Pažangiausios klasės projektas ,,Visi už vieną, vienas už visus”
Tęstinis Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos pažangiausios klasės projektas 
,,Visi už vieną, vienas už visus” 
ir toliau tęsiamas. Kviečiame aktyviai siekti gerų mokymosi rezultatų, atstovauti klasei mokyklos, šalies ar tarptautiniuose konkursuose, renginiuose, projektuose, dėvėti mokyklinę uniformą, kultūringai elgtis ir būti šauniems progimnazijos mokiniams.
Projekto koordinatorės:
3B klasės mokytoja Daiva Petraitienė (kuruoja 1-4 klases)
socialinė pedagogė Lina Povilionienė (kuruoja 5-8 klases)
Vilniaus miesto asmeninių šaškių pirmenybių nugalėtojai
     2023 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoje  įvyko
 Vilniaus miesto mokinių asmeninių šaškių pirmenybių varžybos.

   Mokiniams vyko du šaškių turnyrai: 
        - ,,Pirmoko Taurė”;  
        - Vilniaus miesto jaunučių šaškių pirmenybės.
   Varžybas  organizavo Vilniaus šachmatų ir šaškių sporto mokykla ir  Vilniaus „Spindulio“ progimnazija.  Šaškių pirmenybių turnyruose dalyvavo 54 mokiniai iš įvairių Vilniaus miesto mokyklų.
    
     ,,Pirmoko Taurė “ turnyro nugalėtojai:
                       BERNIUKAI:
                2 vieta – M. Jakštas (1c kl.);
              4 vieta – L. Baranovskij (1a kl.);
                      MERGAITĖS:
               2 vieta – S. Karbauskaitė (1a kl.).

       Vilniaus miesto jaunučių šaškių pirmenybių turnyrų nugalėtojai:
       2  klasių mokinių pirmenybės:
                    BERNIUKAI 
               3  vieta – L. Ancukevičius (2c kl.).

       3 – 4 klasių mokinių pirmenybės:
                     BERNIUKAI   
               1 vieta – D. Kisly (3b kl.);
             2 vieta –  T. Karosas (3a kl.);
             3 vieta – D.  Paškelevič (3b kl.);
                    MERGAITĖS 
             3 vieta – L. Gintarė (3a kl.)
      
        5 klasių mokinių pirmenybės:
                    BERNIUKAI
             1 vieta  – A. Kisly (5c kl.).
      
            Džiaugiamės Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos šaškių varžybų nugalėtojais bei
 dėkojame šaškių treneriui Grigorijui Leibovičiui už puikų mokinių 
 parengimą šaškių varžyboms!
Kviečiu paminėti Tarptautinę Taikos dieną
Kiekvienais metais, rugsėjo 21 dieną,  yra minima Tarptautinė Taikos diena (#pacfpeace).
Šios dienos šūkis yra „Pasodink medį teisingam ir tvariam pasauliui“. Šiai dienai paminėti, kviečiu mūsų mokyklos mokinius, spalio 2 – 6 dienomis, pasivaikščioti po mūsų mokyklos kiemą ir pasirūpinti savo klasės pasodintais augalais ir krūmais.
Švęskime šią dieną skleisdami užuojautą, gerumą ir viltį. Turime visi kartu puoselėti savo mokyklos ir visos šalies aplinką,  paversti pasaulį gražesniu, tvaresniu  ir sveikesniu.
2023 – 2024 m. m. progimnazijoje veikia visos dienos mokyklos (VDM) grupės
     Visos dienos mokyklos grupės paslauga yra nemokama, teikiama tik mokykloje besimokantiems 1–4 klasių mokiniams pagal tėvų (globėjų) pateiktus prašymus. Grupės veikla finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto (ne daugiau kaip 50 proc. mokyklos pradinio ugdymo klasių komplektų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos mokslo metams).

