Pirmoji e-foto darbų paroda mokyklos SpindulioTV stende.
Mes labai džiaugiamės 
pirma savarankiška mokinių e-paroda
SpindulioTV stende. 
Sveikiname 5a klasės Saulutę M.
Tikimės sulaukti daugiau drąsių spinduliečių iniciatyvos, panaudojant naujas e-technologijas  kūrybiškumui išreikšti.
Dalinkitės mintimis, vaizdais ir gyvenimo akimirkomis.
Neužmirškite, kad per TV stendą galima transliuoti ne tik foto ar piešinių medžiagą, bet savo kūrybos garso ir vaizdo medžiagą, sukurtą savo pačių rankomis.
Visos jūsų e-parodos bus anonsuojamos mokyklos tinklalapyje, neužmirškite padaryti pristatymo plakatus.
Ateityje planuojame rengti konkursus jums aktualiomis temomis.
Stendo projektas
Jau padarytas TV STENDAS
MES – TARPTAUTINIŲ VARŽYBŲ LAIMĖTOJAI
          Spalio 19-20 dienomis šaškių būrelio komanda: 
Ignas Zagorskas (2b kl.), Joris Maslinskas (2a kl.), Liudas Kraujalis (6b kl.) su treneriu G.Leibovičiumi vyko į Latviją, kur dalyvavo tarptautiniame tradiciniame jaunimo šaškių mače: Ryga – Vilnius. 
            Mūsų mokyklos komanda iškovojo 1-ąją vietą ir atsivežė laimėtojų taurę.  
Didžiuojamės mūsų šaškininkais, džiaugiamės puikiu laimėjimu ir sveikiname nugalėtojus.
5а klasės žygis į Pavilnių regioninį parką
  Š.m. spalio 24 d. 5a klasės mokinai lankėsi Pavilnių regioniniame parke. 
  Pavilnių regioninio parko širdis – Vilnios slėnis. Žygį pradėjome nuo Pūčkorių atodangos. Toliau eidami pažintiniu-istoriniu taku, nusidriekiančiu palei Vilnelę, lankėme XVII a. pastatytą didelę, gerai įrengtą ginklų gamyklą, taip pat aplankėme buvusio vandens malūno teritoriją, kur šiuo metu veikia restoranų ir pramogų tinklas „Belmontas“. Žygį baigėme prie pat atodangos, aplankę lenkų statytą bunkerį, XX a. buvusios gynybinės Vilniaus sistemos dalį.
Mokinių tarybos nuostatai
MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI

I. Mokyklos mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesams: sprendžiant kai kuriuos ugdymo klausimus, organizuojant renginius mokyklos bendruomenei, rengiant jaunimo projektus, skatinant kitas jaunimo iniciatyvas.

II. Tarybos tikslas: Skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir įtaką mokyklos bendruomenėje.    
Tarybos uždaviniai:• Rūpintis turtingu mokinių laisvalaikiu.• Padėti mokyklos administracijai spręsti įvairias mokinių problemas mokykloje.• Atstovauti savo mokyklą įvairiuose renginiuose savivaldybėje.• Dalyvauti prevencinėje veikloje.
III. Mokinių tarybos nariai.
Mokyklos mokinių taryboje turi būti klasės seniūnas ir norintys, pažangūs 5 – 10 klasių moksleiviai. Mokyklos mokinių tarybą sudaro ne daugiau kaip 20 mokyklos mokinių. Kandidatai šalinami iš tarybos bendru tarybos narių sutarimu už rimtus nusižengimus (pvz. Mokyklos vardo žeminimas, tarybos posėdžių nelankymas, pavestų užduočių piktybiškas neatlikimas ir pan.).  Nauji nariai priimami mokslo metų pradžioje.          
Mokinių tarybos veiklą koordinuoja geografijos vyr. mokytoja Lina Mažukėlė.
Informacija tėveliams dėl vaiko brandumo įvertinimo
            Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas tėvų prašymu tuomet, kai jie pageidauja pagal amžių per mažą vaiką ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą arba leisti jį į pradinio ugdymo pirmąją klasę.
            Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai.
           Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. 
          Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas tėvų (globėjų) prašymu:
          1) tėvams (globėjams) pageidaujant ugdyti vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 6 metai, bet ne anksčiau nei 5 metai;
          2) tėvams (globėjams) pageidaujant leisti į pradinio ugdymo pirmąją klasę vaiką, nelankiusį priešmokyklinio ugdymo grupės arba lankiusį mažiau nei 2/3 priešmokyklinio ugdymo programos laiko, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai. 

