Kur kreiptis pagalbos, jeigu vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas
Rugsėjo 1- ji viena gražiausių rudens dienų, nes daugeliui tai kelio pradžia…
     Kai medžiai pradeda barstyti savo margaspalvius lapus, kai pražysta astros, kardeliai…, ruduo, paėmęs mus už rankos, atveda prie mokyklos slenksčio…    
     Mokytojui Rugsėjo 1- ji ypatinga šventė, nes ši diena pradeda prasmingą jo darbo etapą – kada savo išmintimi, žiniomis, širdies šiluma visus devynis mėnesius dalinsis su mokiniais. Šiai šventei pedagogai pradeda ruoštis vasaros pabaigoje: jie skaito įvairiausius tekstus, puošia klasę, mąsto apie ugdymo programas, prisimena mokinius, esančius, jau seniai palikusius mokyklą… Mokytojams rugsėjai svarbūs ir skirtingi, nes juos pasitinka įgiję daugiau patirties. Kiekvienais metais prie mokyklos slenksčio laukia savo auklėtinių ir naujų mokinių tikėdami, kad jie mokysis, augs ir taps mąstančiomis asmenybėmis, mylinčiais gyvenimą, kuriančiais gražią ateitį žmonėmis, bus savo šalies patriotai.    
     Mokiniai taip pat laukia Rugsėjo 1 – sios. Jie nori susitikti su klasės draugais, pamatyti mokytojus, prabėgti švara dvelkiančiais mokyklos koridoriais, tokiais pažįstamais, bet kievienais metais vis naujais. Jie dar nenori paleisti vasaros rankos, bet žino, kad kiekviena rudens diena ves juos į žinių šalį. Jie supranta, kad bus nelengva, gal net sunku, bet noras tobulėti skatina kiekvieną rytą bėgti į klases…    Rugsėjo 1- ji viena gražiausių rudens dienų, nes daugeliui tai kelio pradžia…

                                                                                                                                              Aušra Krukonienė
                                                                                                            lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Rinkimės neformaliojo ugdymo būrelius 2015 – 2016 m. m.
  Būrelio pavadinimas, klasės                                                     Būrelio vadovo vardas ir pavardė 
  
1. Teatro studija 1-3 kl.  (nemokamas)                                     Raimonda Petkūnienė 
 2. Krepšinis 1-4 kl.  (nemokamas)                                             Ona Dindaitė-Mukienė 
 3. Šokių būrelis 1-4 kl. (nemokamas)                                       Kęstutis Andrijevskis 
 4. Drąsūs, stiprūs, vikrūs 3-4 kl. (nemokamas)                      Virginija Baranauskienė 
 5. Mažųjų kvadratas 3-4 kl. (nemokamas)                              Virginija Baranauskienė 
 6. Šaškių būrelis 1-4 kl.(nemokamas)                                      Grigorijus Leibovičius 
 7. Mažieji mokslininkai 1-2 kl. (nemokamas)                         Rasa Polučanskė 
 8. Smalsiųjų ir sumaniųjų klubas  3-4 kl. (nemokamas)       Aida Audickaitė 
 9. Keramikos studija 1-4 kl. (nemokamas)                              Irma Vaitkuvienė 
 10. Informatikos būrelis ,,Baitukas“  3-4 kl.(nemokamas)  Jurgita Zenevičiūtė 
 11. Dainos studija 1-4 kl. (nemokamas)                                  Lina Gubanovienė 
 12. Dainos studija 5-8 kl. (nemokamas)                                  Lina Gubanovienė 
 13. Turistai 4-10 kl. (nemokamas)                                            Lina Mažukėlė 
 14. Virtuvės paslaptys 4-8 kl. (nemokamas)                          Danguolė Namirskienė 
 15. Technologijų  5–10 kl. (nemokamas)                                 Rolandas Matulevičius 
 16. Sportiniai žaidimai 5-6 kl. (nemokamas)                          Jūratė Blažonienė 
 17. Futbolas 7-8 kl. (nemokamas)                                            Jūratė Blažonienė
 18. Dramos būrelis 4-10 kl.(nemokamas)                               Aušra Krukonienė 
 19. Skaitovų būrelis 1-4 kl. (nemokamas)                               Margarita Petrulienė
 20. Spindulio TV studija 5-10 kl. (nemokamas)                      Audronis Bliavas
 21. Rankdarbių būrelis 3-4 spec. kl. (nemokamas)               Sigita Bajerčiūtė  
 22. Informatikos būrelis 8-9 spec. kl.(nemokamas)              Sigita Bajerčiūtė 
 23.Sportas – sveikata 3-4 spec.kl. (nemokamas)                   Sigita Bajerčiūtė
 24. Technologinių įgūdžių 8-9 spec. kl.(nemokamas)           Rolandas Matulevičius 
 25. Pažinkime jausmus 8-9 spec. kl. (nemokamas)               Lina Muralytė       
 26. Sportinių šokių klubas ,,Tornado“ PM , 1-4 kl. (mokamas)    K. Andrijevskis, tel. 868692021 
 27. Futbolo mokykla ,,Žaibas“ PM, 1-4 kl.(mokamas)                  R. Greviškis, tel. 867531866 
 28. Keramika  PM grupės (mokamas)                                               E. Pašakinskienė, tel. 867307547
 29. Judrieji žaidimai  PM grupės (mokamas)                                   V. Voitukovič , tel. 868941759 
 30. Muzikinis teatriukas PM grupės (mokamas)                             P. Bukauskiatė, tel.  867474767 
 31. Mažieji moksliukai     PM grupės (mokamas)                            R. Polučanskė, tel. 861470437   

