikant savo pamokose!
Ugdymo karjerai koordinatorė Lina Gubanovienė
TURIZMO ŠVENTĖ “VILNIAUS ŽIEMA 2014″
Mūsų mokyklos šeštokai puikiai rungėsi  
ir su žiema, ir su varžovais! Šaunuoliai!
Sausio 18 d., nepabūgę šalto oro, 5,6 ir 9 klasių mokiniai su savo
auklėtojomis atstovavo mūsų mokyklą turizmo varžybose “Vilniaus
žiema 2014″. Mokiniai kartu su su kitų miesto mokyklų
moksleiviais varžėsi orientavimosi, virvės traukimo, turistinio
kliūčių ruožo rungtyse. Sušalę šildėsi prie laužo, skanavo grikių
košės ir kepė dešreles.
Noriu pasidžiaugti 6 klasės komandos “Riešutėlis” užimta 2 vieta
ir parnešta taure bei diplomu mokyklai. “Riešutėlių” komandą
mokykla apdovanojo kvietimais į filmą.
Taip pat džiaugiuosi 9 ir 6 klasių jungtinės komandos užimta 4
vieta.
Turistų būrelio vadovė, geografijos mokytoja Lina Mažukėlė