Priešmokyklinukams gera mūsų mokykloje
Į ,,Spindulio‘‘ pagrindinės
mokyklos priešmokyklinę grupę
kiekvieną rytą, galbūt net
neišsimiegoję, subėga
šešiamečiai vaikučiai. Su
linksma dainele arba įdomia
pasaka jie pradeda dieną.
Vaikučiai čia žaidžia, piešia,
susipažįsta su raidelėmis,
skaičiuoja, mėgina skaityti, vaidina, sportuoja, klausosi muzikos. Jie ruošiasi eiti į pirmą klasę.
Netrūksta įvairių žaislų, dėlionių. Svarbiausia, čia jie surado daug naujų draugų.
“SPINDULIO” MOKYKLAI – 35
MOKYKLOS 35-METĮ MINĖSIME 2013 M. GRUODŽIO 13 D.
Pasidžiaukime mūsų mokinių kūrybiniais darbais
“Prikelk daiktą naujam gyvenimui – tokiu gražiu
pavadinimu š.m. lapkričio mėn. 28 d. Lietuvos aklųjų ir
silpnaregių ugdymo centras organizavo kūrybinių darbų
parodą – konkursą. Mūsų mokyklos 7a klasės mokinė Saulė
Parnarauskaitė pristatė idėją praktiškiems žmonėms, kaip
galima iš panaudotų duonos, batono bei ,,Norfos” maišelių
nunerti stilingą kepuraitę. Ši idėja ir visi gražūs mokinių
kūrybiniai darbeliai skatina atsparumą vartotojiškumui bei
atsakomybę už gamtos išsaugojimą. Linkiu jums gražių ir
praktiškų idėjų.
Technologijų mokytoja metodininkė
Danguolė Namirskienė
Ar esame taupūs?
       2013 m. lapkričio 4-11 d. mokyklos fojė buvo surengta fizikinių plakatų paroda ,,Taupykime“. 10-tos klasės mokiniai eksponavo plakatus tema ,,Vandens taupymas“, o 9-tos klasės mokinių plakatų tema – ,,Energijos taupymas“.
       Parodos tikslas – skatinti mokinius ir jų šeimas racionaliai naudoti vandenį ir elektros išteklius, įsitikinti, kokie taupymo būdai efektyviausi, kaip būtų galima taupyti, neribojant būtinų žmonių poreikių.  
Parengė fizikos vyr. mokytoja Ramunė Goberienė
5a klasės pažintinė ekskursija į Policijos departamentą
Lapkričio 28 dieną 5а klasės
mokiniai lankėsi Policijos
departamente, kur daug sužinojo
apie policijos pareigūno profesiją:
kur galima mokytis, kokie
mokomieji dalykai reikalingi,
kokios yra policininkų socialinės
garantijos ir, kokios darbo
perspektyvos.
Smalsuoliai turėjo galimybę apžiūrėti ginklus, riaušėms malšinti skirtas priemones, liemenes,
skirtas budėjimui mieste, pasimatuoti neperšaunamas liemenes, kurių viena sveria net dešimt
kilogramų. Buvo paaiškinta, kaip užregistruojami įvykiai, aplankyta paroda, kurioje eksponuojamos
senos uniformos bei įvairūs suvenyrai. Atsisveikinimui visi gavo po atšvaitą – kad būtų saugesni.
Ekskursija mokiniams paliko didelį įspūdį. Gal tai ir bus svajonių profesija?
Fizikos ir chemijos mokslų sintezė mokykloje
       2013 m. spalio mėn. mokykloje vyko tęstinis chemijos ir fizikos mini projektas  „Nanotechnologijos mano akimis“, skirtas mokinių kūrybiškumo ugdymui, gamtos mokslų teorijos ir praktikos sąveikos supratimui. Projekto metu 6 – 10 kl. mokiniai eksponavo savo paruoštus darbus  mokyklos fojė.
       Spalio  23 dieną vyko integruota chemijos ir fizikos pamoka 9 – oje klasėje „Molekulės diena. Avogadro skaičius“.
        Pamokos tikslas – ugdyti mokinių darbo su priemonėmis įgūdžius, formuluoti ir apibendrinti bandymo išvadas, jas paaiškinti ir pritaikyti, ugdyti mokinių mokėjimo mokytis, komunikavimo kompetencijas. Mokiniai noriai padėjo vieni kitiems, aktyviai dalyvavo pamokoje. Integruotos pamokos pabaigoje mokiniai įsivertino savo pažangą.