Prašymai pateikiami savo pradinių klasių vadovui iki 2023 m. rugsėjo 4 d. (2 priedas) ir pasirašomos sutartys su VDM grupės mokytojais (priedas 3). 
     
   VDM grupių darbo pradžia – 2023 m. rugsėjo 4 d., pabaiga – 2024 m. birželio 10 d.
    
   VDM grupių darbo laikas: 
 - pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo grupės mokinio pamokų pabaigos  iki 18:00 val.;
 - penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis – nuo grupės mokinio pamokų pabaigos iki 17:00 val.
      
   VDM grupės veikla vykdoma penkias darbo dienas per savaitę. VDM grupių veikla mokinių atostogų metu neorganizuojama.
      VDM grupių koordinatorius – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Petrikienė. 
Daugiau informacijos galite rasti VDM grupių organizavimo apraše ir rekomendacijose (prisegti failai).
    Jei kyla klausimų dėl mokykloje organizuojamos VDM grupių veiklos siūlome pirmiausiai kreiptis į mokyklų administraciją. O esant poreikiui, turint pastabų ar pasiūlymų galite kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo ugdymo skyriaus vyresniąją specialistę Gretą Šarkovaitę (el. p. greta.sarkovaite@vilnius.lt).
    
 Progimnazijoje pradinių klasių mokiniams
 2023 – 2024 m. m. po pamokų organizuojama visos dienos mokyklos (toliau – VDM) grupės.