            Vaiko brandumo įvertinimą atlieka Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba.
            Klientai konsultacijoms registruojami telefonu (8-5) 2 65 09 08.
            Adresas: A. Vivulskio g. 2a , LT-03220, Vilnius
Dailyraščio konkursas
          Spalio 21-23d. 2-4 klasių mokiniai dalyvavo dailyraščio konkurse. Jį organizavo pradinių klasių vyr. mokytoja M.Martinkėnaitė. Dailiausiai parašyti darbai pristatyti  Vilniaus m. Tuskulėnų vidurinės mokyklos Vertinimo komisijai. Tai: 
               2a klasės mokinė Erika Trečiokaitė (mokyt. V.Baranauskienė),
               3a klasės mokinė Greta Stančinskytė (mokyt. M.Martinkėnaitė),
               4a klasės mokinė Rusnė Zokaitytė (mokyt. V.Bagdonienė).
          Lapkričio 5 d. mokykloje vyko 1-4 klasių mokinių dailyraščio konkursas. Jį organizavo pradinių  klasių vyr. mokytojos J.Kurlavičienė, V.Bagdonienė. Iš kiekvienos klasės dailaus rašto darbą apie draugystę ir toleranciją rašė po 5 mokinius. Po konkurso vertinimo komisija atrinko po vieną geriausiai parašytą darbą iš kiekvienos klasės. Nugalėtojams įteiktos padėkos. 
 Lapkričio 8 d. paskelbus dailiausiai rašančius Vilniaus m. mokinius nugalėtojomis tapo 
Erika Trečiokaitė ir Greta Stančinskytė.
Sveikiname!  
Viktorina ,,Augu ir gudrėju”
Lapkričio 6d. vyko 2a ir 2b kl. mokinių labai įdomi viktorina ,,Augu ir
gudrėju”. Tarpusavyje rungėsi septynios komandos. Mokiniai komandose
buvo pasiskirstę pareigomis: raštininkas, skaitytojas, dailininkas,
paštininkas, laikrodininkas. Užduotis ir atsakymus jie stebėjo per
multimediją. Mokiniai smagiai minė mįsles, sudėjo pabirusius žodžius
eilėraštyje, galvojo kuo daugiau žodžių iš K raidės, prisiminė mandagumo
žodžius, draugiškai suklijavo dėlionę.
Renginį organizavo pradinių klasių mokytojos J.Kurlavičienė, V.
Baranauskienė. Vertinimo komisijai susumavus taškus
1, 3, 4 vietas laimėjo 2a kl. mokinių komandos ,,Obuoliukai”, ,,Saulutės”, ,,
Gėlytės”, ,,Drugeliai”, 2 ir 5 vietas laimėjo 2b kl. mokinių komandos ,,
Žiniukai”, ,,Spinduliukai”, ,,Žiedeliai”. Komandos apdovanotos padėkomis
ir prizais. Renginio svečias 2b kl. mokinės Ugnės Oržekauskaitės mama Ingrida teigė, kad renginys
įdomus ir gerai organizuotas, vaikai susidomėję dirbo komandose ir mokėsi bendradarbiauti. Dar
ilgai išliks atmintyje renginio įspūdžiai.
FILMUKAI APIE KARJEROS PLANAVIMĄ
Kaip paruošti e-parodą Spindulio TV stendui
Sporto diena mokykloje
Įpusėjus rudeniui, spalio 24d., mokykloje vyko sporto diena.
Pradinukai su savo mokytojais aptarė sporto naudą žmogui, piešė
sportuojančius žmones, gamino plakatus.
Sporto šventės pradžioje direktorės pavaduotoja R.Petrikienė
pasidžiaugė, kad mokiniai noriai sportuoja, pabrėžė, kad sportas yra
mūsų sveikata, palinkėjo gerų įspūdžių šventėje.
1-2 klasių mokiniai ir priešmokyklinės grupės vaikai tarpusavyje
rungėsi draugiškose estafečių varžybose. Joms teisėjavo pradinių klasių mokytoja metodininkė V.
Baranauskienė. 3-4 klasių mokiniai jėgas išbandė kvadrato varžybose. Žaidimui teisėjavo pradinių
klasių vyr.mokytoja M.Martinkėnaitė.
Šventės pabaigoje visoms klasėms buvo įteiktos padėkos.