  
Parengė fizikos vyr. mokytoja Ramunė Goberienė ir
   chemijos vyr. mokytoja Teresa Dudoit
SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI
,,Esame mes septyni, drąsūs, stiprūs ir sveiki.  
Mes už ,,Spindulį“ kovojam,  skaitom, rašom ir sportuojam!!!“ Taip savo prisistatymą pradėjo ,,Spindulio“ mokyklos komanda Vilniaus miesto 1-4 klasių mokinių
konkurse ,,SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI“ lapkričio 13 d.
,,Spindulio“ gyventojai jau seniai propaguoja sveiką gyvenimo būdą. Sveria kuprines, gamina
pusryčius, visi drauge sportuoja, mokosi teisingai dantukus valyti…
Konkurse ,,Sveikuolių sveikuoliai“ dalyvavo komandos iš 7 mokyklų. Konkursas prasidėjo nuo
susipažinimo – komandų prisistatymo.
Komandą sudarė 7 nariai:
Augustė Barauskaitė (2 a kl.),
Eimantė Motiejūnaitė (2 b kl.)
Erikas Rutavičius (2 a kl.),
Šarūnas Povilaika(2 b kl.)
Ignas Zagorskas (2 b kl.),
Alvija Baliukonytė (soc. pedagogė)
Jurgita Babravičienė (prad. kl. mokytoja)
Vėliau reikėjo atlikti įvairias užduotis susijusias su
sveikata: išspręsti kryžiažodį, atsakyti į klausimus,
atlikti estafetes.
Laikas prabėgo nepastebimai greitai. Konkurso pabaigoje visi vaikai gavo PAŽYMĖJIMUS.
Šalčininkiečiai apie mus
ŠMM išleistame Švietimo naujienų dešimtame numeryje pasirodė Šalčininkų rajono Butrimonių
pagrindinės mokyklos direktorės Vilijos Žutautienės straipsnis apie butrimoniečių viešnagę mūsų
mokyklos “Bulviagalvio” šventėje. Džiaugiamės svečių apsilankymu, naujomis pažintimis ir
lauksime daugiau bendrų susitikimų įvairiuose renginiuose.
Lietuvių liaudies dainų popietė
Tykus vakaras be vėjo – tokia lietuvių liaudies daina lapkričio
21-osios popietėlę pradėjo mokytojos. Dainą keitė sakmės, mįslės,
patarlės, pasakaitės, pajuokavimai, erzinimai, kurių iš tautosakos
lobyno pasisėmė dešimtokai. Balana apšviestoje lietuvių kalbos
kabineto erdvėje girdėjosi aukštaitiška šnekta, skambėjo 7 klasės
mokinių dainuojama „Augo kieme“, šeštokų daina apie strazdą,
penktokai sutartinai užtraukė „Oi griežle“. 8 klasės mergaitės
dainavo trejinę sutartinę „Šaltyšius“. Puikiai suskambo ir dešimtokų
traukiama lietuvių liaudies daina „Pūtė vėjas“, ir Sonatos bei
Vytauto sudainuota dzūkiška „Pasvarcyk, antela“.
Popietėlę užbaigėme visi sutartinai sudainavę žemaitišką
dainą-greitakalbę „Pempel pempel“.
Niūrokos lapkričio dienos šviesi popietėlė liudija: gyvi liaudies
papročiai, gyvos liaudies dainos“ Spindulio“ mokykloje.
Popietę organizavo lietuvių kalbos
mokytoja Bronė Gudauskienė,
muzikos mokytoja Lina Gubanovienė
FOTO DARBŲ PARODA
Mokykloje vyksta foto darbų paroda
„RUDENS SPALVOS PER FOTO OBJEKTYVĄ“.
Mūsų bendruomenė neliko abejinga šiam
gamtos grožiui ir tai užfiksavo asmeninėse
nuotraukose. Nuotraukose pateikti rudens
vaizdai ne tik Lietuvos, bet ir Ispanijos bei
Norvegijos.
Ačiū mokiniams, jų tėvams bei
mokytojams už pasidalijimą gražiomis
nuotraukomis.
Geografijos ir gamtos mokytoja
Lina Mažukėlė