VDM grupių veikla – tai  įvairios veiklos, smagūs žaidimai, skirtingi potyriai, veikla sporto, aktų salėse, lauke ar lauko klasėse,  pasirinktų būrelių lankymas bei mokymasis bendrauti.  
Rugsėjo mėnesio veiklos planas
Edukacinė sporto ir turizmo diena
Rugsėjo 15–tos dienos ankstų rytą “Spindulio”
progimnazijos 5-8 klasių moksleiviai, nešini kuprinėmis,
gera nuotaika, rinkosi Vilniaus geležinkelio stotyje. Jau
tapo gražia tradicija, mokslo metų pradžioje, kol dar
lepina puikus oras, organizuoti edukacinę Sporto ir
turizmo dieną Neries regioniniame parke, Bražuolės
stovyklavietėje.
8 val. ryte pajudėjo traukinys, kuriame buvo 12-os
progimnazijos klasių mokiniai, pasirengę turistiniams
iššūkiams. Kupini jaunatviškos energijos, išlipę Lazdėnų
sustojime, netruko pasiekti tikslą, kur kiekviena klasė
išradingai kūrė savo stovyklavietę: tvarkė, statė
palapines, iškėlė pasigamintą klasės vėliavą, repetavo
prisistatymą, ieškojo malkų ir kūrė laužą. Sudaryta
komisija klases vertino pagal 5 kriterijus, kurie reikalingi
stovyklavietės įsikūrimui. Visų klasių mokiniai buvo labai
išradingi, drąsūs ir puikiai atlikę namų darbus, todėl bus
apdovanoti balais klasių konkurse „Vienas už visus, visi
už vieną“.
Po teritorijų apžiūros, visi patraukė į žygį mišku iki šaltinio, pakeliui susipažindami su išdygusia
žvynabude, kazlėku, lepše ar šilbaravykiu. Grįžusių į stovyklavietę, visų laukė išradingos estafetės,
aštuntokai, pasirengę penktokų krikštynoms, žaidimai su kamuoliu ir laužuose pasikepti pietūs.
Aktyvi ir saulėta diena prabėgo akimirksniu. Susitvarkę, šiek tiek pavargę, bet pilni gražių
prisiminimų, traukiniu grįžome į Vilnių ir pažadėjome kitais metais sugrįžti.
Organizatoriai:
Fizinio ugdymo mokytojos Rasa Buzienė ir Aušra Janutaitė,
geografijos mokytoja Lina Mažukėlė
Svečiuojamės…
Siekiant sustiprinti bendradarbiavimo
ir partnerystės svarbą ugdymo procese,
norisi rasti naujų bendravimo būdų,
bendradarbiavimo partnerių. Vienas iš
tokių partnerystės pavyzdžių –
bendravimas su Vilniaus vaikų
lopšelio-darželio „Medynėlis“ ugdytiniais
bei jų mokytojomis. Rugsėjo 19 d. vaikų
lopšelio-darželio ,,Medynėlio“ direktorės
pavaduotoja ugdymui Daiva pakvietė
„Spindulio“ progimnazijos „Šypsenėlių“
klasės ugdytinius į darželio „Medynėlis“
lauko klasės užsiėmimus, kuriuos vedė
priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aistė. Esminis lauko klasės privalumas yra tas, kad vaikai turi
galimybę patirti ugdymo procesą kitaip. Atlikdami siūlomas veiklas lauke, vaikai patiria žymiai
didesnę mokymosi motyvaciją. „Medynėlio“ darželyje vaikų laukė nauja aplinka ir įdomiai pateiktos
užduotys. Vienos veiklos metu vaikai turėjo galimybę žaisdami pagilinti daugelį savo kompetencijų
– tokių kaip: pažinimo, meninę, komunikavimo. Atlikdami užduotį su magnetu, galėjo patikrinti,
kokie daiktai yra „Magneto draugai“. Su liniuote matuodami akmenis, skaičiavo kokių akmenukų
daugiau, įtvirtindami sąvokas – didelis, mažas. Kai kuriems pavyko atlikti matematinius veiksmus ir
paskaičiuoti keliais centimetrais didžiausias akmuo yra didesnis už mažesnį akmenį. Palavinę
matematinius gebėjimus, vaikai džiaugėsi galėdami užsiimti kūryba – iš molio ir gamtinės
medžiagos pasigaminti sau „medalius“.
Esame dėkingi „Medynėlio“ darželiui už šiltą, malonų priėmimą įstaigoje, už galimybę
„Spindulio“ ugdytiniams paeksperimentuoti kitoje aplinkoje ir įgyti naujų potyrių bei gebėjimų. Taip
pat ir už draugiškų santykių kūrimą ir palaikymą tarp įstaigų, už gerą nuotaiką ir malonias
staigmenas vaikams.
Vilniaus m. 5-ojo PK informacija
Šaškių turnyras
   Organizuojami du turnyrai:
         - Pirmoko Taurė ( dalyvauja Vilniaus m. 1 klasių mokiniai);
       - Vilniaus m. jaunučių pirmenybės (dalyvauja Vilniaus m. 2 – 4 klasių mokiniai).

 Organizatoriai ir rėmėjai: 
            Vilniaus šachmatų ir šaškių sporto mokykla;
            Vilniaus m. „Spindulio“ progimnazija.
 Data: 2023 m. rugsėjo 23 d.( šeštadienis). 
 Vieta:  Vilniaus ,,Spindulio” progimnazija (R. Jankausko g. 17, Karoliniškės).
 Reglamentas: Pirmo turo pradžia – 11.00  val.  Turnyro uždarymas – apie 13.30  val.   
 Registracija: Išankstinė registracija - iki rugsėjo 21 d., 20.00 val., El. p:  grigorijuslei@gmail.com  (būtinai nurodyti dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, klasę )   Išankstinė registracija privaloma !!! 
   Dalyvių registracija prieš pirmą turą – rugsėjo 23 d. nuo 10.00 val. iki 10.45 val. „Spindulio“ progimnazijoje. 
     Apdovanojimai: Taurės, medaliai, prizai.
     Starto mokesčio nėra.
                                                                                                                Treneris   Grigorijus Leibovičius

 2023 m. rugsėjo 23 d. (šeštadienį)  vyks Vilniaus miesto mokinių asmeninės šaškių pirmenybės
Būrelis “Baitukas”