Užsiėmimų laikas  paskelbtas mokyklos skelbimų lentoje.    
 Mieli mokiniai ir jų Tėveliai!  Siūlome rinktis šiuos būrelis:
2015-2016 m. m. ir 2016-2017 m. m. ugdymo planas
2015-2016 m. m. ir 2016-2017 m. m. pradinio, pagrindinio bei priešmokyklinio ugdymo programų ugdymo planas.
Vilniaus miesto mero R. Šimašiaus padėka
 Meras R. Šimašius įteikė padėkas Viršuliškių mokyklos direktorei Ramutei Mečkauskienei, „Ąžuoliuko” muzikos mokyklos direktorei Aušrai Šikšnelienei, „Spindulio” pagrindinės mokyklos direktorei Vilijai Mozurienei ir Salininkų gimnazijos direktoriui Juzefui Trypuckiui, – už ilgametį nuoširdų vadybinį darbą, ugdant jaunuosius vilniečius.
Prieš pat naujų mokslo metų pradžią,  rugpjūčio 27  dieną, Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius miesto Rotušėje susitiko su ugdymo įstaigų vadovais, kalbėjo apie tėvų ir mokyklų lūkesčius, atvirumą bendruomenėms, laimingus vaikus mokykloje. 

Vilnius iš paukščio skrydžio!
Ar atpažįstate savo miestą, žymias jo vietas iš paukščio skrydžio?
Nuotraukos V. Mozurienės
Mokytojų konferencija
Tęsdami  mokyklos projektinę veiklą, tobulindami savo darbą bei siekdami  mokytojų profesinio tobulėjimo ir bendradarbiavimo, birželio 10-11 d. surengėme dviejų dienų dalykinę  mokytojų konferenciją “Gerosios patirties sklaida”.
Dalis mokytojų turi nemažos patirties organizuojant miesto ar respublikinius seminarus, rengiant projektus, olimpiadas, konkursus, skaitant pranešimus Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų mokytojams.
Konferencijoje  ”Gerosios patirties sklaida” apžvelgėme naujoves mokytojo darbe, naujas technologijas, nagrinėjome aktualias su mokinių ugdymu(si) susijusias problemas. Mokytojai apibendrino savo metų darbą, metodinę veiklą, dalinosi dalykine patirtimi, darbais, idėjomis, tobulino komunikacinę bei IT valdymo kompetencijas.
Visos mokytojų  pranešimų temos buvo aktualios, įdomios ir reikalingos: klasės vadovo veikla, sveikos gyvensenos ugdymas, IT naudojimas pamokose, mokyklos ir tėvų bendradarbiavimas, įvairių metodų naudojimas pamokose, specialiųjų poreikių mokinių ugdymas, užsienio kalbų mokymo aktualijos, popamokinė mokinių veikla.
Pranešimus skaitė aštuoniolika mokytojų, konferenciją organizavo mokyklos direktorė Vilija Mozurienė,  direktorės pavaduotojos Lina Mažukėlė ir Lina Gubanovienė.
Tikimės, kad tokios metinės konferencijos taps tradicinėmis, gerins mokyklos įvaizdį, kels mokytojų motyvaciją  bei profesionalumą, plės bendradarbiavimą, prisidės prie mokyklos veiklos ir ugdymo proceso tobulinimo.
P.S. Mokytojų pranešimai paskelbti tinklalapio skyrelyje “Mokytojų veikla”.
Konferencijos programa
Dėmesio būsimieji pirmokai ir jų Tėveliai!
Būsimų pirmokų mokyklėlė atidaroma birželio 1 dieną!
Kviečiame visus rinktis į “Spindulio” mokyklą 9.00 valandą.
Savo kuprinėlėje turėkite: 
spalvotų pieštukų ir piešimo sąsiuvinį.
                                                                                      Jūsų mokytojos

Ekologinis konkursas “Mano žalioji palangė”
Mūsų mokyklos 7 a klasės mokinių komanda pateko į 2015 m. ekologinio konkurso
 „Mano žalioji palangė“ nugalėtojų sąrašą.
Šventė  ir dalyvių apdovanojimai vyko VU Botanikos sode Kairėnuose šį šeštadienį, gegužės 23 d.  Mokyklą atstovavo šie septintokai: S. Gudelytė, K. Sipavičiūtė, A. Urvakis, M. Pipiris.
Apie baigiamąjį renginį skaitykite čia:

Gegužės 23 dieną į nuostabiai žydintį Vilniaus universiteto Botanikos sodą rinkosi ekologinio konkurso „Mano žalioji palangė“ dalyviai. Mūsų mokyklą atstovavo 7A klasės mokiniai. 
Šiais metais respublikiniame konkurse sukurta net 780 originalių, kūrybiškų, netradicinių ir labai gražių žaliųjų palangių, iš kurių buvo išrinkta 30 pačių geriausių. Žaliąsias palanges kūrė ir priešmokyklinukai, ir įvairių klasių mokiniai iš šalies ugdymo įstaigų. Ir patys mažiausieji, ir vyresni, padedami auklėtojų ir mokytojų, kūrė pavasarines palanges, gaminosi dekoracijas, daigino ir sodino gėles, prieskonines žoleles ir kitus augalus. 
Konkurse buvo vertinama žaliosios palangės idėja, jos originalumas, išsamus aprašymas ir palangės pritaikymas ugdymo procese, nuotrauka, atsispindinti idėjos įgyvendinimą. Darbus vertino VU  Botanikos sodo, UAB „Sėkluva“ ir žurnalo „Sodo spalvos“ atstovų komisija, o gražiausią  metų palangę rinko visi Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus socialinio tinklalapio Facebook vartotojai. Konkurso nugalėtojų laukė ne tik diplomai ir prizai, bet ir edukacinė ekskursija po VU Botanikos sodą, Biologinės įvairovės dienos renginiai, galimybė susipažinti su į sodą atkeliavusiais Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro augintiniais: avimis, ožkomis, asilu Valentinu, triušiais, paukščiais, įvairių rūšių graužikais, driežais ir vabzdžiais. Tikimės, kad dalyvavimas konkurse jauniesiems žaliųjų palangių kūrėjams padėjo pamatyti augalo gyvenimą – nuo gležno daigelio iki žiedo,  ir suprasti, kiek reikia žinių, rūpesčio ir meilės jam užauginti.
                                                               Biologijos mokytoja Marytė Papinigienė, 
                                                                  7 A klasė auklėtoja Jolita Černiauskaitė
Mums patinka lėktuvai…
Gegužės 5 dieną 2-4 specialiosios klasės mokiniai su savo
mokytojomis Sigita, Kristina, mokytojų padėjėjomis Lina ir Jūrate
lankėsi Tarptautiniame Vilniaus oro uoste. Nors oras nebuvo
labai dėkingas – lynojo, tačiau gera nuotaika ir entuziazmas
lydėjo mus visos ekskursijos metu. Keleivių išvykimo terminale
mus pasitiko gidė Sandra, kuri papasakojo, kokios procedūros
atliekamos keleivių išvykimo terminale, palydėjo per keleivių
patikrą, kur kiekvienas turėjome praeiti pro patikrinimo arką.
Mūsų laimei, neturėjome jokių draudžiamų įsinešti daiktų, tad
visi patekome į „sterilią zoną“. Leidomės eskalatoriumi į pirmą
aukštą, kur mūsų laukė autobusas, kuriuo tęsėme ekskursiją
aerodrome. Sužinojome, kiek keleivių Vilniaus oro uoste
išskrenda per metus, kokiu lėktuvu skraido Lietuvos prezidentė,
kiek sveria lėktuvas, į kokius miestus iš Vilniaus kyla lėktuvai ir
dar daug kitų įdomių dalykų. Pamatėme angarus, kur
remontuojami lėktuvai, fotografavomės prie seno autentiško
lėktuvo „Albatros“. Lydėjome akimis ir šūksniais kylančius ir
besileidžiančius lėktuvus, apsilankėme labai svarbių asmenų
zonoje, fotografavomės salėje, iš kurios į lėktuvą patenka
Lietuvos prezidentė. O daugiausiai įspūdžių sukėlė ir labiausiai
vaikams patiko – oro uosto priešgaisrinė gelbėjimo stotis. Visi
norintys galėjo pasimatuoti gaisrininko uniformą, purkšti vandenį
iš vandens žarnos, pasėdėti gaisrininkų automobilio kabinoje bei
pasijusti tikrais ugniagesiais gelbėtojais.
Nuoširdžiai dėkojame ugniagesiams gelbėtojams, gidei Sandrai, labai svarbių asmenų zonos
administratorei Sofijai ir visiems, padėjusiems mums praplėsti savo akiratį, iš arti pamatyti lėktuvus,
pabūti drauge ir patirti nepakartojamų įspūdžių.